Faderskap/Föräldraskap

När barn föds utanför äktenskapet ska faderskap/föräldraskap fastställas.

Faderskapsärenden handläggs av Kontakt Simrishamn med besöksadress Stortorget 6, Simrishamn.

När ett barn föds ska faderskapet/föräldraskapet alltid fastställas. Detta sker automatiskt när föräldrarna är gifta med varandra. I alla andra situationer måste faderskapet/föräldraskapet fastställas hos socialförvaltningen. Detta gör man för att barnet ska få samma juridiska rättigheter till båda sina föräldrar, som barn som föds inom äktenskapet har. Vi rekommenderar att man fastställer faderskapet/föräldraskapet redan under graviditeten.

Socialnämnden godkänner

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskap sker skriftligen och ska bevittnas av två personer. Om parterna inte bor tillsammans eller om faderskapet/föräldraskapet ändå framstår som ovisst sker en omfattande prövning innan socialnämnden kan ge sitt godkännande. Fastställandes kan göras under graviditeten eller efter barnets ankomst. Vi på socialförvaltningen kallar sedan föräldrarna för fastställande.