Kontakt vid akuta sociala händelser - Socialjour

Under kontorstid:

(helgfri måndag-fredag 08.00-12.30;13.30-16.00)
Barn, ungdom och familj  0414 – 81 90 00

Mats Bengtsson, enhetschef, 0414 – 81 93 82

Stina Lundquist,  IFO-chef, 0414 – 81 94 10

Socialjour:

Det finns en social jour som du kan nå på följande tider:

Söndag - torsdag 18:00 - 24:00

Fredag och lördag 17:00 -02:00

Du kan nå socialjouren på telefon 0733 - 33 62 51

Hänvisning till larm- och rådgivningsnummer:

  • Vid akut behov av polis, räddningstjänst och ambulans hänvisas till SOS Alarm nummer 112.
  • Vid polisärenden som inte är akuta hänvisas till Polisens nationella telefonnummer 114 14.
  • Akuta sjukvårdsbehov hänvisas till SOS Alarm nummer 112.
  • Frågor kring sjukvårdsbehov hänvisas till sjukvårdsupplysningen, telefonnummer 1177.
  • Bris för dig som är ung telefonnummer 116 111.
  • Bris vuxentelefon – om barn, telefonnummer 077-150 50 50.