Politik & påverkan

Här hittar du information som hjälper dig att vara med och påverka och utöva dina demokratiska rättigheter.

Folkstyre är det svenska ordet för grekiskans demokrati. I en demokrati utgår all makt från folket och medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället. Om du aktivt deltar och engagerar dig i samhällets utveckling är du med och påverkar och skapar vår gemensamma framtid.

Använd din rösträtt

De flesta av oss utnyttjar den demokratiska rättigheten att rösta. Förutom riksdags-, landstings- och kommunalval är vi nu också med och påverkar de europeiska ländernas gemensamma framtid via valet till EU-parlamentet.

Bli medlem

Vill du engagera dig ytterligare politiskt kan du bli medlem i ett parti eller ett ungdomsförbund. Många börjar med politiskt arbete via en fråga som är personligt viktig för dem och slutar kanske som förtroendevald i kommunen, landstinget eller riksdagen.

Har man stort intresse för någonting men inte vill arbeta politiskt kan man istället välja att bli medlem i en intresseorganisation eller förening och påverka samhället den vägen.

Lämna medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen har rätt att väcka ärenden, så kallade medborgarförslag, i kommunfullmäktige och få dem behandlade.

Kommunal folkomröstning

Om tio procent av de röstberättigade i en kommun begär det kan man också få till stånd en kommunal folkomröstning om ett visst ämne. Det krävs dock att kommunfullmäktige godkänner det.

Ta direktkontakt

Du har också möjlighet att ta direkt kontakt med de folkvalda i din kommun, i Region Skåne eller på riksplanet. Offentlighetsprincipen ger dig möjlighet att få ta del av det mesta som rör offentlig verksamhet.