Val 2018

Den 9 september går Sverige till val för att välja ny riksdag, landstings- eller regionfullmäktige samt förtroendevalda i kommunerna. Här kan du läsa vad som gäller.

180817: Viktig information från Valmyndigheten:

Telefonnummet har bytt plats på röstkorten

På röstkorten som just nu delas ut inför valen den 9 september har telefonnummer till kommuner och länsstyrelser bytt plats.

Det är korrekta telefonnummer som anges på röstkortet, men de står på fel plats.

Telefonnumret som anges till kommunen är telefonnumret till länsstyrelsen, medan det telefonnummer som anges till länsstyrelsen är telefonnumret till kommunen.

Tryckfelet har ingen betydelse för väljarens rösträtt och röstkortet går att använda som vanligt.

Valmyndigheten beklagar det inträffade.

Förtidsröstning

Var du än kommer ifrån i Sverige har du möjlighet att förtidsrösta i Simrishamns kommuns förtidsröstningslokaler. Vid förtidsröstning måste du ta med ditt röstkort som du fått utskickat från Valmyndigheten. Om du inte har något röstkort, kan du få ett nytt utskrivet på Stadshuset i Simrishamn (öppettider: se nedan).

I följande lokaler och på nedanstående tider kan du förtidsrösta i Simrishamns kommun under perioden 22 augusti–valdagen den 9 september:

Simrishamn, stadshuset

Ons 22/8       8.00–16.30                                                                    

Tor 23/8        8.00–19.00

Fre 24/8         8.00–16.30

Lör 25/8        11.00–14.00

 

Mån 27/8       8.00–16.30

Tis 28/8         8.00–19.00

Ons 29/8       8.00–16.30

Tor 30/8        8.00–19.00

Fre 31/8         8.00–16.30

Lör 1/9          11.00–14.00

 

Mån 3/9        8.00–16.30

Tis 4/9           8.00–19.00

Ons 5/9         8.00–16.30

Tor 6/9          8.00–19.00

Fre 7/9           8.00–16.30

Lör 8/9          11.00–14.00

Sön 9/9          8.00–20.00 (OBS! Valdagen)                 

 

Borrby, församlingshemmet

 

Ons 22/8       14.00–18.00

Mån 27/8       16.00–19.00

Ons 29/8       14.00–18.00

Mån 3/9         16.00–19.00

Ons 5/9         14.00–18.00

 

Gärsnäs, Allaktivitetshuset

 

Tor 23/8        16.00–19.00

Tis 28/8         14.00–18.00

Tor 30/8        16.00–19.00

Tis 4/9           14.00–18.00

Tor 6/9          16.00–19.00

 

Hammenhögs skola

 

Ons 22/8       16.00–19.00

Mån 27/8       14.00–18.00

Ons 29/8       16.00–19.00

Mån 3/9         14.00–18.00

Ons 5/9         16.00–19.00

 

Kivik, Äppelgården

 

Tor 23/8        16.00–19.00

Tis 28/8         14.00–18.00

Tor 30/8        16.00–19.00

Tis 4/9           14.00–18.00

Tor 6/9          16.00–19.00

 

S:t Olof, Medborgarhuset

 

Tor 23/8        14.00–18.00

Tis 28/8         16.00–19.00

Tor 30/8        14.00–18.00

Mån 3/9         14.00–18.00

Ons 5/9         16.00–19.00

 

Skillinge skola

 

Tor 23/8        14.00–18.00

Tis 28/8         16.00–19.00

Tor 30/8        14.00–18.00

Tis 4/9           16.00–19.00

Tor 6/9          14.00–18.00

 

Röstning i vallokal den 9 september 

På valdagen ska du kl. 8.00–20.00 rösta i den vallokal som finns angiven på ditt röstkort som du fått av Valmyndigheten. Röstar du i din vallokal behöver du inget röstkort utan det är tillräckligt att du visar legitimation (t.ex. körkort, pass eller tjänstelegitimation med foto). Du kan även förtidsrösta i Stadshuset i Simrishamn på valdagen. Då behöver du ta med ditt röstkort eller – om du inte har ett röstkort – få ett nytt utskrivet på Stadshuset.

Att det finns en förtidsröstningslokal öppen även på valdagen är främst tänkt för de röstande, som av en eller annan anledning, inte kan rösta i sin ”egen” vallokal på valdagen.

Simrishamns kommuns vallokaler är: Kulturhuset Valfisken, Korsavadsskolan, Simrislundsskolan, Hoppet i Brantevik, Gladsax medborgarhus, Skillinge skola, Borrby församlingshem, Hammenhögs skola, Gärsnäs allaktivitetshus, Ö. Tommarps bygdegård, Ö. Vemmerlövs kyrksal, S:t Olofs medborgarhus, Vitaby medborgarhus, Äppelgården i Kivik samt Sophiaskolan i Rörum.

Ovannämnda lokaler är öppna kl. 8.00–20.00 på valdagen söndagen den 9 september.

Budröstning

Den som på grund av handikapp, sjukdom eller av andra skäl inte själv har möjlighet att ta sig till en röstnings- eller vallokal kan istället rösta genom ett bud.

Budet måste vara minst 18 år. Följande får vara bud: väljarens make eller sambo samt väljarens, makens, sambons barn, barnbarn, föräldrar, syskon, den som yrkesmässigt ger väljaren vård, anställd vid ett häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Den som önskar ”budrösta” behöver ett särskilt material som finns att hämta i alla förtidsröstnings- och vallokaler i kommunen.

En lantbrevbärare kan vara bud om du bor utmed en lantbrevbärarlinje. Lantbrevbäraren har material för röstning och har information om hur man röstar med bud.

Ambulerande röstmottagare

I Simrishamns kommun har vi – för den som önskar och som på grund av handikapp eller sjukdom  – även tillgång till ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig för att hjälpa dig att rösta.  Du ringer till valkansliet, 0414-81 91 10, och framför din begäran om ambulerande röstmottagare.

Kommunens valtelefon och särskilda upplysningar 

Har du några frågor om valet har kommunen en särskild valtelefon dit du är välkommen att ringar. Telefonnumret är 0414-81 91 10.

Du vet väl att du alltid kan ta del av all valinformation genom att gå in på valmyndighetens hemsida, www.val.se?

Valnämndens ordförande i Simrishamns kommun är Göran Thorén som du kan komma i kontakt med på gk.thoren@swipnet.se.

All rösträkning i våra lokaler är offentlig, således även den s.k ”onsdagsräkningen” som äger rum i Stadshuset i Simrishamn den 12 september 2018.

Mer information om valet finns på www.val.se