Revisionen

 PROTOKOLL
2018

 GRANSKNINGAR 2018

 2018-05-02

 

 2018-04-12

 

 2018-04-05

 

2018-03-07 

 

 2018-03-05

granskning av upphandlingsprocessen, simrishamns bostäder samt simrishamns näringslivsutveckling

 2018-02-08

 

 2018-01-26

granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utövare

granskning av kommunens arbete kring sysselsättningsåtgärder

 2018-01-11

 

 Protokoll 2017

 granskningar 2017

 2017-12-14

 

 2017-11-16

 granskning av projektredovisning inom samhällsbyggnadsnämnden

 2017-10-19

 

 2017-09-14

 

 2017-08-17

 

2017-06-15 

 

 2017-05-29

 Granskning av körjournaler kommunens bilar

 2017-05-18

 GRANSKNING AV ÄRENDEHANTERING SÖSK

 2017-05-05

 GRANSKNING AV ÖVERKLAGADE BYGGLOV

Granskning av upphandlingsprocess

Protokoll 2016 

 

 2016-11-28

 Granskningar 2016

 2016-11-17

 

 2016-10-13

 

 2016-09-14

 

2016-08-25 

 

 2016-06-15

 granskning av hamnens verksamhet

 

 2016-05-27

 Granskning av underhållsplaner

 2016-02-24

 

 2016-02-11

 

Protokoll 2015

Granskningar 2015                                                                              

 2015-12-16  
2015-10-22   Granskning av kultur- och fritidsnämndens hantering av konstinnehavet
Förstudie Goda uppväxtvillkor för barn och unga
Översiktlig granskning av delårsrapporter per 2015-08-31
2015-09-29   
2015-09-17   
2015-08-19

PM om kommunens deltagande i projekt Morgondagens kommunala vattenrening - steg 3 (aug 2015)

PM_Reningsverk Riskbedömning Slutversion

2015-06-18   
2015-05-07  
2015-04-21  
2015-04-09  
2015-03-19
 PM Underhållsplaner
Hamnen Simrishamn, slutversion
2015-03-12 Rapport årsbokslut 2014
2015-02-26 Granskning Nova Academy (mars 2015)
2015-02-25  
2015-02-25B  PM Flytbryggor
2015-02-06  Rapport granskning av KS styrning och uppföljning av kommunledningskontoret 2015
2015-02-05  PM Reningsverk 2015
2015-01-29  

Protokoll 2014 

Granskningar
2014       

2014-12-18 Delårsbokslut 2014-08-31                                                                                           
2014-11-28 Granskning av avtalshantering vid samhällsbyggnadsförvaltningen (dec 2014)
2014-10-23 Granskning av KS beredning av ärenden (nov 2014)
2014-10-16 Granskning av fsk systematiska kvalitetsarbete och nämndens tillsyn (okt 2014)
2014-09-25 Granskning av resurfördelningssystem inom äldre- och handikappomsorg (okt 2014)
2014-08-21  
2014-08-14  
2014-06-19  
2014-05-22  
2014-04-24  
2014-03-20  
2014-03-17  
2014-03-07  
2014-02-27--28  
2014-01-23  

Till revisionen