Nämnder

NämndOrdförande
Barn- och utbildningsnämnden Christer Grankvist (S) 
Kommunstyrelsen Karl-Erik Olsson (S)
Kultur- och fritidsnämnden Gunilla Aastrup-Persson (ÖP)
Byggnadsnämnden Thomas Hansson (MP)
Samhällsbyggnadsnämnden Carl-Göran Svensson (C)
Socialnämnden Pia Ingvarsson (S)
Valnämnden Göran Thoren (S)

Adressregister för förtroendevalda