Seniorernas Hus

Påminnelse om obesvarat brev från oktober 2017 angående Seniorernas Hus:

Påminnelse inför budgetarbetet

Simrishamn 2017.10.01

Vi återkommer till Sammanträdesprotokoll i Socialnämnden 2015. 05. 27, § 93,
DNR 2014/236 angående Seniorernas Hus i Simrishamns Kommun som skall fungera som en Mötesplats för äldre.

På grund av den tidigare så kallade ”administrativa missen” (YA 2017.01.16) vill vi påminna styrande beslutsfattare inom Simrishamns Kommun om vikten att äntligen, efter många turer att budgetera och genomför projektet.

Det torde stå kristalklat för samtliga Simrishamnspolitiker vad projektet syftar till, men för att ytterligare förklara, bifogas Socialnämndens Protokoll, Tidningsartiklar från YA 2017.09.27 samt 2017.01.16.

Vi har konstaterat att Simrishamns Kommun har större andel Seniorer, i förhållande till befolkningsmängden, än Ystad Kommun har, där det finns inte mindre än två Seniorernas Hus.

Vi emotser ert skriftliga ställningstagande i frågan och hur ni i budgetarbetet kommer att hantera behovet av Seniorernas Hus i Simrishamn. Svar önskas till: Ronny Larsson, Brunnsgatan 6 C, 272 31 Simrishamn.

Hälsningar
SPF Seniorerna, Simrishamn

Ronny Larsson Anita Brännvall
Ordförande Ordinarie Ledamot

Bil.
CC:
Anders Johnsson (M) Thomas Hansson (MP)
Anne-Li Roshagen (KD) Anders Arenhag (V)
Karl-Erik Olsson (S) Christer Vigren (ÖP)
Malin Henriksson (L) Gudrun Schyman (FI)
Bertil Bjerstam (C) Fredrik Ramberg (SD)

PS. M,FI o KD har svarat! Övriga partier har antagligen ingen åsikt, eller?

Svar

 • Seniorernas Hus (Feministiskt initiativ) 2018-02-21

  Hej,
  vi i Feministiskt initiativ har ju redan svarat Er men jag vill bara säga att jag tycker det är bra att ni efterlyser svar från samtliga partier.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman
  Feministiskt initiativ

 • Seniorernas Hus (Socialdemokraterna) 2018-02-21

  Hej Ronny!
  Du skriver att Simrishamns kommun har fler äldre än vad Ystad har och att de har två seniorernas hus. Deras seniorernas hus ligger i fastigheter som redan bedrivs arv Ystads socialnämnd. Vi har bland annat föreslagit att ni ska kunna ha tillgång till samma möjligheter i våra lokaler som redan bedrivs av socialförvaltningen vilket NI har tackat nej till.
  Sedan blir jag förvånad över att du inte vet om att vi satt igång ett arbete med att titta på ett hus/lokal som kan användas av fler. Den utredningen bedrivs av Peter Bernhorn fd kultur o fritidschef. Utredningen ska vara klar den 25/4-2018. Det kan ju inte någon ha missat. Att vi föreslår ett hus/lokal som kan användas av fler är inget konstigt i sig eftersom man gör så i andra kommuner tex Boxholm med ett lyckat resultat.
  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson (S)

 • Seniorernas hus (Liberalerna) 2018-02-23

  Hej Ronny,

  Liberalernas vision är att Simrishamn ska bli landets bästa kommun att vara äldre i. För att nå det målet så arbetar vi med att ta fram konkreta förslag på hur kommunen kan förbättras och aktuella frågor såsom sjukhusets framtid. Jag är mycket intresserad av om ni har fler inspel i vad som är viktigt för att kommunen ska kunna utvecklas på bästa sätt.

  När det gäller Seniorernas hus så tycks det finnas många olika idéer om hur och vad ett sådant skulle innebära. Därför tycker vi att det är bra att det görs en djupare genomgång av hur kommunen skulle kunna hantera detta. En sak som är viktig för oss är att kommunen inte driver verksamhet som konkurrerar med de privata verksamheterna i stan (som t ex Café Kagan). Det är också bra att det tas ett bredare grepp än att bara se till seniorernas behov. Ju fler grupper som kan dra nytta av kommunens satsningar desto bättre för alla invånare.

  Vänliga hälsningar
  Malin Henriksson (L), ordförande

 • Hej (Centerpartiet) 2018-02-22

  centerpartiet har i behandlingen av detta förslag biträtt de förslag som soc.nämnd och senare beslut om utredning som tagits i KS något annat svar kan jag inte ge .
  MVH Bertil Bjerstam C Ordf.

Frågan är ställd till