Liberalerna

Frågor

 • First time voter

  • Hi Mike,- This is a responsibility for the regional council, Region Skåne. We in the local council can try to influence Region Skåne to invest more on this side of Skåne. We think that the only way to…
 • Kommunalt avlopp

  • Hej Mats,VA-är ett absolut prioriterat område för oss. Tyvärr har området varit eftersatt under lång tid och när det nu börjat hända saker går det fortfarande långsamt. Vi tror att den tidsplan som ligger…
 • Samarbete/koalition

  • Samarbete

   Hej Thomas,Vi kommer att sträva efter en politik som för Simrishamn i en liberalare riktning. Det gör ett samarbete med vänstern, FI och SD omöjligt eftersom deras mål är helt andra.VänligenMalin Henriksson…
 • Grön Flagg

  • Grön flagg

   Hej Sandra,Du får gärna kontakta mig på malin.henriksson@liberalerna.seVänligenMalin Henriksson (L)
 • Osäker inför valet

  • Till Magnus (osäker inför valet)

   Hej Magnus,När det gäller satsningar på barn och unga handlar de främst om en bra skola. Vi vill att skolorna i Simrishamns kommun ska fokusera på kunskap och ordning och reda.Vi ser också gärna att kommunen…
 • Vill ni ha våra röster ?

  • Till Anna och Rickard (om Östersjön, kommunikationer och visioner)

   Hej,- Att få bukt med Östersjöns stora problem kan vi inte göra själva. Då måste vi samarbeta internationellt och där är EU naturligtvis en av de absolut viktigaste aktörerna. Här kan ni läsa mer om vad…
 • Ny bebyggelse i sankt olof

  • Ny bebyggelse i Sankt Olof

   Hej Birger,Jag ser att flera politiker svarat dig om de konkreta planerna i kommunen så jag gör en mer allmän reflektion. Tyvärr har vi mycket höga byggkostnader i Sverige. Detta gör att det alltid kommer…
 • Frågor innan valet

  • Frågor från Thomas

   Hej Thomas,1. Vi tycker att det viktigaste är att skolan fokuserar på kunskap. Därför är kvaliteten på undervisningen viktigare än var skolan ligger. Det är dåligt för undervisningen om klasserna är för…
 • Opålitlig tågtrafik

  • Opålitlig tågtrafik

   Hej Lena,Att kollektivtrafiken fungerar är såklart jätteviktigt för alla oss som bor här. Kommunen kan inte göra så mycket på egen hand utan besluten ligger i händerna på staten och Region Skåne. Vad…
 • Trafik och miljöplan

  • Hej Björn,Precis som du skriver så är detta att folk kör för fort ett problem i hela stan och även i byarna. Dialog med Trafikverket är viktigt men det går också att på olika sätt bygga så att människor…
 • Detaljplanen

  • Hej Carina,Jag sällar mig till övriga som svarat. Detaljplanen styr. Gäller det specifika frågor är det alltid bättre att vända sig till förvaltningen.Vänliga hälsningarMalin Henriksson, ordförande Liberalerna
 • Sång till välfärden

  • Hej,Jag kommer inte att gå eftersom jag ska föda barn bara ngn dag senare. Däremot vet jag att vi har medlemmar som är intresserade av att gå.VänligenMalin Henriksson (L), ordförande
 • Seniorernas Hus

  • Seniorernas hus

   Hej Ronny,Liberalernas vision är att Simrishamn ska bli landets bästa kommun att vara äldre i. För att nå det målet så arbetar vi med att ta fram konkreta förslag på hur kommunen kan förbättras och aktuella…
 • En historia som borde få mer uppmärksamhet

  • Hej Johan, Vilken otroligt spännande idé. I en tid där demokratin utmanas mer än på länge så behöver vi verkligen koppla ihop lärdomarna från historien med våra dagar. Själv tycker jag att en utställning…
 • Demokratins gränser

  • Hej Lisbeth, Ett alltid spännande och brännande ämne som ständigt är aktuellt i ett parti som Liberalerna. Jag kommer själv inte att gå eftersom jag varit borta alltför mkt från familjen de senaste veckorna…
 • vi vill ha saker att göra.

  • Vi vill ha saker att göra

   Hej Emma, Tyvärr är det svårt för politiker att se till att det finns fler butiker och fik. Det enda vi kan göra är att göra det så enkelt som möjligt att driva företag. De flesta kedjor har bestämda…
 • Involvera ungdomar politiskt i Simrishamns kommun.

  • Involvera ungdomar politiskt i Simrishamns kommun

   Hej Mikael, Vi politiker vill inget hellre än att ungdomar också ska engagera sig i politiken. Jag kommer gärna till er skola och pratar men för det måste vi vara inbjudna. Du är också själv varmt välkommen…
 • Gör Simrishamn mer intressant för ungdomar

  • Gör Simrishamn intressant för ungdomar

   Hej Oliver, Tyvärr är det svårt för politiker att se till att det finns fler butiker och fik. Det enda vi kan göra är att göra det så enkelt som möjligt att driva företag. De flesta kedjor har bestämda…
 • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan?

  • Hej Åsa, Företagande och olika privata initiativ är livsviktigt för vår kommun men det är alltid svåra avgöranden när olika intressen står emot varandra. Ordförande i Byggnadsnämnden har också tydligt…
 • Affärsutvecklingen i Simrishamn

  • Affärsutveckling i Simrishamn

   Hej Alf, Vi är nog alla ense om att det är viktigt att fortsätta utveckla Simrishamn. Som Gudrun skriver pågår arbete på kommunledningskontoret med dessa frågor. Senaste året gjordes bland annat en handelsutredning…
 • IVL

  • Hej Bengt, Anläggningen som diskuteras är en påbyggnad på det befintliga reningsverket. Den kommer att testa ny teknik som tidigare har provats var för sig men nu ska provas tillsammans. Tekniken har…
 • Tomte

  • Hej Helene,Förskolorna bestämmer själva om hur de använder sina resurser och om det ska komma en tomte. Som mamma till förskolebarn så vet jag att julfirandet kan vara mycket stämningsfullt även utan…
 • För lite socialisering och aktivering i Simrishamn

  • För lite socialisering och aktivering i Simrishamn

   Hej Julia, Det är svårt för kommunen att driva så många olika ställen riktade mot ungdomar som kan behövas för att fylla alla önskemål. En bättre väg är kanske att ni ungdomar skapar en förening som så…
 • Fråga angående säkerhet i kommunen

  • Säkerhet i kommunen

   Hej Sara, Din fråga visar hur vi måste ta tag i en fråga från många olika håll för att komma åt den. Det gäller allt från att bygga stadsrummet på ett sätt som ökar tryggheten och inte bygger in sociala…
 • Ungdomsaktiviteter

  • Hej Moa, Kommunen ordnar inte föreställningar utan det är föreningar eller företag som göra det. För att det ska vara möjligt för dem att göra det måste människor vilja betala för att se föreställningen…
 • Sjukvård

  • Hej Lina,Sjukvården styrs av Region Skåne. Tyvärr har Regionen de senaste åren gjort det mycket svårare att driva privata vårdcentraler. Så vill inte vi Liberaler att det ska vara. Akuten på sjukhusen…
 • McDonalds i simrishamn.

  • McDonalds i Simrishamn

   Hej Johannes,McDonalds drivs som självständiga restauranger (s k franschise) och det måste till ngn som vill öppna och driva ett McDonalds för att det ska bli av. Stora kedjor räknar alltid med hur många…
 • kiosk i Simrislund!

  • Kiosk i Simrislund

   Hej Elias,Kommunen driver inte kiosker utan ska använda skattepenarna försiktigt. Däremot jobbar vi mycket med att stötta nya företag. Vill ngn starta en kiosk kommer kommunen att försöka hjälpa till…
 • Cykelväg

  • Hej Andrea, Som du redan fått veta så kommer cykelvägen. Vi i Liberalerna är mycket positivt inställda till fler cykelvägar. HälsningarMalin HenrikssonLiberalerna
 • Gamla Coop

  • Gamla Coop

   Hej Lukas, Det är inte kommunen som äger fastigheten och därför kan vi inte heller bestämma vad den ska användas till. HälsningarMalin HenrikssonLiberalerna
 • Köpcenter

  • Hej Alexandra, Butikerna bestämmer själva var de vill öppna nytt. Ofta har de tydliga krav på att butiken ska nå ett visst antal människor i det området. Tyvärr har vi svårt att komma upp i det antalet…
 • Barn i behov av extra stöd

  • Barn i behov av extra stöd

   När ett barn behöver extra stöd t ex vid autism är omgivningens grad av förståelse och kompetens avgörande. Behovet av tidiga insatser tror jag samtliga inblandade parter är införstådda med. Däremot är…
 • Flyktingmottagande i kommunen

  • Hej Åsa!I Simrishamn finns Världens hus på Backgatan 25. Syftet med världens hus är att skapa en mötesplats för flyktingar, ideella organisationer, gode män och människor som vill engagera sig. Under…
 • Majoritetsbildning efter valet

  • Hej ECVi kommer inte att ta ställning för något alternativ före valet.Ingegerd Bergfors Ordf. Folkpartiet Liberalerna i Simrishamn
 • Överexploatering i kommunen?

  • Överexploatering

   Hej Gunte!En av Simrishamns främsta tillgångar är den miljö vi lever i. Därför skall de områden som ger Simrishamn dess karaktär bevaras för efterkommande. Det råder stor politisk enighet om det vilket…
 • Fem frågor inför valet

  • Hej Eliza!Jag svarar på dina frågor i tur och ordning. Alla frågorna kräver egentligen en diskussion och en dialog för det finns alltid en verklighet som är svårhanterlig.1. För att få ungdomar och vuxna…
 • Flyktingmottagningen

  • Hej!Många ideella krafter har engagerat sig och kontaktpersoner finns både i Simrishamn, Hammenhög och Borrby m. fl. ställen. Som sagts ovan så är ansvaret fördelat mellan Migrationsverket och kommunen…
 • Biblioteken

  • Vid det extra fullmäktigemötet kom valet att stå mellan nedläggning av alla filialbibliotek eller att behålla samtliga inklusive Hammenhög. Resultatet blev att ärendet återremitterades till nämnden. Kultur…
 • Konkurrensutsättning varor och tjänster.

  • Konkurrensutsättning varor och tjänster

   Hej!All offentlig upphandling är kringgärdad av lagar och bestämmelser som kräver betydande kunskaper. Det är en mycket viktig del i den kommunala verksamheten då mycket av våra skattemedel går till olika…
 • Företagshotell

  • Hej Leif!Det finns idag 3003 registrerade företag i Simrishamns kommun. Vi har ett bra företagarklimat i Simrishamn och i byarna. Vi tror också på hotell för småföretagare som kan fungera som kreativa…
 • Fria skolvalet

  • Hej Sigge!Vi vill behålla det fria skolvalet. Föräldrar och elever vet vad som är bäst för dem och bör därför ha den möjligheten. Däremot vill Folkpartiet ha ett förstatligande av skolan för att få den…
 • Ansvar

  • Ansvar (Folkpartiet)

   Hej Maria!Enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) så har den enskilde som fått ett beslut om personlig assistans rätt att bestämma vilka som skall anställas. Det är då upp…
 • Mitt tredje mail!!!

  • Mitt tredje mail!!! (Folkpartiet)

   Hej Wilma!Dina tidigare mail har inte nått fram. Det är viktiga frågor du ställer inte bara för dig som behöver komma till skolan utan för oss alla. Tyvärr är det inte så enkelt att lösa detta. Det tar…
 • Skolan

  • Hej Birgitta!Jag tycker du skall tala med barnens lärare och lärarkollegiet om situationen. Du kan också ta kontakt med Områdesansvarig för det södra rektorsområdet Torgny Sonestad och framföra dina synpunkter…
 • Vad vill ni göra? Vilket ställningstagande har ni?

  • Hej Jeanette!Kommunens ekonomi är bekymmersam och det innebär att svåra prioriteringar måste göras. När det gäller komvux så har kommunen skyldighet att erbjuda grundläggande utbildning men inte gymnasieutbildning…
 • Hur mycket utnyttjas detta forum?

  • Hej Medborgare!Varje parti har en representant som ansvarar för sitt partis svar på ställda frågor till "Fråga din politiker". En frågeställare kan välja att rikta frågan till en eller flera partier…
 • Maten & kostpolicyn... vad händer??

  • Maten & kostpolicyn... vad händer?? (Folkpartiet)

   I utredningen finns ett antal steg för att förverkliga kostpolicyn. Det är bl.a. att skapa en bättre organisation för inköp för att kunna få tillgång till säsongs- och närodlade produkter. Ett annat viktigt…
 • Dagis/förskola

  • Hej Sigge!Reklam i all ära men vi tror mer på mun mot mun metoden. Vi är däremot överens om vikten av en bra förskola/dagis, för barnen och deras framtid.Av kommunens totala budget år 2012 på drygt 885…
 • Skolan

  • Svar till Alexandra PerssonBarn- och utbildningsnämndens budget för 2012 är på 345, 5 Mkr. Det var en ökning med ca 5 Mkr jämfört med 2011. Resursfördelningen mellan de olika skolorna utgår från en elevpeng…
 • MAT

  • Mat

   Svar till Jennie Palmgren EkvallSom du kanske läst i YA tisdag den 5 juni 2012 så var de tidigare uppgifterna om avgifter på skolmaten lagda som förslag på besparingar vid den årliga konferensen där bugeten…
 • Sena tåg på Österlen-Vi kräver fungerande tåg!

  • Sena tåg på Österlen - svar från Fp:s regionråd Mats Persson

   Hej Agneta,Först och främst vill jag hålla med dig att detta är mycket frustrerande! Jag vill inget hellre än att hela Skåne ska ha en välfungerande kollektivtrafik som lockar fler och fler att resa kollektivt…
  • Sena tåg på Österlen

   Vi håller med dig. Det är frustrerande när förbindelserna inte fungerar. Vi ska trycka på Region Skåne och Skånetrafiken. Vi skickar ditt mail vidaretill Mats Persson som är folkpartiets regionråd, ansvarig…
 • Storregion Skåne - Kronoberg

  • Folkpartiet är i utgångsläget positivt till en större region. Exakt vilkaregioner och landsting som bör ingå är dock en öppen fråga och självfalletär vårt slutliga ställningstagande beroende på av hur…
 • Östersjöns botten

  • Östersjöns botten

   Miljöskadorna av bottentrålning har uppmärksammats på senare år. Forskarna verkar eniga om att skadorna i en del områden är omfattande. Både Naturvårdsverket och den nya Havs- och vattenmyndigheten har…
 • Simrishamn – en plats för livet

  • Hej!

   Instämmer i de övrigas svar. Kan tillägga att generellt är tyvärr Östra Skåne lägre prioriterat, framför allt vad gäller kolektivtrafik.
 • Biblioteksfilialer

  • Hej!

   Ledsen att jag inte svarat tidigare. Biblioteken har en otroligt viktig funktion i vårt samhälle. Precis som du påpekar så handlar det trots detta om avvägningar och prioriteringar i förhållande till…
 • Vindkraftverk

  • Hej!

   Självklart är vi positiva till en större del förnyelsebar energi emn inte på beskostnad av vår underbara natur och det som lockar människor hit. Vi måste hitta en balans i detta och Vindkraftspolicyn…
 • Offentliga handlingar

  • Hej!

   Det är mycket allvarligt. Jag ska framföra kritiken till våra förvaltningschefer. Tack!
 • Politiker-tjabb

  • Hej!

   Säkert en bra idé...men har svårt och tro att vi skulle få med alla politiker på detta! Vi gör så gott vi kan!
 • Äldre befolkning

  • Hej!

   Läste en intressant artikel i tidningen "FOKUS" för ett tag sedan. Där vändaer man på steken...att utnyttja situationen och locka ännu fler friska 55+ med köpkraft skapar tillväxt och nya företag som…
 • Järrestad och Tommarp

  • Hej!

   Antalet resande från har ökat sedan en del stationer togs bort. Jag anser inte att det är rimligt att tågen ska stanna i varenda by. Det finns dessutom bussar som kör genom de flesta byarna och numera…
 • Informationsblad

  • Hej!

   Är liksom Siv av en annan uppfattning...jag tror att informationen är ganska uppskattad. Det finns säkert alltid utrymme för förbättringar. Jag tar med mig kritiken.
 • Vård o omsorg

  • Hej!

   Instämmer i Christers svar och ser till att även vår ledamot i nämnden bevakar ärendet.MvhFredric
 • Genusglasögon på näsan. Fortsättning.

  • Hej!

   De flesta aktiviteter utöver det "gamla vanliga" här i Simrishamn kommer till del för våra komuninvånare. Även om de inte dirket tar del av det så bidrar det till en positiv utveckling av vår vackra stad.
 • SEA-U i Simrishamn

  • Hej!

   Instämmer i S svar!
 • Hårt vatten

  • Hej!

   Instämmer helt i Österlenpartiets svar.
 • Vadarstövlar, fortsättning

  • Hej!

   Instämmer helt och hållet i MP:s svar.
 • Vindkraft

  • Hej!

   Vi vill i första hand avvakta den pågående vindkraftspolicyn. Men generellt anser vi att vi måste vara väldigt försiktiga framöver!
 • österlen museum

  • Hej!

   Precis som övriga meddelat så är museet en mycket viktig instutition och samlingspunkt för kultur i vår kommun. Vi anser att museet bör användas i ett bredare sammanhang och med tydlig koppling till det…
 • Vill ni ha min röst ?

  • Hej!

   Jag ska inte bli lika långrandig som de övriga. Vi tror på ett bättre bemötande av våra företag, tydigare kopplingar mellan näringsliv, skola och kulturliv. Dessutom så anser vi att vårt gymnasium bör…
 • Kansli-språk

  • Hej!

   Jag tror att dina fördomar gentemot boende i Löderup och Brösarp inte uppskattas av dem...jag kan dock konstatera att generellt bör vi tänka på att informationen som kommunen lämnar ska vara lättförståelig…
 • Lösspringande hundar

  • Hej!

   Hänvisar till tidigare svar.
 • Tydliga förslag

  • Hej!

   Majoriteten i vårt parti avgör vilken politik vi ska bedriva. Vi fattar våra beslut enligt klassisk demokratisk princip.
 • Övertro på konsulter

  • Hej!

   Precis som övriga finns ingen övertro. Däremot är det viktigt att rätt kopetens finns med i olika utredningar. Oavsett om den finns i organisationen eller utanför.
 • Konsult-upphandling

  • Hej!

   Jag har inget övrigt att tillägga.
 • Vindkraftsplan

  • Hej!

   Naturligtvis är det otroligt resursslöseri att uppfinna hjulet två gånger, varför jag tar för givet att de som arbetar med vår vindkraftsplan tagit del av Ystads. Som du nämner tycker vi också att det…
 • Dinosaurie-vindkraftverk

  • Hej!

   Som övriga ser vi fram emot den vindkraftsplan som just nu håller på att utarbetas. Som du nämner finns det även ett stort antal småskaliga möjligheter att producera energi. Vi tror att dessa är ett viktigt…
 • Vindkraftverk

  • Hej!

   En ny översiktsplan är av otrolig vikt för vår kommun. Flera partier har under en längre tid krävt att detta uppdraget ska genomföras. Vinsterna med en uppdaterad översiktsplan är större än de kostnader…
 • Fotogen-avgaser på Österléns himmel

  • Hej!

   Som kommun har man vissa möjligheter att påverka dels lagstifitning men kankse än mer våra kommunmedborgares attityder och levnadssätt. Som parti har vi ytterligare möjligheter att påverka våra företrädare…
 • "Vi politiker ...."

  • Hej!

   Folkpartiet är mycket positiva till en utökning av personvalsmöjligheterna. Spärrarna för personval borde sänkas eller tas bort. Då blir förfarandet mer som du beskriver. Men som det ser ut idag öppnar…
 • Lärlings-utbildningar för flickor

  • Hej!

   Jag instämmer i de svar som lämnats. Dessutom så skulle jag vilja poängtera att Folkpartiet ser lärlingsutbildningar (för alla kön och åldrar) som ett otroligt viktigt alternativ till annan utbildning…
 • jonebergsskolan

  • Hej!

   Instämmer i övrigas åsikter och ber dig också kontakta mig om du har några övriga frågor om hur vi vill utveckla kommunens näringslivspolitik. 0708-145 263 eller 0414-163 33. Du kan också maila mig på;…
 • Program för Österlén

  • Hej!

   Som övriga svarat är det minst sagt svårt att besvara eller bemöta alla dina funderingar i detta forum. Däremot är du mer än välkommen att kontakta oss via mail; fredric.stromberg@liberal.se, telefon;…
 • Cykelvägar o planteringar, trivsel

  • Hej Birger!

   Det är otroligt viktigt att byförnyelsen förtsätter även framöver. Precis som en kommun dör utan tätort kan en kommun dö ut om byarna inte för blomma ut.Folkpartiet Liberalerna i Simrishamn kommer även…
 • "Göra-lista"

  • Hej!

   Som de flesta redan svarat så jobbar man lite på detta viset med ett lokalpolitiskt program. Vi kommer att ha en aktivitet inom kort med lanseriong av våra ambitioner. Dessa kommer dessutom att skickas…
 • Meningsfull sysselsättning

  • Hej John!

   Nej, jag har ingen förteckning...behovet och efterfrågan på arbeten styr vilka arbeten som kommer till. Att skapa arbetstillfällen utan efterfrågan kan tangera meningslösheten. Jag tror det viktigaste…
 • Vända på utvecklingen (fortsättning)

  • Hej Erik!

   Tack för ditt förslag. Jag ska absolut kolla in deras hemsida. Kanske dyker jag upp även i augusti för att skapa mig en ild av deras verksamhet.MvhFredric
 • Vända på utvecklingen

  • Hej Erik!

   Vår utgångspunkt är att arbeta för att göra vår kommun så attraktiv som möjligt främst för de som väljer Simrishamn som permanent bostadsort. I andra hand är det naturligtvis otroligt viktigt med våra…
 • Var blev Simrishamn av

  • Hej!

   Det som är överenskommet är att Ystad och Simrishamn numera ingår i Ystad-Österlenregionen. Från första början var Österlen enbart Albo och Järrestad härad. Alltså inte Ystad!
 • Strandskydd

  • Hej!

   Precis som Egon redan sagt är tanken med det "nya" strandskyddet en skärpning. Tanken är att kommunen som närmast berörs av besöuten ska få den avgörande rösten. Det ger oss lokalpoltiker större möjlighet…
 • Tack för snabbt svar :)

  • Hej Eva!

   Det ser vi fram emot. Mina konataktuppgifter: Fredric Strömberg, fredric.stromberg@liberal.se, 0708-145 263 eller 044-163 33!Vi ses!
 • Småskaligt socken-styre

  • Hej Erik!

   Småskalighet kan vara tilltalande men ofta både kostsamt och "plottrigt". Folkpartiet tror att en kommunsammanslagning på något vis är oundvikligt för Simrishamn. Det är däremot inget som ska hastas fram…
 • Brandstationen i Sankt Olof

  • Hej!

   Liksom övriga är vi positiva till de aktiviteter som kan tänkas leda till ett förändrat beslut. Det är vägen genom SÖRF som gäller för att påverka dessa frågor.
 • HUr ska simrishamn se ut?

  • Hej!

   Ni är hjärtligt välkomna att ställa dessa frågor till mig. Hör av Er på 0708-145 263 så bestämmer vi en tid!MvhFredric
 • Öppet hus på Strandvägen

  • Hej!

   Naturligtvis vill vi också vara med. Den 4/8 passar oss om det är ok för Er. Kontakta mig gärna på fredric.stromberg@liberal.se eller 0708-145263 så kan vi bestämma närmre.
 • Bedömning av offert

  • Hej!

   Förutsätter att allt gått rätt till. Tycker dessutom att den nuvarande kommuninformationen är mycket bra. Allt kan naturligtvis bli bättre men som Karl-Erik sagt; Kontakta vår informationschef för ytterligare…
 • Bok om Östersjön

  • Hej!

   Jag ska ta en titt på boken, verkar onekligen intressant. Vad gäller utökat engagemang kan jag inget annat än att instämma i vad de tidigare svarat. Vi arbetar på flera sätt och gör vad vi kan för att…
 • Delen av kommunen som kallas Östersjön

  • Hej!

   Precis som flera redan påpekat så innebär vår översyn av organisationen enbart eventuella förändringar i den politiska delen. Prioriteringar sam tförändringar av tjänstemannasidan kommer senare att göras…
 • Kräv att tågen stannar i Järrestad och Tommarp

  • Hej!

   Vi driver tillsmmans med övriga partier en byggnation av Simrishamnsbanan (se gärna mer på www.simrishamnsbanan.com). Det skulle innebära att vi kan åka till Malmö/Köpenhamn på under en timme. För kommunens…
 • Grön Flagg

  • Hej!

   Ni har fått Er kontaktperson i Christer. Vi ser fram emot att få ta del av Ert arbete. Lycka till!
 • Hundar på stranden juni-aug

  • Hej!

   Kan inte annat än att hålla med föregående talare...stort ansvar på hundägare men naturligtvis ska vi som kommun tydligt visa och informera om de bestämmelser som gäller. Fortsätt påpeka detta!
 • Kommunikation - bredband

  • Hej!

   Som redan sagts är Simrishamn på mycket god väg vad gäller utbyggnaden. Däremot anser vi att det vore bra om kommunen kunde erbjuda frisurf-zoner på ofentliga platser samt i kollektivtrafiken för att…
 • Cykelväg

  • Hej!

   Håller med dig om att detta är otroligt viktigt...annars kan vi lika väl sluta sälja cykelpaket. Som Christer sagt har utbyggnaden återigen tagit fart och vi ser fram emot detta fortsatta arbete som vi…
 • 150 personer per politiker i Stan

  • Hej!

   Undrar också hur du gjort dina beräkningar, kan vara intressant att veta! Vad gäller FP så har vi idga 3 mandat, samtliga från Simrishamn. Efter nästa val kommer detta se aningen annorlunda ut. Vi har…
 • Upphandling. Fortsättning.

  • Hej!

   Det är säkert som du skriver i vissa fall. Men jag tror nog ändå att vår presskår får räknas till de lite mer fria och oberoende än många andra länders mediaorganisation. Visst blir de påverkade av både…
 • Mandatperiodens sista skälvande månader

  • Hej!

   Den politiska organisationen är oberoende av vilka politiker som besätter platserna. Det viktiga är att den blir effektiv och för de önskade förbättringarna. Skulle vi vänta till efter valet går ytterligare…
 • Upphandling

  • Hej!

   Känner inte till den särskilda upphandlingen men instämmer helt i de övrigas svar. Vi får förutsätta att våra tjänstemän gör ett bra arbete och följer de lagar och regler som gäller. Annars hoppas jag…
 • Organisations-utredningen

  • Hej!

   Inom respektive partigrupp diskuteras detta förslag som nu omarbetats en del. Vi har funderat kring varför en förändring ska göras, vilka konsekvenser får den och vad vill få få ut av den nya organisationen…
 • Segla till Palanga

  • Hej Erik!

   Låter både trevligt och rimligt. Flera har redan skickat detta vidare.
 • Vänorten Palanga

  • Hej Erik!

   Jag vet faktiskt inte men har inte på väldigt länge hört någonting om detta. Jag tror att det är lagt på is. Vill du veta mer kontakta näringslivssekreterare Lars Persson via växeln.
 • Loppis

  • Hej!

   Jag tror att det kostar 100 kronor för tre meter bord. Man betalar på plats och kan bara åka dit och ställa sig. Men var där i god tid om du vill ha en bra plats! Lycka till!
 • Vem vill bo i närheten av en järnväg ?

  • Hej!

   Av flera olika anledningar, som de flest redan nämnt, är vi mycket positiva till fortsatt utveckling av infrasturkturen. En kommun med vårt geografiska läge är beroende av goda kommunikationer för att…
 • Alla skattebetalare involverade i förändringsarbetet

  • Hej John!

   Det underlag som presenterats för KS diskuteras nu i partierna. Därefter kommer det att behandlas i sedvanlig ordning. Att involvera alla medborgare i en organisationsutredning skulle innebära ett enormt…
 • Organisationsöversyn

  • Hej igen John!

   Tjänstemännen har lagt fram ett underlag som nu gått ut till deolika partierna för synpunkter eller egna förslag. Därefter går den politiska processen igång som vanligt. Vi får helt enkelt avvakta de…
 • Den demokratiska processen

  • Hej John!

   Att inte alla vill delta i den demokratiska processen får inte minst de politiska partierna erfara i form utav medlemstapp. Det blir svårare och svårare att hitta människor som tycker att det är viktigt…
 • Dubbelarbete, glapp, handlingsförlamning

  • Hej John!

   Jag tror att det viktigaste vid en översyn av en organisation är att man har problembilden klart för sig. Varför vill man förändra? Sen får man ta ställning till en del viktiga principer. Decentralisering…
 • Vårstädning

  • Hej Ulf!

   Mycket tråkigt med din beskrivning. Jag har själv märkt att det varit lite extra smutsigt ett tag nu. Kan inget annat säga än att jag hoppas man kommer igång med städningen så fort som möjligt. Personligen…
 • Tydligt, detaljerat organisations-schema

  • Hej John!

   Naturligtvis är det av yttersta vikt att kommunen tydligt informerar om sin verksamhet och på vilket sätt den är organiserad. Just nu pågår diskussioner kring en eventuell omorganisation varför vi bör…
 • Fördjupad översiktsplan Norrekås/Örnahusen

  • Hej Johan!

   Jag kan inte kommentera detta ärende i detalj eftersom jag inte är insatt. Generellt kan jag däremot säga att:1. Vi anser att det "nya strandskyddet" är en förstärkning eftersom vi lokalt får möjlighet…
 • Aktuell östersjöavdelning på biblioteket

  • Hej Erik!

   Precis som övriga tycker vi att det vore ett trevligt inslag på vårt väldigt trevliga bibliotek. Vi får be våra ledamöter i Kultur och fritid föreslå detta.
 • Cykelväg

  • Hej Kerstin!

   Det är enormt viktigt att denna utbyggnad fortsätter. Blir cykelvägsnätet inte utbyggt får vi sluta marknadsföra cykelpaket via turistbyrån. Det kan ibland kännas som falsk marknadsföring!
 • Inbjudan till lokal valdebatt i H-hög

  • Hej Göran!

   Vi har meddelat att vi gärna kommer och är flexibla angående tid och dag.
 • Tempratur i sporhallen i Hammenhög

  • Hej Christina!

   Jag tycker att det är för kallt. Jag kommer också att kolla det med tjänstemännen och verka för en förändring.Bästa hälsningar,Sabina Ahlbeck
 • Branteviksbornas kamp (forts)

  • Se mitt svar på föregående fråga!Sabina Ahlbeck
 • Branteviksbornas kamp

  • Hej Erik!Jag tror att jag förstår hur du menar. Det är inte roligt att få stora förändringar i väldigt nära anslutning till sin tomt. Men så länge alla följer reglerna är det svårt att göra något. Självklart…
 • Sned-parkering på Storgatan

  • Snedparkering på Storgatan

   Hej John!Jag tycker att det är förhållandevis lätt att få tag i en parkeringsplats i Simrishamn! Men då är jag ju såklart van vid andra förhållanden. Jag tycker att din idé är bra men är tveksam till…
 • Hantering av medborgarförslag

  • Medborgarförslag

   Hej Erik!Tack för din fråga.Jag har också funderingar kring medborgarförslagshanteringen och tycker att ditt förslag låter intressant. Det är viktigt att det känns meningsfullt att bidra med sina idéer…
 • Enastående arbete

  • Hej John!

   Som ett av de pådrivande partierna vad gäller Marint Center glädjs vi över din entusiasm. Vi ställer gärna upp vid något av dina aktivitetsförslag som medborgare men att driva dessa frågor ligger utanför…
 • sverige 2009 ordförandeland

  • Sverige Ordförandeland

   Hej Anna!Ursäkta dröjsmålet!Jag tycker att det är viktigt att öka samarbetet när det gäller just miljön som påverkar oss alla, både oss som lever nu och till alla som ska komma efter oss. Det är verkligen…
 • Euro-kommun!!!!!!!!

  • Hej!

   Motionen kom från oss och är mer än en motion om att bli en Eurokommun, en del i vårt arbete med att få till stånd en diskussion och debatt om vårt inträde i Eurosamarbetet! Vi ser helst att vi folkomröstar…
 • Simrishamn – en plats för livet?

  • Simrishamn - en plats för livet!

   Jag kan bara beklaga att du haft dessa erfarenheter och det du beskriver låter ju, helt enkelt, inte rimligt. Den här frågan måste hanteras på ett bättre sätt framledes.Tack för upplysningen!Bästa hälsningarSabina…
 • Otydlig statistik

  • Självklart vill vi, i Folkpartiet, inte att kommunen ska uppmuntra varken till svartjobb eller drogberoende, tvärtom.Men tyvärr går det inte att eliminera genom att vi inte skulle ha en turistorganisation…
 • Spara på turist-organisationen

  • Spara på turistorganisationen

   Hej!Jag vill inte lägga ner turistorganisationen i vår kommun. Turismen är oerhört viktig för att vi ska kunna bibehålla den service som finns här alla månaderna på året. Jag förstår att du vill värna…
 • Pågatågen

  • Hej Ulf,Visst kan man bo i Simrishamn och pendla till Malmö. Man måste se möjligheterna och inte enbart stirra sig blind på problemen.Så nästa gång hoppas jag att Du svarar JA, naturligtvis, på boendefrågan.MVH…
 • Granskning av de politiska partierna

  • Granskning av de politiska........

   Hej Erik,Ja Du Erik, Du verkar ha förutfattade meningar om oss politiker, politiken i stort samt våra partier.Ideellt arbete skulle jag vilja nämna som ett axiom för de som arbetar inom de politiska partierna…
 • Ungdomsverksamhet (fortsättning)

  • Ungdoms.............

   Hej John,som jag svarade i tidigare mail så finns forskningsgrupper på vårt fina gymnasium här i Simrishamn, detta måste väl vara lokal verksamhet. I övrigt när det gäller ungdomsverksamhet så är det…
 • Kommunalvalen 2010

  • Kommunalvalen ....

   Hej Erik!Folkpartiet gillar utmaningar på båda gott och ont! Vi Liberaler anser att alla har rätt till att framföra sin åsikt. Därför välkomnar vi F! men undrar vad mer kan de tillföra kommunen i förhållande…
 • Har ni ingen ungdomsverksamhet i era partier ?

  • Har Ni ingen ungdomsverksamhet ........

   Hej John,Jag som partiordförande har startat upp en LUF klubb i Simrishamn. Den är tyvärr inte så aktiv som man borde önska, men Österlengymnasiet har forskningsgrupper som borde ta till sig Dina positiva…
 • Havsresan

  • Hej John!Ja, havsesan blev lyckad och jag tackar Dig för Dina superlativer för Folkpartiet och Kommunen.Jag talade med Ordföranden för IVL igåroch fick besked av honom att försöket med pump för syresättning…
 • Jobba för fastboende skattebetalare

  • Jobba för fastboende ...

   Hej Erik,Ja, inom Folkpartiet arbetar vi mycket för att få fastboende till Simrishamn och också för att unga med potential för att föda barn, de som är i fertil ålder, vi arbetar verkligen för att unga…
 • Kan pågatågen börja stanna i Järrestad igen?

  • Kan pågatågen stoppa ...

   Hej Maria,Nej, några stopp i Järrestad blir det inte framöver hellre. För få resenärer och Skånetrafiken måste ha sin 'turlista'.Innan Du flyttade till Järrestad skulle Du tagit reda på allt detta. Så…
 • Skolarbete om Destinationsutveckling: Kivik. Vi behöver Era synpunkter!

  • Skolarbte om destination Kivik

   Hej Maria Kekonen,Ja, det är ett långt och tåligt arbete, om Ni skall försöka göra er studie och Ert objekt.Jag föreslår att Ni talar direkt med kommunen eller dess politiker om Era tankar, jag står alltid…
 • Fortsättn. "Levande byar"

  • Levande byar

   Hej Erik,Marknadkrafterna står för Dina frågor!Själv är jag entreprenör, men skulle inte våga satas något i byarna, eftersom de som bor där skulle inte handla av mig, man kan inte ha ett begränsat utbud…
 • Vem har makten över skolan

  • Vem har makten ...

   Hej Lars.Du vet att FP är inte ense med Alliansen om att skolan skall vara i kommunal regi,Liksom Jan Björklud tror jag att skolanskall vara statlig, då får vi mer ordning och reda på 'saker och ting'…
 • Försöksverksamhet

  • Försöksverksamhet..

   Hej Lars.Ja, nu har Ni i Skillinge fått igenom det Ni eftersträvat, skola upp till 6:an, Gratulerar till detta, men om det var kvalitativt bättre för barnen kan vi diskutera !?MVH // Bertil Rudberg…
 • Delegering

  • Delegering.....

   Hej Torgny,Kommunen delegerar vissa arbeten som respektive tjänstemän skall utföra enligt givna regler.Jag kan förstå att Du har trubbel med vissa av dessa regler. Deagationen i Skillinge finns inte längre…
 • Rallyvägen

  • Hej Ronny,Jag kommer att ta upp detta i samhällsbyggnadsnämnden vid nästa sammanträde.MVH / Bertil Rudberg / FP
 • svar till Bertil Rudberg ang skillinge skola

  • Skilljnge skola

   Hej Maria,Trots sent svar så vill jag gratuleraDig Maria, till vinsten i Skillinge.Om det är rätt kvalitet Ni önskar, kan jag inte svara på, men jag tror det är klvalitetsmässigt bättere i Borrby, förDina…
 • Levande byar

  • Hej Erik.Visionen kan finnas där men i denna fråga är det näringslivet (det privata) som skall tacklas. Köptryggheten saknas nog ute i byarna, vilket innebär ingen lönsamhet.MVH / Bertil Rudberg / FP
 • Ännu har ni inte tagit ställning

  • Ännu har ni inte.............

   Förslaget finns där och jag trr att någon arbetar vidare med det.MVH / Bertil Rudberg / FP
 • Fler chatt tillfällen?

  • Fler chatt...................

   Hej Förälsder.Ta kontkt med mig så ska vi Du ickjag tills prata vid om olika ,Du bestämer!
 • Kortsiktigt tänkande

  • Kortisigt .....

   Ja, Victiry!Det är inte lätt, beslutet är delegerat tillrektotn. Som jag tidigare sagt: Låt Borrbyvara en utmaning, en nyrenoverad skolaabsolut duktiga lärare, jag vill kvakitet skall vara före boendet.MVH…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • ang. beslut att flytta.....

   Till Nordic MachineHej,Jag har själv varit företagsledare i ett internationellt företag och flyttade till Simrishamn 1996. Jag bor på en "åker" utanför Karlaby.Jag ser Simrishamn och då självklart Österlen…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i skilllinge skola till borrby

  • Beslut att flytta

   Hej Maria,Ja, som Du säkert vet så är Folkpartiet för en god skola med hög kvalitet på undervisningen.Men, ge Borrby en chans! Nyligen ombyggd, bra lärare dessutom är det bra för ungdomar att få en större…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • Flytta elever till Borrby

   Hej Lars,Ja, som Du vet är Folkpartiet mycket för skola och att eleverna ska få så djup kunskap som möjligt. Detta kan vi vara överens om efter J Björklunds senaste informationer.Lars, ge Borrby skola…
 • Havsresan

  • Hej John!Ja, som Du kanske vet så är kommunen värd för arrangemanget Havsresan. Detta bådar ju gott för en fortsatt kamp för Marint Centrum som bl.a. två politiker från FP tog initiativ till genom Handelshuset…
 • Ang. beslut att flytta barnen i åk 4-6 i Skillinge skola till Borrby skola

  • Skillinge - Borrby

   Hej Maria!Hade vi dagens facit redan 2006 hade Du nog fått ett annat svar om skolgången för Er i Skillinge.Borrby är en fin skola nyligen ombyggd och klar för att ta emot fler elever så jag hoppas att…
 • Bymöte

  • Hej Brantevik!Nej det finns idagsläget inga planer på att ha bymöte i Brantevik. Jag rekommenderar Dig att ringa till Ditt parti eller till känd politiker för att trycka på Dina önskemål så kanske kommunledningen…
 • Hur många kommuner behövs igentligen

  • Hur många......

   Hej Göran!Ja Du vet väl att 1 kommun = Kiruna är lika stort som halva Skåne, 1 kommun =ca 16 kommuner i Skåne, detta är nog inte genomförbart enligt Ditt förslag, men på sikt - 2025 kan vi kanske fundera…
 • Farlig korsning

  • Hej Tommy!Jag har talat med flera skillingebor och de upplever inte problemet som Du framför.OK, alla har vi ju olika uppfattningar.Tyvärr kan inte heller jag svara på Din fråga så även jag sänder frågan…
 • Cyckelväg Brantevik-Skillinge

  • Cyckelväg........

   Hej Staffan!Jag tror att det är Vägverket som sköter detta. Har jag fel så återkommer jag. MVG // Bertil Rudberg // Fp , S-hamn
 • varför läggs allt ner?

  • Varför läggs allt ner?

   Hej Leonardo!Sjukhuset lever, jag var själv där idag och fick en fin service av en trevlig personal. Sjukhusfrågor behandlas av Regionen och är inte en kommunal fråga, trots detta har vi från kommunen…
 • Cykelväg Skillinge Brantevik

  • Cykelväg

   Hej Klas!Ja, som representant i Samhällsbyggnadsnämnden så har jag förstått att cykelvägen mellan Brante och Skillinge skall byggas snarast.MVH // Bertil Rudberg, Fp //
 • Livsmedels-affärer i byarna

  • Livsmedel....

   Hej Erik,Nej det är inte politiker som skötermarknadsföring av privata intressen.MVHBertil Rudberg
  • Livsmedels-................

   Hej Erik!Ja, kundunderlaget är nog för svagt för att det ska löna sig att driva butik i byarna. Kunderna ör nog inte tillräckligt köptrogna.I Ö Tommarp hade vi en utmärkt butik,där jag själv var kund…
 • VA avgiften orimligt hög

  • VA-avgiften......

   Hej Thomas!Kommunen måste följa vissa spelregler i samhället och i detta fall med fast resp. rörlig avgift har vi i Samhällsbyggnadsförvaltningen (jag ingår som ledamot) fastlagt att vi ska följa KPI.MVH…
 • Kulturhus/ungdomens hus

  • KULTURHUS.............

   Hej Stefan!Dina tankar är goda och jag gillar verkligen 'klätterväggen'.Vi har förmodligen två kategorier ungdomar i Simrishamn, de som vill 'rasa av sig' och de som hellre vill ha det lite gemytligare…
 • Borrbyhemmet

  • Kära Borrbybo!Ett kort svar på Din fråga.Det planeras för en ombyggnad av Tuvan i Borrby, eftersom det är den sista enheten inom våra särskilda boenden som saknar pentry och tillräckliga hygienutrymmen.MVH…
 • Omflyttning

  • Hej Erik, numer pensionär, ja Du vet väl attkommunnen prioriterar pensionärer!Så även Folkpartiet!Jag tycker att internräntan i kommunen skall sänkas ( med tanke på lägre ränta från Riksbanken) för alla…
 • Internet-café och medborgarkontor

  • Internet-Café............

   Hej "Tjatig pensionär"Vet Du att ungdomarna i vår kommun är vår, Din och min framtid. Jag vill gärna att de stannar kvar och livar upp vår kommun, studerar här och etablerar sig här i framtiden, för Din…
 • Mistluren

  • Hej Annelie!Jag har dröjt med mitt svar för att invänta min partibroder Sraffan Ivarsson svar. Jag vet att han är väldigt upptagen nu. Jag och min familj och Folkpartiet har skänkt pengar till Ivarssons…
 • Utsläppen från flygplan över Österlén

  • Utsläppen från...........

   Hej Erik!Luftrummet ovan oss är inte mycket lokalpolitiker kan göra något åt. Luftfartsverket måste vara Din kombatant! Själv bor jag i närheten av Karlaby och vid 'klara' dagar ser jag hur väldigt många…
 • Gångfartsgatorna

  • Gångfarts......

   Hej Jeanette!Jag är en av syndarna! Trots att jag vet vad skyltarna står för och dess innebörd, 7 km/h. Stenbocksgatan är lång och fin raksträcka, så här ser man inga hinder förrän man upptäcker guppen…
 • Branteviks varv - varför 70.000 kr per år nu?

  • BRANTEVIKS VARV

   Hej IsabellaKan inte svara på Din fråga, jag har bollat över den till Hamnkontoret men ännu inte fått något svar !?! Jag sitter i nämnden som styr över hamnarna i vår kommun men har aldrig hört något…
 • Jobbmodell

  • Hej Erik!Det ser lovvärt ut, men jag tror att det är främst arbetsförmedlingen som ska styra det hela med hjälp från näringslivet och kommunen.MVHBertil Rudberg // Fp //
 • Simrishamns kommuns kulturhus

  • Simrishamns Kulturhus

   Hej John!Nu har jag på plats studerat problemet.1. Polishuset är privat område.2. Parkeringen bakom biblioteket, här såg jag fullt med skyltar där det stod socialförvaltning/biblotek på, dessa platser…
 • Aktiva medvetna politiker låter inte slumpen styra!

  • Aktivt medvetna..........

   Hej Kajsa!Nej, Kajsa, slumpen styr inte i vår kommun! Utveckling av våra byar står på Folkpartiets paroll för innevarande mandatperiod.Jag kan informera om att ett antal miljoner är avsatta till byförnyelser…
 • Parkering vid biblioteket (forts)

  • Parkering.........

   Hej Erik!Undersökningar som Du undrar över kan ej vara relevanta då trafiken är oregelbunden under bibliotekets öppettider.Vi alla, i kommunen får nog lära oss att utnyttja våra appostlahästar också.MVH…
 • Parkerings-möjligheter för de som kommer från byarna och landsbygden

  • Parkerings-möjliget

   Hej Erik!Jag upplever till motsats från Dig att det finns gott om parkeringsmöjligheter vid Biblioteket. Även om man får gå några steg men lite motion är ju också nyttigt.MVHBertil Rudberg
 • Förfrågan

  • Hej Magnus!Lovvärt initiativ, kommunen är säkert med på bananMVHBertil Rudberg
 • Fler invånare

  • Hej Roland!Pågatågen styrs av Region Skåne, så där i regionen kan vi bara lobba för bättre infrasrtuktur. Jag håller med Dig i Din fråga om tidtabeller från Simrishamn och västerut och givetvis returresan…
 • Utveckla byarna och landsbygden

  • Utveckla byarna .....

   Hej John!Folkpartiet vill att alla våra byar skall leva och en utveckling av byarna är en prioritet vi har i allt det vi hanterar.Det har också visat sig att byarna blir allt mer attraktiva för inflyttare…
 • Varför får inte mina barn möjlighet att gå musikskola?

  • Varför får inte.................

   Hej,Jag har tillsatt en utredning i Folkpartiet om Din fråga. Själv kan jag tyvär inte svara på den.Finns det många barn i ytterkanterna av vår kommun, vad kommer detta att innebära om alla dessa vill…
 • flygbuss

  • Flygbuss

   Hej Senja,Ursäkta förseningen med svaret, Julstök mm.Ledsen att detta skulle hända Dig också. Både jag och min familj har råkat ut för detsamma, försening och väntan. Jag har påpekat vissa olägenheter…
 • Stranden - en god affär

  • Hej John!Simrishamn har ca 7 mil strand och dessa mil genererar säkert en hel del pengar direkt och indirekt till kommunen, hur mycket är svårt att beräkna.Vad man borde göra från kommunens sida är att…
 • Mer kraft på Östersjö-frågorna

  • Mer Kraft på Östersjön

   Hej John!Ja, Du återkommer bl.a.till tidigare frågor. Handelshuset-Österlen i vilken jag ingår lanserade MarinBiologiskt Centrum (MBC) och anordnade ÖstersjöEventet ett par år i det syftet att få kommunen…
 • Att vara företagare på Österlen

  • Att vara företagare

   Hej Anders!Kommunen skall vara effektivare med service till företag! Tillmötesgående och förståelse är några av punkterna. Jag tror inte kommunens tjänstemän har förstått detta ännu, men vi i Folkpartiet…
 • Hoj

  • Shoppingcenter

   Hej 8 B !Din fråga är naturlig, Vi vill gärna ha ett shoppingcentrum i Simrishamn under ett tak, men har vi köpkraft i bygden till detta?Kan en entreprenör finna möjligheter till ett köpcenter borde Brunnsparken…
 • Ekobyn!, har vi råd att missa detta tillfälle?

  • Ekobyn

   Hej Alex Demander, som svar på Din fråga,Varför, ja, titta på Din omgivning, 100 meter österut kostar tomterna det tiodubbla. Jag kan inte förstå varför man envist hänvisar till tidigare avtal som dessutom…
 • Vindkraft - är ni villiga att arbeta för mer?

  • Vindkraft

   Hej Isabella HFolkpartiet ställer sig bakom Ditt engagemang om vindkraft på Österlen.Självklart vill vi ha alternativa energimöjligheter än till de utländska kol-kraftvärken.Jag är osäker om kommunen…
 • Kommunrevisionen måste vara fläckfri

  • Komunrevision

   Hej Andrea,Nej, jag tycker inte heller att det ska vara en publik händelse och att media ska ta över, Revisionen lyder under Komunfullmäktige och revisionen lyder kameralt under Kommunstyrelsen. Vad har…
 • skall det ta 2 1/2månad för att få en ny glödlampa till gatubelysningen?

  • Vald fråga

   Hej LiliannSamhällsbyggbadsnämnden(SBN) har i Simrishamn ett probem med sin ekononi, men jag lovar att det skall bli förbätttringi Hammenhög.MVHBertil Rudberg, ordf, Folkpartiet Liberalern i Simrishamn
 • Juldekorationer

  • Juldekoratin

   Hej Margareta,Det är beklagligt att det ser ut som det gjorde förra året (2007) Det ger ingen input för Julhandling.Folkpartiet vill nog ha en bättre utsmycknning som kommunen skall betala!Jag föreslår…
 • Geografisk jämställdhet

  • Geografisk

   Hej John,Jag bor själv ute på en åker och jag vill förmedla till Dig att det är attraktivt!Jag ser, med glädje att 'Byarna' är mer attraktiva nu, än tidigare. Jag vet, att inflyttande personer söker sig…
 • Landsbygds-utveckling. Fortsättning

  • Landsbygs-utveckling

   Hej John igen,Jag tycker nog att vi i S-hamn har rättat in oss i konseptet Citta-Slow. Vi/våra restauranger använder "inhemska råvaror"så gott det nu går i matlagningen.Läste i YA att man ska äta 'inhemsk…
 • Polisens organisation och effektivitet

  • Polisens organisation

   Hej Klas!'Först ska vi sopa framför egen dörr'Socialförvalningen (Soc) och Barn-och Utbildningsnämnden (BUN), först.Soc. mål säger bl.a:-Verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden.-Beakta…
 • Landsbygds-utveckling

  • Landsbygdsutveckling

   Hej John,Simrishamn håller på med Leaderprogrammet och Folkpartiet hoppas att det kommer något positivt ut av detta.Jag besökte Falköping denna sommar och frågade många personer vad de kände till om Slow…
 • Expandera sin verksamhet får ofta nej

  • Expandera

   Hej Isabelle,Folkpartiet, gick i senaste valet ut med att näringslivet är prioriterat och är ett absolut måste för kommunen. I Folkpartiet är vi lyhörda för näringslivets behov och önskemål. Företagarna…
 • Medborgarförslag Dnr 2008/228

  • Medborgarförslag

   Hej John, Folkpartiet har ännu inte tagit ställning till meddborgarförslaget. Vi återkommer i ärendet vid KS och KF sammanträden
 • Idéer för Marint Center

  • HavsPortalen

   Hej John,Folkpartiet har ännu inte fått inbjudan till denna Havsportalen
 • Enkäter till kommuninvånarna

  • Enkäter

   Hej Andrea,Folkpartiet har inte haft ämnet uppe på agendan än. Men det är ju klart viktigt att veta vad kommuninvånarna tycker om den kommunala servicen och dess verksamhet, allt för att ge invånarna…
 • Spännande och omväxlande kust

  • Spännande Kust

   Hej John,Intressant förslag, men segling är mycket mer än att ha medar utefter sidorna, segling är ett nöje. Nej Ditt förslag går inte hem i kommunens budget, så du får gå till näringslivet för att söka…
 • Benka-dí:s framtid

  • Benka-Di

   Hej Andrea,Folkpartiet är beredda på en satsning att flytta Benka-Di till Valfisken för att göra detta Kulturhus komplett för alla åldrar och aktiviteter. Utformningen på de aktiviteter som skall ingå…
 • Jobb till bofasta

  • Initiativtagare till ett Marint Centrum (MC) är en lokal förening, Handelshuset Österlen - www.marinbiologi.se - (här finner Du ytterligare information. Folkpartiet ser ett MC som en verklig utmaning…
 • Kan politiker få rätsida på detta ?

  • RackaputtKorset

   Ur trafiksäkerhetssynpunkt är ju Ditt förslag att föredra och Folkpartiet skall verkligen lobba (Vägverket) för att detta skall justeras. En skylt med RackaputtKorset är en kul idé.
 • Alliansen!?

  • Allians

   Folkpartiet i Simrishamn är ett Liberalt parti som vill ge individen frihet. Det är 2 år till kommande val då Folkpartiet kommer att fokusera på Simrishamns utveckling den kommande mandatperioden. Vi…