Centerpartiet

Frågor

 • strandskydd

  • Hej Kent

   Bestämmelser och lag om strandskydd har ett stort värde att bevara känsliga miljöer och slå vakt om ett öppet landskap där medborgarna har tillträde.Det har dock visat sej att detta är en lite fyrkantig…
 • First time voter

  • Hey Mike

   We are working hard from all parties here in Simrishamn to have better connections with train and busses. But it’s a question laying over the local, it’s a regional and question for the government.Schools…
 • Kommunalt avlopp

  • Hej

   Kommunen har en utbyggnadsplan vilken finns i den kommunala VA planen.Den är tagen i Kommunfullmäktige .På sid 16 står att läsa om utbyggnad av VA i kommunen.Havängs sommarby 2020-2025.Det är avhängigt…
 • Samarbete/koalition

  • Hej Thomas

   Om du med samarbete menar att aktivt utforma ett gemensamt program för en majoritet i Simrishamns kommun då faller SD, V, Fi bort. Trots detta finns troligen dessa partier demokratiskt valda i politiska…
 • Bättre förbindelse med bussar

  • Hej Bilger

   Centerpartiet har lämnat in motion om detta. Den ansågs besvarad genom att vara med i diskussionen med Skåne trafiken .Förslag föreligger men ej beslut än. Dessutom i det nya förslaget som är uppe till…
 • Vill ni ha våra röster ?

  • Hej Anna och Rickard

   Hej Anna och RickardUnder våren 18 togs ett beslut i kommunfullmäktige om att bygga ut reningsverket i Simrishamn att kunna rena avloppsvattnet ytterligare för läkemedelsrester och resultatet blir ett…
 • Ny bebyggelse i sankt olof

  • Hej Birger

   Jag svarar dej som ordf. i Simrishamnsbostäder.Vi har fört samtal med byföreningen i S:t Olof om att bygga lägenheter. Vi har tyvärr inte fått några intresseanmälningar till oss. Vi bygger gärna om det…
 • Frågor innan valet

  • Hej Hacke

   1. Centerpartiet har under många år varit drivande i frågan om att behålla byskolor där ett underlag finns och ställt upp för skolan i S:t Olof och tänker göra så även i fortsättningen.2. I fråga om…
 • Trafik och miljöplan

  • Hej Björn

   Vi har på olika sätt diskuterat detta med polisen.Att kontrollera hastigheten på bilar ligger på polisen.Det är 40 km/ t som gäller i staden numera för att öka trafiksäkerheten.Belastningen på vägen är…
 • Sjöfartsstråket

  • Hej Jan

   Hela projektet är godkänt av kommunfullmäktige, därefter utföres delar av detta projekt efter delbeslut i samhälsbyggnadsnämnden. Del ett i projektet är förprojektering :Hur kan det utformas, kostnader…
 • Snart val

  • Hej JessicaSvarar dej som ordf. i Simrishamnsbostäder, det finns överhuvudtaget ingen avsikt att utöva någon makt inte heller att göra några oskäliga vinster i Simrishamnsbostäder AB. Bolaget ägs av kommunen…
 • Seniorernas Hus

  • Hej

   centerpartiet har i behandlingen av detta förslag biträtt de förslag som soc.nämnd och senare beslut om utredning som tagits i KS något annat svar kan jag inte ge .MVH Bertil Bjerstam C Ordf.
 • Smällare Fyrverkeri

  • Hej Per

   För min personliga del och kan nog tala för C i allmänhet skulle det vara välkommet med ett förbud. För att detta ska ha verkan måste man nationellt förbjuda försäljning, vilket man kan hoppas på. Att…
 • Parkeringsproblemen

  • Hej Claes

   Eftersom jag bor i Simrishamn och rör mej i närheten av det område som du beskriver förstår jag din fråga fullt ut . Dock är detta inte en specifik partipolitisk fråga ,förslår därför att du kontaktar…
 • Medborgarförslag: Större lokal för tex pensionärer

  • Hej Rickard

   Din idé är hur bra som helst,det är en grej som vi diskuterat till och från.det är COOP som äger lokalen och har satt ett pris som, vi inte tycker är relevant med hänsyn till lokalens skick, och den…
 • Ställplatser

  • Ställplatser

   Hej Lennart.I Simrishamn finns campingplatsen inom bekvämt avstånd till staden (1,5 km). Campingplatsen i Simrishamn, Tobisviks Camping erbjuder såväl ställplatser inkl el där ni har full tillgång till…
 • cykelbana

  • Svar till Kenth Hägg

   Det är Trafikverkets ansvar på den vägen. Södra delen binds samman genom Sydkustleden Trelleborg – Simrishamn över Ystad. Lite osäkert var den är tänkt att dras Skillinge – Mälarhusen. Vi får återkomma…
 • Barn i behov av extra stöd

  • Barn

   1. När barnet har fått den utredning som barnet har rätt till kopplas ev. resurser på i samråd med lärare och föräldrar eller vårdnadshavare. Det finns rutiner och regelverk som styr denna process. Barnets…
 • Representanter på elevrådsmöten.

  • Hej Embla

   Jag försöker sätta mig in i så mycket som möjligt och har varit aktiv sedan i januari 2015 som 1:e vice ordförande. Ännu har ingen inbjudan nått mig och förstås kommer jag gärna på ett eller flera sådana…
 • Medborgarförslag

  • Medborgarförslag.

   Hej AnnaKan mycket väl förstå din tveksamhet att lägga förslag och att sedan stå i fullmäktige och redogöra för detta .Men jag hoppas att du röstat i valet i höstas och att du har någon politiker du…
 • Nyårsfyrverkeri i Simrishamn

  • Fyrverkeri

   Hej.Detta är kanske närmast en fråga för Kultur och Fritid ... ta kontakt med någon politiker som du ser här på hemsidan eller skriv till Kultur & Fritidsnämnden.MVH Bertil Bjerstam C
 • Majoritetsbildning efter valet

  • Bästa EC

   För att travestera en av Centerpartiets förgrundsfigurer Gunnar Hedlund som använde uttrycket "Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten" så avstår jag att liera mej med någon innan ett valresultat…
 • dollarstore

  • Hej Echi

   Eftersom detta ärende ligger på kommunstyrelsenivå ansluter jag mej till Karl Eriks svar.Bertil Bjerstam Centerpartiet
 • Hastighetsbegränsning Kustvägen Örnahusen-Norrekås

  • Hastighetsbränsning.

   Simrishamns kommunledning har varje år planerade överläggningar med Trafikverket som ansvarar för vägar i landet . Frågan om hastighet och cykelvägar vid nämnda vägsträcka kommer vi från Centerparteit…
 • Fem frågor inför valet

  • Frågor

   Hej Eliza.Det är ett stort område du har frågor om. Om jag får börja från slutet av din frågor så är egentligen ekonomin som styr vad vi har möjlighet att genomföra. Den absolut största ekonomiska…
 • Fastighets försäljning

  • Hej TommyDu har fått ett svar och redogörelse från Per Olof Järvegren Vd för Simrishamnsbostäder AB som varit ägare till denna fastighet .Detta har inget med Samhällsbyggnad att göra.Bertil Bjerstam…
 • Flyktingmottagningen

  • Kläder

   Kläder och dyligt till flyktingar har efter vad jag hört anordnats på Österlengymnasiet och även Friskis &Svettis har en mottagning av träningskläder osv,Med vänlig hälsning Bertil Bjerstam
 • Aleris Hammenhög

  • Hammenhög

   Hej JanI den kostpolicy som antogs av kommunfullmäktige framgick att mat skulle lagas där den serverades av så långt möjligt lokala och närodlade råvaror.Detta är och har varit Centerpartiets åsikt och…
 • Hemsidan ang turism

  • Turism

   Hej AlfKan personligen tycka precis som du , dock anser jag inte detta primärt är en politisk fråga så huruvida vi stöder som parti eller inte, är inte så lätt att svara på.Hemsidans alla delar är inte…
 • Nobbad vid vallokal

  • IA

   Se svar från Anders Johnsson .
 • "Flyktingar"

  • Flyktingar

   Ansluter oss till de svar som M och Fi har redovisat ,har ingen annan åsikt.Centerpartiet i SimrishamnBertil Bjerstam Ordf.
 • Maten & kostpolicyn... vad händer??

  • Hej Göran

   Tack för din fråga.Kommunens kostpolicy blev färdig i slutet av 2012 och antogs precis som du säger i januari 2013. Hela utredningen är väl genomarbetad och det lades ner mycket jobb på den.Tyvärr har…
 • Hammenhögs bibliotek

  • Beslut är taget i BUN och Kultur & Fritdsnämnden att biblioteket skall flyttaspersonal fr. förvaltningarna jobbar med detta.För Centerpartiet i Simrishamn.Bertil Bjerstam
 • Hammenhnögs skola i framtiden?? - utveckling eller??

  • Skolan

   Gällande beslut i kommunfullmäktige (110528)i Simrishamn som är beslutade med stor majoritet gäller som bekant, vidare har förslagits(obs! ej beslutats) att lägga ner 1-3 skola i Skillinge och St. Olof…
 • Fast bredband

  • Bredband

   Ansluter mej till det svar som Anders J ger. Huruvida en kommun kan få Scanova att agera är nog inte alldeles lätt. Jag har viss erfarenhet av att förhandla med nämda företag. Men alldeles klart är att…
 • Lokalpolitiker i Östra Skåne måste lobba i Region Skåne för bättre kommunikationer i och från Simrishamn.

  • Bästa GG

   Som tidigare svar du fått så är jag övertygad om att alla gör vad dom kan. Grundproblemet ligger i att hur man än vänder sej så är representationen från västra Skåne fler än från öst så när rösterna…
 • Angående nya de bryggorna vid småbåtshamnen.

  • Bästa GG

   Att ha en levande hamn har varit en strävan i en kuststad som Simrishamn i alla tider, och att hålla en god standard är ett måste, och likväl som skolor så måste gator och man och övriga anläggningar…
 • PENGAR

  • Bästa Tommy

   Att det finns problem inom skolförvaltningen har väl inte undgått någon. Hur lösa dessa? Detta är väl ett sätt..Man måste även ta hänsyn till de arbetsrättsliga regler som råder.Ang hemtjänst besparingar..tidigare…
 • Ekologiskt och närodlat till barnen i kommunen.

  • Hej Cecilia.

   Att man inomkommunens kök och måltidsserveringar använder lokala och närodlade produkter anser vi inom centerpartiet är ett mål som man måste arbeta för.Min personliga åsikt är att det inte blir mera…
 • Hur ska jag nå fram till er?

  • Centerpartiets svar

   Svar från Centerpartiet angående Skolan.Vid varje förändring av den service som samhället ger medborgarnaregerar olika personer på olika sätt , några ser fördelar i denna förändring andra kan inte acceptera…
 • Simrishamn – en plats för livet

  • Hej Christer.

   Jag hade varit minst lika irriterad som du om jag råkat ut för samma sak.Sedan förstår jag Skånetrafiken som inte har en väntsal öppen kvällstid med de personalresurser som detta kräver. Hur man löser…
 • Slarvig information

  • Bästa JN

   Huruvida man på biblioteket kopierat slarvigt eller inte är knappast en partipolitisk fråga.Ej heller lånemöjligheter.En stor del av planen finns som pdf på hemsidan.För Centerpartiet i SimrishamnBertil…
 • Biblioteksfilialer

  • Biblioteksfilial.

   Bästa Kerstin Larsson.Biblioteksverksamheten har under många år haft en avgörande betydelse för folkbildningen i Sverige. Ser vi tillbaka på förra årets debatt och beslut hade Centerpartiet ett avgörande…
 • Aktuell fartygskarta

  • Bästa J.N

   Jag tror nog att kustbevakningen har full koll på detta ,de finns för övrigt också i huset Marint Centrum.För Centerpartiet Bertil Bjerstam (ordf)
 • Förslag till medborgarförslag ?

  • Bästa J.N

   Såklart att du kan skicka in ett madborgarförslag. Ambitionen att skapa högsta möjliga kompetens i kommunens projekt är naturligtviscentral. Att diskutera personfrågor i detta forum känns inte alldelseslämpligt.Får…
 • Resonera med politikerna

  • Demokrati är ett svårt ämne redan Winston sa att ”Demokrati är den sämsta statsformen ,bortsett från alla andra” vilket troligen menas att inte heller den är fulländad . Trots att det gått nästan ett…
 • Låga vindkraftverk

  • Bästa J.N

   Det finns förmodligen ett antal innovationer på det område som du beskriver som inte sett dagens ljus ännu. Säkerligen kan det du beskriver och mycket annat också vara intressant för Österlens vidkommnde…
 • "Spelet om Simrishamn"

  • Spelet om Valköping

   Bra om man vill ta sig an denna typ av utmaning.Att spela sällskapsspel som tydligen handlar om politik och dessutom få det gratis hemskickat borde väl vara en utmärkt tanke.Kan det dessutom vara utvecklande…
 • Logistiska glasögon

  • Samråd mellan byns företrädare och kommunen i de frågor Du tar upp ser jag som en början.Utfallet av samrådet - i de frågor som kommunen ensam kan råda över efter samrådet- får ge svaret.Jag tror på kraften…
 • Bättre information tack!

  • Bättre information.

   Omtanken om vår miljö samt viljan att större delen av våra kommuninvånare skall kunna tilförsäkras kommunalt vatten och avlopp på samma villkor gjorde att KF beslöt anta en VA plan för hela kommunen.Detta…
 • Öppna landskap

  • Öppna landskap

   Jag har tidigare innan valet svarat på liknande fråga.Kanske såg du inte detta svar ....Centerpartiet har enligt vår uppfattning varit det parti i Simrishamns kommunfullmäktige som varit mest aktivt för…
 • Logistisk planering av byarna

  • Logistisk planering av byarna.

   Det är en nödvändihet att våra byar tillförsäkras utvecklingsmöjligheter.Det är här som Simrishamns framtidskapital finns.Utvecklingen i samråd med företrädare för våra byar är essentiell för att det…
 • Politiker-tjabb

  • Den kommunala beslutsprocessen är besvärlig och många frågor kan tyckas dras i långbänk.Demokrati är både enkelt och svårt.Allas rätt att tycka och säga sin mening är grundpelaren.Beslutsfattande med…
 • Äldre befolkning

  • Äldre befolkning.

   Att ändra på den struktur som vi har befolkningsmässigt tar tid och det är kanske inte det som är problemet..Det finns en rad åtgärde som kan gynna en inflyttning vår kommun.Hela kommunen måste leva och…
 • Järrestad och Tommarp

  • Tågtrafiken och överhuvudtaget kommunikationerna är en LIVSVIKTIG fråga för Österlen och Simrishamns Kommun.Det kan inte finnas något statiskt i fattade beslut utan underlag och möjligheter bör kontrolleras…
 • Östersjön

  • Det är kul med engerade samhällsmedborgare.Du väcker en rad frågor av vitalt intresse för kommunen.Jag har sympati och respekt för Dina frågeställningar.Centern skall agera positivt inom de resurser som…
 • Hundbajs

  • Din fråga är ytterst berättigad.Det är inte kul att bli nerkladdad av hundbajs när man promenerar omkring på olika ställen i kommunen.Det är HUNDÄGARNAS plikt-och merparten sköter detta-att tillse att…
 • Dialog i Hammenhög- Välkommen!

  • Dialog i Hammenhög.Välkommen

   Centerpartiet kommer gärna. Tack för inbjudan MVH Carl-Göran Svensson Centern
 • Vattenkvalitet

  • Vattenkvaliten

   Denna fråga har man jobbat med och det Du skriver måste föranleda ytterligare insatser från kommunen. Samhällsbyggnadförvaltningen tycks veta om problemet och jag förutsätter att man jobbar på en lösning.Chister…
 • Vindkraft

  • Centerpartiets anser att vindkraften är en del i den framtida energiförsörjning som måste till för att vi skall kunna ställa om från fossil klimatpåverkande energiproduktion till grön.Denna omställning…
 • österlen museum

  • Österlens museum

   Centerpartiet anser att Österlens museum har en viktig roll att spela som förmedlare av vårt kulturella och historiska arv.Vi hoppas att satsningar på utställningar och bättre tillgänglighet skall kunna…
 • LOVA-bidrag för havsmiljön

  • LOVA bidrag för havsmiljön

   Kommunen engagerar sig på olika sätt för havsmiljön.Jag förutsätter att berörda tjänstemän inom "Marint Center" kan och vet hur man ansöker om bidrag och sedan omsätter det i handling .Allt för havsmiljöns…
 • Tommarpsåns avrinningsområde

  • Tommarpsåns avrinning

   Politikerna är ute på olika besök.Avrinning och utsläpp från åar ,bäckar,avlopp och andra källor uppmärksammas på olika sätt.Kommunen har via miljöförbundet ansvar för dessa frågor.Dessa regleras noga…
 • Tommarpsåns avrinnings-område

  • Tommarpsåns avrinning

   Länsstyrelsen och kommunen har samråd med lantbruken i dessa frågor.LRF:s kommungrupp har ett projekt "Rent Vatten" där denna typ av frågor avhandlas.Sedan är detta frågor som noggrant regleras i lagar…
 • Vård i livets slutskede,palleativ vård,sjukhus

  • Vård i livets slutskede

   Den fråga Du tar upp är mycket viktig och av stor betydelse för oss i Simrishamns kommun.Stiftelsen Österlenvård och kyrkan har drivit frågan .Stiftelsen Österlenvård har lanserat " Hospice Österlen"…
 • Gamla svar

  • Ansluter mig till de svar Du fått. Visst lyssnar vi och tar intryck.MVH Carl-Göran Svensson
  • Ansluter mig till de svar Du fått. Visst lyssnar vi och tar intryck.MVH Carl-Göran Svensson
 • Tvärvetenskaplig redaktion

  • Frågan har behandlats och du har fått svar fråpn KF om beslutet.MVH Carl-Göran Svensson
 • Kansli-språk

  • Kanslispråk

   All kommunikation som går ut till våra kommuninvånare skall vara begriplig och inte onödigt tillkrånglad.Om det uppfattas som svårt att förstå eller sätta sig in i missar man informationsmålet.Kommundirektören…
 • Ny i kommunen..

  • Ny i Kommunen

   Vår valbroschyr har just tryckts och finns färdig.Om Du mejlar till mig så skall Du få den till Din dator.MVH Carl-Göran Svenssoncg.svensson@simris.nu
 • Övertro på konsulter

  • Övertro på konsulter.

   I dagens samhälle med en alltmer invecklat regelverk och många intressen att ta hänsyn till måste kommunen/kommuner emellanåt anlita konsulthjälp för att klara de uppdrag som man har bestämt skall utföras.Det…
 • Konsult-upphandling

  • Konsultupphandling

   Självklart har vi politiker en uppfattning om hur en fråga skall hanteras och ett regelverk som styr hur tjänstemännen skall lösa den.Det kan skilja i hur man löser det mellan kommuner men ytterst är…
 • Vindkraftsplan

  • Kommunerna i sydöstra skåne har ett gemensamt miljöförbund.Jag tar för givet att man där på olika sätt utbyter tankar och erfarenheter i aktuella frågor.Planen bör/skall ta upp alla de infallsvinklar…
 • Vindkraftverk

  • Kommunen har några anställda arkitekter som jobbar på Samhällsbyggnadsförvaltningen.I vissa frågor tar man in konsulter för att planarbetet inte skall dra ut på tiden.Arbetet följer samma principer som…
 • Fotogen-avgaser på Österléns himmel

  • Fotogen-avgaser på Österlens himmel

   Att vara rädd om vår natur och tänka på hur vi använder våra ändliga resurser är viktigt.Den fråga Du tar upp ligger på ett nationellt plan men vi kan lokalt och regionalt ifrågasätta och påpeka detta…
 • "Vi politiker ...."

  • Vi politiker

   Centerpartiet har sina grundvärderingar som vi går till val på.Då det gäller kommunpolitiken anser vi att man bör ha kommunens bästa för ögonen i de flesta frågor som kommer upp.I vissa lägen blir det…
 • Lärlings-utbildningar för flickor

  • Lärlingsutbildningarna som idag finns är öppna att söka för alla oberoende av könstillhörighet.Du kan t.ex. kontakta Bodil Nordin som ansvarar för omvårdnadsprogrammet Bodil Nordin0414-81 95 40 eller…
 • jonebergsskolan

  • Jonebergsskolan

   Precis som Karl Erik anger i sitt svar fins en bred politisk enighet om att f.d. Jonebergsskolan skall utvecklas till ett trygghetsboende samt att lägenheter skall byggas på området.Kommunen vill genom…
 • Program för Österlén

  • Prgram för Österlen

   Hej.Du tar upp en rad intressanta frågeställningar som berör Österlen och Simrishamns kommun.Det är svårt att ge uttömmande svar på så omfattande frågor.Vissa frågor har vi lokalt makt över andra ligger…
 • Var blev Simrishamn av

  • Simrishamns kommun är en del av Österlen (enligt den definition som är vedertagen).Begreppet har av olika skäl expanderat eftersom det har en postiv klang i marknadsföring av skåne. Dock är det så och…
 • Strandskydd

  • Tillväxtmöjligheter för landsbygden är viktiga.Många kommuner har en oerhörd tillgång i form av många sjöar och långa stränder. Detta är en tillgång som går att använda för att skapa attraktiva boendemiljöer…
 • Öppet hus på Strandvägen

  • Öppet hus

   Vi deltar gärna.Alla dagarna passar.Hör av Dig då Ni planerat hur det praktiskt skall lösas.MVH Carl-Göran Svensson Centerpartiet
 • Angående skolbarnen

  • Hej Ida,Becca& Emma. Trevligt att Ni tar detta initiativ.Det är inte bra att det blir sådana problem som Ni tar upp i er fråga.Det har diskuterats flitigt huruvida man skall exkludera vissa elever från…
 • Bedömning av offert

  • Bedömning av Offert

   All offentlig upphandling utsätts för olika typer av granskning och kontroller att regelverket har följts. Du kan åka in och granska i detalj vad som har föregått i just det här fallet.Såvitt jag vet…
 • Bok om Östersjön

  • Vår närmiljö är viktig.Det är naturligtvis viktigt med eldsjälar som trycker på och skapar debatt.Simrishamns kommun har på olika arenor verkat för att miljön skall bli bättre i Östersjön.På riksnåvå…
 • Delen av kommunen som kallas Östersjön

  • Grundtanken med organisationsförändringen är att skapa en politisk organisation som skall ge bättre och snabbare beslut i frågor som rör den politiska delen i beslutsprocessen.Den del Du tar upp ligger…
 • Kräv att tågen stannar i Järrestad och Tommarp

  • Kommunikationerna västerut är viktiga frågor för kommunen.Det råder som jag tolkar det en bred politisk enighet om detta. Centerpartiet delar Dina synpunkter.Det vore bra med stopp på nämnda stioner…
 • Grön Flagg

  • GRÖN flagg

   Inom alliansen hjälper vi gärna till.Vi gläds också åt att oppositionen har samma inställning.Du får gärna ta kontakt med undertecknad .MVH Carl-Göran Svnensson Centern
 • Hundar på stranden juni-aug

  • Självklart skall gällande regler följas och informationen kan säkert förbättras.MEN ytterst tycker jag att det är upp till varje hund/djurägare att veta vad som gäller.I trafiken skall man kunna regelverket.Likaledes…
 • Kommunikation - bredband

  • Kommunikation-bredband

   Det är självklart att denna fråga måste ha hög prioritet hos en kommun som vill ha fler företagare.Vi måste ta till oss Dina synpunkter och jobba med att öka kapaciteten på de IT kommunikationsmöjligheter…
 • Cykelväg

  • CYKELVÄG

   Utbyggnaden av cykelvägar är viktiga ur flera aspekter.Vi styr inte över detta helt själva men Centern är positiv till att öka och snabba upp takten.Oftats blir det då en ekonomisk fråga där flera intressenter…
 • 150 personer per politiker i Stan

  • Centerpartiet har följande uppsättning på sin kommande Kommunalfullmäkgtigelista.500101-3977;Carl-Göran;Svensson;Tandläkare, Hammenhög, 60 år571217-3508;Margareta;Nilsson;Kontorist, Järrestad, 53 år540615-4350;Mats;Carlsson;Stf…
 • Upphandling. Fortsättning.

  • Upphandling/fortsättning

   Ditt långa utlägg speglar Din syn och det Du tar upp visar ju bredden av möjliga sätt att uttrycka sin uppfattning. Sedan får man väl som läsare /mottagare vara en kritiskt tänkande person.All information…
 • Mandatperiodens sista skälvande månader

  • Mandatperiodens sista skälvande

   Om det finns en konsensus om att skapa en bättre ,effektivare och mer rationell politisk organisation innan valet så är det väl bra.Alla organisationer måste ses över då samhällsutvecklingen hela tiden…
 • Upphandling

  • Du har fått så många svar om att allt gått rätt till att jag inte kan tillföra mer information till Dig.Bra att du är aktiv MVH Carl-Göran Svensson Centern
 • Alla skattebetalare involverade i förändringsarbetet

  • Involvera alla i förändringsarbete

   Det sätt på vilket vår demokrati är uppbyggd och hur sedan makten sköts ger de folkvalda ett mandat att lösa den här typen av frågor.Man kan sedan altid ha synpunkter på detta.Ett sätt att engagera sig…
 • Organisationsöversyn

  • Staffan Tellman har lagt ett förslag som nu diskuteras inom den politiska sfären.Så småningom kommer ett utslag från dessa diskussioner och då kan man se hur strukturen kan komma att se ut.Denna process…
 • Den demokratiska processen

  • Den demokratiska processen

   Demokratins förutsättningar att verka förändras över tiden pga nya landvinningar.Om man jämför för bara 25 år sedan har det blivit en himmelsvid skillnad.Jag tror att denna utveckling kommer att accelerera…
 • Dubbelarbete, glapp, handlingsförlamning

  • Dubbelarbete,glapp..

   Inom all verksamhet måste man med olika intervaller se över sina organisationer och rutiner då verkligheten och förutsättningarna ändras över tid.Detta beror på olika saker och det finns ofta lika många…
 • Vårstädning

  • Det är självklart att kommunen har ett ansvar för renhållningen på allmänna platser.Det intryck Du förmedlar i Din beskrivning ger en dålig image.Kommunen har förvisso ett ansvar men vi måste också -med…
 • Tydligt, detaljerat organisations-schema

  • Tydligt detaljerat organisations schema

   Självklart skall man utan större problem kunna läsa ut hur kommunens organisation är uppbyggd och vilka samverkansformer som finns mellan olika förvaltningar.Medborgarna skall kunna följa och förstå hur…
 • Fördjupad översiktsplan Norrekås/Örnahusen

  • Fördjupad översiktsplan Norrekås/Örnahusen

   Centerpartiet har enligt vår uppfattning varit det parti i Simrishamns kommunfullmäktige som varit mest aktivt för att föra fram byarnas intressen. Mer än 2/3 av kommunens befolkning bor utanför staden…
 • Cykelväg

  • Centerpartiet tycker att Din fråga är viktig ur flera aspekter.Vi stöder en utbyggnad av cykelvägar inom kommunen .Detta till gagn både för kommuninvånare och turister.Det krävs en hel del olika typer…
 • Inbjudan till lokal valdebatt i H-hög

  • Inbjudan till valdebatt i Hammenhög

   CENTER-partiet kommer gärna.Vi noterar att Christer Akej har flaggat för ett arrangemang på Bollerup.Tid och plats avgör Ni .Vi kommer att acceptera Ert förslag.MVH Carl-Göran Svensson
 • Fråga ang. ert yrke

  • Vill bli politiker.

   Det var kul att få Din fråga. Politiken behöver unga människor med nya tankar och ide´er om hur vi skall forma framtiden.Grunden i Ditt intresse är de värderingar och tankar som Du tycker är viktiga.Här…
 • Onödigt dödande

  • Små Torskar

   Den fråga Du tar upp är viktig.Olles föredrag kanske han själv har för utskrift.Du får höra med honom eller Madeleine Lundin.Vad gäller torskfisket så trodde jag -tydligen felaktigt- att detta problem…
 • vakfråga

  • VAK fråga

   I vår kommun fattas dagligen en rad beslut.De flesta av ren tjänstekaraktär beslutas av tjänstemän på delegation.Denna delegationsordning som kan variera från förvaltning till förvaltning är tagen via…
 • båtkärran

  • Båtkärran.

   En svår fråga att svara på.Revisionen utreder frågan och den diskuteras flitigt inom politiken.Kommunen får inte och skall inte gynna någon enskild näringsidkare.Det står tydligt i kommunallagen.När alla…
 • Lika behandlig inom kommunen

  • Lika behandling inom kommunen

   Centerpartiet)En svår fråga att svara på.Revisionen utreder frågan och den diskuteras flitigt inom politiken.Kommunen får inte och skall inte gynna någon enskild näringsidkare.Det står tydligt i kommunallagen.När…
 • Hur tar vi oss upp ur vattnet?

  • Hur tar vi oss up ur vattnet

   På allmänna platser har kommunen ett ansvar och särskilt om det finns utlagda flytbryggor.Det bör vara Kultur och Fritidsnämnden som ansvarar för denna del.Jag delar EgonCarlsson uppfattning att frågan…
 • Pågatågen uppföljning

  • Hej Ulf.Dina frågor rörande kommunikationerna till och från Österlen är av största vikt för en positiv utveckling av vår kommun men även hela Österlen.Centerpartiet har under många år på olika sätt påtalat…
 • Sänkta kostnader räddar jobb

  • Sänkta kostnader räöddar jobb

   De frågeställningar Du tar upp regleras i mångt och mycket av överenskommelser mellan fack och arbetsgivare.Politisk har vi pga olika ideologiska utgångspunkter skilda lösningar på de problem du tar…
 • Granskning av de politiska partierna

  • Granskning av de politiska

   När jag läser Dina frågor blir jag lite fundersam.Du tycks ha en helt annan verklighetsbild än vad jag har.Inom mitt parti jobbar vi mycket aktivt inom kommunen.Vi sände nyligen ut ett Informationsblad…
 • Ungdomsverksamhet (fortsättning)

  • Ungdomsverkasmhet

   Vi har ingen aktiv ungdomsavdelning inom Centern i Simrishamn .De ungdomar som arbetar i vår kommunkrets av Centerpartiet finns organiserade inom befintlig verksamhet.Tyvärr har utvecklingen blivit så…
 • Kommunalvalen 2010

  • Kommunvalen 2010

   Centerpartiet har i veckan skickat ut ett program till alla kommuninvånare om vad vi tänker driva för frågor under kommande år.Skulle Du inte ha fått något kan Du höra av Dig till undertecknad. Ytterst…
 • Har ni ingen ungdomsverksamhet i era partier ?

  • Ungdomsverkasmhet

   Vi har ungdomsverksamhet i Centerpartiet. CUF heter vårt ungdomsförbund.Denna verksamhet som Du tar upp torde engagera ung som gammal.Miljöintresset är ökande och just denna fråga är ju brännande aktuell.Det…
 • Havsresan

  • Centerpartiet arbetar på olika nivåer med Östersjöfrågorna. Vi anser att de är viktiga och att de kräver en bred samling för att komma till rätta med.Det finns många länder med kust längs Östersjön.Likaledes…
 • Ansökan om föräldrakooperativ/personalkooperativ

  • Ronny!Kommunens tjänstemän på Barn och Utbildningsnämnden eller på Socialförvaltningen kan säkert hjälpa Dig.Vi har desstom en del tjänstemän på centrala förvaltningen i kommunen som kan slussa Dig vidare.Ring…
 • Jobba för fastboende skattebetalare

  • Jobba för de fastboende

   En av de brascher som har utvecklats mest under det senaste årtiondet är turismen.Denna brasch sysselsätter idag en rad näringsidkare i vår kommun.Det är naturligtvis inte enbart denna bransch vi skall…
 • Kan pågatågen börja stanna i Järrestad igen?

  • Kan pågatågen stoppa..

   Den process som ledde fram till dagens ordning i frågan byggde på undersökningar som gjordes då banan skulle elektrifieras.Det har gått ett antal år sedan dess och inflyttning till kommunen och ändrade…
 • Skolarbete om Destinationsutveckling: Kivik. Vi behöver Era synpunkter!

  • Skolarbete om destiantion Kivik

   Hej Maria,Karin och Charlotte.Det är glädjande att Ni ungdomar har utvecklingsideer och tankar kring Kiviksområdet.Det är viktigt att Ni gör ett noggrant researcharbete innan Ni omsätter Era tankar i…
 • Fortsättn. "Levande byar"

  • Levande byar

   Centerpartiet har drivit en rad frågor som har anknytning till landsbygdsutveckling genom åren.Centerpartiet vill att byarnas utveckling skall ges samma prioritet som stadens och att kommunenaktivt utvecklar…
 • pälsdjursgårdar

  • Pälsdjursgårdar

   Människan har genom sin unika ställning ett särskilt ansvar för att djuren behandlas väl. Den svenska djurskyddslagen ger ett starkare skydd än de flesta andra länders, men det finns förbättringar att…
 • Vem har makten över skolan

  • Vem har makten över skolan.

   Ytterst har Sveriges Riksdag makten över skolan. De lagar och regler som gäller skolan utgår från beslut i Riksdagen(skollagen, läroplaner, förordningar, programmål, föreskrifter etc.)Det finns också…
 • Försöksverksamhet

  • Försöksverksamhet.

   Jag har idag via mejl fått en utvärdering av det Du efterlyser.Det är en stor fil men om Du kontaktar Martin Fransson På BUN så sänder han Dig hela materialet.Du kan då själv ta ställning till materialet…
 • Delegering

  • Hej Torgny.Tyvärr har mitt svar dröjt men nu skall du få det.Inom varje nämnd finns en delegationsordning som nämnden har ställt sig bakom.I den fråga som Du tar upp har det blivit en tolkningsfråga…
 • Rallyvägen

  • Absolut inte bra. Det här är en fråga för polisen och vägverket.Jag skall omgående sända Din fråga vidare till samhällsbyggnadsnämnden så den där tas upp och förhoppningsvis löses.Jag skulle också råda…
 • Levande byar

  • hej erik.Det är klart att vi skall ha levande byar.Den fråga Du tar upp är dock inte en kommunal fråga utan den måste skötas av lokala näringsidkare.Lojalitet mot dessa kan man sedan visa i varje by viket…
 • Ännu har ni inte tagit ställning

  • Ännu inte tagit ställning.

   Ditt förslag har redan varit uppe.Jag har för dagen inte mer information i ärendet. MVH Carl-Göran svensson
 • Fler chatt tillfällen?

  • Fler chatt tillfällen

   Alla möjligheter till mer kommunikation mellan väljare och politiker är bra.Hur det skall organiseras och skötas kan man sedan fundera vidare på.Det finns redan idag mycket information på kommunens hemsida…
 • Farligt på Tullgatan

  • Farligt på Tullgatan.

   Självklart måste man beakta och ta hänsyn till de synpunkter Du har tagit upp.Detta måste vara något för ansvarig tjänsteman att titta på.Jag skall vidarebefordra Din fråga till Samhällsbyggnadsnämnden…
 • Kortsiktigt tänkande

  • Det finns inga som helst planer på att stänga någon av de byskolor vi har vi vår kommun. Precis som inom alla områden måste vi utifrån de krav som finns inom skolans områden bedriva verksamheten på en…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • Ang beslut att flytta...

   Kommunens ekonomi har samma problem som många företag har idag. Intäkterna balanserar inte utgifterna. Den ekonomiska kris som idag råder inte allena i Simrishamn utan i hela världen , fanns det inte…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i skilllinge skola till borrby

  • Beslut att flytta.

   Hej Maria.Tyvärr har mitt svar dröjt men här kommer det.I den här frågan som egentligen inte bara handlar om skolan utan om byutveckling har problemställningarna inte uppmärksamats fullt ut utan det…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • Angående beslut att flytta..

   Kommunfullmäktige i Simrishamn har i ett enigt beslut fastställt den skolorganisation som idag gäller i vår kommun. Vi har tre rektorsområden – nord, syd och centrum – inom vilka samverkan skall ske…
 • Havsresan

  • Denna fråga är viktig för vår kommun. Centerpartiet kommer att bevaka den och det är min förhoppning att vi skall ha någon/några på plats den 14 maj. Jag kommer att via vårt medlemsmejl att annonsera…
 • Ang. beslut att flytta barnen i åk 4-6 i Skillinge skola till Borrby skola

  • Skillinge-Borrby

   Under de senaste åren har skolfrågorna varit uppe till diskussion inom vår kommun. Vi hade en stor genomgång av skollokaler för några år sedan. Det finns ett kommunfullmäktigebeslut på att de byskolor…
 • Bymöte

  • Bymöte.

   Denna typ av frågor hanteras av kommunstyrelsen.Man har med jämna mellanrum möten i konsolideringsorterna(de större byarna kallar man så).Skulle det bli en fråga med stor aktualitet enbart för Brantevik…
 • Hur många kommuner behövs igentligen

  • Hur många kommuner behövs egentligen?

   Om man skall starta en process mot mer effektiv användning av resurser/skattemedel så anser vi att det initiativ som har tagits i sydöstra skåne är en bra början.Ystad,Tomelilla och Simrishamn har många…
 • Farlig korsning

  • Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän måste titta på detta.Trafikintensiteten är under vissa delar av året hög och det är viktigt att beakta Dina synpyunkter.Hastigheterna inom byarna är under diskussion…
 • Cyckelväg Brantevik-Skillinge

  • Cykelväg Brantevik-Skillinge

   Vägverket bygger vägen och kommunen är med som medfinansiär.Allt tar tid eftersom man måste följa de regler och lagar som gäller för den här typen av projekt.Vad jag förstår a är arbetet på gång men att…
 • varför läggs allt ner?

  • Varför läggs allt ner+

   Det finns idag ett sjukhus med stort utbud av service .Dock saknas operationsmöjligheter.Jag tror att Du och många andra kan känna Er trygga med den vård som erbjuds på vårt sjukhus i Simrishamn.Vad gäller…
 • Cykelväg Skillinge Brantevik

  • Cykelväg

   Alla som arbetar med frågan har informerat mig om att cyklevägen kommer att bli verklighet.Som med alla projekt finns det en tidsplan men om denna kan hållas vågar jag ej uttala mig om. Vi hoppas att…
 • Livsmedels-affärer i byarna

  • Livsmedelsaffärer i byarna

   Centern anser att byarna är viktiga för kommunen.Genom att ha levande byar med bra utbud får vi folk att flytta in men även de som bor där att stanna kvar.Utbudet av varor och tjänster avhänger på hur…
 • VA avgiften orimligt hög

  • VA avgift orimligt hög

   VA-enheten inom kommunen är en självbärande resultatenhet som skall bära sina egna kostnader.Vi har i vår kommun bestämt att vi skall satsa på att ha ett bra VA-nät i hela kommunen.Detta till gagn för…
 • Kulturhus/ungdomens hus

  • Kulturhus/Ungdomens hus

   Jag gillar när det kommer nya kreativa ideer.Jag tycker att de tankar Du tar upp måste undersökas vidare.Vilka ungdomar skulle inte gilla att få tillgång till allt det Du beskriver.Låt våra ungdomar…
 • Borrbyhemmet

  • Stängning lär bero på att det behövs ombyggnation för att säkerställa standard enligt de regler och lagar som gäller.Översyn av behovet av äldreboende och planering för framtiden pågår.Avdelningen planeras…
 • Omflyttning

  • Denna fråga är inte aktuell även om jag kan förstå Dina tankar med parkering och allt.Kommunen har egna lokaler och dessa måste vi utnyttja. MVH Carl-Göran Svensson
 • Internet-café och medborgarkontor

  • Internet-cafe

   Den här frågan har många infalssvinklar.Det är viktigt att beakta allas intressen och funderingar kring placeringen av Benka-Di.Ytterst vill vi alla att våra ungdomar skall ha en samlingsplats och gärna…
 • Mistluren

  • Detta kunde kanske vara en pittoresk del i vår kulturstad.I Ystad har man ju Lurblåsare så varför inte en Mistlur i Simrishamn .Det kunde väl vara något att fundera kring.Mistlur gärna för vår del.Det…
 • Utsläppen från flygplan över Österlén

  • Utsläppen från flygplan

   Detta problem tror jag att man måste lösa via internationella överenskommelser.Förbud mot flygtrafik tror jag inte är en framkomlig väg.Jag tror också precis som med bilarna att det kommer bättre och…
 • Gångfartsgatorna

  • Gångfarts

   Den fråga Du väcker är viktig.Det finns som Du mycket riktigt påpekar regler för hur hög hastighet man får hålla inom tättbebyggt område.Inom dessa områden på särskilda avsnitt där fotgängare rör sig…
 • Branteviks varv - varför 70.000 kr per år nu?

  • Branteviks varv

   Denna fråga kan jag inte svara på .Det tycks vara problem med både det ena och andra.Kommunens tjänstemän på både Turistbyrån och Samhällsbyggnadsförvaltningen borde genom en gemensam insats kunna lösa…
 • Jobbmodell

  • Alla förslag eller modeller som kan leda till utveckling välkomnas.Hur man rent praktiskt skall gå till väga kan jag ej ge svara på.Samverkan mellan kommun,arbetsförmedling och företag borde kunna var…
 • Simrishamns kommuns kulturhus

  • Denna typ av problem borde kunna lösas inom den förvaltning som ansvarar för verksamheten.Det är en praktisk fråga som tjänstemännen på ansvarig förvaltning skall kunna analysera och lösa .En politiska…
 • Aktiva medvetna politiker låter inte slumpen styra!

  • Aktivt medvetna

   Centern har jobbat och jobbar hela tiden med de frågor Du tar upp.Vi har på olika sätt visat detta i våra politiska motioner. kommunalt vatten och avlopp ute i byarna är en sådan fråga .Större delen…
 • Parkerings-möjligheter för de som kommer från byarna och landsbygden

  • Parkering

   Simrishamn har goda möjligheter till parkering i och omkring det område Du nämner och dessutom kostnadsfritt till skillnad mot många andra städer.Det är möjligt att man emellanåt måste förflytta sig en…
 • Förfrågan

  • Bra initiativ.Detta bör Ni kunna få hjälp med inom kommunens förvaltningar.Jag hoppas Ni redan har fått denna hjälp. Telefonnummer att ringa bör vara Kultur och fritidsförvaltningen som handhar ungdomsfrågor…
 • Fler invånare

  • Centern delar Din uppfattning.Vi måste vara mer bestämda och hävda vår rätt till bättre kollektivtrafik .Den här hörnan av Skåne är inte lika intressant att utveckla som den västra tycks det.Vi måste…
 • Utveckla byarna och landsbygden

  • Utveckla byarna......

   Centerpartiet vill att byarnas utveckling skall ges samma prioritet som stadens och att kommunen aktivt utvecklar samarbetet med byarnas samhällsföreningar. Härigenom ökar man invånarnas engagemang och…
 • Varför får inte mina barn möjlighet att gå musikskola?

  • Varför får inte mina barn...

   Det kan tyckas ogint av Simrishamns kommun.Frågan har en större dimension.Musikskolan är en frivillig verksamhet .Kommunerna har ingen skyldighet att bedriva den här typen av verksamhet.Det är helt upp…
 • flygbuss

  • Flygbuss

   Otroligt dåligt att det skall vara så här.OM det skall finnas flygbuss måste den vara synkroniserad med den trafik den är satt att fungera tillsammans med.De som har ansvar för detta måste ta i frågan…
 • Stranden - en god affär

  • Stranden -en god affär.

   Detta är en svår fråga att svara på.Självklart har stränderna i vår kommun en attraktionskraft och bidrar säkerligen till att vi är en populär kommun att semestra i under sommarhalvåret.Jag är övertygad…
 • Mer kraft på Östersjö-frågorna

  • Mer kraft på Östersjö-frågorna.

   Simrishamns kommun har länge haft ett stort fokus på dessa frågor.De är dock av en nationell och EU karaktär så vi kan bara i kommunen vara en liten men ack så viktig del i de lösningar som krävs framöver.Centern…
 • Att vara företagare på Österlen

  • Att vara företagare

   Näringslivsfrågor måste lyftas upp rejält.Det är av stor vikt att kommunen aktivt och målmedvetet jobbar i nära samarbete med företag och deras organisationer för att skapa förutsättningar för nyetableringar,utvecling…
 • Hoj

  • Att vi inte har ett shoppingcentra i Simrishamn tror jag beror på att underlaget för att driva ett sådant är för litet.Att förlägga till Brunnsparken vore nog inte en klok ide`.Ett shoppingcentra är primärt…
 • Ekobyn!, har vi råd att missa detta tillfälle?

  • Ekobyn

   Ekobyn är något unikt och initiativet till denna satsning lovvärd.Det finns mycket som kan utvecklas via denna.Tyvärr finns det ingen möjlighet är särbehandla just denna typ av verksamhet utan samma…
 • Vindkraft - är ni villiga att arbeta för mer?

  • Vindkraft-är ni..

   Centerpartiet är positiva till och har under lång tid verkat för att ställa om energipolitiken mot förnyelsebar energi.Vindkraft och solenergi är energikällor som är en del i framtidens energilösningar.Dessa…
 • Kommunrevisionen måste vara fläckfri

  • Kommunrevisionen

   Det är av mycket stor vikt att kommunrevisionen har ett stort förtroende hos alla medborgare samt de nämnder och styrelser den är satt att granska.Kommunrevisionen är en fristående myndighet som lyder…
 • skall det ta 2 1/2månad för att få en ny glödlampa till gatubelysningen?

  • Skall det ta ...

   Jag beklagar och delar Din irritation över att inget har hänt.Det är inte bra om det skall ta sådan här lång tid att åtgärda en trasig glödlampa.Det måste vara en bättre överensstämmelse mellan lovad…
 • Juldekorationer

  • Det är alltid positivt med en julutsmycknad av stad eller by som uppskattas av våra invånare.Som så mycket annat är det en fråga om tycke och smak men även i dessa tider en ekonomisk fråga.Jag hoppas…
 • Geografisk jämställdhet

  • Detta är en hjärtefråga inom Centern.Vi har lagt ett flertal motioner som berör denna problematik.Vi lade motionen om VA utbyggnad även på landsbygden.Denna utbyggnad håller nu på att genomföras.Vi har…
 • Polisens organisation och effektivitet

  • Polisens organisation..

   HejCentern i Simrishamn har aktivt drivit en rad frågor med anknytning till Dina frågeställningar.Att uppvakta och tydliggöra problematiken ligger på kommunens högsta tjänstemän och politiker.Dessa har…
 • Landsbygds-utveckling

  • Landsbygdsutveckling

   Denna utveckling har Centern inget emot tvärtom.Landsbygdens utveckling har alltid legat oss inom Centern varmt om hjärtat .Vi är positiva till denna typ av utveckling. MVH Carl-Göran Svensson
 • Expandera sin verksamhet får ofta nej

  • Expandera sin verksamhet

   Det är alldeles solklart en viktig uppgift för kommunen att värna om och hjälpa till att få företag att etablera sig i kommunen.Om detta inte sker snabbt och med positiv inställning från tjänstemännen…
 • Medborgarförslag Dnr 2008/228

  • Medborgarförslag

   Jag sitter inte i KS:ub men har uppfattat att förslaget finns med i deras handlingar till den 12 november.Att sprida information till våra kommuninvånare på olika sätt är bra.Din ide´har tagit fasta på…
 • Idéer för Marint Center

  • HavsPortalen

   Det har inte inkommit någon inbjudan till detta evenemang.Jag förväntar mig att kommunen på något sätt bevakar detta.Det finns ju en grupp tjänstemän som arbetar med dessa frågorna för kommunens räkning.Det…
 • Enkäter till kommuninvånarna

  • Enkäter

   Centerpartiet har inget emot att man gör enkäter men man måste fundera kring de frågeställningar som tas upp. Det får inte bli så att man via enkäter avgör hur man skall styra kommunen. Det är långt mer…
 • Spännande och omväxlande kust

  • Spännade kust

   Den här frågan är kanske inte primärt en kommunal angelägenhet men väl en intressant ide´. Jag håller med om att kommunen har en mycket utvecklingsbar kuststräcka men Dina tankar borde lanseras hos föreningar…
 • Benka-dí:s framtid

  • Benka-Di

   Det pågår en diskussion i samråd med flera olika intressenter där även ungdomar är involverade.Det är en klar uppfattning inom den politiska sfären att vi måste göra mer satsningar för våra ungdomar.Förslag…
 • Alliansen!?

  • Allians

   Inom kommunpolitiken är det viktigt att ha utvecklingen för kommunen som en viktig ingångspunkt i politiska ställningstagande.Centern har under innevarande mandatperiod strävat efter breda lösningar i…