Feministiskt initiativ

Mer information hittar du här http://fiosterlen.wordpress.com/

Frågor

 • strandskydd

  • Strandskydd

   Hej,Vår, Feministiskt initiativs, inställning är att strandskyddet är oerhört viktigt och behöver, inte minst utifrån de kommande förändringarna som konsekvens av klimatförändringarna, skärpas. Vi får…
 • Tåg!

  • Tåg

   Hej,Jag tror att vi alla är överens om att vi vill ha både tätare, snabbare och säkrare tågförbindelser till Simrishamn. Det är inte en kommunal fråga. Skånetrafiken är en regional fråga. Men kommunen…
 • Förslag

  • Hej,alla de förslag som du nämner finns nog mer eller mindre på samtliga partiers önskelista. När det gäller trafiken är det regionen som ansvarar, Skånetrafiken, och kommunen gör ideligen uppvaktningar…
 • Kommunalt avlopp

  • Enligt utbyggnadsplanerna som finns är detta aktuellt 2020- 2025.Givetvis är detta helt beroende av arbetet med Kiviks reningsverk och att dricksvatten från Brösarp blir blir verklighet.Arbetet med va…
 • Samarbete/koalition

  • Samarbete

   Hejvi kommer att söka samarbete med de partier som har som mål både jämlikhet, jämställdhet , hållbarhet och att stärka mänskliga rättigheter. Vi ser fram emot en rödgrönrosa majoritet. För oss är samarbete…
 • Osäker inför valet

  • Hej,också vi/F! prioriterar att höja kvaliteten i förskola och skola och även säkra trygga anställningar inom äldreomsorg och LSS-verksamhet. Vi vill också satsa mer på kulturen, inte minst för barn och…
 • Vill ni ha våra röster ?

  • Vill ni ha våra röster

   Hej,Jag är ute på valturne runt hela landet så jag svarar lite kortfattat. Mer om vår politik finns att läsa på vår hemsida.När det gäller miljön i Östersjön så har kommunen under flera år blivit alltmer…
 • Frågor innan valet

  • Hej,Här kommer mina och Feministiskt initiativs svar:1. Vi vill ha en 1-6 skola på plats och tänker agera för det i fullmäktige och i BUN2. Kommunikatipn och drivits ska finnas i byarna. Barn o äldreomsorg…
 • Opålitlig tågtrafik

  • Opålitlig tågtrafik

   Hej,Som du märker är vi rörande överens i denna fråga. Det jag vill tillägga är att vi/F! vill ha avgiftsfri kollektivtrafik inom hela kommunen. Allt för att underlätta för fler att ställa bilen. Klimatkrisen…
 • Trafik och miljöplan

  • Hej,jag har egentligen inget att tillägga till det svar som Karl-Erik Olsson har gett dig mer än att jag verkligen hoppas att överläggningarna med Trafikverket kommer fram till konstruktiva lösningar.HälsningarGudrun…
 • Graffiti vägg

  • Hej Richard,visst är det trist att du ska behöva åka till en annan kommun! Vi/F! har faktiskt tagit upp ditt förslag tidigare, skrivit en motion (=förslag) men vi fick inte de andra partierna med oss…
 • Snart val

  • Hej,som redan framgått av tidigare svar är detta inte en fråga som kommunfullmäktiges ledamöter råder över. Bostadsbolaget, med sin egen styrelse, har frågorna och hyrorna sätts i förhandlingar. Men jag…
 • Detaljplanen

  • Hej,det är detaljplanen som styr. Din fråga om det spelar roll om allmänningen är kommunal eller privat förstår jag inte riktigt. Allmänning kan inte vara privat.Jag föreslår att du vänder dig till samhällsbyggnadsförvaltningen…
 • Sång till välfärden

  • Vald fråga: Sång till välfärden

   Hej, jag har ingen möjlighet att gå själv, är bokad på möte ute i landet, men jag hoppas att många av våra medlemmar kommer.Gudrun schyman
 • Seniorernas Hus

  • Hej,vi i Feministiskt initiativ har ju redan svarat Er men jag vill bara säga att jag tycker det är bra att ni efterlyser svar från samtliga partier.HälsningarGudrun SchymanFeministiskt initiativ
 • Skånetrafiken - tåg mellan Ystad & Simrishamn

  • Skånetrafiken - tåg mellan Ystad & Simrishamn

   Hej Felicia,jag vet inte vilket möte du hänvisar till, där representanter från Simrishamns kommun varit negativa till att tågen skulle stanna i Ystad men vi/Feministiskt initiativ, vill se en utbyggnad…
 • Rätt prioritering av trafiksituationen i Kivik?

  • Hej,jag är helt överens om att det uppstår problem med Trafikverkets prioriteringar och jag har full förståelse för att ni som bor i Kivik vill se hastighetsdämpande åtgärder genomförda. Vad som sades…
 • Vill ditt parti göra något för att locka barnfamiljer till kommunen?

  • Vill ditt parti göra något för att locka barnfamiljer till kommunen?

   Hej,mitt omedelbara svar är naturligtvis JA. Självklart vill vi att fler barnfamiljer kommer hit och att de som är här stannar kvar. Förskolan har en nyckelroll att spela. I Feministiskt initiativs förslag…
 • Smällare Fyrverkeri

  • Hej,i väntan på att vi får alternativ, ljusshower utan pyroteknik som Thomas Hansson, MP, skriver om, tycker jag det enda rimliga vore att fyrverkerierna skedde i kommunal regi, på en bestämd plats…
 • Ishall - Läs dagens krönika i YA (fredagen 8 dec)

  • Ishall

   Hej,det som efterfrågas av väldigt många invånare i Simrishamn är en träffpunkt. Det gäller både unga och gamla och de som är mittemellan. Vi behöver också höja ambitionerna när det gäller kulturen. Simrishamn…
 • En historia som borde få mer uppmärksamhet

  • Hej Johan,jag håller helt med dig! Jag tycker du ska skicka in ett Medborgarförslag med det här innehållet. Då kommer det upp i kommunfullmäktige, där du kan tala för ditt förslag, och sedan går det vidare…
 • Demokratins gränser

  • Hej,Jag ska komma. Väldigt intressant föreställning!Gudrun SchymanFeministiskt initiativ
 • Superbussar

  • Hej,allmänt tycker vi att kollektivtrafiken ska byggas ut, också med tvärgående linjer, och att det ska vara möjligt att åka med det som kallas "anropstrafik". Det betyder att jag som resande kan beställa…
 • Gamla coop

  • Gamla coop

   Hej,vad som ska hända med den gamla affären är först och främst en fråga för den som äger byggnaden och marken. Det är inte kommunen. Men samtidigt är det en stor lokal som inte används och det saknas…
  • Gamla coop

   Hej,vad som ska hända med den gamla affären är först och främst en fråga för den som äger byggnaden och marken. Det är inte kommunen. Men samtidigt är det en stor lokal som inte används och det saknas…
  • Gamla coop

   Hej,vad som ska hända med den gamla affären är först och främst en fråga för den som äger byggnaden och marken. Det är inte kommunen. Men samtidigt är det en stor lokal som inte används och det saknas…
 • vi vill ha saker att göra.

  • vi vill ha saker att göra.

   Hej Emma,jag håller med dig om att det finns för lite att för många unga. och visst vore det bra med fler fik och affärer. Problemet är att vi inte är tillräckligt många som bor här för att det ska löna…
 • Vellinge har beslutat om tiggeriförbud

  • Hej,jag/vi/F! är av en helt annan uppfattning än den majoriteten i Vellinge står för.du kan läsa mer om det här: https://nyheter24.se/debatt/892072-gudrun-schyman-fi-tiggeriforbud-vellinge.HälsningarGudrun…
 • Sprid kunskap för positiv förändring

  • Hej,eftersom du vänder dig specifikt till Feministiskt initiativ, vilket jag tycker är väldigt roligt! så kan jag bara svara att vi självklart och gärna kommer ut till dig, till din skola, eller till…
 • Ungdommar

  • Ungdomar

   Hej Lejla,jag håller med dig om att det inte finns så mycket att göra i Simrishamn, i alla fall inte som passar alla. Vi skulle behöva ha fler samlingspunkter och vi saknar ett levande kulturhus. Vi i…
 • Byggförslag

  • Hej Livia,förslaget om att bygga vid Östra Park är inte längre aktuellt. Tråkigt nog. Det hade gått utmärkt att få plats med bostäder och ändå ha kvar stora delar av parken. Det är ett problem när många…
 • Ungdomar i Simrishamn

  • Ungdomar i Simrishamn

   hej Nelly,jag håller med om att det är dåligt med utbudet för unga. Det behövs en träffpunkt och den skulle t.ex. kunna växa fram i den lokal på andra sidan järnvägen (räknat från din skola) där det nu…
 • Få ungdomar att stanna

  • Hej Caesar,jag håller med om att det är dåligt med utbudet för unga. Det behövs en träffpunkt och den skulle t.ex. kunna växa fram i den lokal på andra sidan järnvägen (räknat från din skola) där det…
 • Klädaffärer

  • Hej Sannie,jag håller med dig om att det är lite glest när det gäller klädaffärer. Förutom Lindex finns det ju några till, inte kedjor dock, men utbudet är inte direkt för unga där. Kommunen råder inte…
 • Böstader

  • Bostäder

   Hej Reda,jag förstår verkligen att du tycker att ni bor trångt! som jag ser det skulle ni behöva hyra ett eget hus så ni fick mer plats för er alla. De bostäder som nu byggs, det startar ett bygge just…
 • Fler platser åt ungdomar

  • Hej Tilda,jag håller med om att det är dåligt med träffpunkter för unga. Det behövs en mötesplats och den skulle t.ex. kunna växa fram i den lokal på andra sidan järnvägen (räknat från din skola) där…
 • Sommarjobb

  • Hej,jag håller helt med dig och jag tror faktiskt att det finns en garanti i kommunen som säger att alla som vill ha sommarjobb ska kunna få det. I alla fall tycker vi i Feministiskt initiativ att det…
 • Klassresor?

  • Klassresor

   Hej Oliver,om det ordnas klassresor, som personal och elever får ordna med, så är det viktigt att alla kan åka med. Det ska inte vara så att det krävs en massa pengar från föräldrarna för då blir resultatet…
 • Bygge av utegym i Simrishamn

  • Hej Liam,du tar upp två saker:1. alla blir inte väl bemötta på gymmen, det förekommer t.o.m. mobbing. Är det så ska du genast ta upp det med de som är ledare och ansvariga.2. utegym i Simrishamn. en bra…
  • Hej Liam,du tar upp två saker:1. alla blir inte väl bemötta på gymmen, det förekommer t.o.m. mobbing. är det så ska du genast ta upp det med de som är ledare och ansvariga.2. utegym i Simrishamn. en bra…
  • Hej Liam,du tar upp två saker:1. alla blir inte väl bemötta på gymmen, det förekommer t.o.m. mobbing. är det så ska du genast ta upp det med de som är ledare och ansvariga.2. utegym i Simrishamn. en bra…
 • Involvera ungdomar politiskt i Simrishamns kommun.

  • Involvera ungdomar politiskt i Simrishamns kommun

   Hej Mikael,för dig och alla andra som är politiskt intresserade så är det viktigt att skolan tar möjligheten att bjuda in de olika partierna för att informera om vad de tycker. Det kan alltså skolan göra…
 • Gör Simrishamn mer intressant för ungdomar

  • Hej Oliver,jag håller med om att det är dåligt med utbudet för unga. Det behövs en träffpunkt och den skulle t.ex. kunna växa fram i den lokal på andra sidan järnvägen (räknat från din skola) där det…
 • rubrik

  • Hej,jag vet inte vem du är som frågar men som jag förstår det så tycker du att det ska finnas gratis kaffe att tillgå i skolan. Det är inte en fråga som vi som sitter i kommunfullmäktige håller på med…
 • Medeltiden

  • Hej Albert,mig veterligen finns det fäktning som idrottsgren så det är väl inte en omöjlighet att det kan finnas i Simrishamn också. Att använda medeltida rustningar och vapen tror jag förstås inte man…
  • Hej Albert,mig veterligen finns det fäktning som idrottsgren så det är väl inte en omöjlighet att det kan finnas i Simrishamn också. Att använda medeltida rustningar och vapen tror jag förstås inte man…
  • Hej Albert,mig veterligen finns det fäktning som idrottsgren så det är väl inte en omöjlighet att det kan finnas i Simrishamn också. Att använda medeltida rustningar och vapen tror jag förstås inte man…
 • Cross bana

  • Cross-bana

   Hej Jesper,jag har inte hört talas om att det skulle finnas ett större intresse för en cross-bana i Simrishamn men det går naturligtvis att ta reda på. Både om det finns fler som är intresserade av detta…
 • Livsmiljö och trafiksäkerhet i Kivik

  • Hej,Jag ser av svaret från Karl-Erik Olsson att din fråga redan skockats vidare till berörd förvaltning och ansvariga tjänstepersoner. Då utgår jag från att du snart får ett väl underbyggt svar.HälsningarGudrun…
 • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan?

  • Hej Åsa,jag ser att du just fått svar från ordförande i Byggnadsnämnden och jag har inget att tillägga utan förutsätter att du fortsätter kommunikationen med honom på annat sätt.HälsningarGudrun SchymanFeministiskt…
 • flytta till Simrishamn kommun

  • Flytta till Simrishamn kommun

   Hej,att den ekonomiska situation du beskriver inte ihop är uppenbart. Skånetrafiken är en fråga som ligger på Region Skåne, inte på kommunen. Men om det inte finns rabatter för resorna så tycker jag…
 • Invandring

  • Hej Sabine Johansson,jag måste nog fråga dig vilken strand du varit på? Jag känner inte igen din beskrivning, varken när det gäller nedskräpning eller tilltal. Simrishamn har, precis som många andra kommuner…
 • Jojo senior

  • Hej,jag ser att du fått ett uttömmande svar från kommunalrådet så det jag vill skicka med är att jag hoppas vi blir många partier som kommer att tycka att det här är en viktig fråga att satsa på!HälsningarGudrun
  • Hej,jag ser att du fått ett uttömmande svar från kommunalrådet så det jag vill skicka med är att jag hoppas vi blir många partier som kommer att tycka att det här är en viktig fråga att satsa på!HälsningarGudrun
  • Hej,jag ser att du fått ett uttömmande svar från kommunalrådet så det jag vill skicka med är att jag hoppas vi blir många partier som kommer att tycka att det här är en viktig fråga att satsa på!HälsningarGudrun
 • Väntsal

  • Hej Marianne,ja vi är många som är besvikna över att det inte är öppet! Det är Skånetrafiken som har dragit in sin service så det är inte kommunen. Tvärtom har faktiskt kommunen bjudit på själva lokalen…
  • Hej Marianne,ja vi är många som är besvikna över att det inte är öppet! Det är Skånetrafiken som har dragit in sin service så det är inte kommunen. Tvärtom har faktiskt kommunen bjudit på själva lokalen…
  • Hej Marianne,ja vi är många som är besvikna över att det inte är öppet! Det är Skånetrafiken som har dragit in sin service så det är inte kommunen. Tvärtom har faktiskt kommunen bjudit på själva lokalen…
  • Hej Marianne,ja vi är många som är besvikna över att det inte är öppet! Det är Skånetrafiken som har dragit in sin service så det är inte kommunen. Tvärtom har faktiskt kommunen bjudit på själva lokalen…
 • sotningstaxa

  • Sotningstaxa

   Hej Christer,sotningstaxan är samma i varje kommun som ingår i SÖRF (Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund) och det är den organisationen som sköter arbetet/tillsynen. Jag är inte insatt i taxan i detalj…
 • Affärsutvecklingen i Simrishamn

  • Hej,tack för dina synpunkter. Mig veterligen pågår det inom kommunkansliet en utredning och framtida affärsutveckling och markanvändning i kommunen. Du kan säkert höra av dig dit direkt.HälsningarGudrun…
 • IVL

  • Hej,Vattenreningsverket är just ett vattenreningsverk, inget annat. Det finns andra intressenter (IVL, universitet, företag inom reningssektorn) som vill bedriva forskning genom att sätta in och koppla…
 • Nedskräpning

  • Nedskräpning

   Hej,vi diskuterar inte var papperskorgarna ska sitta eller inte i kommunfullmäktige och jag tror inte det diskuteras i samhällsbyggnadsnämnden heller. Det är en fråga för förvaltningen, precis som Christer…
 • Parkeringsproblemen

  • Parkeringsproblem

   Hej,jag håller med om svaret som du fått av Bertil Bjerstam C. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som är rätt ställe.HälsningarGudrun Schyman, Feministiskt initiativ
  • Parkeringsproblem

   Hej,jag håller med om svaret som du fått av Bertil Bjerstam C. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som är rätt ställe.HälsningarGudrun Schyman, Feministiskt initiativ
 • Hej

  • Hej,jag känner inte till de detaljerade planerna för gångstigarna i skogen vid Kristianstadsvägen men jag vet att fler och fler efterfrågar möjligheter för att utöva idrott och träning utomhus. Samhällsbyggnadsförvaltningen…
 • Skolbuss

  • hej Anna,ja det behövs verkligen både ett helhetstänk och ett hållbarhetstänk när det gäller skolskjutsarna. Som kommunalrådet skriver ovan har vi numera en kommunikationsstrateg anställd i kommunen och…
 • Tomte

  • Hej Heléne,jag har ingen aning om ifall Simrishamns kommun har en sådan tradition men jag utgår från att både kommunalrådet, Karl-Erik Olsson, (S)och oppositionsrådet, Anders Johnsson, (M), som bägge…
 • Medborgarförslag: Större lokal för tex pensionärer

  • Hej,jag tror att du också skickat detta som Medborgarförslag till kommunen, eller? Det kommer då att diskuteras i Samhällsbyggnadsnämnden i samarbete med kanske andra nämnder, och den diskussionen, hur…
 • Larm om buss 570 & missförhållanden under för skolbarnen som åker!

  • Larm om buss 570 & missförhållanden under för skolbarnen som åker!

   Hej,det låter verkligen oroande det du beskriver och jag hoppas det faktum att kommunalrådet nu för frågan vidare, enligt svaret ovan, ska innebära en snabb lösning!HälsningarGudrun SchymanFeministiskt…
 • Konstgräsplan i Kivik

  • Hej Staffan,jag tror inte det är aktuellt med ytterligare en konstgräsplan i kommunen. Det finns en i Simrishamn och det finns en i Skillinge. Det mest akuta nu är att ordna någon form av mötesplats för…
  • Hej Staffan,jag tror inte det är aktuellt med ytterligare en konstgräsplan i kommunen. Det finns en i Simrishamn och det finns en i Skillinge. Det mest akuta nu är att ordna någon form av mötesplats för…
 • För lite socialisering och aktivering i Simrishamn

  • Hej Julia,Jag tror du har alldeles rätt i att det skulle behövas en samlingsplats för ungdomar i stan. Särskild efter turistsäsongen. Frågan är om det är kommunen som ska driva stället eller om det är…
 • Fråga angående säkerhet i kommunen

  • Säkerheten i kommunen

   Hej Sara,Vad bra att du tar upp den frågan! Du har helt rätt i att det behöver finnas en plan över hur säkehet för flickor och kvinnor ska garanteras och hur vi ska få bukt med de sexuella trakasserier…
 • Kolektivtrafik mellan Gärsnäs/Simrishamn/Tommarp

  • Kollektivtrafik mellan Gärsnäs, Tommarp, Simrishamn

   Hej Felicia,Jag förstår att du/ni känner er "bortglömda" och beslutet att lägga ner tågstationen innebar att många blev besvikna. Argumentet var att det skulle göra restiden kortare för sträckan Simrishamn-Malmö…
 • Ungdomsaktiviteter

  • Hej Moa,Det kanske skulle kunna vara fler konserter i Simrishamn men ett problem är att det bara finns en scen, Grand, som uppfyller kraven på teknisk utrustning som behövs. Pch det kostar en hel del…
 • Sjukvård

  • Skulvård

   Hej Lina,Jag håller helt med dig om att det behövs satsningar (mer pengar, mer personal) till sjukvården och att det är väldigt viktigt att den finns väl fungerande på plats de i SI,rishamn och genom…
 • Buss 574 Vitaby - Simrishamn (9:50-10:34) - Gör så att den går tidigare

  • Buss 574

   Hej Benjamin,Jag förstår verkligen att det är irriterande! Det är Skånetrafiken som kör bussarna så vi som sitter som politiker i kommunen lägger inte tidtabellerna. Men det finns en tjänstepersonal i…
 • Buss 574 Vitaby - Simrishamn (9:50-10:34) skulle gått 15 min tidigare.

  • Buss 574

   hej,Ja sömnen är viktig! Det är Skånetrafiken som kör bussarna så vi som sitter som politiker i kommunen lägger inte tidtabellerna. Men det finns en tjänstepersonal i kommunen som har titeln infrastrukturstrateg…
 • Biblioteksfilialer och bokbuss?

  • Biblioteksfilialer och bokbuss

   Hej Tindra,Ja tyvärr beslutade en politisk majoritet, där Feministiskt initiativ INTE ingick, att stänga biblioteksfilialerna. Nu är tanken att lokala föreningar ska kunna få bidrag för att ha någon form…
 • Psykisk ohälsa i skolan

  • Hej Lisa,Jag håller helt med dig om att kunskaperna om psykisk ohäls behöver öka, inte minst i skolorna. Vi/F, kommer att ta upp behovet av pengar till utbildning och vidareutbildning om detta i den kommande…
 • Utescen

  • Utescen

   Hej,Vi behöver fler scener i kommunen. Håller helt med om det.Det behövs fler scener och de behöver kanske inte alla vara så teknikerna som Grand detförsta det blir väldigt dyrt att hyra.Det är Kultur-…
 • kiosk i Simrislund!

  • Kiosk i somrislund

   Hej,Det är inte kommunen som driver kiosker eller affärer. Det är privata personer eller företag. Kommunen kan ordna med marken där kiosken kan stå men det är någon som måste vilja driva verksamheten…
 • nattöppet ställe för unga mellan 16 till 21 år

  • Nattöppet för unga

   Hej Hussam,Jag vet att det är som du skriver -Benka Di är redan fullt och ni som är äldre behöver ha någonstans att mötas. Det är flera av er elever som nu skrivit som påpekat detta. Jag tycker du/ni…
 • Liten affär/kiosk i Simrislund!

  • Liten affär/kiosk i Simrislund

   Hej Erik, det måste finnas någon person elle något företag som vill öppna. Kommunen driver inte affär själva. DEt kommunen kan göra är att se till att det finns mark att hyra ut/sälja till den som vill…
 • Obehag

  • Hej Isabelle,Vad bra att du tar upp den här frågan för jag tror inte du är ensam. Trygghet och säkerhet också för flickor och kvinnor borde vara en central fråga i all samhällsplanering. Våra representanter…
 • Kulturskolan

  • Hej,Jo det går alldeles utmärkt att göra något åt detta! Det går att bygga ut Kulturskolan så köerna kortas och det går att sänka avgifterna så fler får den förnämliga möjligheten att prova på i strulet…
 • Fler butiker tack!

  • Fler butiker tack

   Hej,Det går naturligtvis att önska fler butiker men när butikerna funderar på var de ska öppna så gör de noggranna undersökningar om hur mycket folk det finns som skulle kunna vara kunder. Simrishamn…
 • Cykelväg

  • Hej Andrea,Jag håller helt med dig om behovet av cykelvägar. Säkerheten ökar, fler vågar cykla och biltrafiken minskar. Det är en utveckling vi alla vill ha, utgår jag från, den som ska leda till hållbarhet…
 • Teater scen

  • Teaterscen

   Hej Noel,Jag håller helt med dig. Det behövs fler scener och de behöver kanske inte alla vara så teknikerna som Grand detförsta det blir väldigt dyrt att hyra.Det är Kultur- och Fritidsnämnden som hanterar…
 • Hund bajs

  • Hundbajs

   Hej,Vi som är folkvalda politiker håller inte på med de här praktiska frågorna direkt. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som har ankaret för gator och tog. Kanske behövs det fler "bajslådor" att stoppa…
 • Julpynt i staden

  • Hej,Det är inte vi politiker som diskuterar eller beslutar om hur julpyntet i staden ska se ut. Jag föreslår att du vänder dig till samhällsbyggnadsförvaltningen och frågar om det finns några planer…
 • cykelbana

  • Hej,vi behöver intensifiera utbyggnaden av cykelvägar överhuvudtaget. För säkerhetens skull, för barnen som ska cykla till skolan, för alla som vill få bättre hälsa genom att ta cykel i stället för bil…
 • Val av bank?

  • Hej Carina,jag har ingen insyn i vilka kriterier som ligger till grund för kommunens val av bank men jag tycker det är väldigt viktigt att bankerna tillhandahåller kontanter, valuta och kassatjänst, precis…
 • Husbilsparkering i Kivik?

  • Hej,vi har ännu inte fått tillräcklig information om planerna men våra representanter i samhällsbyggnadsnämnden bevakar frågan.HälsningarGudrun Schyman, Feministiskt initiativ
 • TÅGUPPRORET på Österlen kräver stoppa förslaget kring marginalering av vår landsända!!

  • TÅGUPPRORET på Österlen kräver stoppa förslaget kring marginalering av vår landsända!!

   Hej,vi är helt överens om att förslaget är helt förkastligt! Kommunledningen har gjort uppvaktningar och jag förutsätter nu att de partier i Simrishamns kommun som också har representation i Region Skåne…
 • STOPPA förslaget SKånetrafiken slutar med direkttåg Malmö-Österlen!!

  • Hej,vi är helt överens om att förslaget är helt förkastligt! Kommunledningen har gjort uppvaktningar och jag förutsätter nu att de partier i Simrishamns kommun som också har representation i Region Skåne…
 • Försämrade tågförbindelser

  • Hej,enigheten är total bland kommunens politiker. Beslutet ligger på den regionala nivån och jag hoppasverkligen att alla de partier som har representanter i Region Skåne gör massiva insatser för att…
 • Tågtrafiken Simrishamn- Malmö

  • Hej,enigheten är total bland kommunens politiker. Beslutet ligger på den regionala nivån och jag hoppasverkligen att alla de partier som har representanter i Region Skåne gör massiva insatser för att…
 • Skånetrafiken slutar med direkttåg Malmö-Österlen

  • Hej,enigheten är total bland kommunens politiker. Beslutet ligger på den regionala nivån och jag hoppasverkligen att alla de partier som har representanter i Region Skåne gör massiva insatser för att…
 • Ang. Nyanländas vardag

  • Hej,vi partier som inte sitter i den styrande alliansen har ställt ungefär samma frågor som du och i nuläget vet vi just inte mer än du. Självklart behövs det pengar till förstärkningar i förskola/skola…
 • Nyårsfyrverkerier miljöförstöring och djurplågeri

  • Hej Lena,God fortsättning och (snart) Gott Nytt År!Jag tycker dina påpekanden är helt rimliga och jag föreslår att du tar kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen och kollar vilka bestämmelser som gäller…
 • Gustavs Strand

  • Hej,du har fått gott om information i svaren du redan fått. Jag vill bara tillägga att det alltid är möjligt att ta del av skrivelser/utredningar/utlåtanden som är underlag för kommunens beslut. Allt…
 • Barn i behov av extra stöd

  • Barn i behov av extra stöd

   Hej,om du får ett sådant svar från förvaltningen så tyder det på att det saknas personal och kunskap. Varje barn har rätt till extra stöd. Eftersom vi just fattat beslut om en budget i kommunfullmäktige…
 • Framtida handel

  • Hej,det borde vara en självklarhet att lyssna på flera i den här frågan. Kommunledningen har i uppdrag att använda medborgardialog som del i sitt utvecklings- och styrningsarbete och den här frågan vore…
 • Barnomsorg

  • Barnomsorg

   Hej Lisbeth,jag tror inte du kan hitta de dokument/beslut du söker här på hemsidan. Jag föreslår att du mailar förvaltningen direkt, på barnutbildning@simrishamn.se.HälsningarGudrun SchymanFeministiskt…
 • Flyktingmottagande i kommunen

  • Hej Åsa,välkommen till Simrishamns kommun! Den fråga du ställer hade jag uppe på kommunfullmäktiges möte förra måndagen. Jag efterlyste kommunens insatser för att ta tillvara och samordna alla volontärskrafter…
 • Besök till Simrishamn Sept 14 (from Québec - french part of Canada)

  • You can mail my privte adress - gudrun@schyman.sebut I will not be in Simrishamn September 14th.RegardsGudrun Schyman
 • Cykelväg

  • Hej,jag har läst Karl-Erik Olssons svar och har egentligen inget att tillägga mer än att det råder fullständig politisk enighet och vikten av att vi får cykelvägar så fort som möjligt. Men trafikverket…
 • Flygbuss

  • Hej,vi är många som gärna skulle vilja se en förbindelse till flyget men faktum är att när det fanns en, på prov, i form av en buss som stod vid Svedala station och som körde fram och tillbaka, så lönade…
 • Ang Skånetrafiken

  • Ang. Skånetrafiken

   Hej,det du berättar låter verkligen inte bra! Också jag behöver skicka din fråga vidare till vår representant i Socialnämnden, Margarethe Müntzing, och eftersom jag inte har din mailadress är det lättare…
 • Räddhågade politiker censurerar konst?

  • Räddhågade politiker censurerar konst

   Hej,Ja det är verkligen tråkigt att det tydligen inte kommer att gå att genomföra projektet som planerat. Det finns en granne/närboende som har klagat och Myndighetsnämnden har då gjort bedömningen att…
 • cykelväg

  • Cykelväg

   Hej, vad jag vet är cykelvägarna viktiga frågor för alla partier. Sedan kommer det till prioriteringar och pengar och det är då det visas vad som blir verklighet. Det pågår just nu ett budgetarbete inför…
 • Nämndemän...

  • Nämndeman

   Hej,Du får gärna kontakta mig gudrun@schyman.se och berätta mer om dig själv.HälsningarGudrun Schyman
 • KIMO

  • Hej,det du frågar om antar jag handlar om hela den period som KIMO funnits? Jag har inte den överblicken men jag tror du ska kontakta den nuvarande ordföranden, Thomas Hansson, thomas.hansson@mp.se, så…
 • Allsång i Simrishamn

  • Allsång i Simrishamn

   Hej,Jag håller med dig om att det vore tråkigt om Allsången försvann!Det här är ingen fråga som mig veterligen varit uppe i kommunfullmäktige utan har kanske beslutats i Kultur- och fritidsnämnden. Jag…
 • Representanter på elevrådsmöten.

  • Representanter på elevrådsmöten

   Hej Embla,Jag/vi/Feministiskt initiativ hade gärna medverkat/närvarat på ert möte om vi bara hade vetat om det. Jag vet inte till vem ni skickar inbjudan? Kanske till kommunen för att det ska gåvodare…
 • Medborgarförslag

  • Hej Anna,nej du kan inte lägga ett Medborgarförslag anonymt men du kan självklart kontakta vilken politiker du vill och framföra dina förslag. Våra kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida just för…
 • Kolla historiken på "Fråga din politiker"

  • Hej,Jag har svarat kontinuerligt när det har fungerat och det är bara att hoppas att fler partiföreträdare för det.HälsningarGudrun Schyman
 • Konsthall 2

  • Hej, Kultur och fritidsnämnden har hittat en intressant industrilokal som kan härbergera gamla samlingar och som borde kunna inrymma även samtidskonst.Diskussionen har just börjat och förhoppningsvis…
 • Nova academy - Hockey

  • Vald fråga: Nova academy - Hockey

   Hej,för att bedöma om det vore klokt med en ishall eller inte behövs det någon form av undersökning av hur stort behovet är. Jag tycker det vore intressant. en ishall handlar inte bara om hockey utan…
 • Fler bussar på buss nummer 570 (mellan Sinmrishamn & Ystad)?

  • Fler bussar på buss nummer 570

   Hej,håller helt med om att det krävs en översyn av busslinjerna nu när befolkningsmängden ökar och vi får nya boende ute i de mindre samhällena. Det är Skånetrafiken som kör bussarna men kommunledningen…
 • Vårdnadsbidrag

  • hej,jag vet inte hur de olika partierna resonerat i den här frågan men jag utgår från att det inte finns en majoritet som vill införa bidraget och att det är orsaken till att det inte finns. Feministiskt…
 • Vad har KIMO kostat Simrishamns kommun

  • Hej,Du kan säkert få alla uppgifter från kommunalrådet. De finns i de senaste årens budgetar för kommunen. Allt är redovisat. Hur kostnaderna, och intäkterna , har fördelat sig inom själva verksamheten…
 • Konsthall

  • Hej,jo vi är faktiskt några som har tänkt på samma sätt som du och protesterat mot att galleriet i Valfisken inte har ersatts med någon ny visningshall när den nu blivit undervisningslokal för den nya…
 • Tiggare vs Kivik art

  • Tiggare vs Kiviks Art

   Hej Rowen,Varje Kommun har ansvar för de människor som vistas i kommunen. Det finns en lag som föreskriver det -Socialtjänstlagen. Har du inte pengar till din försörjning ska du kunna få hjälp. Lagen…
 • Visionen

  • visionen

   Hej,visionsarbetet har följts av och blivit en del av arbetet med en Översiktsplan för kommunen. Den har nyligen antagits och jag utgår från att detta kommer att kommuniceras på olika sätt. För att du…
 • Why don't you answer my question?

  • Hello,it is not a reasonable way to act when citisens dont get answers. I Think you should put you question to the responsable level by adressing samhallsbyggnad@simrishamn.se.RegardsGudrun Schyman, Feministiskt…
 • Fråga

  • Hej,Din fråga berör inte politiken. Du får diskutera direkt med info-ansvariga om turerna kring detta.HälsningarGudrun Schyman
 • Slöseri med skattemedel

  • Slöseri med skattepengar

   Hej,Personalärenden ska aldrig diskuteras offentligt. Det är varken bra för de inblandade personerna eller för kommunen. Med hänsyn till personer kan och ska inte all information redovisas. Det gäller…
 • Invandringen

  • Invandring

   Hej,du ställer dina frågor till ett "NI", som om alla partier tyckte lika. Så är det inte Feministiskt initiativ har motsatt sig både nedläggningen av den kommunala skolan och nedläggningen av biblioteket…
 • Är skolgård en offentlig plats?

  • Är skolgård en offentlig plats?

   Hej,Under skoltid är skolgården absolut inte offentlig plats. Den hör till skolan (fastigheten) och skolan har ansvar för det som pågår där, t.ex. att det inte finns farliga lekredskap eller att obehöriga…
 • Biblioteksfilialerna

  • hej,ja det var ett väldigt dåligt beslut som den tidigare majoriteten medverkade till. Hur den "nya" majoriteten, som till stora delar är den gamla (!), kommer att göra vet jag inte. Jag har inte sett…
 • Hammenhögs skola

  • Hej,Det låter besynnerligt det du berättar. Jag vet inte exakt vad som hänt här men jag föreslår att du kontaktar vår ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden, Fredrik Öster, så får han gå vidare till ansvariga…
 • försäkringskassan

  • Försäkringskassan

   Hej,Du ska gå till socialbyrån och diskutera igenom din situation och lägga upp en plan för hur du ska kunna få ekonomin att gå ihop. Sedan ska du diskutera med både socialsekreterare och arbetsförmedlare…
 • Nyårsfyrverkeri i Simrishamn

  • Nyårsfyrverkeri

   Hej,Förutom att du kan ta kontakt med Kultur-och Fritidsförvaltningen, förvaltningschef Diana Olsson, skulle det här lämpa sig väl för ett samarbete mellan olika krafter i kommunen, t.ex. Köpmannaföreningen…
 • Politiker

  • Hej,det är tråkigt att det inte är fler politiker som svarar här och jag tror det är dags att vi funderar över hur vi kan förbättra dialogen med kommunens invånare. Den här sidan är ett sätt, förutsatt…
 • Ebola

  • Hej Sverigevän,Jag håller med det Anders Arenhag har skrivit i sitt svar till dig och jag vill gärna tillägga att ett stort problem inom sjukvården, idag, i Sverige, är alla de bakterier som sprids inom…
 • Cykelväg

  • Hej Wilma,jag är helt enig med det svar Karl-Erik Olsson (S) redan skrivit och inom Feministiskt initiativ är vi också helt överens om att vi måste satsa mer och på fler cykelvägar. Just den du tar upp…
 • Kommunala nämnd-sekreterare

  • Kommunala nämndsekreterare

   hej,i organisationen av kommunen ska det vara en tydlig uppdelning av roller. Politiker/förtroendevalda ska formulera målen, inkl. anta en budget som är anpassad till målen, och tjänstemännen ska ansvara…
 • Droger

  • Hej,jag förstår din oro och de problem du tar upp finns i hela samhället och naturligtvis också i Simrishamn. Kommunen har ett bra stödprogram för barn som lever i familjer med missbruk och psykisk ohälsa…
 • information

  • Information

   Hej,jag håller med svaret från Vänsterpartiet och kan kanske lägga till att det är skillnad på att bilda regering och att sitta i riksdagen.. Vi har ofta haft minoritetsregeringar i SVerige. Det betyder…
 • Tillgänglighet

  • Hej, jag håller helt med dig om att vi ska ha servicen ute i byarna. Feministiskt initiativs vision är just detta. Vi vill arbeta med "Byn som bas". Det betyder social service (skola, vård, omsorg) i…
 • Majoritetsbildning efter valet

  • Vi vill ha en politiskt tydlig styrning av kommunen, med överenskomna mål för mandatperioden. Alliansens bräckliga majoritet, där Österlenpartiet ingått, har skapat ett politiskt sönderfall som ställt…
 • dollarstore

  • Dollarstore

   Till alla svar ovan vill jag bara tillägga att när det gäller lågprisbutiker är det vår mening att kommunen ska ha en dialog med Köpmannaföreningen inför etablering. Det finns risk för att stadskärnan…
 • Hastighetsbegränsning Kustvägen Örnahusen-Norrekås

  • Hastighetsbegränsning

   Hej,Jag tror att dét är flera sträckor som behöver ses över. Precis som du skriver har befolkningen ökat och bilåkandet ökat och, tyvärr, hastigheterna ökat. Trafikverket behöver få en uppvaktning av…
 • Museimagasin

  • Hej,Vi vill samla kultur, skapande och utbildning på ett ställe, t.ex. I Rådhuset med tillhörande byggnader. Mitt i stan ska det viktigaste ligga! Där vill vi ha plats för både gammalt och nytt. Kulturarv…
 • Överexploatering i kommunen?

  • Överexploatering

   Hej,Vår syn, som vi bl.a. har framfört i arbetet med Översiktsplanen, är att det inte ska byggas alls i framtiden i de kustnära områdena. Enligt förslagen i planen är hela det aktuella området "rödlistat"…
 • Avveckling av Marint Centrum

  • Marint centrum

   Vi vill inte avveckla Marint Centrum. Snarare behöver verksamheten där förstärkas och utvecklas.Gudrun Schyman
 • Fem frågor inför valet

  • Fem frågor inför valet.

   Hej,jag svarar kort på dina frågor här:1. Ungdomar ska ha en bra utbildningsmöjlighet här. bra skolor och möjlighet till distansundervisning på universitetsnivå. Ett levande och rikt kulturutbud ska bjuda…
 • Fastighets försäljning

  • Fastighetsförsäljning

   Hej,Självklart ska samhällsbyggnadsnämnden svara på alla frågor! Nämndens ordförande bör genast se till att dét blir gjort. Österlenpartiet har ordförandeposten och eftersom han finns här för att besvara…
 • Skattehöjning

  • Hej,Vi har lagt en budget med en skattehöjning på 50 öre för att säkra välfärden. Vi behöver förstärkning med personal i skolan och inom äldreomsorgen och på kulturens område. Det har ingenting att göra…
 • Flyktingmottagningen

  • Hej,Som komplement till de svar du redan fått kan jag berätta att mottagningen i simrishamn har rönt intresse på nationell nivå, just för att så många blivit så engagerade och så generöst delar med sig…
 • Hemsidan ang turism

  • Turism

   Hej Alf,eftersom detta inte har med politiken att göra, det är en fråga för förvaltningen och ansvariga för hemsidan, så tycker jag du ska ställa frågan dit. Det är bra om de som arbetar med webbsidan…
 • Kivik Art

  • Hej,i den här frågan har vi samma syn som socialdemokraterna, se svar ovan,och jag vill bara tillägga att vi/F! har lagt en budget med utrymme både för skolor, bibliotesfilialer och kultur.HälsningarGudrun…
 • Cykelbanor

  • Hej,jag tror du har läst de svar som vi var flera partier som gav för någon vecka sedan, på samma fråga, eller? Där framgick det att det bar delvis är en kommunalfråga och att vi, flera partier i kommunen…
 • Cykelbanor

  • Hej,utbyggnaden av cykelbanor är en viktig del av att göra vårt vackra landskap tillgängligt inte bara för oss som bor här jämt utan också för turister. Det är en väldigt lyckosam satsning som går hand…
 • "Flyktingar"

  • Flyktingar

   Jag tror inte att Syriens 22,4 miljoner invånare kommer hit. Jag tror att det för de allra flesta människor är en sista utväg att fly sitt land och de allra flesta flyr till närliggande land, med förhoppningen…
 • "Flyktingar"

  • Flyktingar

   Utgångspunkten för att vi ska ta emot flyktingar är den mänskliga rättigheten att söka asyl. Människor som flyr undan krig och förtryck och förföljelse har enligt stadgan om mänskliga rättigheter, med…
 • Nova academy

  • Nova Academy

   Hej,Det är en stor fördel om vi kan ha ett gymnasium i kommunen. Den gamla skolan är alldeles för stor och förslaget att i stället låta förvaltningar flytta dit är bra. Det är klokt att vi utnyttjar kommunens…
 • Medborgardialog

  • Hej,jag satt själv med i gruppen som lämnade rapporten och hoppas givetvis att alla våra goda förslag ska förverkligas!Ärendet är under beredning och förhoppningsvis kommer det upp till kommunfullmäktige…
 • Fartnedsättning

  • Hej,jag känner inte till var det medborgarförslag som du refererar till har hamnat men ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret (de har öppet varje dag, bara att gå in) så kan säkert någon personal hjälpa…
 • Privat äldreomsorg

  • Hej,alla äldreboenden, oavsett huvudman (kommunala och privata) har samma regler för kvalitet. Socialförvaltningen har huvudansvar och ska kontrollera att uppställda kvalitetskrav följs. Rapporteras brister…
 • MAT

  • Mat

   Hej Emma,Enligt de uppgifter jag fått fram ligger kostnaden per elev och dag på 10.60 kr (år 2012).HälsningarGudrun Schyman Feministiskt initiativ
 • Turismverksamheter och destinationsutveckling

  • Hej,jag/vi har ingen klar bild över vad effekterna av en avveckling av den ekonomiska föreningen bli för Destinationsbolaget. Vi menar att turistverksamheterna fortsatt ska ligga i kommunen men uppmuntrar…
 • Stadsarkitekt

  • Hej,i Feministiskt initiativ har vi varje år lagt en budget som skulle medge samhällsbyggnadsförvaltningen att komma ikapp med frågor som hopat sig. Vi har dessvärre inte fått gehör för ökningar av anslagen…
 • Mobilt bredband & telefoni.

  • Mobilt bredband & telefoni

   Hej,jag är helt överens med dig om hur illa det är. Också i Gladsax, där jag bor strax utanför, är det dåligt. Jag ställer mig vid fönster när jag ska prata i mobilen men det är svårt ändå, ibland. Nu…
 • Biblioteken

  • Hej,Simrishamns kommun hr haft flera biblioteksfilialer runt om i kommunen i stället för bokbuss. Nu pågår en utredning inom Kulturförvaltningen om hur det ska se ut i framtiden. Om biblioteksfilialerna…
 • Konkurrensutsättning varor och tjänster.

  • Konkurrensutsättning varor och tjänster

   Hej,upphandlingen sköts av tjänstemän i kommunen med särskild utbildning i detta. Förvaltningarna har ansvar för att upphandlingsprocessen går rätt till. REvisorerna kan kontrollera om det skulle finnas…
 • BUN

  • Hej, jag känner inte till de uppgifter du delger här men självklart ska det undersökas ! Ordförande i BUN bör snarast informera allmänheten. Det är inte försvarbart att använda våra skattepengar på omotiverade…
  • Hej, jag känner inte till de uppgifter du delger här men självklart ska det undersökas ! Ordförande i BUN bör snarast informera allmänheten. Det är inte försvarbart att använda våra skattepengar på omotiverade…
 • Företagshotell

  • Hej,Karl Erik Olsson har svarat utförligt om hur frågan ligger. Jag vill bara komplettera med att säga att vår åsikt är att industrifastighetsbolag, SIFAB, borde drivas av en mer professionell styrelse…
 • Fria skolvalet

  • Hej,Vi ser att problemen med skolan idag är ett resultat av flera felaktiga beslut. Kommunaliseringen av ansvaret i kombination med det fria skolvalet och den fria etableringsrätten (friskolorna) har…
 • Mitt tredje mail!!!

  • Mitt tredje mail

   Hej Wilma,Också jag ser det här mailet för första gången. Det måste ha blivit något fel när du skickade tidigare? Karl-Erik Olsson har svarat bra och jag har inget att tillägga. Jag tror vi är helt överens…
 • Hur mycket utnyttjas detta forum?

  • Hej,som Ingegerd Bergfors skriver i sitt svar får vi som är representanter för vårt parti frågorna på mailen. Jag svarar så fort jag kan och tycker det är viktigt. Ska vi få något förtroende mellan folk…
 • Vilken äger frågan och vem för de funktionshindrades talan?

  • Hej,jag vet faktiskt inte hur gränsdragningarna ser ut mellan de olika myndigheterna men en person som borde veta är samhällsbyggnadsförvaltningens chef, Ingvar Bengtsson. Du når honom på ingvar.bengtsson@simrishamn.se…
 • RÄTTVIS SKATT!

  • Rättvis skatt

   Hej,nej sambeskattning är inget vi driver i F!. Tvärtom tycker vi det är bra att varje person betrakts som en självständig människa, också ekonomiskt. Vi vill inte ha tillbaka sambeskattningen. Däremot…
 • Plan för tillgång till fiber nätet i Simrishamns kommun

  • Hej,det ligger i allas vårt intresse att få bättre och snabbare kommunikationer, både markbundna och digitala. Det finns planer. Hur långt de har avancerat vet jag inte exakt men om du kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen…
 • Maten & kostpolicyn... vad händer??

  • Hej,som framgår av andra partiers svar så har den tid som förflutit sedan beslutet togs och fram till nu kanske inte varit så lång men problemet är att den summa som togs upp i den utmärkta utredningen…
 • Dagis/förskola

  • Hej,jag är helt överens med dig om att vi m åste kunna erbjuda något extra när vi vill att människor ska flytta hit. förskola/skola är en sådan sak. Att det är bra kvalité, att det finns nära, att det…
 • Skolpolitik

  • Hej Benny,jag tror uppriktigt att frågan om skolorna ligger alla varmt om hjärtat. Bra skolor åt alla överallt, alltid, skulle säkert alla partier kunna skriv under på. Men i det läge vi befinner oss…
 • Österlengymnasiet 2013

  • Hej Hampus,det beslut som du läste om i Ystads Allehanda stod inte Feministiskt initiativ bakom. Jag hoppas att du får uttömmande svar från de partier som fattade beslutet.HälsningarGudrun Schyman
 • Havs och Vattenmyndighetens filial

  • Hej,jag känner inte till det du frågar efter. För att du ska få så klara besked som möjligt föreslår jag att du kontakar verksamhetschef resp utvecklingledare på Marint Centrun, Staffan Tellman, 0414-81…
 • Fast bredband - en självklarhet för alla

  • Hej,jag är själv egen företagare ochvet hur beroendei är av att ha fungerande kommuniktaion. Det gäller både dqtortrafik och mobiltrafiken. Det finns mycket övrigt att önska när det gäller tillgång och…
 • Nyårslöften

  • Hej Matilda och god fortsättning på det nya året! Jag förstår din oro för de stora barngrupperna och jag önskar att jag kunde svara dig att det ska bli ändring. När budgeten för detta år beslutades ville…
 • Valet 2014

  • Hej,inte heller vi i Feministiskt initiativ har tagit fram valplattformen för 2014 ännu men i det arbete vi gjort hittills kan vi se att vi har fått upp jämställdhetsfrågorna högre på den politiska dagordningen…
 • Skola och förskola i Sankt Olof

  • Skolaoch förskola i Sankt Olof

   Hej,jag hoppas verkligen att skolan, både försdkolan och grundskolan, i Sankt Olof kommer att finnas kvar. Det är flera familjer som har gjort som ni - flyttat in med barnen och räknat med skolan.Det…
 • Hammenhögs bibliotek

  • Hej,enligt skolans rektor har det inte gått att få fram lokaler på skolan som är lämpliga.HälsningarGudrun Schyman
 • Prognosen är att Simrishamns kommun ska minska- vad har politikerna för strategi mot dettta?

  • Hej, jagär övertygad om att vi alla, oavsett politiskt parti, vill vända vända utvecklingen och se fler inflyttade och färre utflyttade. För att de ska bli verklighet behöver vi satsa. Kommunikationer…
 • Hammenhnögs skola i framtiden?? - utveckling eller??

  • Hammenhögs skola i framtiden?

   Hej Helena,Hammenhög är ett br exempel på hur en "by" lyfter genom inflyttning av barnfamiljer och kulturella kreativa näringar. Just sådant som vi behöver i Simrishamns kommun. Sankt Olof är inne i liknande…
 • Kommunikationer

  • hej,som du så rätt skriver så är detta inte en fråga där det finns politiskt skiljaktiga uppfattningar. Problemet är snarare att det inte är en fråga som vi "rår över". Samma problem med dålig/obefintlig…
 • Ny tidtabell för Pågatågen

  • Ny tidtabell för Pågatåg

   Hej Ulf Jönsson,jag är helt överens med dig om att neddragningarna går på tvärs med alls våra ambitioner att få utvecklade och täta kommunikationer hit till vår del av Skåne. Besluten om hur Skånetrafiken…
 • VA-taxa

  • VA taxa

   Hej Christer,jag behöver lyssna med våra representanter i samhällsbyggnadsnämnden, som fattat beslutet, så om du mailar mig på gudrun@schyman.se, och uppger din mailadress, så ska jag se till att du får…
 • Byskolor till varje pris?

  • Hej,självklart måste vi diskutera hur det ska se ut med byskolorna i framtiden om vi får ett ständigt svikande elevunderlag. De siffror vi inom F! hade som underlag för diskussion förra veckan var antalet…
 • Nytt grepp på gymnasiet

  • Hej Bosse,jag tror att det finns en stor samsyn kring värdet av att ha gymnasiet kvar. ska det vara möjligt måste det göras kraftansträngningar för att få ett bättre elevunderlag. De som redan bor här…
 • Skånetrafiken

  • Hej Carina,om jag/vi/F! fick bestämma skulle det naturligtvis gå att åka tåg direkt till Ystad (inte vägen över Tomelilla) och tågen skulle gå ofta. direktbudssar vid strategiska tidpunkter skulle underlätta…
 • busskort gymnasieskolan

  • Hej Solveig,det är riktigt att det varit en upphandling på skolskjutsarna i kommunen. Det ska göras enligt lagen om offentlig upphandling. När det görs är det viktigt att "betällaren" (kommunen) noga…
 • Cykelbana

  • Hej,det är helt rätt som Christr Vigren skriver - det är en prioriterad fråga för många av oss. Eftersom kommunen är medfinansiär gäller det att se till att det finns pengar tillräckligt - både för cykelbanor…
 • Parkeringen bakom Swedbakn.

  • Parkeringen bakom Swedbank

   Hej,visst är det trist när det blir lervälling men som du redan förstått av ovanstående svar är det inte kommunens mark. Jag hoppas på bostäder på området. Bilarna får vi hitta andra platser till.HälsningarGudrun…
 • Telia ljuger om mobilt bredband för politiker & allmänhet!

  • Telia ljuger om mobilt bredband

   Hej,förutom att vi alla önskar bättre uppkopplingar så tycker jag du kanske ska prova med att byta operatör. Det finns ju fler än Telia.HälsningarGudrun Schyman
 • Bilarna på torget.....

  • Bilarna på torget

   Hej,jag håller helt med dig om att det är trist med bilarna på torget. det vore betydligt trevligare om det fanns mer torghandel och varför inte restaurant/café med uteservering där det nu står bilar?…
 • Snurringebussen är ju så bra

  • Snurringebussen

   Hej,visst är det en bra ordning att en buss åker runt och plockar upp de som vill åka! Uppriktigt sagt vet jag inte varför den inte går på lördagar. kankse det beor på att efterfrågan varit dålig, kanske…
 • Gatumiljön

  • Gatumiljö

   Hej,jag är lite osäker på vad du menar med "sk gatupratare" men tänker att du kanske menar de hinder som gör det omöjligt för bilarna att ta sig fram? Att delar av storgatan görs om till gågata sommartid…
 • Cykelväg

  • Hej Kerstin,kommunen ingår i ett brett samarbete (med andra kommuner) som syftar till att få cykelvägar längs hela kusten. Jag har inte exakta uppgifter om hur just den sträcka du frågar om ligger i planering…
 • Pågatågen

  • Hej,jag tror att vi alla i Simrishamns kommun, oavsett politiskt parti, är medvetna om hur viktigt det är att vi har goda kommunikationer och vi ligger inte på latsidan när det gäller att uppvakta ansvariga…
 • Näringslivs-nyheter

  • Hej,jag ärövertygad om att du kan få hjälp om du kontaktar ansvarig tjänsteman/kvinna via kommunens växel.hälsningarGudrun Schyman
 • Finns det en framtid i Simrishamn

  • Finns det en framtid för Simrishamn

   Hej,ja det är många politiker som har haft lång tid på sig att göra mycket... Feministiskt initiativ är nya. vi har varit med sedan valet 2010. vi är fullt övertygade om att det finns en spännande framtid…
 • Skolan

  • Hej,jag håller helt med dig om att skolan är central och att det är verksamheten, utifrån barnens behov, som ska styra budgetdiskussionen och inte tvärtom. I Feministiskt initiativ har vi formulerat oss…
 • MAT

  • Mat

   Hej,jag förstår till fullo din frustration! Barnens mat får bara kosta hälften av vad det kostar för de äldre och självklart måst vi göra något åt detta. Den beredning som jobbat med frågan (se svaren…
 • Ang,behandlingshem i Hammenhög.

  • Ang. behandlingshem i Hammenhög

   Hej Kent,mig veteligen är det inte några partier som har bestämt det här. Vill en verksamhet etablera sig och det finns lediga lokaler att hyra/köpa så finns det inga hinder för det. När det gäller människor…
 • Rondellbehov

  • Hej Bo,jag hoppas också att den beskrivning du fått ovan är korrekt (naturligtvis!) och jag hoppas Trafikverket står fast vid sitt löfte om medfinansiering. Jag ser då ingen orsak till att planerna på…
 • Avgifter

  • Hej,Karl-Erik har svarat ovan hur det förhåller sig i sak. Man kan väl möjligen konstatera att om beräkningen skulle visa sig vara för låg fungerar det omvänt.HälsningarGudrun Schyman som gärna passar…
 • Pendlarbidrag!

  • Pendlarbidrag

   Hej,skulle den möjligheten finnas måste den finnas för alla, dvs. en konstruktion som i princip subventionerar allas arbetspendling med kommunala skattemedel. Jag tror inte det skulle vara möjligt. Den…
 • Projekt i LEADER-anda

  • Leader-anda

   Hej,som jag svarade i förra inlägget - en lagstadgad verksamhet som skolan kan inte läggas ut på projekt.hälsningarGudrun Schyman
 • Utbildning

  • hej,den utbildning som föreskrivs av skollagen kan inte bedrivas i projektform. Där har kommunen en lagstadgad skyldighet att se till att lagar och läroplaner följs. Om du menar Utbildning/Folkbildning…
 • Friskolor?

  • Hej, F!:s hållning är att vi inte ska stänga några byskolor överhuvudtaget. Skolan är strategisk för utvecklingen av kommunen! Det finns många goda idéer bland föräldrar och personal. Majoritetens förslag…
 • Angående byskolorna

  • Hej, Jag/vi/F! resonerar i stort som du. Du skriver : ”Ta investeringen att låta skolorna vara som de är, dvs F-6, satsa på en kreativ skola, satsa på pedagogerna kompetensutveckling och mer tid för…
 • Varför fungerar inte Fråga din politiker

  • Hej, Jag håller helt med dig om att det är synnerligen allvarligt att den utlovade kommunikationen inte fungerar., särskilt under en tid då det finns brännande politiska frågor på agendan. Jag vill…
 • Varför svarar ni inte på mail?

  • Hej, Vad jag har förstått har det blivit något fel och det har tagit tid att upptäcka det. Nu är reparationsarbetet igång och vi får lösa det så här så länge. De flesta av oss politiker har dessutom…
  • Hej, Jag svarar alltid på mail, oftast samma dag, i alla fall inom 24 timmar. Är jag bortrest eller har annat förhinder gör jag ett svarsmeddelande där det framgår var jag finns för akuta ärenden. Vitsen…
 • Vilken forskning visar att det är bättre med större skolnenheter?

  • Kvalitén inte kan upprätthållas

   Hej, Det finns olika forskning som visar på olika saker. Det finns ingen entydig forskning som visar att större klasser eller åldershomogena klasser skulle vara bättre. Det är många kringfaktorer som…
 • Att strunta i beslut i fullmäktige?

  • Kan man "strunta" i ett demokratiskt beslut?

   Hej, Anders Johnsson får naturligtvis svara själv för vad han säger men enligt min mening vore det ytterst olämpligt om BUN ensamt skulle fatta ett sådant beslut. Bara att någon tänk er tanken visar…
 • Att kommunicera med sina väljare!

  • Att kommunicera med sina väljare

   Hej Fredrik, Det är naturligtvis en smärre katastrof att sidan inte fungerar just under en så extraordinär vecka som den som varit. Jag kan förstå om det föds konspiratoriska tankar och därför är det…
 • pendlarparkering på malmövägen 15 gärsnäs

  • Pendlarparkering på Malmövägen 15, Gärsnäs

   Hej,jag är inte helt insatt i vilka skrotbilar och husvagnar det gälleer och på vilkens mark de står men jag föreslår att du/ni kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen i frågan. De har öppet varje dag…
 • Nedskräpning

  • Hej,när det är skräp på en privat tomt så är det fastighetsägaren som är ansvarig. Om grannar eller andra tycker att det är störande, och fastighetsägaren, trots tillsägelser, inte vill städa upp, kan…
 • Tukta busken

  • Hej,jag tror säkert att dina goda råd fångas upp hos informationsansvariga. Det är nämligen samma person(er) som administrerar den här hemsidan. Kommunen står inför organisationsförändringar på flera…
 • Det månatliga informations-bladet

  • Det månatliga informationsbladet

   Hej,jag tror säkert att kommunens hemsida kan utvecklas än mer och bl.a. ha en rubrik som presenterar dagsaktuella frågor. Jag tror i och för sig att det är betydligt fler som läser YA än som går in på…
 • Europan 11

  • Hej,den här frågan ställer du bäst till kommundirektören Anna Thott, (Anna.Thott@simrishamn.se) som är den som ansvarar för ärendets hantering.HälsningarGudrun Schyman
 • Vision 2040

  • Hej, först en ursäkt för sent svar men jag hade på något konstigt sätt blivit "utloggad" men nu är det löst.Ukastet som gjorts på tjänstemannanivå är inget beslutsunderlag. Vi/F! har gjort ett remissvar…
 • Skolmat.

  • Skolmat

   Hej, först en ursäkt för sent svar men jag har på något konstigt sätt varit "utloggad" ett tag men nu är det löst.Jag håller helt med dig om vikten av den här frågan och den har också varit uppe i fullmäktige…
 • Offentliga handlingar i kommunalförbunden

  • Hej,jag tycker Karl-Erik Olsson har svarat bra på dina frågor så jag nöjer mig med att önska dig en God Fortsättning på det Nya Året!HälsningarGudrun Schyman
 • Förskoleverksamheten i kommunen

  • Hej,kortsiktigt måste personaltätheten i förskolan bli högre så kvalitet och säkerhet kan garanteras. Arbetet med att uppnå jämställdhet och antidiskriminering i verksamheterna ska fortsätta och utvecklas…
 • Språkbruk

  • Hej,jag utgår från att all text som rör Visionsarbetet, när den har bearbetats och processats färdigt, ska genomgå en redigering för ökad läsbarhet.HälsningarGudrun Schyman
 • Äldreombud

  • Hej,vi har barnombud i kommunen och jag tycker det är rimligt att vi också har Äldreombud. Jag ska ta upp frågan med våra representanter i Socialnämnden.HälsningarGudrun Schyman
 • Österlén-Jordbrukets Center

  • Österlen - Jordbrukets Center

   Hej,det finns mycket intressant i hans förslag och jag är helt överens om att det är i sådana tankebanor som vi måste tänka när vi ser framåt. Jag tror också att vi ska koppla Jordbruket och Fisket närmare…
 • Visionen

  • visionen

   Hej,det förslag som presenterats är en första skiss som nu är ute på remiss till partierna och som det också står medborgarna fritt att lämna synpunkter på. På kommunens hemsida ska det framgå till vem…
 • Medborgardialog

  • Det är ett utmärkt initiativ från regeringen och jag har redan uppmärksammat kommunledningskontoret på frågan och menar, precis som du, att det vore väldigt värdefullt för Simrishmans kommun att vara…
 • Fast bredband

  • Bredband

   Hej, som du ser av svar på M och C är detta ett bekymmer vi alla är intresserade av att lösa. Både den markbundna och den digital kommunikationen är central för oss.HälsningarGudrun Schyman
  • Bredband

   Hej, som du ser av svar på M och C är detta ett bekymmer vi alla är intresserade av att lösa.HälsningarGudrun Schyman
 • Framtids-verkstäderna

  • Framtidsverkstäderna

   Idén med en vision är att koppla loss från den mest näraliggande tidsperioden och från det kommande budgetårets ramar och begränsningar. Det är en arbetsmetod som kan stimulera kreativitet. En mer näraliggande…
 • Mat inte bara något att äta...

  • Mat inte bara något att äta

   Hej,det är naturligtvis skandal att du inte fått något besked om var frågan ligger, hur långt beredningen kommit och vad resultatet blir. Det är också oerhört nonchalant mot fullmäktige som ju ställt…
 • Bra med ByaMöte

  • Hej,jag har inte ännu varit på ett ByaMöte så jag kan inte kommentera vad som visats eller sagts. Hela processen är förtjänstfull, tycker jag, och tanken är att alla ska kunna vara med och påverka. De…
 • Inga tåg på Österlen-Manifestation då Österlen lyser 5 nov

  • Inga tåg på Österlen

   Hej Agneta,jag tror inte det finns planer på att utarma tågtrafiken hit, vi har faktiskt betydligt fler avgångar nu än tidigare, men de problem du beskriver måste självklart åtgärdas. Den framtida lösning…
 • Källsorteringen vid Coop

  • Hej, jag instämmer med Siv Bildtsén - ett bra tips från dig Frida. Och bra att det förmedlas till ansvariga av dig Siv!HälsningarGudrun Schyman
 • Visions-arbetet

  • Hej,jag delar beskrivningen som Karl-Erik Olsson gjort ovan. När det gäller dagboken kan du ta kontakt med ansvarig direkt. Det är Petra König och hon är processledare.HälsningarGudrun Schyman
 • Vad gör ni åt detta?

  • Hej Marcus,torget i Simrishamn är en allmän plats och det är inte, precis som du säger, förbjudet att dela ut flygblad. Om någon ska arrangera ett möte, med bord och kanske plats för att hålla tal, då…
 • Val på "Valfisken"

  • Val på Valfisken

   Hej,självklart ska vi studera de olika alternativen och alla, inte bara vi som är förtroendehar möjlighet att säga vad man tycker. Det kommer att bli en spänannde process!HälsningarGudrun Schymna
 • EUROPAN 11

  • Europan 11

   Hej, Faktauppgifter om tävlingen har du fått ovan. Vad som ska bli verklighet i framtiden får vi alla vara med och diskutera.HälsnignarGudrun Schyman
 • Sena tåg på Österlen-Vi kräver fungerande tåg!

  • Sena tåg på Österlen - vi kräver fungerande tåg!

   Hej Agneta, jag kan inte annat än hålla med dig. När det blir bussövergång i Tomelilla missar man dessutom de bussar som går från stationen i Simrishman och vidare ut i kommunen. Det är skånetrafiken…
 • Storregion Skåne - Kronoberg

  • Storregrion Skåne - Kronoberg

   hej, Feministiskt initiativ finns inte i andra kommuner än simrishman (ännu) och vi har inte (ännu) aktiva grupper (bara enskilda medlemmar) i Kronobergsregionen så vi har inte diskuterat frågan.Jag utgår…
 • Korrektur-läst förslag

  • Korrekturläst förslag

   hej igen,jag tror jag just har svarat på detta? I svaret ovan sr du hur procedurerna går till så välkommen med förslagen!HälsningarGudrun Schyman
 • Sjöfartens dag

  • hej,det låter som ett förslag att utveckla, tycker jag. Lämna du in det som Medborgarförslag.HälsningarGudrun Schyman
 • Medborgar-förslag ???

  • Medborgar-förslag

   Hej,visst ska du skicka in det!HälsningarGudrun Schyman
 • Östersjöns botten

  • Hej, fiskerinäringen är central för Simrishamns kommun och det måste ständigt göras avvägningar mellan näringens och djurlivets intressen. Utvecklingen mot allt större båtar med allt större fångstmöjligheter…
 • Chans för politiker

  • Hej,det här forumet är till för att medborgare ska kunna ställa frågor till politikerna i fullmäktige. dt ska vara möjligt med en dialog. Om/när vi vill föra ut våra budskap har vi många andra möjligheter…
 • "TyckTill"-möjlighet

  • "Tyck Till"-möjlighet

   hej,eftersom jag/vi/F! alltid svarar tycker jag inte riktigt din beskrivning stämmer men jag håller med dig om att det verkar som om en del partier inte alltid svarar. Jag hoppas de ger dig svar här…
 • Biogas i kommunen

  • hej,precis som anders Johnsson har svarat så pågår projekt f.n. och det görs en bred inventering av möjliga biogaskällor i kommunen. Att etblera ett tankställe, vilket verkligen vore önskvärt, kräver…
 • Mobilt bredband i Rörumsstrand

  • Mobilt bredband i Rörumstrand

   Hej,ja vi är många som har, i alla fall tidvis, svårt med uppkoppling, både här och i andra glesbygdsområden i alndet. Det är inte kommunala beslut som direkt styr utbyggnaden men visst kan kommunen vara…
 • Borgerlig vigsel

  • Hej,varken jag eller någon annan i Feministiskt initiativ är vigselförrättare men jag är övertygad om att de ledamöter i de andra partierna som är det, kan svara dig. Lycka till med giftemålet!HälsningarGudrun…
 • Svar: Tack för responsen !!

  • Tack för responsen

   hej igen,de framtidsverkstäder som pågått under våren, och som har uppföljning nu under hösten, är ett sätt att ha en dialog på. säkert finns det andra sätt också. Jag tycker du ska vända dig till kommunledningen/kommundirektören/den…
 • Tack för responsen !!

  • Tack för responsen

   hej igen,nej vi tycker inte man ska ändra på den. däremot tycker vi att samtliga partier invalda i fullmäktige ska vara aktiva och svara när de får frågor. Det jag också skrev i mitt tidigare svar var…
 • Bättre disciplin

  • Bättre diciplin

   Hej, jag tolkar dig som att du vill ha ett forum för dialog och information med politiker, i aktuella sakfrågor. Jag tror att den här sidan, "Fråga din politiker", skulle kunna fungera som det men då…
 • Återvinningstationen 2

  • Återvinningsstation 2

   Hej igen,jag föreslår att du kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen och ber dem svara på frågan om vem som sköter upphandlingen och hur uppföljningen ser ut. Finns det brister ska de naturligtvis åtgärdas.HälsningarGudrun…
 • Marint center/Övergödning Östersjön/Åar & vattendrag

  • Hej,jag tror det finns stora möjligheter att utveckla verksamheter av olika slag med Marint Center som bas. Inget är färdigt. Jag vet att det pågår projekt som har som mål att koppla ihop utvecklingen…
 • Återvinningsstationen och återvinningscentralen.

  • Återvinningsstationen och återvinningscentral

   Hej,du har fått så många bra svar ovan så jag har inget att tillägga - mer än trevlig sommar!HälsningarGudrun Schyman
 • Felaktig beslutsprocessen enl PBL

  • Felaktig beslutsprocess

   Hej,Feministiskt initiativ har ingen representant i KsAu så jag kan inte heller svara på din fråga men jag utgår från att de partier som deltagit i beslutet kan svara dig här.HälsningarGudrun Schyman
 • Ungdomar och droger i Simrishamn

  • Ungdomar och droger

   Hej,jag håller helt med Anders Arenhag (ovan) och jag tycker dessutom att det vore bra om du själv tog kontakt med Ungdomsgruppen och diskuterade dina synpunkter med dem. Alla goda idéer och allas synpunkter…
 • Angående kommunens lokal nere vid hamnen där det idag är en cykelaffär

  • Ang. kommunens lokal nere vid hamnen där det idag är cykelaffär

   Hej,jag är inte insatt i detaljerna i avtalen men säkert kan du få svar om du kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen.HälsningarGudrun Schyman
 • Likaprincipen vid kommunens försäljningar?

  • Likaprincipen vid kommunens försäljningar

   Hej,vad jag förstår menar du att också anläggningen Tobisviks Camping borde säljas och att marken kunde arrenderas ut. Jag känner inte till hur resonemangen har gått vid behandlingen av dessa ärenden…
 • Kostnaden för de nya bryggorna i småbåtshamnen

  • Kostnader för nya bryggor i hamnen

   Hej,jag har samma svar som förra gången - allt måste underhållas. Händer det olyckor för att bryggorna är trasiga får kommunen betala stora belopp i skadestånd. Det går inte att enkelt ställa olika kommunala…
 • Kommunikationen i och från och till Österlen

  • Kommunikationen i och till och från Österlen

   Hej,att arbeta för förändring och framsteg kan vi göra både genom opinionsskapande åtgärder och genom parlamentariskt arbete. De partier som finns representerade här i kommunen finns, med undantag av…
 • Lokalen vid hamnområdet där det för närvarande ligger en Cykelaffär

  • Lokalen vid hamnområdet, f.n. cykelaffär

   Hej, i den här frågan utgår jag från att du får mest information om du vänder dig till samhällsbyggnadsförvaltningen och de som varit med och skrivit avtalet.HälsningarGudrun Schyman
 • Marginaliserad eller icke informerad!?

  • Marginaliserad eller icke informerad

   Hej,din plats i fullmäktige är personlig. Det betyder att du kan sitta kvar (brukar kallas att man är "politisk vilde") även om du lämnat det parti vars lista du stod på. Så är reglerna. Om du själv…
 • Lokalpolitiker i Östra Skåne måste lobba i Region Skåne för bättre kommunikationer i och från Simrishamn.

  • ... bättre kommunikationer i och från Simrishamn

   hej,jag håller helt med dig och jag tror faktiskt också att de politiker vars partier är representerade i Region Skåne ligger på. men visst - vi behöver höja rösten. Banan över Sjöbo kan förkorta tiden…
 • Angående nya de bryggorna vid småbåtshamnen.

  • Ang. de nya bryggorna vid småbåtshamnen

   Bryggorna i hamnarna behöver bytas p.g.a. olycksrisker. De har inte underhållits ordentligt genom åren. OM det skulle hända en olycka p.g.a. brister i bryggorna skulle, förutom personligt lidande för…
 • PENGAR

  • Pengar

   Hej,jag kan inte redogöra för diskussionen om att ge BUN-chefen någon form av mentor men den typen av "stöd" har inte kostnader som påverkar besluten om skolornas fortsatta utveckling och därmed lärartjänsterna.När…
 • Cykelaffären på hamnområdet i Simrishamn

  • Cykelaffären på hamnområdet i simrishamn

   Hej,jag har inga uppgifter om förhandlingslägen men jag tror att du får svar om du vänder dig direkt till samhällsbyggnadsförvaltningen med dina frågor.HälsningarGudrun Schyman
 • Ekologiskt och närodlat till barnen i kommunen.

  • ekologiskt och närodlat till barnen i kommunen

   Hej,vad vi har förstått så har intresset för detta inte varit så stort. Ett medborgarförslag som lämnades in för några år sedan, om bättre och mer näringsrik mat till barnen, besvarades visserligen positivt…
 • Hur stor (eller liten) är skolpengen i Simrishamn?

  • Skolpengen

   Hej,till det som redovisats ovan vill jag bara tillägga att vi/F! menar att det är nödvändigt att inför kommande år ge mer resurser till skolan. För oss som är nya (F! kom in först detta val) är det obegripligt…
 • Cykelaffären nere viid hamnen

  • Cykelaffären nere vid hamnen

   hej,jag har också uppfattat det som att det redan finns ett avtal, kopplat till uppbyggnaden av byggnaden vid stationen. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ge dig all detaljinformation.HälsningarGudrun…
 • Datum, transparens och sociala nätverk

  • hej,jag tror precis som du att det går att utveckla den demokratiska dialogen betydligt mer, här i kommunen, bl.a. med hjälp av nätet. Jag hoppas att info-ansvariga på kommunförvaltningen läser detta…
 • Skolpengen

  • Hej,vi satt inte i fullmäktige när besluten om sänkning av skolpengen togs. I den debatt som har försts under våren har flera partier uttalat sig för en höjning. också vi/F!. På kommunfullmäktige i slutet…
 • Undersökning

  • hej,visserligen ligger Lomma högt när det gäller skolresultat men de ligger väldigt lågt när det gällr personaltäthet i förskola och skola, i kommunen finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män…
 • Läs och lär om skolan som katalysator för växt

  • Läs och lär om skolan som katalysator för tillväxt

   hej,visserligen ligger Lomma högt när det gäller skolresultat men de ligger väldigt lågt när det gällr personaltäthet i förskola och skola, i kommunen finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män…
 • Hyra av skollokaler

  • hyra av skollokaler

   Hej,att det finns "tomma" ytor i skolorna måste regleras på ett annat sätt än som nu - när det är verksamheterna som får betala. Det har tillsatts en grupp som ska se över lokalfrågan i kommunen och jag…
 • Skola och barnomsorg

  • Hej,att det kommer mindre pengar in i kommunens budget beror på att vi har dålig inflyttning. Färre medborgare ger mindre skattepengar. Samtidigt ökar kommunens åtaganden, bl.a. på grund av en åldrande…
 • FokusGrupper

  • Jag tror du ska ta kontakt med förvaltningen direkt.Gudrun Schyman
 • Fördelning mellan unga och gamla i Simrishamns kommun

  • Hej,vi/F! har svårt att efter så kort tid inom kommunalpolitiken kunna ge ett riktigt uttömmande svar. Åldersfördelning inom befolkningen är naturligtvis en del av förklaringen men det saknas en seriös…
 • Skolpengen

  • hej,vi/F! var inte med i kommunpolitiken när detta gjordes, det var före valet 2010, så jag vet inte hur diskussionerna gick. Men alla övriga partier som sitter i fullmäktige var med då så jag utgår från…
 • Byskolorna

  • Hej,vår uppfattning, F-6 i varje skola, är väl känd men det är ett stort problem att de partier som vill ha stora förändringar inte debatterar frågan i de fora som är vår demokratiska spelplan. Den borgerliga…
 • Åldershomogena klasser 2

  • Åldeershomogena klasser 2

   Hej,eftersom frågan var ställd till socialdemokraterna nöjer jag mig med att meddela att Feministiskt initiativ fortfarande står kvar vid beslutet att att det uttalade (politiska) målet ska vara F-6 i…
 • En ökad inflyttning till Simrishamn av folk i arbetsför ålder!

  • Hej Helena,jag tror att den positiva inflyttning vi sett av barnfamiljer, där många är egna företagare/entreprenörer och har jobbet med sig, hänger ihop med att vi har byar som kan erbjuda både förskola…
 • "TyckaTill"-möjlighet

  • "Tycka Till"-möjlighet

   Hej,det går säkert att väva in någon sådan möjlighet via webben. Jag ser att Karl-Erik Olsson redan skickat frågan vidare till ansvariga.HälsningarGudrun Schyman
 • Syre-sättning av Hanöbukten

  • Syresättning av Hanöbukten

   Hej,det pilotprojekt som nu ska syresätta havet i Hanöbukten är både intressant och välkommet. På SVT igår, "Vårt grisiga hav", kunde vi se hur bottnarna dör p.g.a. övergödning, framför allt som följd…
 • Österlengymnasiet

  • Hej,vi/F! vill inte lägga ner och ser det som ett väldigt olyckligt beslut att de borgerliga partierna tillsammans med Österlenpartiet nu har beslutat att skjuta på beslutet till i mars nästa år. Det…
 • Byskolorna

  • Hej,Feministiskt initiativs vision är att byskolorna ska vara kvar, i sin nuvarande form, med F-6 i varje by. Tyvärr verkar en majoritet av partierna beredda att svika sina vallöften och öppna för bussning…
 • Samverkan mellan sokola och arbetsliv

  • Samverkan mellan skola och arbetsliv

   Hej,vi/F! är nya i kommunpolitiken och jag ska ärligt säga att vi har inte full koll på alla samverkansgrupper som finns. Men vi ser det som självklart att utbildning och arbetsmarknad ska ha ett gemensamt…
 • Åldershomogena klasser

  • Den är nog inte ställd till F! heller eftersom också vi vill ha kvar F-6 på alla skolor.HälsningarGudrun Schyman
 • Varför handlar ni mot bättre vetande?

  • Hej,jag/vi/F! tillhör ju inte majoriteten och vår linje är att det ska finnas F-6 i varje by, som nu, men jag svarar ändå för att förhoppningsvis få fler att svara. Eftersom frågan inte är avgjord förrän…
 • Tävling om vindfångare

  • Hej,jag tror det är viktig att vi först gör en plan för den totala energiförbrukningen i kommu nen och sedan diskuterar vilka energislag vi vill se. Vindkraften måste sättas in i ett helhetsperspektiv…
 • Imponerande maskiner

  • Hej,vi/F! var inte med i den politiska processen kring de vindkraftverk som nu finns i kommunen. Vi är som du vet "nya" i kommunpolitiken. Den vindkraftsplan som nu diskuteras, inom ramen för Översiktsplanen…
 • Vem rekryterar dessa usla Barn- och ungdomsförvaltningschefer?

  • Vem rekryterar Barn- och ungdomsförvaltningschefer?

   Hej,det är politikerna som fattar besluten. Förvaltningschefer kommer med beslutsunderlag. Det är alltså inte förvaltningscheferna som lägger ner skolor. du ska fråga de politiker du valt varför de beslutar…
 • Strategisk plan?

  • Hej,jag ser inte någon anledning att vara konspiratorisk. Jag tror inte att det finns någon plan. det är det som är det besvärliga. Att fatta beslut utan konsekvensanalyser och utan att ha längre sikt…
 • Varför svarar inte majoriteten?

  • Hej,just idag har i alla fall Folkpartiet talat om att de backar från förslaget att skjutsa runt barn till byskolorna och vi får hoppas att den tystnad som råder från övriga partier i majoriteten betyder…
 • Piratenskolan

  • Hej,den forskning som har oberopats är som du mycket riktigt skriver inte entydig. förslaget att skjutsa runt barn till olika skolor i olika åldrar är inte underbyggt på ett trovärdigt sätt och kommer…
 • Skolan i kommunen

  • Hej,vi håller helt med i ditt resonemang och nu gäller det att få politikerna i den beslutande majoriteten att inse det också. Än finns det tid och vi ska använda den väl för att föra fram alla goda långsiktigt…
 • Österlengymnasiet

  • hej,jag håller med dig till hundra procent och tillsammans hoppas jag vi kan få stopp på planerna om nedläggning. Sista ordet är inte sagt!Hälsningar
 • Kvaliteten på undervisningen

  • Kvaliteten på under visningen

   Hej,det finns ingen forskning som säger att åldershomogena grupper skulle innebära bättre kvalitet än åldersintegrerade. Den forskning som finns påpekar att det påståendet inte gäller små skolor och byskolor…
 • Hallå!!! Kan någon ge mig ett svar?

  • Hej igen, jag har läst den forskning du refererar till och del annan också. Det finns ingen som heslt grund för att påstå att åldersintegrerade grupper skulle innebära sämre kvalitet än ålderhomogena…
 • Skolor och handel

  • skolor och handel

   Hej,jag är inte överdrivet förtjust i tanken på ett IKEA här men däremot tycker jag det finns anledning att ställa frågor om vad som händer med den handel som redan finns här, om gymnasietskulle lägga…
 • Hur har ni tänkt egentligen?

  • Hej,din beskrivning av din familjs situation visar i sin prydno hur dåligt underbyggt beslutet är. Det saknas alla former att konsekvensanalyser och oförmågan att förstå hur det fungerar i en familj med…
 • Grov manipulation i byskola-argumentation

  • hej,visst är det upprörande hur det har gått till och jag hoppasverkligen att de politiker i den majoritet som var med och fattade beslutet nu tar sitt förnuft tillfånga. Det vore också klädsamt att erkänna…
 • Angåeende byskolorna

  • Angående byskolorna

   Haj,jag är av samma uppfattning som du och ställer samma frågor så jag hoppasverkligen att de partier som har varit med och fattat beslutet nu svarar här. Hittills har de varit tysta och det är att visa…
 • Österlengymnasiet och byskolorna

  • österlengymnasiet och byskolorna

   Hej,även om majoritetens förslag är konkret är det inte konstruktivt. Att lägga ner gymnasieskolan utan den minsta analys av vad det får för effekter på annan utbildning (särskola, komvux, kulturskolan…
 • Fint initiativ

  • Hej,verksamheten har just startat men jag hoppas att det kommr att bli fler fina initiativ i och runt Marint Center. Blir det bra kan säkert en del sprida sig.HälsningarGudrun Schyman
 • Omorganisation av skolan

  • hej,jag utgår från att frågan om Österlengymnasiet kommer upp på fullmäktige den 30 maj men finnsdet inte tillräckligt med beslutsundeerlag då, bl.a. de konsekvensanalyser vi/F! har krävt, kan frågan…
 • Kommunens skolor och politikers omoral

  • Hej,det är högst relevanta frågor du ställer och jag hoppas verkligen att den borgerliga majoritetens partiföreträdare svarar här. Allt annat är att visa förakt för väljarna och medborgarna!HälsningarGudrun…
 • Höjd skatt, för Österlengymnasiet

  • Höjd skatt för Österlengymnasiet

   Hej,jag vet inte vad det var för fantasisumma som kommunalrådet drog till med men den låter osannolik. Det är sant att det nu ser ut att behövas nästan 6 miljoner för fortsatt drigt men skolledarna har…
 • Gymnasieskolan

  • Hej,vi/F! vill att gymnasiet ska vara kvar!HälsningarGudrun Schyman
 • Finns det någon anledning att stanna kvar?

  • Hej,jag förstår din besvikelse men sista ordet är inte sagt i den här frågan. I dag på eftermiddagen var det nästan 1000 personer som demonstrerade på torget i Simrishamn. Det handlade om skolan. Om att…
 • Byskolor bort - en katastrof för framtiden!

  • Byskolor bort - en katastrof för framtiden

   Hej,jag/vi/F! är helt enig med dig och menar att framtiden för Simrishamns kommun ligger just i att göra skolorna attraktiva, spännande och fylla dem med vilja och ambitioner! Förskola, grundskola (F-6)…
 • Långsiktighet i skolan?

  • Långsiktighet i skolan

   Hej,jag förstår din besvikelse och jag/vi/F! är inte överens med den borgerliga majoriteten om det beslut som nu fattats. vi vill ha F-6 i varje skola. Det är inte rimligt att skicka runt små barn i en…
 • Nedläggning av gymnasiet

  • hej,fatta inga beslut förhastat. Frågan om gymnasiets framtid är inte avgjord än. Idag är det demonstration och manifestation mot nedläggningen. eleverna har tagit initiativet och jag utgår fran att både…
 • Ang byskolorna

  • Hej,jag är helt överens med dig om resonemanget. Vi/F! vill ha byskolorna kvar och menar att förskola, grundskola, F-6, och fritids i byarna är det som kan ge en bra början för våra barn. Det är inte…
 • Skolnedläggningarna

  • Skolledläggningar

   Hej,bli inte mörkrädd, kom hit och kämpa istället! Sista ordet är inte sagt i den här härvan av icke-diskuterade beslut som den politiska majoriteten fattat. Idag är det demonstration på torget i Simrishamn…
 • Byskolorna

  • Hej,vi/F! är ju nya i kommunpolitiken men det vi hörde från alla partier i valrörelsen var att byskolorna, F-6, skulle vara kvar. Det var t.o.m. ett argument för att inte prata om det. Det fanns inget…
 • Amen herreGUUUD inte nu igen! Hammenhögsbarn/7-12 år

  • Amen herreGUUUD, inte nu igen!

   jag håller helt med dig. Det är genom satsningar på bra förskola och grundskola, F-6, i byarna som framtiden ligger. Det är attraktivt för många, det har vi redan sett och hört många vittnat om. När den…
 • Österlengymnasiet

  • Hej Gabriella,ja den borgerliga majoriteten agerar respektlös mot både elever, föräldrar och lärare. Det strider mot en demokratisk grundsyn att ta beslut utan att ens diskutera med de berörda. Vi är…
 • Byskolorna

  • Hej,nej vi vill inte ha bort barnfamiljerna från kommunen. Tvärtom - vi behöver inflyttning! därför ska byskolorna vara kvar, med F-6 i varje skola. Sista ordet är inte sagt ännu. Frågan ska upp till…
 • Vad händer???

  • Hej Ronny,jag förstår att du ställer den frågan - vad händer? Det som har hänt hittills är att den borgerliga majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om att byskolorna ska vara kvar men…
 • Skolan i Simrishamn

  • Feministiskt initiativ vill att byskolorna ska vara kvar, i sin nuvarande form, dvs. F-6 på alla ställen. Förskola, grundskaola och fritids ska finnas på samma ställe. Barn ska inte behöva bussas runt…
 • Konsulter

  • Hej,när vi fattar beslut ska vi ha så bra underlag/fakta/analyser som möjligt. Ibland är det anställda inom kommunens förvaltningar som gör underlaget ibland, när det krävs särskild sakkunskap, anlitar…
 • När ska ni lyssna på barn och föräldrar??

  • Hej Johanna,ja har man inte lyssnat tidigare från den borgerliga majoriteten är det hög tid att göra det nu!Det förslag som majoriteten beslutat om är helt uppåt väggarna! alla barn ska byta skola var…
 • Byskolorna

  • hej,vi delar dina synpunkter till fullo och hoppas, bl.a. med hjälp av aktiva föräldrar, få stopp på det förslag som den borgerliga majoriteten lagt fram. Sista ordet är inte sagt. Frågan ska upp i kommunstyrelsen…
 • byskolor och forskning

  • Byskolor och forskning

   Hej,det finns ingen entydig forskning som visar att åldersblandade klasser i alla lägen är sämre en åldershomogena klasser. Snarare visar forskningen att det finns både fördelar och nackdelar men att…
 • Hur ska jag nå fram till er?

  • Hur ska jag nå fra mtill er?

   Hej Maria,det här är ett utmärkt sätt att nå fram och jag hoppas verkligen att du får svar från alla partier. I Feministiskt initiativ vill vi inte gå med på de förändringar som nu majoriteten (M, C…
 • sex-köp

  • Sex-köp

   Hej,sexköpslagen gäller oavsett kön eller sexuell läggning. Den som köper begår ett brott och ska straffas.Hälsningar
 • Skolorna i kommunen!

  • Skolorna i kommunen

   Hej,det är den borgerliga majoriteten (M, FP, C, KD + ÖP) som har beslutat. Vi/F! vill inte att detta ska bli verklighet. vi vill att alla byskolor ska vara kvar och att det ska finnas både förskola och…
 • Byaskolorna

  • Hej,självklart ska inte ert arbete vara förgäves och förhoppningsvis inte ert engagemang heller!Det är den borgerliga majoriteten (M, FP, C, KD + ÖP) som har beslutat om förslaget att bussa runt alla…
 • Byskolor !?

  • Byskolor!?

   Hej,Vi/F! väljer att alla byskolor ska vara kvar och att det ska finnas förskola och grundskola, F-6, i varje by.Den borgerliga majoritetens (M, FP, C, KD + ÖP) förslag sparar inga pengar. De hänvisar…
 • SKA POLITIKERNA HÅLLA SITT VALLÖFTE FRÅN I HÖSTAS ATT BEHÅLLA BYSKOLORNA OCH SATSA PÅ ATT DOM UTVECKLAS?

  • Vallöfte om byskolorna

   Feministiskt initiativ vill ha kvar byskolorna och överhuvudtaget satsa mer på förskola och grundskola. Det är i de tidiga åren som kvaliteten är på verksamheten är viktigast. Ju mindre barn, desto mer…
 • Byskolorna.

  • Byskolorna

   Hej,Feministiskt initiativ är helt överens med det du skriver. Byskolorna måste ses i ett större sammanhang och det är väl omvittnat vilken betydelse de har, både för oss som redan bor här och för nyinflyttningen…
 • Korsavadsskolan

  • Hej,vi är lika bekymrade som du över förhållandena på skolan. Vi har planerat in ett besök på skolan i början av maj och kommer då att gå igenom situationen med både personal och elever. Självklart måste…
 • Byskolorna

  • Feministiskt initiativ kommer att slåss med näbbar och klor för att byskolorna ska vara kvar, inte bara i sin nuvarande utsträckning utan också i sin nuvarande form. vi kommer att göra allt för att forma…
 • Tillämpning av likaprincipen?

  • Tillämpning av likaprincipen

   Hej,jag ska ärligt säga att jag inte känner till det du beskriver men jag uppmanar dig verkligen att ställa frågan till de andra partierna, också, så att de som varit inblandade i besluten kan svara dig…
 • Vindkraftverk som ägs av oss själva...

  • Vindkraft som ägs av oss själva

   Hej Tommy,vi/F! är inne på precis samma tankegångar som du. I vårt yttrande över planen, (skrivelse) till kommunen, har vi tagit upp just ägandefrågorna, väl medvetna om att när det går att få ekonomisk…
 • Simrishamn – en plats för livet

  • Simrishamn - en plats för livet

   Väl fungerande kommunikationer är en central fråga för vår kommun. Det gäller både dagtid som kvällstid, vinter som sommar. Väntetider vid byten får vi acceptera men jag håller helt med dig om att det…
 • Slarvig information

  • Hej,jag känner inte till hur kopieringen har gått till men jag ser att Klar-Erik (S) ska kolla upp det och det är ju bra. Däremot har jag hört att det kanske finns för få ex att hämta. Att planen finns…
 • Samhällsbyggnads-organisationen

  • Samhällsbyggnadsorganisationen

   Hej,den genomgripande och positiva omorganisation som pågår på samhällsbyggnadsförvaltningen är vad jag förstår i sitt slutskede. När alla bitar har fallit på plats kommer det säkert vara möjligt för…
 • Biblioteksfilialer

  • biblioteksfilialer

   Hej,för oss i Feministiskt initiativ är det självklart att frågan om hur vi ska kunna utveckla biblioteksfilialerna kommer att finnas med i budgetdiskussionerna. Den första budgetgenomgången blir den…
 • Dator-användning

  • Datoranvändning

   Hej,ny teknik är ett värdefullt hjälpmedel för att både få ner pappersmängd och underlätta kommunikation. Nu tror jag väl att de flesta kommunpolitiker redan har en dator hemma så det kanske inte är…
 • Aktuell fartygskarta

  • Hej,jag, precis som (C), utgår från att Kustbevakningen har resurser att ha den översikten som du efterlyser.Gudrun Schyman
 • Enkel funktions-beskrivning

  • Enkel funktionsbeskrivning

   Hej,jag tror att den utveckling som ännu är i sin början, den runt Marint Centrum, m.fl. verksamheter, kan komma att bli svaret på en del av den samlade information du vill se.HälsningarGudrun Schyman
  • Enkel funktionsbeskrivning

   Hej,jag tror att den utveckling som ännu är i sin början, den runt Marint Centrum, m.fl. verksamheter, kan komma att bli svaret på en del av den samlade information du vill se.HälsningarGudrun Schyman
 • Förslag till medborgarförslag ?

  • Medborgarförslag

   Hej,det går utmärkt att skicka in ett medborgarförslag men du ska nog koncentrera dig mer på själva innehållet i den verksamhet du vill se och hoppa över personfrågorna. De får komma i ett senare skede…
 • Vindkraftverk

  • Hej,ska vi uppnå målet med självförsörjning baserad på förnyelsebar energi ska all teknik användas. Vi behöver balansera olika intressen mot varandra och gå fram varsamt. En första nödvändig utgångspunkt…
 • Resonera med politikerna

  • Till det som Karl-Erik (S) svarat vill jag lägga till att vi kanske ska utveckla möjligheterna till att chatta med politikerna också. Det är ju ett bra sätt att "resonera".HälsningarGudrun Schyman
 • Offentliga handlingar

  • Självklart ska kommunen följa lagen. Eftersom två partier i den styrande majoriteten, Folkpartiet och Österlenpartiet, redan lovat att göra något åt det (se deras svar) utgår jag från att det blir ändring…
 • Lokalt företagsklimat

  • Här kan vi säkert hämta inspiration!Gudrun Schyman
 • Biblioteksfilialer

  • Hej,jag förstår dina tankar om att det är dåligt utnyttjade lokaler men alternativet till att stänga är att utveckla verksamheterna så lokalerna kan vara öppna med. vi ska värna om våra bibliotek men…
 • Låga vindkraftverk

  • Hej,ny teknik ska naturligtvis utnyttjas och det behöver inte vara en motsättning mellan småskaligt och storskaligt. Sn are behöver regelverken ses över så att det blir möjligt, och lönsamt, också för…
 • By-modell

  • Hej, du har helt rätt i att det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att bylivet kan vitaliseras. Grunden läggs i dialog med de som bor där och vad jag förstår finns det numera en majoritet bland…
 • Mötesplats / Profilering av kommunen

  • Mötesplats/Profilering av kommunen

   Hej jag tycker du har rätt i att det är bra med en "mötesplats" men jag är väldigt tveksam till att det ska vara en ishall eller ett äventyrsbad. Simrishamn är/ska vara en "kulturkommun" och jag tror…
 • Logistiska glasögon

  • Att se helheten är grundläggande för att samhällsplaneringen ska bli bra. Service, kommunikationer,miljö och tillgänglighet måste gå hand i hand. I den process som nu börjar, i bl.a. S:t Olof, ska alla…
 • Bättre information tack!

  • Jag håller helt med dig! Det vore rimligt att som fastighetsägare få information i god tid så man inte gör investeringar som efter något år är helt onödiga. Informationsglappet har diskuterats nyligen…
 • Öppna landskap

  • Det öppna landskapet och tillgängligheten till havet är absolut unikt för Österlen. Därför ska i princip ingen ny byggnation ske nära stranden. Det är inte bara vyerna/utsikten som är viktig. Strandområdena…
 • Logistisk planering av byarna

  • Om vi vill utveckla gemenskapen i byarna så är service och transporter ett måste. Förskola, skola, fritids, serviceboende, bibliotek, mataffärer, osv. ska samsas på ett bra sätt och det ska finnas plats…
 • Politiker-tjabb

  • Det klokast vi kan göra som lokala politiker är att föra ut frågorna till diskussion bland kommuninvånarna. När alla har möjlighet att vara med undviker vi politik som är främmande för den som berörs…
 • Äldre befolkning

  • Hej.problemet är inte att många är äldre. Problemet är möjligen att inte fler är yngre. Simrishmans kommun är faktiskt attraktivt på många sätt, också för yngre. Lugnet, naturen, ljuset, miljön, m.m…
 • Järrestad och Tommarp

  • Tågtrafiken Järrestad-Tommarp

   Hej,att det finns attraktiva verksamheter inne i Simrishamn och att hela kommunens invånare kan ta del av dem är centralt. Att kunna ta tåget är förstås det miljömässigt bästa sättet, när man bor längs…
 • Östersjön

  • Hej,det finns mycket att göra för att utveckla kommunen och nu när vi/F! har plats i styrelser och nämnder ska vi ta alla tillfällen i akt. De frågor du tar upp diskuterar vi redan och vi har hittills…
 • Hundbajs

  • Det du beskriver låter verkligen inte roligt! Jag tror kanske inte kommunen ska ha fler regler kring hur hundägare ska uppföra sig men det vore en bra sak att diskutera inom bostadsområdet. Har ni ingen…
 • Dialog i Hammenhög- Välkommen!

  • Dialog i Hammanhög - Välkommen!

   Hej,detär ett utmärkt initiativ och i F! tänker vi genomföra besök i varje "tätort" inom den kommande mandatperioden. vi kommer gärna till Hammenhög. vilken dag/tid som är lämpligast kan vi kanske samordna…
 • Vattenkvalitet

  • Hej, som du kanske vet är vi i Feministiskt initiativ helt nya i kommunpolitiken och de nya nänderna, bl.a. samhällsbyggnadsnämnden, som bl.a.har hand om vattenfrågor, har sitt första möte på onsdag…
 • Jonebergsskolan

  • Jonebergsskolan (Feministiskt initiativ)

   Hej Alfred,visst vore det bra på många sätt med en Högskola här men det krävs ett betydligt större befolkningsunderlag för att det ska vara realistiskt. Det finns universitet/högskolor i både Kristianstad…
 • Gasutvinning på Österlén

  • Gasutvinning på Österlen

   Det här är en viktig framtidsfråga och om vi vill påverka så måste vi förbereda oss redan nu. med kunskaper, argument och opinionsbildning. Jag föreslår att du, och alla andra intresserade, går in på…
 • Om-organisationen

  • Om organisation

   Det finns anturligtvis olika sätt att organisera en kommun men varje kommun har sin speciella profil och sin speciella historia. Orust är en bvefolkningsmässigt mindre kommun än Simrishamn och har också…
 • Europeisk deklaration

  • Europeisk Deklaration

   Hej,jo jag tycker att den borde finnas lätt tillgänglig både på kommunens hemsida och på biblioteket.HälsningarGudrun Schyman
 • Andra sidan Östersjön

  • Det tycker jag också låter som en bra ide! Christer Vigren som sitter i kommunstyrelsens beredningsutskott, centrum i beslutsfattandet, kan säkert ta upp frågan där. Eller?HälsningarGudrun Schyman