Kristdemokraterna

Frågor

 • strandskydd

  • Strandskydd

   Vi Kristdemokrater tycker inte att det ska ändras. Det finns av en anledning och det ska vi värna Anne-Li Roshagen Ordförande..
 • Frågor innan valet

  • Svar till Tomas från Krist demokraterna.

   Kd sitter inte med i alla nämnder så därför har vi ingen möjlighet att påverka vissa saker idag. Det gäller skolfrågor och byggnads frågor.Generellt är Kd för att skolorna ska vara kvar i byarna.Mötes…
 • Demokratins gränser

  • Hej Lisbeth.Intressant ämne.Tyvärr kan jag inte gå. Jobbar inom vården och då jobbar jag vissa kvällar. Kristdemokraternas ersättare i kultur och fritids nämnden befinner sig utom lands.Så tyvärr.Anne-Li…
 • Vellinge har beslutat om tiggeriförbud

  • Vellinge har beslutat om tiggeriförbud.

   Hej JohanVI Kristdemokrater delar inte din åsikt. Jag hoppas att det inte blir ett tiggeri förbud här i Simrishamn. Förbud är ingen lösning.
 • Ungdommar

  • Hej LejlaHåller med om att det är inte mycket att göra för ungdomar, om man inte är sport intresserad. Det behövs ett kultur hus, med olika aktiviteter.Bl.a Cafe m.m. och då med vettiga öppet tider.Har…
  • Hej LejlaHåller med om att det är inte mycket att göra för ungdomar, om man inte är sport intresserad. Det behövs ett kultur hus, med olika aktiviteter.Bl.a Cafe m.m. och då med vettiga öppet tider.Har…
 • Resecentrum

  • Hej NilsTanken är att rese centrum ska öppnas igen, riktigt när är oklart. Det cafe som omsorgen driven inne på Valfiskken ska flytta till resecentrum. Det blir tyvärr ingen biljett försäljning. Det ska…
 • Matkedja

  • Hej Sebastian.Visst vore det bra någon form av matkedja även i Simrishamn.Det är inte kommunen som kan bestämma över denna fråga utan det är helt och hållet kedjan som tittar på hur underlaget är.HälsningarAnne-Li…
 • Ungdomar i Simrishamn

  • Ungdommar i Simrishamn

   Hej NellyJag håller helt med dej , här finns inget att göra för ungdomar över 15 år, om man inte är sport intresserad.Jag har påtalat att en lokal , eller cafe där ungdomar kan få vara. alternativt dans…
 • Gamla Coop extra

  • Gamla COOP

   Hej EdvinGamla Coop skulle kunna användas till mycket, istället för att stå tom.Det är så att det är hus ägaren som bestämmer över innehållet. Tyvärr äger inte kommunen byggnaden.HälsningarAnne-Li RoshagenKristdemokraterna
 • Gamla Coop extra

  • Gamla Coop

   Hej ArvidHåller med dej att det finns många möjligheter för den lokalen.Tyvärr så är det inte kommunen som äger den lokalen , utan det är upp till ägaren att bestämma vad som ska vara i den lokalen.Anne-Li…
 • Klassresor?

  • Klass resor.

   Hej OliverTanken är god. Varje skola får en summa pengar av kommunen varje år för att driva skolan.Räcker inte den summan får skolan söka pengar från Barn och utbildnings förvaltningen.Tyvärr så har…
 • Bygge av utegym i Simrishamn

  • Bygge av utegym i Simrishamn.

   Hej LiamJag blir upprörd när du säjer att det förekommer mobbing liknande betende på gym. Det får absolut inte förekomma .Det är ledarna som ansvarar för trygghet och säkerheten på gymmet.Det håller på…
 • Involvera ungdomar politiskt i Simrishamns kommun.

  • Involvera ungdommar politiskt i Simrishamn

   Hej MikaelHelt rätt, alla 10 partier i Simrishamns kommun behöver föryngras, även KDVi har trots allt ungdomar som vill engagera sig politiskt.Jag tror att vi politiker är dåliga på att föra ut vårt budskap.HälsningarAnne-Li…
 • Gör Simrishamn mer intressant för ungdomar

  • Gör Simrishamn intressant för ungdomar

   Hej OliverHåller med om att det inte är mycket att göra för ungdomar om man inte är sport intresserad. En lokal skulle vara bra om det fanns. Några affärer, Mc Donalds, eller liknande kan inte kommunen…
 • Medeltiden

  • hej Albert.Du kan ta kontakt med Kultur och Fritids förvaltningen i Simrishamns kommun och fråga om det finns någon fäktnings klubb.Eller fråga om det finns någon förening som sysslar just med medeltiden…
 • Cross bana

  • Hej Jesper.Jag tycker att du gör som Gudrun Schyman skriver.Du kan skriva ett medborgar förslag och skicka in till Kommunfullmäktige, då kommer frågan till kultur och fritidsnämnden.HälsningarAnne-Li…
  • Hej Jesper.Jag tycker att du gör som Gudrun Schyman skriver.Du kan skriva ett medborgar förslag och skicka in till Kommunfullmäktige, då kommer frågan till kultur och fritidsnämnden.HälsningarAnne-Li…
 • Livsmiljö och trafiksäkerhet i Kivik

  • Livsmiljö och trafiksäkerhet i Kivik.

   Hej IngemarVi i Kd är väl medvetna om problemet i Kivik. Fetta är en fråga för samhällsbyggnads förvaltningen.Eftersom kommunstyrelsen ordförande skickat iväg frågan, så hoppas jag precis som Gurun att…
 • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan?

  • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan

   Hej Åsa.Det är bra att ordförande i Byggnadsnämnden har svarat.Vi i KD är inte representerade i Byggnadsnämnden så jag har inget att tillägga.Anne-Li Rosghagen Ordf KD
 • flytta till Simrishamn kommun

  • Flytta till Simrishamn kommun

   HejVad roligt att ni tänker flytta till Simrishamns kommun.Det är som Gudrun och Thomas har svarat att Skåne trafiken tillhör Region Skåne och inte kommun,HälsningarAnne-Li Roshagenordförande KD
 • Invandring

  • Hej Sabine.tack för din fråga. Att du känner dig otrygg är förfärligt. Trygghet är en polisiär fråga. Tyvärr får vi inte det utlovade antalet poliser.2015 kom en enorm flyktingvåg över hela Europa. Dock…
 • Väntsal

  • Hej MarianneVi i Kd tycker att man borde öppna väntsalen snarat.Det är som Gudrun Schyman skriver att det är Skåne trafiken som äger frågan.Det verkarsom de styrande i kommun S+MP +C+L+Öp Vill ha annan…
 • sotningstaxa

  • Sotningstaxa

   Hej ChristerHåller med att det låter mycket. Taxan är den samma inom alla de sydöstra kommunerna. Vi i KD har tyvärr ingen plats i SÖRF.HälsningarAnne-Li RoshagenKD
  • Sotningstaxa

   Hej ChristerHåller med att det låter mycket. Taxan är den samma inom alla de sydöstra kommunerna. Vi i KD har tyvärr ingen plats i SÖRF.HälsningarAnne-Li RoshagenKD
  • Sotningstaxa

   Hej ChristerHåller med att det låter mycket. Taxan är den samma inom alla de sydöstra kommunerna. Vi i KD har tyvärr ingen plats i SÖRF.HälsningarAnne-Li RoshagenKD
 • Affärsutvecklingen i Simrishamn

  • Hej Alf.

   Vi måste utveckla Simrishamn så att vi får hit olika affärs kedjor. Som liberaler skriver har de större kedjerna krav på underlaget. Det pågår en utredning, som Gudrun skrev om för att utveckla handelmn…
 • IVL

  • Vi i Kd instämmer med Moderaterna. Filter är inköpta för 7-8 miljoner , utan upphandling. Vi tycker att det är ett forsknings projekt. Vi vet kostnaden för i år. Kostnaden i framtiden vet vi inget om…
 • Medborgarförslag: Större lokal för tex pensionärer

  • Större lokal.

   Hej Rickard.Vi i Kd tycker att ditt förslag är bra. Tyvärr så år lokalen inte i kommunens ägo,Det finns annars allt.HälsningarAnne-li RoshagenKD
  • Större lokal.

   Hej Rickard.Vi i Kd tycker att ditt förslag är bra. Tyvärr så år lokalen inte i kommunens ägo,Det finns annars allt.HälsningarAnne-li RoshagenKD
 • Konstgräsplan i Kivik

  • Konstgräs i Kivik

   Hej StaffanMan ska behandla alla lika.Simrishamn och Skillinge har konstgräsplan.Det är dyrt med konstgräsplan. Jag tror inte att det är aktuellt med ytterligare en konstgräsplan.Vad denna kommun behöver…
 • Sjukvård

  • HejDet är en mycket viktig fråga du tar upp. Region Skåne har huvudansvaret för sjukvården. Kommunen har ansvar för äldreboende , hemtjänst och omsorgen.Det görs ett alldeles utmärkt arbete bland de anställda…
 • Biblioteksfilialer och bokbuss?

  • Biblioteksfilialerna.

   HejTack för din fråga.Vi Kristdemokrater var emot nedläggningen av biblioteksfilialerna. Vi vill att även byarna ska leva.Tyvärr fick vi inget gehör för vår ståndpunkt.Att läsa böcker tror vi kan hjälpa…
 • Liten affär/kiosk i Simrislund!

  • Liten kiosk eller affär i Simrislund

   Hej ErikEtt alldeles utmärkt förslag.Tyvärr är det inte kommunen som driver affärer eller kiosker.HälsningAnne-Li RoshagenKristdemokraterna.
 • Obehag

  • Hej IsabelleJag tycker att det är skrämmande att du inte känner dig trygg iSimrishamn och Simrislund.Vad kommunen kan göra är att röja växtlighet och buskar, samt se över gatubelysningen. Sen är det polisen…
 • Fler butiker tack!

  • Fler butiker

   HejJag håller med fler butiker hade varit bra.Det får dock inte konkurrera ut vår små affärer.Butikskedjorna gör marknadsundersökningar innan de planerar att öppna en affär på en ort.Så det är de som…
 • Cykelväg

  • Cykelvägar

   Hej AndreaDet är på gång med en cykelväg.Vi i Kristdemokraterna tycker att det är bra med cykelvägar.HälsningarAnne-Li Roshagen
 • Teater scen

  • Teater scen

   Här finns mycket teater runt om i kommunen.Vi tycker att det är alldelse utmärkt.Jag ska framföra dina önskemål till Kristdemokraternas representant i Kultur och fritid.HälsningarAnne-li RoshagenKristdemokraterna
 • Gamla Coop

  • Gamla COOP

   Det är fastighetsägaren som bestämmer vad som ska vara i denna lokalÖnskvärt vore något som gynnar ungdomarna. Anne-li RoshagenKristdemokraterna.
 • Hej!

  • Lokalbrist på Nova Academy

   Hej Gry.tack för att du tar upp denna fråga.Tyvärr så har Kristdemokraterna ingen representant i Barn och utbildnings nämnden. Så tyvärr kan vi inte göra något.HälsningarAnne-Li RoshagenKristdemokraterna
 • Strandskydd

  • HejAtt bevara naturen till våra barn och barnen därefter är vårt ansvar idag. Att bevara naturen innebär för oss Kristdemokrater att behålla hela eller delar av det havsnära naturbandet eller de övriga…
 • Tack för snabbt svar :)

  • Strandvägen 4

   TackVi ses den 18:e augusti, vilket jag och viu ser framemot.HälsningarIngela Bröndel
 • Småskaligt socken-styre

  • HejEnsam är inte stark och en kommun utan samarbetspartners i olika frågor och områden har inte någon bra framtid. Kommunens partners är mångskiftande och ibland kan det tyckas att den ena har övertag…
  • HejEnsam är inte stark och en kommun utan samarbetspartners i olika frågor och områden har inte någon bra framtid. Kommunens partners är mångskiftande och ibland kan det tyckas att den ena har övertag…
  • HejEnsam är inte stark och en kommun utan samarbetspartners i olika frågor och områden har inte någon bra framtid. Kommunens partners är mångskiftande och ibland kan det tyckas att den ena har övertag…
 • Brandstationen i Sankt Olof

  • Brandstationen i St Olof

   HejJag är helt enig med C Akej och övriga företrädare i kommunstyrelsen. Belutet måste omprövas utifrån dess förutsättningar i förbundet och inför förestående förändringar med tanke på Skurups kommun.HälsningarIngela…
 • HUr ska simrishamn se ut?

  • Hur skall Simrishamn se ut?

   HejVa trevligt.Skall bli roligt att träffas och prata.Ring mig på telefon 0735 393922 eller ingela.brondel@kristdemokraterna.seHälsningarIngela Bröndel
 • Öppet hus på Strandvägen

  • Öppet hus

   Hej Evatack för bra och trevligt iniativ.Vi kan medverka vid alla de föreslagna tidpunkterna. Återkom då Din planering är gjord.Jag nås via ingela.brondel@kristdemokraterna.sealt 0733 393922hälsningarIngela…
 • Vård

  • HejVisst är det som så att det är flertalet äldre, i vår kommun som är i behov av vård, även nattetid.Bedömningen av behovet av sjuksköterska är gjord utifrån ett antal olika förutsättningar och erfarenheter…
 • Bedömning av offert

  • HejDet finns klara och tydliga regelverk för hur upphandlingar skall förberedas och slutföras, dvs beslut om vem eller vilka som skall utföra begärd tjänst och under angiven tidsperiod.Att några avsteg…
 • Bok om Östersjön

  • HejTack för Din information om Inge Lennmarks bok.Alla partier, även Kristdemokraterna, engarerar sig på olika sätt såväl på kommun som region som på riksdagsnivå, för vår havsmiljö i Östersjön. Med blicken…
 • Delen av kommunen som kallas Östersjön

  • HejI nuläget är det den politiska organisationen som utvärderas och där förslag om ny struktur skall diskuteras.Den del som Du vill skall genomlysas och informeras om är en del av kommunens ansvar och…
 • Kräv att tågen stannar i Järrestad och Tommarp

  • Tågförbindelse

   HejVi kan alla se att där kollektivtrafiken finns ökar inflyttningen och bosättningen. Det har stor betydelse att snabbt och smidigt och helst utan annan transport än buss och tåg kunna ta sig till och…
 • Grön Flagg

  • HejVilket bra iniativ.Som Du ser vill vi alla inom våra olika partier gärna vara Dig och Er behjälpliga med detta utvecklingsarbete.Hör av Dig om Du önskar något ytterligareHälsningarIngela Bröndel
 • Hundar på stranden juni-aug

  • Hundar på stranden

   HejInformation om förbud att vistas med hund på våra stränder skall naturligtvis finnas via olika medier, skyltar, informationsblad, hemsida mm.Likaså behövs information även om att vi har våra hundbadplatser…
 • Kommunikation - bredband

  • Kommunikation-bredband

   HejTillgången till ett snabbt och effektivt bredband är en nödvändighet för i första hand arbete men också för fritiden och dess kommnikation. Jag delar Din uppfattning att det idag inte är optimalt här…
 • Cykelväg

  • HejUtbyggnaden av cykelvägar är en mycket viktigt och prioriterat område för oss på Österlen. Att smmanbinda både små och större orter med säkra cykelvägar är viktigt både för oss som bor här och för…
 • 150 personer per politiker i Stan

  • 150 personer...

   HejI vårt politiska uppdrag och arbete utgår vi inte från bostadsort eller geografisk "placering". Alla kommunens frågor är lika viktiga och med dialog med kommunens invånare kan ärende och frågor hanteras…
 • Upphandling. Fortsättning.

  • Upphandling

   HejAtt reflektera och var kritisk är en viktig del i vårt samhälle. Din reflektion och Dina synpunkter om mediernas uppgift att granska och vara fristående i sin utformning är en fråga Du bör diskutera…
 • Mandatperiodens sista skälvande månader

  • Omorganisation

   HejDet är viktigt, om inte en skyldighet, för alla organistioner, även den politiska, att utvärdera och förbättra.Under mandatperiodens gång har flera frågeställningar varit aktuella som berör just den…
 • Upphandling

  • HejDe svar Du tidigare fått hoppas jag varit uttömmande.HälsningarIngela Bröndel
 • Organisations-utredningen

  • Organisationsutredningen

   HejSom politiker är jag och vi medborgarföreträdare. Frågor som exempelvis den just aktuella organisationsutredningen diskuteras inom och mellan partierna. Likaså kan jag och gör jag ta upp frågor med…
 • Segla till Palanga

  • HejInformationen om våra vänorter bör vara lätt att finna.En del är som Du säger att även göra denna tillgänglig för våra seglare.Ser att frågan skickats vidare till Jan Lundmark .HälsningarIngela Bröndel
 • Invånarekontakt mellan vänortskommuner

  • HejVisst är det viktigt att länder emellan har utbyte med varandra inom flertalet områden. Precis som Du anger är vår Östersjömiljö viktig och det samarbetet/utbytet finns redan idag via KIMO.Att vi också…
 • Vänorten Palanga

  • Värorten Palanga

   HejSer att Du har redan fått svar med bl a datum om när nästa möte är inplaneratHälsningarIngels Bröndel
 • Loppis

  • HejDu har fått informationen om vem Du skall kontakta.För egen del tycker jag att våra olika loppisar är väl värda ett besök. Visst är det vår och sommar då vi åter igen kan strosa i bl a Suckarnas gång…
 • Vem vill bo i närheten av en järnväg ?

  • Vem vill bo i närheten av en järnväg?

   HejFör att vi skall få en bättre kommunikationsmöjlighet inom Skåne och främst mellan Österlen och Malmö är det mycket viktigt att vi får kortarependlingstider både för oss som arbetar på västra sidan…
 • Alla skattebetalare involverade i förändringsarbetet

  • Involvera alla i förändringsarbetet

   HejVår demokratiska struktur i Sverige ger möjlighet att påverka hur vi tycker att ett samhälle skall vara då det är som bäst.Genom våra politiska partier hanteras flertalet av dessa frågor och det är…
 • Den demokratiska processen

  • Den demokratiska processen

   HejAll from av kontakt och kommunikation är såväl viktig som nörvändig för att utveckling skall kunna ske i vårt samhälle. Vår demokratiska uppbyggnad är att vi via val väljer de politiker vi vill skall…
 • Dubbelarbete, glapp, handlingsförlamning

  • HejÖver tid förändras behoven också i en organisations struktur. Likaså förändras samhället vilket också leder till förändringar i större eller mindre omfattning.Att vi lyft frågan om att slå samman kommuner…
 • Vårstädning

  • HejAtt det är skräpigt ger, som Du säger, ett dåligt intryck. Alla har vi ett ansvar att inte skräpa ner eller att "plocka upp" efter oss. Tyvärr kan jag se att det slängs alltför mycket just där vi…
 • Fördjupad översiktsplan Norrekås/Örnahusen

  • HejDet är av allra största vikt att finna en balans mellan att behålla våra natur- och kulturvärden samtidigt som vi skall vara mottagliga för önskemål om att kunna bygga och bo på Österlen.Denna balans…
 • Aktuell östersjöavdelning på biblioteket

  • Östersjöavdelning

   HejTack för att Du gav oss den bra ideén. Vi är många som skulle vara intresserade av att se och få veta mer om detta stora Östersjövatten.HälsningarIngelsa Bröndel
 • Cykelväg

  • HejUtbyggnaden av cykelvägar är också för oss en viktig fråga. Vi kan se många effekter av att skilja på bil och cykeltrafik, säkerheten är ju här viktigast men också tillgången till cykelvägar gör att…
 • Sned-parkering på Storgatan

  • HejAtt förändra utformingen av Storgatan kan inte bli aktuellt inom de allra närmaste åren. Den har ju fått sin utformning för bara några år sedan.Visst kan det stundtals vara svårt att just utanför apotek…
 • Sned-fördelat

  • Snedfördelat

   HejBesöker Du inte vår turistbyrå någongång? Har Du aldrig behov av att "visa" vårt Österlen då beök från när och fjärran kommer till Dig och Din familj? Behöver Du aldrig ta del av nya arrangemang, utställningar…
 • Otydlig statistik

  • HejTurism, besöksnäring, krogar, pubar och restauranger är en kontrollerad verksamhet. Både gällande tillstånd att start verksamheten och utbildning och tillstånd och kontroll för försäljning av alkohol…
 • Företagsbesök på trålare

  • Företagsbesök trålare

   HejProblemet med att småtorskslängs tillbaka är viktigt att ta tag i från alla länder och inblandade parter. Utvecklingen av fångstredskapen är en del av lösningen.Att besöka olika typer av företag och…
 • Spara på turist-organisationen

  • Spara på turistorganisationen

   Turism är en viktig del både för enskilda personer, företagande som kommuner, regioner och länder. Turism, dvs att se och lära om andra länder, samhällen, kultur och livsstil är klart berikande och behövligt…
 • Onödigt dödande

  • HejAtt inte låta fisk växa i storlek är både, som Du uttrycker det, onödigt dödande som rejält resursslöseri med resurser för mat och näringIngela Bröndel
 • Havsresan

  • På olika sätt kommer också¨vi politiker att medverka på Havsresans resa I Simrishamn med omnejd.Vi kommer, om möjlighet finns, naturligtvis också medverka den 14:e maj
 • Bymöte

  • HejNågot bymöte är inte inplanerat i Brantevik.Frågor av både störe och mindre karraktär kan Du ställa via denna kommunikationsform till mig och oss som politiker. Du har också alltid möjlighet att kontakta…
 • Farlig korsning

  • Hej TommySer att Du fått svar på Din fråga/synpunkt.Hoppas att med olika insatser trafiksäkerheten ökar
 • Cyckelväg Brantevik-Skillinge

  • Cykelväg Bbrantevik-Skillinge

   Hej StaffanNu ser det ut som processen har tagit fart och att byggnationen snart kan börja.Om allt går enligt planerna kan vi denna sommar cykla söderut fritt från trafik.
 • varför läggs allt ner?

  • Varför läggs allt ner?

   Vi har fortfarande bra tillgång och bra tillgänglighet till sjukvård i Simrishamn och inom vår kommun. De specialistmottagningar som finns på sjukhuset idag har personal med hög kompetens och kan därför…
 • Livsmedels-affärer i byarna

  • Livsmedelsaffärer i byarna

   Det har på flertalet orter och i flertalet byar under senare år visat sig inte vara möjligt att fortsätta att driva livsmedelsaffärer. Som kunder är vi inte köptrogan i den omfattning som behövs då många…
 • VA avgiften orimligt hög

  • Att VA avgifterna liksom övriga avgifter inom kommunen följer konsumentprisindex ser jag vara det mest rimliga och hanteringsmsässigt enklast. Viktigt är att fortsätta diskussionerna om fördelning mellan…
 • Kulturhus/ungdomens hus

  • HejÄnnu är inte frågan avgjord angående flyttning av Benka-Di, då ärendet blev återremmiterat i fullmäktige i januari.Öppenheten för att diskutera olika ideér och infallsvinklar skall vi alltid vara positiva…
 • Borrbyhemmet

  • HejFör att säkerställa att alla former av boende inom vår kommun är tidsenliga och funktionella togs beslutet att stänga just denna enhet.Den fortsatta planeringen såväl av behovet av dessa boendeplatser…
 • Omflyttning

  • HejI första hand skall kommunens egna lokaler användas och i så stor omfattning som möjligt.Samordning av verksamhet och aktiviteter är också ett plusvärde.Att externhyra är i nuläget, då lokalerna är…
 • Internet-café och medborgarkontor

  • Internetcafé och medborgarkontor

   HejVad ett Kulturhus skall innehålla och erbjuda kan det finnas många viljor och uppfattningar om. Där Kulturhus verkligen är levande och aktivt är där många typer av aktiviter är samordnade. Aktiviter…
 • Mistluren

  • Hej AnneliDu är inte ensam om att vi åter igen skall få höra mistluren i Simrishamn.Staffan Ivarsson tog iniativ till detta vid sitt fördelsdagsfirande så jag räknar med att vi snart igen hör vår efterlängtade…
 • Utsläppen från flygplan över Österlén

  • Utsläppen från flygplan över Österlen

   Hej ErikVårt resande, såväl i Sverige, Europa, som en stor del av världen i övrigt, har ökat, som vi kan tycka idag, katastrofalt. Visst kan vi alla påverka för att minska antalet flygresor och därmed…
 • Gångfartsgatorna

  • Hej JeanetteVid trafik på dessa områden som Du beskriver SKALL bilens hastighet anpassas efter gångtrafikanternas villkor.Att ytterligare informera, är som alltid, viktigt. Det vore också bra om polisen…
 • Branteviks varv - varför 70.000 kr per år nu?

  • Branteviks varv

   Hej IsabellaFrågan kring hyresnivån kan jag inte svara Dig på. Att det finns tillgång till toaletter samt att dessa skall underhållas håller jag helt med Dig. Det är den mest basala nivån på vår service…
 • Jobbmodell

  • Hej ErikBra att Du tar upp denna fråga. Visst skall vi ta tillvara de ideér och genomförda alternativa möjligheter för utveckling och arbete.Denna fråga kommer vi att ta med i fortsatt utveckling inom…
 • Simrishamns kommuns kulturhus

  • Simrishamns kommuns Kulturhus

   Hej JohnMarkering bör göras att platserna utanför Kulturhuset endast är till för korttidsparkering. Samtidigt är det bra att påminna att de bilar som parkeras under längre tid/dag kan använda de platser…
  • Simrishamns kommuns Kulturhus

   Hej JohnMarkering bör göras att platserna utanför Kulturhuset endast är till för korttidsparkering. Samtidigt är det bra att påminna att de bilar som parkeras under längre tid/dag kan använda de platser…
 • Parkering vid biblioteket (forts)

  • Parkering vid biblioteket

   Hej ErikDet faller på sin orimlighet att alla bilister skall kunna parkera inom denna snäva radie på 50 meter.Att det finns tillgängliga handikapplatser är av största vikt. Vi måste alla respektera att…
 • Parkerings-möjligheter för de som kommer från byarna och landsbygden

  • Parkering

   Hej Erik.vi bör alla tänka på, såväl pendlare som anställd, inom området kring Kulturhuset, att vi kan parkera vår bil längre ifrån och ta en snabb och berikande promenad. Vi har ju flertalet parkeringsmöjligheter…
 • Förfrågan

  • HejBra och roligt att Ni tar detta iniativ.Du har säkert redan haft kontakt med berörda personer efter att Du fått olika telefonnummer.
 • Fler invånare

  • Hej RolandSimrishamns kommun är mycket tydlig i dialogen med Skånetrafiken då det gäller utbyggnad av antalet avgångar och resmöjligheter mellan Simrishamn och Malmö. Att vi redan nu i januari får bättre…
 • Mer kraft på Östersjö-frågorna

  • Mer kraft på Östersjöfrågor

   HejI nuläget kan jag inte lämna mer information än den som Du erhållit från S. Mp och Fp.Att vi i Simrishamns kommun satsar stort och bra på Östersjöfrågor i samverkan lokalt, nationellt och internationellt…
 • Hoj

  • Hej

   Visst behöver vi alla göra inköp/shoppa och jag tycker att det idag redan finns rika möjligheter till detta på Österlen. Dock är ju inte butikerna samlade under ett och samma tak och på en och samma plats…
 • Ekobyn!, har vi råd att missa detta tillfälle?

  • Ekobyn

   HejEkobyar har på många sätt visat sig vara föregångare i vårt nutida samhälle. Att vi på Österlen har en så expansiv ekoby som vi har skall tas tillvara.Men att subventionera tomtpriser för en eller…
 • Kommunrevisionen måste vara fläckfri

  • Kommunrevisionen

   Hej AndreaNaturligtvis skall alla följa de lagar, regler, författningar, beslut mm som gäller i vårt land och i vår kommun. Att vi som folkvalda politiker gör detta är av största vikt, vi som beslutar…
 • skall det ta 2 1/2månad för att få en ny glödlampa till gatubelysningen?

  • Skall det ta

   Hej LilianNaturligtvis skall Du som boende i Simrishamns kommun få återkoppling då Du kontaktar våra olika verksamheter med olika behov och frågor.Att kontakt åter tas med samhällsbyggnadsförvaltningen…
 • Juldekorationer

  • Hej MargaretaVisst vill vi alla att höst- och vintermörkret bryts av ljus och glitrande dekorationer och träd.Låt oss tillsammans planera för en överdådig juldekoration nästa jul, vi har ju då massor…
 • Geografisk jämställdhet

  • Hej JohnGeografisk "hemmatillhörighet" för oss kommunpolitiker skall inte ligga till grund för de iniativ och de besölut vi fattar inom kommunen. Om vi bor i staden eller i någon av våra byar eller på…
 • Polisens organisation och effektivitet

  • Det visar sig ofta och på många sätt att följa de lagar och de regler som gäller trafik har blivit mer eller mindre en sport att överträda. Att som nu skett höja bötesbeloppen, som många tycker rejält…
 • Landsbygds-utveckling

  • Landsbygdsutveckling

   Hej JohnVi har såväl stort intresse för och ställt oss bakom Leaderprogrammet inom vår kommun. Att intresset finns inom många olika sektorer ger stor möjlighet för positiva resultat.
 • Expandera sin verksamhet får ofta nej

  • Expandera sin verksamhet

   Hej IsabellaVårt samhälle utvecklas via företagande, dess expandering och dess tillväxt.I detta fall som Du beskriver att Du/Ni inte fått gehör för Era planer med motivering antingen för möjlig expandering…
 • Medborgarförslag Dnr 2008/228

  • Medborgarförslag

   Hej JohnDitt medborgarförslag behandlar vi kristdemokrater då det har diskuterats i KS UB.
 • Idéer för Marint Center

  • Havsportalen

   Hej JohnJag har (ännu) inte sett någon inbjudan till denna invigning.
 • Enkäter till kommuninvånarna

  • Enkäter

   Hej AndreaDu lyfter en viktig frågeställning, hur skall vi som politiskt parti föra dialog och kommunicera om, för kommunen och dess invånare, viktiga frågeställningar. Vilket underlag/motsvarande har…
 • Spännande och omväxlande kust

  • Spännande kust

   Hej JohnJavisst skall vi nyttja vår vackra kuststräcka. Både till sjöss och land.Ditt förslag om att specifik båt/båtar skall tas fram med tillhörande seglingsmöjligheter ser jag som ett projekt för Dig…
 • Benka-dí:s framtid

  • Benka di

   Hej AndreaVi tycker att det är besökarna, undomarna, som skall utforma innehållet och aktiviteterna/aktivitetsmöjligheterna på Benka di. Detta kommer då att se olika ut över tiden, nya ungdomar med nya…
 • Alliansen!?

  • Att redan nu spekulera över eventuella samarbetsformer vid ett val som först sker om två år är inte möjligt. Kristdemokraterna som i nuläget, både på kommunal, regional och nationell ingår i borgerlig…