Miljöpartiet

För Miljöpartiet de Gröna är klimatfrågan det viktigaste politiska området, men vi vill också prioritera antidiskriminering och jämställdhet.

Inom kommunen betonar vi renare hav, fler naturreservat, cykelbanor, miljöbilar, energiomställning, byskolor och kultur. Vi vill aktualisera översiktsplanen, så att den inte tillåter exploatering av värdefull natur eller på annat sätt möjliggör att landskapsbilden på Österlen förstörs.

Frågor

 • Grön Flagg

  • Svar Grön Flagg

   Hej Sandra,Vad trevligt att ni har anmält er till Grön Flagg. Vi i miljöpartiet tycker att det här är en viktig fråga för kommunen och vårt mål är att alla förskolor och skolor ska vara anslutna till…
 • Bättre förbindelse med bussar

  • Bättre förbindelser

   Hej Birger,Jo det finns klart en utvecklingspotential för kollektivtrafiken från och till St Olof. En viktig faktor i diskussionen blir resandet som görs och vi i Miljöpartiet vill ha en starkare satsning…
 • Vill ni ha våra röster ?

  • Vill ni ha våra röster?

   Jo vi vill naturligtvis ha era röster. Ni ställer en rätt komplex och blandad fråga som kanske kan utvecklas bättre i en dialog, men här kommer lite om hur vi ser på saken.Det gäller här att fokusera…
 • Ny bebyggelse i sankt olof

  • Ny bebyggelse i Sankt Olof

   Hej, det vore bra om det blir marklägenheter i Sankt Olof, det är mest privata byggare som bygger, men vi kan tänka oss att föra frågan framåt genom vår representant i kommunens bostadsbolag.Hälsningar/…
 • Opålitlig tågtrafik

  • Opålitlig tågtrafik

   Det här vill Miljöpartiet i Skåne och naturligtvis vi i Simrishamn också:MP Skåne släpper ”Spårsatsning Skåne – ett klimatsmart resande som ökar punktligheten, värnar miljön och tar den skånska infrastrukturen…
 • Graffiti vägg

  • Hej Richard,Jag tycker du har helt rätt i att vi även i Simrishamns kommun skulle kunna ha lagliga graffitiplatser. Så vi i Miljöpartiet är positiva till en laglig plats för Graffiti.Hälsningar/Thomas…
 • Snart val

  • Hej Jessica,Jag förstår din frustration. Det känns dock som att den här typen av frågor är verksamhetsnära och dessutom styrs av förhandlingar mellan hyresgästförening och fastighetsägare.Så det känns…
 • Detaljplanen

  • Detatljplanen

   Hej Carina,Det är vad som står i detaljplanen som avgör vad som kan göras i de olika områdena. Vad gäller detaljplaner så finns de på stadsbyggnadsförvaltningen. Genom "kontakten" kan man få information…
 • Detaljplanen

  • Hej Carina,Det är vad som står i detaljplanen som avgör vad som kan göras i de olika områdena. Vad gäller detaljplaner så finns de på stadsbyggnadsförvaltningen. Genom "kontakten" kan man få information…
  • Hej Carina,Det är vad som står i detaljplanen som avgör vad som kan göras i de olika områdena. Vad gäller detaljplaner så finns de på stadsbyggnadsförvaltningen. Genom "kontakten" kan man få information…
 • Skånetrafiken - tåg mellan Ystad & Simrishamn

  • Skånetrafien - tåg mellan Ystad och Simrishamn

   Hej Felicia,Karl-Erik från Socialdemokraterna har skrivit en bra förklaring och jag vill bara tillägga att vi prioriterar en så snabb förbindelse som möjligt med både Ystad och Malmö och Lund. Arbetet…
 • Rätt prioritering av trafiksituationen i Kivik?

  • Fartdämpande åtgärder längs 9an genom Kivik vore välkommet och kan väl vara något vi kan arbeta för framöver?HälsningarThomas Hansson, Miljöpartiet
 • Vill ditt parti göra något för att locka barnfamiljer till kommunen?

  • Vill ditt parti göra något för att locka barnfamiljer till kommunen?

   Hej Magnus,Jo du skriver att det var ett långt frågeinlägg och det kan jag hålla med dig om. Men det är en intressant och viktig fråga som vi från Miljöpartiet gärna talar vidare med dig om. Vi tycker…
 • Smällare Fyrverkeri

  • Hej Per!

   Jo, så här står det i den lokala ordningsstadgan som politiskt beslutats:"Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor8 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska…
 • Ishall - Läs dagens krönika i YA (fredagen 8 dec)

  • Ishall

   Hej Johan,Du skriver att du rekommenderar en krönika i Ystads Allehanda. Jag tror att om du vill ha en analys av ishallssituationen i Simrishamn genom på verkan på politiken kan det vara lämpligt att…
 • Demokratins gränser

  • Hej,Det låter som en aktuell, värdefull och bra föreställning. Ska sprida i mina nätverk och uppmuntra till deltagande.Hälsningar,Thomas Hansson, Miljöpartiet
 • Gamla coop

  • Gamla coop

   Hej,Jo, den som bestämmer över Coops lokaler är den som äger den. Kommunen kan göra planer och skapa goda förutsättningar för olika mötesplatser och service. I det här fallet så kan vi politiker inte…
 • vi vill ha saker att göra.

  • vi vill ha saker att göra

   Hej,Du har en intressant fråga som kanske inte direkt har en politisk lösning. Men är det fler som kan bo i Simrishamn med omnejd och ha Simrishamn som sin inköpsplats så skapas nya möjligheter. Vi i…
 • Vellinge har beslutat om tiggeriförbud

  • Hej Johan,Om du ser tiggeriförbud som en lösning på det du upplever som ett problem så delar vi i Miljöpartiet inte din åsikt. Vi jobbar för ett hållbart samhälle där den ekonomisk, ekologiska och sociala…
 • Cykelbana mellan Stora Coop och Cikle K

  • Cykelbana mellan Stora Coop och Cikle K

   Hej Julia,Vad bra att du vill cykla. Vi i politiken har gett tjänstepersonerna ui uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Simrishamn. Det som saknas är mycket att binda ihop cykelvägar som finns och…
 • Förflytta biblioteket

  • Hej,Det är intressant att du frågar om en förflyttning av bibiliotekt. Hela huset har byggt som ett kulturhus och blivit intressant och attraktivt Det är ju där som skolan har startat. I politiken diskuteras…
 • Byggförslag

  • Hej,Jo det behöver byggas fler bostäder i Simrishamn. Innan det byggs tar vi i politiken fram detaljplaner som reglerar hur det får byggas, vi gör översiktsplan som visar på lämpliga och möjliga platser…
 • Trafik i Simrishamn.

  • Trafik i Simrishamn

   Hej,Jag tycker att vi har många rondeller och många parkeringsplatser. Vill ni ha ännu fler kommer det att ta lång tid. Om det är trångt i trafiken är det bästa att gå, cykla eller åka med Skånetrafiken…
 • Ungdomar i Simrishamn

  • Ungdomar i Simrishamn

   Hej,Jo det låter verkligen som du vill ha ett nytt ställe. Det är viktigt att du utom att fråga politiker framför detta genom ett medborgarförslag.HälsningarThomas Hansson, Miljöpartiet
 • Kollektiv trafik. Linje 5 Från Lund

  • Hej,Det här låter som en fråga till Skånetrafiken, maila dem.Om folk kör för fort som du skriver är det olagligt och dessutom ett hot mot miljön.Hälsningar/Thomas Hansson, Miljöpartiet
 • Få ungdomar att stanna

  • Bra fråga du har men det kan vara värt att fundera på hur MAX startade, vi i politiken sköter inte det kommersiella utbudet. Men om vi har en bra skola, vilket jag tycker vi har, så kan en ny entreprenör…
 • Klädaffärer

  • Hej,Det du önskar är riktigt svårt. I Simrishamn är vi inte så många så de kedjor du nämner kanske inte är så intresserade. Handlar vi i våra butiker finns de kanske kvar, tala med din butik om vad du…
 • Böstader

  • Bostäder

   Hej,Det låter verkligen som ni har det trångt. Simrishamnsbostäder bygger utifrån det som de vet och har, men ni skulle ju behöva ha större. Vi i politiken vill att det byggs mer och att det byggs för…
 • Gamla Coop extra

  • Hej Edvin,Hur de lokalerna används eller inte används är ett val av ägaren som är privat och inte kommunen. Det är just nu inte politikens fråga.HälsningarThomas Hansson, Miljöpartiet
 • Ang kollektivtrafiken och fler övergångsställen

  • Hej Alva,Du tar upp två intressanta frågor som rör Skånetrafiken och trafiken vid hållplatsen på väg 9 i Rörum.Det är framförallt en fråga som kan lösas av Skånetrafiken och Trafikverket. Tidtabellerna…
 • cykel vägar på vägarna

  • Hej,Jo det är en jättebra idé med cykelvägar. De kommande åren kommer det som det ser ut just nu att byggas cykelvägar mellan Kivik och Ravlunda, från Ystadsgränsen till Skillinge och senare vid Gärsnäs…
 • Fler platser åt ungdomar

  • Hej,Jo, det diskuteras i politiken om hur det kan ordnas fler mötesplatser, både för unga och även för gamla. En del gillar kaféer andra Benka Di, men det behövs mer. Kultur och Fritidsförvaltningen har…
 • Sommarjobb

  • Hej,Det vore en bra ide med att alla får jobb. Vi har det som mål i samhället. Det finns sommarjobbserbjudande från kommunen. Men jag kan inte detaljerna om hur man kan göra det möjligt för fler som du…
 • Angående parkeringsvakter

  • Hej Max,Intressant att du ställer denna fråga till politiken. Det är varje bilförares ansvar att följa trafikregler och framföra sitt fordon på rätt ställe. Gör de inte det är det en polisfråga.Det finns…
 • Gamla Coop extra

  • Hej Arvid,Det är bra att du funderar på vad som händer med en lokal. Det är en privat byggnad och inte kommunens. Den som kan svara på vad som sker eller kommer att ske här är ägaren. Politiken vet inte…
 • Klassresor?

  • Klassresor

   Hej Oliver,Det skulle kunna vara en ide om att skolan ordnar klassresor, det brukar vara bra sätt att lära sig om olika saker och möta lite nya miljöer. Men ska man göra det ska alla kunna vara med och…
 • Bygge av utegym i Simrishamn

  • Hej Liam,Ett utegym låter som en bra ide. Jag har inte så bra koll, men det kanske finns någonstans redan. För att få upp det på den politiska dagordningen bör du skriva ett medborgarförslag, formulär…
 • Involvera ungdomar politiskt i Simrishamns kommun.

  • Involvera ungdomar politiskt i Simrishamns kommun.

   Hej Mikael,Det finns möjligheter till debatt till exempel i skolan om skolan bjuder in. Den vardagliga politiska debatten i kommunen är i kommunfullmäktige. Men det närmaste året inför valet 2018 kommer…
 • Gör Simrishamn mer intressant för ungdomar

  • Hej Oliver,Det var en omfattande och intressant fråga du ställer. Områden för shopping är svårt att påverka politiskt utan det bygger på kunder.Mötesplatser finns på olika ställen, men det är viktigt…
 • rubrik

  • Gratis kaffe

   Hej,Frågan om kaffe i skolan är rimligen öppen att diskutera med skolledningen, starta med din lärare.HälsningarThomas Hansson, Miljöpartiet
 • Medeltiden

  • Hej Albert,Det är nog så att du får söka upp en förening som redan håller på med medeltiden och diskutera detta. Det kan finnas på kommunens föreningsregister. Saknas det en sådan förening kan du starta…
 • Cross bana

  • Cross-Bana

   Hej Jesper,Jo, det bästa för att ta reda på detta är som Gudrun skriver ovan att lämna in ett medborgarförslag.Hälsningar/Thomas Hansson, Miljöpartiet
 • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan?

  • Hej Åsa,Du ställer en fråga som är relaterad till Myndighetsutövning mot enskild person och som kanske inte ska hanteras i ett öppet forum som detta.Byggnadsnämnden har inte beslutat i detta ärende utan…
 • flytta till Simrishamn kommun

  • Flytta till Simrishamns kommun

   Hej,Det låter som att det är lite olika lösningar i olika kommuner och landsting/regioner. Rimligen ska ni om ni har ekonomiska begränsningar ta ett samtal med handläggarna på Socialförvaltningen i kommunen…
 • Invandring

  • Trygghet

   Hej Sabine Johansson,Det låter som att du fått en del olämpligt bemötande. Det är inte acceptabelt. Nu kan ju vi inte känna till hela den situation du beskriver, men utifrån ett trygghetsperspektiv ska…
 • Väntsal

  • Hej Marianne,Det är viktigt att det finns en fungerande mötesplats vid stationen i Simrishamn. Se ovan i Karl-Erik Olssons svar Det bästa vore att det liknade andra stationer i Skåne där olika entreprenörer…
 • sotningstaxa

  • Sotningstaxa

   Hej Christer,Det du beskriver låter som att du skulle behöva kontakta SÖRF som är det förbund som kommunerna i sydöstra Skåne bildat för att ha hand om detta. Där finns både en chef för den operativa…
 • IVL

  • Morgondagens rening

   Hej Bengt,Malin från Liberalerna har gjort en bra beskrivning av vad som ofta kallas IVL-projektet.Det kommer alltså att bidra till att vi i Simrishamns reningsverk vid Stengården uppnår resultat även…
 • Nedskräpning

  • Hej Pia

   Tack för ett intressant och allvarligt påpekande. Förutom det som skrivs om vem som har ansvar för papperskorgarna skulle jag vilja tillägga att vi får nog ta och tala med varandra om vem som slänger…
 • Hej

  • Hej,Det är bra att du hör av dig med det som du upplever som ett problem. Det är dock så att belysning och en hel del av andra tekniska frågor hanteras av de tjänstepersoner som du enklast når genom "Kontakt…
 • Skolbuss

  • Hej Anna,

   Det låter som att du har en hel del för vår Strategiska Samhällsplanerare att granska. Vad gäller en hel del av detaljerna kring bussturer och planering kan man kolla med Skånetrafiken på deras webforum…
 • Tomte

  • Hej Heléne,Det är inte en kommunal fråga att "tomta".Anser ni i förskolan att det är en viktig pedagogisk fråga bör det lösas inom det pedagogiska uppdraget.HälsningarThomas HanssonMiljöpartiet
 • Medborgarförslag: Större lokal för tex pensionärer

  • Större lokal

   Hej Rickard,jag tycker du fått ett mycket bra svar av Centerpartiet ovan, som vi kan instämma i. Sen tycker jag att man kan ha en lokal med lite mer dagsljus och lite gröna omgivningar -men det kan ingå…
 • För lite socialisering och aktivering i Simrishamn

  • För lite.........

   Hej,Visst vore det bra med fler platser där det händer olika saker i vår kommun. Vi måste nog alla jobba lite på olika sätt för det. Ungdomar ska fråga efter det, föräldrar och vuxna i övrigt ska bidra…
 • Fråga angående säkerhet i kommunen

  • Säkerhet i kommunen

   Hej,Tack för din fråga, det intressanta är att vi i politiken anser att vi jobbar med säkerhet i alla våra beslut. Motsatsen vore inte så bra. Det som oroar mig är att vi ändå kan få uppleva osäkerhet…
 • Kolektivtrafik mellan Gärsnäs/Simrishamn/Tommarp

  • Kollektivtrafik

   Hej,Karl-Erik har skrivit ett uttömmande svar och jag vet att ni är många som behöver cykelvägar. Det är faktiskt en av de bästa sakerna man kan ha i en by.Hälsningar/Thomas Hansson, Miljöpariet
 • Ungdomsaktiviteter

  • Hej,Jag håller med dig om att det är mycket viktigt att det finns mycket att göra för ungdomar i kommunen.Tack för att du påmminner oss om detta!Hälsningar/Thomas Hansson, Miljöpartiet
 • Sjukvård

  • Hej Lina,Jag tycker att du tänker alldeles rätt om sjukvården. Nu är det mesta av sjukvården ett ansvar för Region Skåne. Jag möter dem ofta just nu så jag påminner dem om dina frågor.Hälsningar/Thomas…
 • Bättre vägar att gå och cykla på till Stora Coop

  • Cykelvägar

   Hej,Jag håller med dig om att det är bra med bättre cykelvägar. Det jobbar kommunen med hela tiden och det går bra att kontakta samhällsbyggnad så noterar de synpunkterna och har med i sin planering.Hälsningar/Thomas…
 • Buss 574 Vitaby - Simrishamn (9:50-10:34) - Gör så att den går tidigare

  • 574-an

   Hej,Vad bra att ni vill åka buss med bra anslutning till skoltiderna. Svaret från Karl-Erik och Gudrun visar på hur man påverkar tidtabellen.Hälsningar/Thomas Hansson , Miljöpartiet
 • Buss 574 Vitaby - Simrishamn (9:50-10:34) skulle gått 15 min tidigare.

  • Buss 574

   Hej,Vad bra att ni vill åka buss med bra anslutning till skoltiderna. Svaret från Karl-Erik och Gudrun visar på hur man påverkar tidtabellen.Hälsningar/Thomas Hansson , Miljöpartiet
 • Biblioteksfilialer och bokbuss?

  • Bokbussar och Biblioteksfilialer

   Hej,Visst väntar vi på biblioteksbussen, men jag kan uppleva att vi behöver en levande stadskärna i Simrishamn och vi har ett bra bibliotek där. Låna och läs böcker, det är vi många som vill./Thomas Hansson…
 • Psykisk ohälsa i skolan

  • Psykisk ohälsa

   Hej,Visst borde det vara en naturlig del av skolans verksamhet, att undervisa på olika sätt om detta./Thomas Hansson, MIljöpartiet
 • McDonalds i simrishamn.

  • Mc Donalds

   Hej,Ofta är det någon som har en ide om en hamburgarrestaurang eller så och de kontaktar exempelvis Mc Donalds, för att få licens att öppna. Det kan vara så att det finns en möjlighet om ni kollar upp…
 • Utescen

  • Hej,Vilken spännande fråga, men visst skulle det vara fint med en i hamnen.Medborgarförslag kan vara en bra början.Hälsningar/Thomas Hansson, Miljöpartiet
 • kiosk i Simrislund!

  • Kiosk i Simrislund

   Hej,Visst borde det vara trevligt med en kiosk. Kolla med dina vänner om ni kan finna någon som kan börja.Det är iallafall ingen annan som gör det åt er som verkligheten ser ut.Satsa på ekologiska och…
 • Bussar

  • Hej,Vi har nu på kommunen en infrastrukturstrateg som du kan kontakta genom kontakt samhällsbyggnad. Skånetrafiken bör man regelbundet höra av sig till om man vill ha förändring.Hälsningar/Thomas Hansson…
 • Obehag

  • Hej ,Det finns mycket att läsa i svaret från Österlenpartiets Christer Vigren. Sen är det viktigt att fler människor är ute mer.Hälsningar/Thomas Hansson Miljöpartiet
 • Kulturskolan

  • Hej, Tråkigt att du upplever det som en tråkig väntan. Det finns bra svar från Karl-Erik och Socialdemokraterna. Funderar du på olika instrument. Flera framgångsrika spelar mer än ett instrument så det…
 • Fler butiker tack!

  • Fler Butiker Tack

   Hej,En intressant fråga, det gäller ju att använda de butiker som finns och skapa en efterfrågan. Vi i Miljöpartiet ser gärna att vi använder våra resurser på ett långsiktigt hållbart sätt och ser gärna…
 • Föredetta coop extra i simrishamn

  • Gamla Coop

   Hej,Det är byggnadens ägare som bestämmer det.Hälsningar/Thomas Hansson, Miljöpartiet
 • Coopextra simrishamn

  • Gamla Coop

   Hej,Det är en fråga som fastighetsägaren bestämmer över./Thomas Hansson, Miljöpartiet
 • Cykelväg

  • Cykelväg Kivik -Ravlunda

   HejBra att du för cykelvägar på tal. Just denna sträcka finns det beslut på att bygga 2019. Så håll ut ett tag till.Den blir då en del av den nationella cykelleden till Växjö från SimrishamnHälsningar/Thomas…
  • Cykelväg Kivik -Ravlunda

   HejBra att du för cykelvägar på tal. Just denna sträcka finns det beslut på att bygga 2019. Så håll ut ett tag till.Den blir då en del av den nationella cykelleden till Växjö från SimrishamnHälsningar/Thomas…
 • Teater scen

  • Teaterscen

   Hej,Ett mycket bra förslag, som skulle vara till stor nytta.Kommunala lokaler till utlåning för föreningar hanteras av Kultur och fritid, börja med att fråga efter det där.Som Gudrun skriver ovan kan…
 • Gamla Coop

  • Gamla Coop

   Hej, Jo det är husägaren som bestämmer över huset och inte kommunen./Thomas Hansson Miljöpartiet
 • Hej!

  • Lokalbrist på Nova Academy

   Hej, Skolan kontaktar kommunledningen som talar med samhällsbyggnadsförvaltningen som sedan kan ge förslag.Har du själv någon idé så ta upp det med skolans ledning.Hälsningar/Thomas Hansson Miljöpartiet.
 • ungdomsplats!

  • Ungdomsplats

   Hej, tack för ett intressant förslag. Vad det gäller att träffas att ha kul så upplever jag att det finns möjligheter till detta. Men tala med dina vänner och deras föräldrar så kanske ni kan få upp ett…
 • Julpynt i staden

  • Julpynt

   Hej, fint att du gillar det som görs i stan inför julen. På kommunen kan man genom att gå, ringa till eller maila det som kallas kontakt samhällsbyggnad så kan de svara på om det finns några planer hos…
 • Val av bank?

  • Val av bank

   Hej Carina, Visst är det av vikt att banker tillhandahåller de tjänster som du nämner. Vad gäller kommunens val av bank är det rimligen en ekonomisk fråga om omkostnader och upphandling, som inte hanteras…
 • Husbilsparkering i Kivik?

  • Husbilsparkering i Kivik

   Hej,Vi kan se av det du skriver att det finns farhågor för husbilar i trafiken och på parkeringar i Kivik. Det mesta av det är reglerat i lagstiftning och utrymmet för politiken är inte så stort.Det finns…
 • Husbiler i Kivik

  • Husbilar i Kivik

   Hej Peter,Tack för dina synpunkter och åsikter. Det pågår ett arbete i Kivik kring hur området längs havet ska planeras. Det är viktigt att i det sammanhanget få med hur ni tycker att området ska varas.Planprocessen…
 • TÅGUPPRORET på Österlen kräver stoppa förslaget kring marginalering av vår landsända!!

  • Tågupproret

   Håller helt med, åk mer tåg!Även till Simrishamn!Thomas Hansson, Miljöpartiet
 • Försämrade tågförbindelser

  • Tågförbindelser

   Det viktiga som vi kan göra är att visa på behovet av en direkt och effektiv förbindelse mellan Simrishamn och västskåne.Trafikverket prioriterar sina satsningar utifrån resandefrekvenser och Skånetrafiken…
 • Tågtrafiken Simrishamn- Malmö

  • Tågrafik

   Jo, det är av största vikt att tågen kan gå direkt från Simrishamn till exempelvis Malmö, Lund , Helsingborg.En av de avgörande detaljerna kring att få Trafikverket att prioritera Österlenbanan i sina…
 • Skånetrafiken slutar med direkttåg Malmö-Österlen

  • Österlenbanans direkttåg till västskåne

   Det är bra om tågupproret kan bidra till att Trafikverket gör de nödvändiga satsningar på Österlenbanan så att vi kan få en robust trafik till och från Simrishamn.
 • Ang. Nyanländas vardag

  • Nyanländas vardag

   Tack för bra frågor och synpunkter. En hel del kan användas som en checklista på vad som behöver göras.Vi har en intressant och utmanande tid nu med den rådande flykting- och invandringssituationen. Det…
 • Gustavs Strand

  • Simrishamns hamnpromenad med ursprungligt strandparti

   Jag skulle vilja tillföra i diskussionen att vi ska bevara den bit av den naturliga strand som finns kvar i Simrishamn. Det är sand och sandsten. Det finns en kort sträcka av detta och de bevarandevärden…
  • Simrishamns hamnpromenad med ursprungligt strandparti

   Jag skulle vilja tillföra i diskussionen att vi ska bevara den bit av den naturliga strand som finns kvar i Simrishamn. Det är sand och sandsten. Det finns en kort sträcka av detta och de bevarandevärden…
 • Kollektivtrafik

  • Hej Micael,Intressant fråga, vad jag kan se så betalas pågatågen och det mesta av Skånetrafiken av resenärerna och region skåne. Vill man påverka resandeutbud och trafikering finns två bra sätt, kontakta…
 • Barn i behov av extra stöd

  • Barn i behov av extra stöd

   Hej Lisbeth, tack för dina förslag. Det vore nog bäst att den här frågan förs vidare i uppföljningen av arbetet i skolförvaltningen, jag skickar den till våra representanter i barn och utbildningsnämnden…
 • Framtida handel

  • medverkan

   Jo det är bra att höra fler och ha med de som förväntas utnyttja servicen i och omkring centrum. Bra ide!Hälsningar Thomas Hansson Mp
 • Barnomsorg

  • Barnomsorg

   Det är viktigt att direkt kommunicera med de som har hand om detta så att du känner att du får ett svar som är tillfredställande. Kontakta förvaltningarna för barn och omsorg.HälsningarThomas hansson
 • Flyktingmottagande i kommunen

  • Flyktingmottagande

   Bra att du ställer denna fråga så att vi kan bli bättre på att vägleda de som vill hjälpa till.Det finns iallafall nu en del svar här på denna sida.HälsningarThomas Hansson
 • Cykelväg

  • Vi gillar också cykelvägar och det finns en cykelstrategi som ska kunna ge svar på när olika sträckor kan byggas samt göras iordning för ett säkert och tydligt cyklande i Simrishamns kommunHälsningar…
 • Flygbuss

  • Vad gäller kollektivtrafik till flygplatser så finns det förbindelser med Skånetrafiken från Simrishamns kommun till Kristianstad/Österlens flygplats och till Köpenhamns flygplats. Ska man till Malmö…
 • Kommunala nämnd-sekreterare

  • Kommunala nämndsekreterare

   Hej, politikerna har makten i nämnderna och tar besluten. Sekreterarna har en mycket viktig uppgift att hjälpa till att förbereda och bistå ordföranden under mötena och få protokollen korrekta. Formuleringsansvaret…
 • Tillgänglighet

  • Hej, miljöpartiet vill satsa på byarna. Både genom att det byggs mer där och ges bättre service. Byskolorna behöver finnas kvar och biblioteksservicen finnas kvar. Nedläggningen av biblioteksfilialerna…
 • Majoritetsbildning efter valet

  • Hej, det beror på hur en stabil majoritet kan formas, något som kommunen skulle må bra av. Österlenpartiet är lite svaga på miljöfrågorna, även om visst överlapp finns med våra ambitioner så finns andra…
 • Svarsfrekvens

  • Hej, bra fråga - jag ska fråga den som är ansvarig för sidan (E-strateg - bo.erixon@simrishamn.se) om det går att plocka fram. Det är också viktigt att förbättra detta forum för frågor. Bland annat skulle…
 • Hastighetsbegränsning Kustvägen Örnahusen-Norrekås

  • Hastighetsbegränsning

   Hej, miljöpartiet håller med om att hastighetsbegränsningen behöver ändras längs kustvägen där det är tätbebyggt. En säkning under sommarhalvåret är ett mycket bra förslag, det har skett på en del andra…
 • Överexploatering i kommunen?

  • Hej, som övriga partier svarat är vi också emot en fortsatt exploatering i Norrekås-Örnahusen. Kommunen var för frikostig under en period vilket påpekades av byalaget i området. Detta ledde till att länsstyrelsen…
 • Avveckling av Marint Centrum

  • Avveckling av Marint centrum

   Hej,Marint centrum är för en del en byggnad som ägs och förvaltas av Simrishamn industrifastigheter. Hyresgästerna har många olika verksamheter.För en del är Marint centrum synonymt med de satsningar…
 • Cykelbanor

  • Hej, jag kan bara hålla med dig om att det behövs en cykelbana söderut från Skillinge. Vi arbetar också för att det blir cykelbanor längs hela kusten och för att binda samman byarna i Simrishamn.Med vänlig…
 • Fartnedsättning

  • Fartnedsättning (Miljöpartiet)

   Hej, medborgarförslaget från Anders Kappel är besvarat av samhällsbyggnadsförvaltningen, nämnden antog svaret och svaret ska ha skickats till dig. Svaret var som Vänsterpartiet svarade att pucklar ger…
 • Kommunpolicy gällande trådlösa nätverk

  • Trådlösa nätverk (wifi)

   Hej, Miljöpartiet är positiva till detta och vill att miljöerna ska vara tillgängliga för alla. Någon fastställd policy finns inte vad jag vet, men jag skickar frågan till berörda förvaltningar och återkommer…
 • MAT

  • Mat

   Hej Emma, från Jonas Eriksson som är biträdande kostchef på Simrishamns kommun har vi fått svaret;"I dag har vi 12kr/elev till råvaror. Allt som är på tallrik och ekologisk mjölk, smör, bröd." Mer information…
 • Stadsarkitekt

  • Stadsarkitekt, överklaganden och myndighetsnämnden

   Hej, det var ganska länge sedan Simrishamn hade en Stadsarkitekt, se svar från S.De som granskar bygglov och planer anställs för att de har rätt kompetens för det arbetet.Länsstyrelsens beslut i förhållande…
 • Biblioteken

  • Bokbuss och biblioteken

   Hej, Simrishamn är snåla eftersom majoriteten - moderaterna, Österlenpartiet, centern och kristdemokraterna inte räknar med att bybibliotek och en bokbuss betalar sig i det långa loppet. Men de är bra…
 • Mitt tredje mail!!!

  • Cykelvägar och tågstopp i Östra Tommarp

   Hej, väldigt bra frågor Wilma! Ledsen för jättesent svar.Fler cykelvägar och bättre tågtrafik med fler stopp är några av Miljöpartiets hjärtefrågor, så vi stödjer ditt förslag om cykelväg! Och som du…
 • Kommunikationer Skånetrafiken

  • Kommunikationer Skånetrafiken - linje 577

   Hej Ulf, bättre turtäthet och förstärkt kollektivtrafik är givetvis en av Miljöpartiets hjärtefrågor. Vi kämpar för att fler ska kunna åka kollektivt och ha ett fungerande vardagsliv utan att behöva vara…
 • Hur mycket utnyttjas detta forum?

  • Hur mycket utnyttjas detta forum?

   Hej, vi försöker svara så fort det går och har vi inget svar hänvisa till någon som kan det. Välkomna med fler frågor!Mvh,Johan Niss
 • Vilken äger frågan och vem för de funktionshindrades talan?

  • Hej Carina, förslagsvis går du vidare med att få Havängs sommarby att be markägaren och förvaltaren (stiftelsen) förbättra underhållet av övergångarna eller byta ut dem mot genomgångar som är enklare…
 • Maten & kostpolicyn... vad händer??

  • Vald fråga: Maten & kostpolicyn... vad händer??

   Ja, du gjorde ett medborgarförslag 2010 och vi i Miljöpartiet har lagt ett antal motioner i fråga om kosten i skolan samt ställt frågor i kommunfullmäktige. Vi har haft en ledamot i Kostutredningen, men…
 • Skolpolitik

  • Din fråga verkar vara riktad till de stora partierna. Vi i Miljöpartiet samarbetar gärna med andra partier för att kunna diskutera fram bra lösningar, men det är inte aktuellt just nu. För oss är skolan…
 • Österlengymnasiet 2013

  • Miljöpartiet skulle önska att BUNs ledamöter verkligen ville diskutera ÖGs framtid och vilka program som ska vara sökbara inför nästa läsår. De tankar som framförs i Hampus brev är alla värda att ta in…
 • Havs och Vattenmyndighetens filial

  • Du har redan fått bra svar på din fråga. Tack för att du tar upp den här frågan, som är viktig för Simrishamn.Siv Bildtsén
 • Det här med stödröster

  • Hej!Det är en intressant fråga du ställer. Jag kan inte tänka mig att stödröstning är något som vi i Miljöpartiet sysslar med. Det borde finnas en väg att få veta hur vanligt det är, nämligen genom en…
 • Fast bredband - en självklarhet för alla

  • Det är självklart att du ska ha tillgång till bredband såsom du önskar. Detta kan det inte finnas någon politisk oenighet om.Siv Bildtsén
  • Det är självklart att du ska ha tillgång till bredband såsom du önskar. Detta kan det inte finnas någon politisk oenighet om.Siv Bildtsén
 • Nyårslöften

  • Ursäkta ett sent svar. Miljöpartiet vill satsa på skola och barnomsorg och det ska få lov att kosta, eftersom en trygg uppväxt för barnen är en investering som lönar sig många gånger om. Men tyvärr har…
 • Valet 2014

  • Hej!Nu gäller fortfarande vårt handlingsprogram för denna mandatperiod och snart ska vi börja ta fram valplattformen. Miljöpartiet har alltid tagit ekonomiskt ansvar för den politik vi föreslår, både…
 • Skola och förskola i Sankt Olof

  • Ursäkta ett sent svar. Miljöpartiet vill att förskolan och skolan ska vara kvar i Sankt Olof. Här finns ett växande antal barn och skolbyggnaden är bra och tillräckligt stor. Tyvärr är det inte politikerna…
 • Hammenhnögs skola i framtiden?? - utveckling eller??

  • Hammenhögs skola i framtiden?

   Vi i Miljöpartiet står fast vid vårt vallöfte att vi vill ha kvar skolorna i byarna. Som du skriver betyder skolan mycket, om rentav inte allt, för att byn ska leva och växa. Vi ser gärna friskolor i…
 • Byskolor till varje pris?

  • Hej!Jag tror inte att tanken att skjutsa skolbarn från Simrishamn ut till byarna har något stöd. Självklart ska det finnas en bra, kommunal grundskola i Simrishamn. Men just nu ser det ut som om kommunen…
 • Nytt grepp på gymnasiet

  • Det är en mycket bra idé du lanserar, och vi har också diskuterat den i Miljöpartiet. Ett fotbollsgymnasium är ett bra förslag. Vi har tänkt på ett musicalgymnasium, som en fortsättning på den linje med…
 • Gatumiljön

  • Hej!Här är svaret från samhällsbyggandskontoret.HälsningarSiv Bildtsén”Det är inte tillåtet att utan polismyndighetens tillstånd sätta ut så kallade gatupratare, eller andra till verksamheten tillhörande…
  • Din fråga är berättigad och vi får vidarebefordra den till samhällbyggnadsförvaltningen.Siv Bildtsén
 • Pågatågen

  • Det viktigaste är att trafiken upprätthålls. och att sätta in bussar på avgångar med lågt antal resenärer är ju en riktigt bra idé! Jag ska vidarebefordra den till Miljöpartiets representanter i regionstyret.HälsningarSiv…
 • Näringslivs-nyheter

  • Du kan säkert få hjälp om du ringer upp kommunens växel och frågar efter ansvarig för Näringslivsnyheter.Siv Bildtsén
 • Finns det en framtid i Simrishamn

  • Ja, det finns en framtid, men knappast med det styre vi har i dag. Den nuvarande majoritetens spariver gör att kommunen krymper i stället för växer.Vi i Miljöpartiet vill satsa på byarna och skolorna…
 • Skolan

  • Jag håller helt med dig i allt du skriver. Tyvärr har vi i Miljöpartiet för tillfället ingen möjlighet att påverka de beslut som majoriteten tar, beslut som innebär en ständig krympning av kommunen på…
 • MAT

  • Mat

   Ja, vi i miljöpartiet är lika frustrerade som du. Vi har kämpat för ekologisk mat i skolan i många år nu, men förgäves. I det kommande budgetarbetet kommer vi att föreslå mer pengar till skolan, bland…
 • Ang,behandlingshem i Hammenhög.

  • Ang,behandlingshem i Hammenhög

   Det är inte en fråga som behandlats politiskt. Jag tror inte ni behöver vara rädda för att de som bor på behandlingshemmet ska vara till besvär i Hammenhög. Behandlingshemmet tar ansvar för sina klienter…
 • Pendlarbidrag!

  • Ja, det vore ju en bra väg att få folk att bo kvar i kommunen. Men vi har väldigt många, som pendlar till arbeten utanför vår kommun, så det skulle nog bli väldigt dyrt. Jag tror inte att vi klarar en…
 • Nystart för byarna

  • Ja, det finns exempel på att skolor drivs som LEADER-projekt. Håller helt med dig om att skolan är mycket viktig för byn. Nu händer det ganska mycket med byskolorna i Simrishamn, så vi får avvakta utvecklingen.Siv…
 • Projekt i LEADER-anda

  • Ja, det krävs kunskap för att klara att söka LEADER-pengar.Siv Bildtsén
 • Utbildning

  • Det är möjligt, men antagligen inte särskilt lätt.Siv Bildtsén
 • Friskolor?

  • Miljöpartiet är positiva till friskolor, och ser just nu detta som enda möjligheten för Skillinge och Sankt Olof. På bdåa ställena finns engagerade föräldrar och bybor, så det kommer säkert att gå bra…
 • Angående byskolorna

  • Ursäkta dröjsmålet med svaret. Miljöpartiet vill ha kvar alla byskolor, men om det endast kan ske genom att några av dem blir friskolor, så ser vi positivt på det. Huvudsaken är att skolorna blir kvar…
 • Friskolor

  • Ursäkta att svaret är sent. Miljöpartiet ville vid kf i maj 2011 att alla byskolor skulle vara kvar, men förlorade. Då fick vi rösta för det som i alla fall betydde att alla skolor skulle vara kvar.Vi…
 • Varför fungerar inte Fråga din politiker

  • Ursäkta dröjsmålet med svaret. Nu är frågan inaktuell.Siv Bildtsén
 • Varför svarar ni inte på mail?

  • Jag har för Miljöpartiets räkning svarat på alla politikerpanelfrågor. När jag varit bortrest, som jag är för tillfället, har det kunnat dröja ett tag, men svar kommer. Så den här frågan ska inte…
 • Vilken forskning visar att det är bättre med större skolnenheter?

  • Ursäkta dröjsmålet med svaret. Delar socialdemokraternas uppfattning.Siv Bildtsén
 • Att strunta i beslut i fullmäktige?

  • Ursäkta dröjsmålet med svaret. Nu är frågan inte aktuell länge, men naturligtvis kan man inte strunta i fullmäktigebeslut.Siv Bildtsén
 • Att kommunicera med sina väljare!

  • Ursäkta dröjsmålet! Nu fungerar sidan tekniskt igen, men i övrigt kan man inte säga att den fungerar, när de flesta politiker avstår från att svara.Siv Bildtsén
 • pendlarparkering på malmövägen 15 gärsnäs

  • Du har fått ett bra svar av Karl Erik Olsson.Siv Bildtsén
 • Nedskräpning

  • Instämmer i de svar du fått från FI och S.Siv Bildtsén
 • Tukta busken

  • Du bör diskutera denna fråga med vår kommundirektör Anna Thott.Siv Bildtsén
 • Det månatliga informations-bladet

  • Instämmer i Gudruns svar.Siv Bildtsén
 • Europan 11

  • Instämmer i Gudruns svar.Siv Bildtsén
 • Vision 2040

  • Miljöpartiet har som remissvar lämnat in en Vision för 2040, som vi kommer att använda framöver i vårt politiska arbete. Tankarna där kommer vi att ha nytta av när vi ska göra handlingsprogrammet för…
 • Skolmat.

  • Jennie, jag håller med dig till 100 % i allt du säger. Miljöpartiet har under förra mandatperioden och denna lagt massor av motioner om ekologisk och närproducerad mat i skolan, och att maten ska lagas…
 • Förskoleverksamheten i kommunen

  • Ursäkta dröjsmålet med svaret. Det har varit ett långt och härligt jullov.Miljöpartiet vill satsa på byskolorna, så att de små barnen ska ha förskola/skola nära hemmet. Vi vill öka personaltätheten och…
 • Språkbruk

  • Ja, det är viktigt att texter som produceras i kommunen är lätta att läsa. Ibland kan dock vissa facknämnder behöva använda svåra ord, men då bör dessa förklaras. Siv Bildtsén
 • Äldreombud

  • Miljöpartiet på riks la den 23 november fram en handlingsplan för kvalitet i äldreomsorgen i 10 punkter. En av dessa är: Inrätta äldreomsorgsinspektörer i alla kommuner. Dessa ska se till att verksamheten…
 • Österlén-Jordbrukets Center

  • Det är viktiga frågor som tas upp i artikeln. Att jordbruket måste förändras mycket för att bli långsiktigt hållbart är nödvändigt. Tyvärr finns liten respons hos politikerna i Simrishamns kommun för…
 • Visionen

  • Ja, vi undrar också. Remissvaren ska vara inne den 10 december, och då kan du få ta del av hur vi och andra tycker att visionen ska se ut.Siv Bildtsén
 • Medborgardialog

  • Tack för informationen.Siv Bildtsén
 • Ang adsl2+

  • Ja, detta är märkligt och man får hoppas att det snart kommer en ändring till stånd. Det måste ju rimligen gå att göra något åt.Siv Bildtsén
 • Fast bredband

  • Det här är en mycket viktig fråga för oss som bor på landsbygden. Utan bra internetuppkoppling är vi utanför i dagens samhälle. Det har ju dock gått framåt sedan jag och min man flyttade till Raskarum…
 • Framtids-verkstäderna

  • Det finns mycket att säga om visionsarbetet, och vi jobbar nu med ett remissvar, som ska vara inne den 11 december. Du kan också lämna in synpunkter.Siv Bildtsén
 • Mat inte bara något att äta...

  • I det här ärendet har Miljöpartiet lagt ett antal motioner för ekologisk och närproducerad mat i skolan. Vi blev lovade att ett svar på ditt medborgarförslag skulle komma under 2010. Tidigare i år har…
 • Bra med ByaMöte

  • Din fråga får du ställa till tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret. Vi politiker är fortfarande inte inblandade i visionsarbetet, men vi ska få lämna remissvar i december.Siv Bildtsén
 • Källsorteringen vid Coop

  • Tack för ett jättebra tips! Jag ska förmedla det till dem som är ansvariga. Det är viktigt att källsortering fungerar annars ger folk upp.Siv Bildtsén
  • Tack för ett jättebra tips! Jag ska förmedla det till dem som är ansvariga. Det är viktigt att källsortering fungerar annars ger folk upp.Siv Bildtsén
 • Visions-arbetet

  • Du får ställa dina frågor om visionsarbetet till tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen.Siv Bildtsén
 • Vad gör ni åt detta?

  • Det är en viktig och allvarlig fråga du tar upp. Vi i Miljöpartiet vill på alla sätt bekämpa de främlingsfientliga åsikterna, och bästa sättet är att ta debatten med dom som har sådana åsikter. Men det…
 • Val på "Valfisken"

  • Tack för dina goda råd.Siv Bildtsén
 • EUROPAN 11

  • Instämmer i Karl-Eriks svar.Siv Bildtsén
 • Sena tåg på Österlen-Vi kräver fungerande tåg!

  • Hej!Jag håller med dig. I går åkte jag med tåget till Malmö på förmiddagen, och det var 10 minuter försenat i Malmö, utan någon synbar anledning (lite folk, vackert väder m.m.). Man sa att det berodde…
 • Storregion Skåne - Kronoberg

  • Miljöpartiet i Skåne har nyligen på ett medlemsmöte sagt ja till att fortsätta diskussionen om en storregion. Däremot har vi inte preciserat hur stor den ska vara.Siv Bildtsén
 • Korrektur-läst förslag

  • Du har redan fått svar på denna fråga av mig.Siv Bildtsén
 • Sjöfartens dag

  • Undrar om stora båtar har lust att göra en omväg för att visa upp sig. Det kostar pengar för dem. Låt oss vara glada för de stora segelbåtar, som då och då visar upp sig i Simrishamn och kringliggande…
 • Medborgar-förslag ???

  • Alla medborgarförslag ska tas emot och behandlas.Siv Bildtsén
 • Östersjöns botten

  • Du har fått mycket utförligt svar av bland annat Karl-Erik Olsson, varför jag inte behöver säga mer om trålningen. Det kommunen kan göra och också gör är att driva Marint Centrum, som är en plats för…
 • Chans för politiker

  • Jag instämmer helt i Anders Arenhags svar. För övrigt hänvisar jag till mitt svar på "Tyck till"-möjlighet.Siv Bildtsén
 • "TyckTill"-möjlighet

  • Jag har svarat på alla frågor och tycker som du att det är tråkigt att allianspartierna inte svarar. Även vi oppositionspolitiker är intresserade av deras svar.En del frågor vi har fätt har egentligen…
 • Biogas i kommunen

  • Du har fått flera positiva svar redan, och det gläder oss i Miljöpartiet. Vi har skrivit motioner och frågor om detta i flera år, Nu låter det som om det äntligen ska bli verklighet med en biogaspump…
 • Borgerlig vigsel

  • Du har fått svar på dina frågor av Karl-Erik. Lycka till!Siv Bildtsén
 • Vårdnadsbidrag

  • Miljöpartiet tycker inte att idén med vårdnadsbidrag är bra. Den har många nackdelar, bland annat kan den ses som en kvinnofälla. I stället vill vi införa något vi kallar barntid.Båda föräldrarna ska…
 • Bättre disciplin

  • Dina synpunkter kan säkert komma till nytta för dem som är ansvariga för Politikerpanelen. Fortsätt gärna att intressera dig för det kommunala arbetet.Siv Bildtsén
 • Marint center/Övergödning Östersjön/Åar & vattendrag

  • Det finns otroligt mycket att göra på miljöområdet i Simrishamns kommun. Vi antog år 2009 fem lokala miljömål, och vi bör snarast anta de återstående tio. Tre viktiga miljömål i detta sammanhang är Myllrande…
 • Återvinningsstationen och återvinningscentralen.

  • Du har helt rätt i att det är viktigt med återvinning. Sophanteringen och återvinningen sköts av ÖKRAB och FTI, men visst har vi politiker ett ansvar. Vi ska ställa krav på att det fungerar tillfredsställande…
 • Felaktig beslutsprocessen enl PBL

  • Kommunens hantering av planärenden lämnar en del övrigt att önska. Därför ser det också ut som det gör, med längdragna ärenden fram och tillbaka, och därför är länsstyrelsen ofta kritisk. Miljöpartiet…
 • Ungdomar och droger i Simrishamn

  • Bra att du tar upp denna viktiga fråga. Jag instämmer i de svar, som redan getts.Siv Bildtsén
 • Ungdomar och droger i Simrishamn

  • Det här är en mycket gammal fråga som dykt upp. Trodde faktiskt att jag svarat på alla frågor. Håller med dig om att det är viktigt att arbeta drogförebyggande, och jag hoppas din fråga har nått socialkontoret.Siv…
 • Angående kommunens lokal nere vid hamnen där det idag är en cykelaffär

  • Du får prata med personalen på samhällsbyggnadsnämnden om detta.Siv Bildtsén
 • Likaprincipen vid kommunens försäljningar?

  • Det är väl ändå inte rimligt att man ska sälja ut allt kommunen äger bara för att en verksamhet sålts? Det fanns kanske fler skäl att sälja slipen än att en presumtiv köpare hört av sig?Siv Bildtsén
 • Kostnaden för de nya bryggorna i småbåtshamnen

  • Du har fått svar på vad det kostar. Och ja,vi måste underhålla även bryggor. Man behöver inte ställa det ena mot det andra, vi har råd till både skolor och bryggor.Siv Bildtsén
 • Omfråga!

  • Detta är en klurig fråga som jag inte kan svara på.Siv Bildtsén
 • Kommunikationen i och från och till Österlen

  • Som jag tidigare sagt så håller jag med dig om att där är en obalans mellan väst och öst i Skåne. Men vi bör också se oss som ett helt Skåne, där vi på Österlen ändå har nytta av en hel del i västra…
 • Lokalen vid hamnområdet där det för närvarande ligger en Cykelaffär

  • Hänvisar till socialdemokraternas svar. Ska vidarebefordra din fråga till vår ledamot i samhällsbyggandsnämnden.Siv Bildtsén
 • Marginaliserad eller icke informerad!?

  • Marginaliserad eller icke informerad

   Det du frågar är väl om du skulle kunna svara på allmänhetens frågor på Politikerpanelen. Det är en fråga till kommunledningen, som du får ställa till den.Siv Bildtsén
 • Lokalpolitiker i Östra Skåne måste lobba i Region Skåne för bättre kommunikationer i och från Simrishamn.

  • Du har helt rätt i obalansen mellan västra och östra Skåne. Eftersom västra Skåne är mera tättbefolkat har de också fler representanter i regionfullmäktige, och då blir det väl lätt så att de gynnar sin…
 • Angående nya de bryggorna vid småbåtshamnen.

  • Du har fått ett tydligt svar av socialdemokraterna. Jag instämmer i det.Siv Bildtsén
 • PENGAR

  • Det är helt klart att både nämnden och förvaltningen behöver hjälp. Den skada som blivit sedan den 11 april, då BUN-chefen, med BUN-ordförandens goda minne antar jag, annonserade att gymnaset ska läggas…
 • Cykelaffären på hamnområdet i Simrishamn

  • Miljöpartiet instämmer i Karl-Erik Olssons svar. Ta kontakt med samhällsbyggnadförvaltningen!Siv Bildtsén
 • Ekologiskt och närodlat till barnen i kommunen.

  • Du har helt rätt i allt du skriver. Miljöpartiet har flera gånger under förra mandatperioden motionerat om ekologisk och närproducerad mat i skolan, men utan framgång. Förra året la en person från Hammenhög…
 • Hur stor (eller liten) är skolpengen i Simrishamn?

  • Hänvisar till Karl-Erik Olssons svar ang. beloppen. Vi i miljöpartiet kommer att kämpa för att BUN ska få mer resurser, så att de kan höja skolpengen. Vi tror också att det finns ganska många i kommunfullmäktige…
 • Cykelaffären nere viid hamnen

  • Cykelaffären nere vid hamnen

   Du har fått ett utförligt svar av Karl-Erik. Finns det något ytterligare i detta, som vi inte känner till, får du gärna återkomma.Siv Bildtsén
 • Datum, transparens och sociala nätverk

  • Tack för många bra synpunkter. Visst går den här politikerpanelen att göra mycket bättre. Vi tar dina synpunkter till oss.Siv Bildtsén
 • Skolpengen

  • Ja du, det verkar som om de borgerliga partierna bojkottar politikerpanelen, så troligen får du inte svar från dem. Vi i miljöpartiet vill höja skolpengen, och vill göra det rejält. Oppositionen är enig…
 • Undersökning

  • Ja, det är ett nedslående resultat. Och inte blir åsikterna om vår kommun bättre av att halvera några byskolor. Eller hota gymnasiet med nedläggning. Siv Bildtsén
 • Läs och lär om skolan som katalysator för växt

  • Ja, du har naturligtvis rätt. Liksom vi och fi. Men det är skillnad på att ha rätt och få rätt.Siv Bildtsén
 • Hyra av skollokaler

  • Det finns en grupp tjänstemän som fått till uppgift att jobba med detta, efter att frågan kommit upp om att stänga gymnasiet. Det är tråkigt att man inte tidigare brytt sig, för så här borde det inte…
 • Skola och barnomsorg

  • Du vet att du har Miljöpartiets stöd. Vi har fattat ett enigt beslut om att vi vill höja skolpengen. Precis som du säger: det är en satsning på framtiden.Siv Bildtsén
 • FokusGrupper

  • Vidarebefordrar frågan till dem som varit emd där.Siv Bildtsén
 • Byskolorna, demokrati och ärlighet

  • Frågan är ställd till Karl-Erik, och jag ser också fram emot hans svar.Siv Bildtsén
 • Fördelning mellan unga och gamla i Simrishamns kommun

  • Intressanta siffror du har tagit fram. Under många år har skolan varit underbudgeterad och socialförvaltningen överbudgeterad. Kan det ha berott på olika inflytelserik ledning? Eller beror det på något…
 • Skolpengen

  • Ja, frågan får gå vidare till dem som gjorde det.På vårt årsmöte 2011 valde vi att yttra oss om den viktigaste frågan just nu, och det var skolpengen. Vi var eniga om att skolpengen ska höjas.Siv Bildtsén
 • Byskolorna

  • Tack för att du är så trägen! Du vet att du har vårt fulla stöd.Siv Bildtsén
 • Framtidsverkstad

  • Jag har fullt förtroende för våra tjänstemän på samhällsbgygnadskontoret och ser fram emot att få vara med i en framtidsverkstad.Siv Bildtsén
 • Åldershomogena klasser 2

  • Ja, du vet att Miljöpartiet delar dina åsikter. Det där med åldershomogena klasser är inte relevant. Det bygger på att alla barn som är 10 år är precis lika mogna och lika långt komna i sin utveckling…
 • En ökad inflyttning till Simrishamn av folk i arbetsför ålder!

  • Ja, du har så rätt. Miljöpartiet vill höja skolpengen så att vi kan ha våra byskolor kvar. Det är en satsning för framtiden.Siv Bildtsén
 • "TyckaTill"-möjlighet

  • Instämmer i Anders Arenhags svar.Siv Bildtsén
 • Syre-sättning av Hanöbukten

  • Det har helt säkert gjorts en massa beräkningar, och nu får vi se om de stämmer. Hoppas det går bra.Siv Bildtsén
 • Österlengymnasiet

  • Miljöpartiet vill inte lägga ner ÖSterlengymnasiet. Vi vill satsa på både grundskolan och gymnasiet och höja skolpengen. Det blir dyrare för att vi har färre elever, men då får det bli det. Det viktiga…
 • Byskolorna

  • Håller helt med dig i allt du säger. Mijlöpartiet står fast vid att det ska finnas F-6 i alla byskolor. Siv Bildtsén
 • Samverkan mellan sokola och arbetsliv

  • Samverkan mellan skola och arbetsliv

   Vi har en väldigt duktig näringslivsutvecklare, Lars Persson, som jag tycker du ska ta kontakt med, så får du korrekta svar om samverkansgrupper.Det är viktigt med utbildning som leder till jobb för våra…
 • Åldershomogena klasser

  • Jacob, du kan inte ha menat att ställa denna fråga till Miljöpartiet, eller hur? Du vet att vi vill ha kvar alla byskolor F-6. Det finns massor av bra sätt att lösa hur klasserna ska sättas samman.Siv…
 • F-6 skolor OCH samverkan

  • Jag förstår din oro helt och hållet. Som du säkert vet vill Miljöpartiet att alla byskolor ska vara F-6. Det är så viktigt att det ska få lov att kosta.Siv Bildtsén
 • Varför handlar ni mot bättre vetande?

  • Det gör inte Miljöpartiet. Vi håller fast vid F-åk 6 i alla byskolor. Vi tror inte att ålderhomogena klasser i små skolor är bättre. Vi tror däremot att byskolorna är en investering för framtiden. Vi…
 • Tävling om vindfångare

  • Instämmer i Vänsterpartiets svar.Siv Bildtsén
 • Imponerande maskiner

  • Jag förstår inte din fråga och avstår därför från att svara.Siv Bildtsén
 • Vem rekryterar dessa usla Barn- och ungdomsförvaltningschefer?

  • Det är politikerna och inte förvaltningschefen som fattar besluten, men visst har en förvaltningschef stort inflytande. Nedmonteringen av skolorna är mycket olycklig för kommunen, och vi får kämpa tillsammans…
 • Strategisk plan?

  • Visst, det här förslaget i scenario 6 är början på en nedmontering av byskolorna. Helt klart. Men vi får inte låta det ske.Siv Bildtsén
 • Varför svarar inte majoriteten?

  • Ja, vi är lika nyfikna som du på vad alliansen har att säga till alla er, som har reagerat på deras dåliga förslag.Siv Bildtsén
 • Piratenskolan

  • Du visar på hur totalt fel detta scenario 6 slår. Vi får kämpa för att det inte skall bli verklighet.Siv Bildtsén
 • Skolan i kommunen

  • Du har helt rätt och du argumenterar så väl. Vi tar till oss allt du sagt och använder det när vi nu ska kämpa i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Siv Bildtsén
 • Österlengymnasiet

  • Ja, vi i miljöpartiet tycker också att de som kommit på idén att lägga ner Österlengymnasiet har fel. Fel, fel, fel! Att i all hast ställa till det så för er ungdomar är oansvarigt.Siv Bildtsén
 • Kvaliteten på undervisningen

  • Åldershomogena klasser är inte ett mått på kvalité, när det gäller små skolor. Se frågan "Grov manipulation i byskola-argumentation". Studien du efterfrågar är Monika Vintereks forskningsrapport från…
 • Hallå!!! Kan någon ge mig ett svar?

  • Nej, det tycks inte vara så att alliansen kan ge dig något svar. Men du ser att samtliga oppositionspartier är på din sida, mer eller mindre. Vi i mp står fast vi att vi vill att byskolorna ska vara kvar…
 • Skolor och handel

  • Det är knappast miljöpartiets linje med ett så stort företag som IKEA här. Bara jag tänker på den parkeringsyta som krävs blir jag rädd. Ska vi ta vår fina åkermark i söder eller våra vackra naturområden…
 • Hur har ni tänkt egentligen?

  • Ja, det är moderaterna, folkpartiet, centern och österlenpartiet som ska svara på din fråga i rubriken. Det har hittills inte sett ut som om dom kan det.Om jag får gissa vad dom tänkt, så tror jag det…
 • Grov manipulation i byskola-argumentation

  • För oss oppositionspartier känns det oerhört bra att ha era åsikter och ert stöd bakom oss när vi nu ska göra vad vi kan i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Tack, föräldrar, för att ni kämpar!Siv…
 • Angåeende byskolorna

  • Jo, ni har alldeles rätt. Miljöpartiet har hela tiden sagt att byskolorna ska vara kvar i sin nuvarande form därför att skolan är viktig, både för de barn som går där nu och för att fler ska flytta in…
 • Fint initiativ

  • Instämmer i svaret från Fi.Siv Bildtsén
 • Höjd skatt, för Österlengymnasiet

  • Höjd skatt för Österlengymnasiet

   I åtta år har kommunen gått med överskott, och det beror på felbudgetering, vill jag säga. Man kan budgetera mera rätt och klara 4 Mkr. Sedan kan man höja skatten med 25 öre, det ger kommunkassan ytterligare…
 • Gymnasieskolan

  • Miljöpartiet vill ha gymnasiet kvar, absolut. Det är en viktig del av Simrishamn. Siv Bildtsén
 • Finns det någon anledning att stanna kvar?

  • Ja du Jenny, du pekar på precis det som är det stora felet i alliansens förslag. Att man genom att ta bort gymansiet och krympa byskolorna förminskar vår kommun och kommer att hamna i en nedåtgående spiral…
 • Byskolor bort - en katastrof för framtiden!

  • Ja, Agneta, dina frågor ställer du till alliansen, och partierna där tycks inte vilja svara. Vi i oppositionen är eniga med dig i allt du säger. Miljöpartiet har aldrig sagt något annat än att vi vill…
 • Långsiktighet i skolan?

  • Sista frågan först. Det ska går fort nu, så att folk hinner glömma till nästa val, eller hur?Jag lider med er som har små barn, som man föreslår ska skjutsas omkring varenda dag. Det är inte kvalité…
 • Nedläggning av gymnasiet

  • Jag förstår hur du tänker men hoppas att den starka opinionen för gymnasiet här ska lyckas vända avvecklingen till att bli utveckling i stället. Tack för att du deltar i opinionsarbetet!Siv Bildtsén
 • Ang byskolorna

  • Du har så rätt i allt du säger. Jag är lika nyfiken som du på vad allianspartierna ska svara. Det är de som satt igång denna cirkus som förorsakat så mycket oro och ängslan. Det kunde dom, men nu kan…
 • Skolnedläggningarna

  • Ja, vi i Miljöpartiet vill att vår kommun ska leva och växa. Vi har alla yttre förutsättningar att kunna leva ett bra liv här. God miljö, vacker natur, ett småskaligt och mångsidigt näringsliv, relativt…
 • Byskolorna

  • Ja du Johan, jag tror du vet svaret. Alliansen hade förstås inte fått så många röster, om de hade talat om vad de ville göra med byskolorna. Och nu är det bråttom, det ska ske snabbt så att folk ska…
  • Ja du Johan, jag tror du vet svaret. Alliansen hade förstås inte fått så många röster, om de hade talat om vad de ville göra med byskolorna. Och nu är det bråttom, det ska ske snabbt så att folk ska…
 • Amen herreGUUUD inte nu igen! Hammenhögsbarn/7-12 år

  • Ja, Åsa, du har helt rätt. Byskolornas vara eller inte vara är en landsbygdsfråga. Vill vi ha en levande landsbygd så är byskolorna absolut nödvändiga. Det är Simrishamns kommuns chans att växa att vi…
 • Österlengymnasiet

  • Förlåt att jag är sen med svaret. Din sons situation visar hur allvarligt fel det är att hastigt driva igenom ett beslut om nedläggning. Det är överhuvudtaget fel. Simrishamns kommun ska inte nedmonteras…
 • Byskolorna

  • Ja, du har alldeles rätt. Miljöpartiet har i sitt valprogram att vi vill ha byskolorna kvar t.o.m. åk 6. Det är vi faktiskt ganska ensamma om. De små byskolorna har alla de fördelar du beskriver och våra…
 • Vad händer???

  • Ja, jag förstår verkligen er oro och jag blir upprörd över hur ni behandlas. Det är så fruktansvärt onödigt, för Simrishamn är ingen fattig kommun i kris. Förra året gjorde kommunen ett överskott på 24…
 • Skolan i Simrishamn

  • Miljöpartiet vill att byskolorna ska vara kvar t.o.m. åk 6 i de sex stora byarna (Skillinge, Hammenhög, Sankt Olof, Kivik, Gärsnäs och Borrby). Skolan i byn är oerhört viktig för de barn som går där…
  • Miljöpartiet vill att byskolorna ska vara kvar t.o.m. åk 6 i de sex stora byarna (Skillinge, Hammenhög, Sankt Olof, Kivik, Gärsnäs och Borrby). Skolan i byn är oerhört viktig för de barn som går där…
 • Konsulter

  • Jag instämmer i de svar du frått från s, v och fi. Sen kan det finnas en viss grund för din fråga, för jag tror att man ibland har använt konsulter lite lättvindigt. Nu tror jag att Simrishamns kommun…
 • När ska ni lyssna på barn och föräldrar??

  • Ursäkta att jag är sen med svaret. Miljöpartiet har under hela valrörelsen kämpat för byskolorna, särskilt de i Skillinge, Hammenhög och Sankt Olof, eftersom vi tror att de är särskilt hotade.Du har helt…
 • Byskolorna

  • Först, ursäkta att jag är sen med svaret. Förstår hur fruktansvärt oroliga ni är. Vi i Miljöpartiet har under valrörelsen särskilt kämpat för skolorna i Skillinge, Hammenhög och Sankt Olof, som vi sett…
 • byskolor och forskning

  • Ber först om ursäkt att jag är sen med svaret. Har nyligen fått information från Ola Swahn om den forskningsrapport, som BUN-chefen Erik Lenne byggde sin argumentation för åldershomogena klasser på…
 • Hur ska jag nå fram till er?

  • Tack, Maria, för ett starkt inlägg. Den här förminskningen av vår kommun, som alliansen är i färd med att genomföra, är hemsk och totalt onödig. Kommunen gick med stort överskott 2010 och har gått med…
 • Skolorna i kommunen!

  • Miljöpartiet har under valrörelsen och hela tiden därefter sagt att byskolorna ska vara kvar från förskoleklass t.o.m. åk 6 i de sex stora byarna. Vi får tydligen stöd endast av Fi. Kommunen gick med…
 • Byaskolorna

  • Som ni nog sett i tidigare svar står miljöpartiet fast vid att byskolorna ska vara kvar i Skillinge, Hammenhög, Sankt Olof, Kivik, Gärsnäs och Borrby i nuvarande form, dvs förskola tom åk 6. Det är ni…
 • Byskolor !?

  • Jag hoppas innerligt att du har rätt i att det inte är för sent att rädda byskolorna.Som du troligen sett i tidigare svar står miljöpartiet fast vi vårt vallöfte att byskolorna ska vara kvar i sin nuvarande…
 • SKA POLITIKERNA HÅLLA SITT VALLÖFTE FRÅN I HÖSTAS ATT BEHÅLLA BYSKOLORNA OCH SATSA PÅ ATT DOM UTVECKLAS?

  • SKA POLITIKERNA HÅLLA SITT VALLÖFTE FRÅN I HÖSTAS ATT BEHÅLLA BYSKOLORNA OCH SATSA PÅ ATT DOM UTVECKLAS?

   Som du kan se i tidigare svar på denna fråga står miljöpartiet fast vid sitt vallöfte. Vi kommer att kämpa för att övertyga andra partier om att byskolorna ska vara kvar F-åk 6. Troligen kan vi hitta…
 • Byskolorna.

  • Ja, löftet från miljöpartiet står kvar. Vi vill att byskolorna ska vara kvar med F-åk 6 i Skillinge, Hammenhög och Sankt Olof. (Kivik, Gärsnäs och Borrby är troligen inte i fara.) Det kommer att kosta…
 • Korsavadsskolan

  • Jag förstår verkligen din upprördhet. Så här får det inte vara. Miljöpartiet har beslutat att vi vill arbeta för ökad skolpeng. Skolan måste få de resurser den behöver för att ge barnen en trygg skolgång…
 • Byskolorna

  • Miljöpartiet står fast. På vårt årsmöte beslutade vi enhälligt att vi ska arbeta för att HÖJA skolpengen. Vi anser att det är oerhört viktigt att satsa på barnen och på skolan. Det kommer att löna sig…
 • Vindkraftverk som ägs av oss själva...

  • Ja, tanken att de som störs av vindkraftverk skulle kunna få billigare el från "sitt" vindkraftverk är klok. Det skulle öka acceptansen och är inte mer än rätt.Att Simrishamns kommun skulle äga vindkraftverk…
 • Simrishamn – en plats för livet

  • Jag förstår precis hur du känner. Det har blivit helt fel med kommunikationerna på Österlen. Jag bor i Sankt Olof och när jag växte upp (för länge sen) fanns här två taxiföretag i byn. Nu är närmaste…
 • Slarvig information

  • Hoppas du fick bra information vid mötet i går. Annars kan du hämta hem den från kommunens hemsida.Siv Bildtsén
 • Samhällsbyggnads-organisationen

  • Jag är övertygad om att samhällsbyggnadsförvaltningens nya organisation är mycket bra. Om du vänder dig till samhällsbyggnadsförvaltningens expedition kan du säkert få veta precis hur organisationen ser…
 • Biblioteksfilialer

  • Jag vill hellre se att biblioteksfilialerna utvecklas i byarna till något mer än vad de är i dag, och självklart i samverkan med skolan.Om vi vill att byarna ska leva, så får vi inte dra ner på den kommunala…
 • Dator-användning

  • Tack för dina synpunkter.Siv Bildtsén
 • Förslag till medborgarförslag ?

  • Du kan skicka in medborgarförslag om vad du vill. Men just detta tror jag inte vinner gehör, eftersom det knappast finns ekonomiskt utrymme för en ny förvaltning.Siv Bildtsén
 • Vindkraftverk

  • Vi i Miljöpartiet är positiva till vindkraft. Vi ska nu sitta ner och noga studera förslagen i den vindkraftsplan, som är ute för samråd, och därefter skriva ner våra synpunkter på den. Det är nödvändigt…
 • Resonera med politikerna

  • I detta forum framför du dina åsikter och får svar från politikerna på ett bra sätt. Vi har tidigare haft att chatta med politikerna, men det har lagts ner, kanske för att det inte blev särskilt frekventerat.Siv…
 • Offentliga handlingar

  • Som du beskriver det får det absolut inte vara, och jag har mailat kommundirektören om detta.Siv Bildtsén
 • Lokalt företagsklimat

  • Tack för tipset.Siv Bildtsén
 • Biblioteksfilialer

  • För oss i Miljöpartiet är det viktigt att byarna får leva och växa. Därför vill vi att där bland mycken annan kommunal service också ska finnas ett bibliotek. Detta bibliotek kan vara en bra samlingspunkt…
  • För oss i Miljöpartiet är det viktigt att byarna får leva och växa. Därför vill vi att där bland mycken annan kommunal service också ska finnas ett bibliotek. Detta bibliotek kan vara en bra samlingspunkt…
  • För oss i Miljöpartiet är det viktigt att byarna får leva och växa. Därför vill vi att där bland mycken annan kommunal service också ska finnas ett bibliotek. Detta bibliotek kan vara en bra samlingspunkt…
  • För oss i Miljöpartiet är det viktigt att byarna får leva och växa. Därför vill vi att där bland mycken annan kommunal service också ska finnas ett bibliotek. Detta bibliotek kan vara en bra samlingspunkt…
  • För oss i Miljöpartiet är det viktigt att byarna får leva och växa. Därför vill vi att där bland mycken annan kommunal service också ska finnas ett bibliotek. Detta bibliotek kan vara en bra samlingspunkt…
 • Låga vindkraftverk

  • Det är intressant med alla sätt att utvinna energi ur vinden. Det finns ett företag i Trelleborgstrakten, som utvecklar en helt ny sorts vindkraftverk, kanske i stil med de du tänker på.Siv Bildtsén
 • By-modell

  • Miljöpartiet vill att byarna ska leva och växa. Sankt Olof har alla möjligheter till det, men då får vi hela tiden vara uppmärksamma på att det inte dras in på kommunal service och annat som behövs för…
 • Mötesplats / Profilering av kommunen

  • Personligen tycker jag mycket om ditt förslag om ishall. En sådan är till stor glädje för små och stora hockeyspelare, konståkare och allmänheten. Det saknas en sådan i vår del av Skåne. Numera tror jag…
 • "Spelet om Simrishamn"

  • "Spelet om Simrishamn"

   Tack för förslaget.Siv Bildtsén
 • Logistiska glasögon

  • Jag hänvisar till mina svar på inlägg med liknande innehåll på Politikerpanelen.Siv Bildtsén
 • Bättre information tack!

  • Vi har hört från flera håll detsamma som du säger nu, att informationen inte varit acceptabel. Jag skulle önska en utredning om hur det egentligen gått till. Vet vi inte det kan vi ju inte göra det bättre…
 • Öppna landskap

  • Miljöpartiet har under hela mandatperioden sagt nej till byggplaner i Norrekås-Örnahusen, och vi var enda parti som reserverade oss i kommunstyrelsen i denna fråga. Vi har också träffat byalaget och gjort…
  • Miljöpartiet har under hela mandatperioden sagt nej till byggplaner i Norrekås-Örnahusen, och vi var enda parti som reserverade oss i kommunstyrelsen i denna fråga. Vi har också träffat byalaget och gjort…
  • Miljöpartiet har under hela mandatperioden sagt nej till byggplaner i Norrekås-Örnahusen, och vi var enda parti som reserverade oss i kommunstyrelsen i denna fråga. Vi har också träffat byalaget och gjort…
 • Logistisk planering av byarna

  • Du har fått många bra svar. Nästan alla partier är positiva till att byarna ska leva och växa. Låt oss hoppas att denna positiva attityd håller i sig.Jag tror att det är viktigt att byinvånarna är aktiva…
 • Politiker-tjabb

  • Tack så mycket för tipset!Siv Bildtsén
 • Äldre befolkning

  • Äldre befolkning

   Många äldre flyttar till Simrishamns kommun för att tillbringa sin pensionärstid här, och det är bra. Även äldre människor betalar skatt och vår äldre befolkning är friskare än någonsin.Vi vill att de…
 • Järrestad och Tommarp

  • Ja, jag har alltid talat för att tåget ska stanna åtminstone i en av byarna Järrestad eller Tommarp. Och jag har använt just samma argument som du, att det bara är simrishamnarna som får en några minuter…
 • Östersjön

  • Du har många idéer om Östersjön. Det är knappast möjligt att hitta utrymme i budgeten för att bygga upp en ny förvaltning. Dessutom är vi mycket nöjda med det arbete som Marint centrum gör och den utveckling…
 • Hundbajs

  • Håller fullkomligt med dig att så får det inte vara. Delar de synpunkter som övriga har framfört. Hoppas det blir rättning! Annars måste du höra av dig igen.Siv Bildtsén
 • Dialog i Hammenhög- Välkommen!

  • Tack för inbjudan! Miljöpartiet kommer gärna den 9 mars.Siv Bildtsén
 • Vattenkvalitet

  • Vatten är ett viktigt livsmedel som skall hålla hög kvalitet. Det finns bra vattentäkter på Österlen, från vilka Miljöpartiet vill fortsätta ta vårt vatten. Dessa vattentäkter måste skyddas från föroreningar…
 • Tågtrafiken

  • Vi har i Sverige satsat alldeles för lite på såväl investeringar som underhåll av tågtrafiken. Med den nuvarande regeringen blir det tyvärr inte bättre, utan tvärtom. Den skär ner ytterligare på drift…
 • Jonebergsskolan

  • Ja, det vore fint att få hit en högskola, men vad som är realistiskt är att få till stånd samarbete med högskolor och universitet. Det är på väg i Marint centrum och kan säkert komma även på andra områden.Vad…
 • Gasutvinning på Österlén

  • Jag instämmer i Gudrun Schymans svar. Organisationen Heaven or SHell bedriver ett mycket bra opinionsarbete. Siv Bildtsén
 • Om-organisationen

  • Det ligger ganska många arbetsuppgifter på kommundirektören, som inte utan vidare kan cirkulera på övriga förvaltningschefer. Vi tror alltså inte att det är en bra idé.Siv Bildtsén
 • Europeisk deklaration

  • Visst bör den finnas på biblioteket och på kommunens hemsida.Siv Bildtsén
 • Andra sidan Östersjön

  • Det är en trevlig tanke, men kanske inte en uppgift för våra kommunala tjänstemän. Snarare något för Österlenmagasinet eller Ystads Allehanda. Siv Bildtsén
 • Informationsblad

  • Jag delar inte din uppfattning att informationsbladet är dåligt.Detta har diskuterats här på Politikerpanelen förut. Se tidigare svar.Siv Bildtsén
 • Hej från tonårsmamma!

  • Miljöpartiet vill att byskolorna ska bevaras och att kommunen ska se till att det finns samlingslokaler i alla större byar. Detta ger utrymme för att ungdomar ska ha någonstans att ta vägen även i byarna…
 • Vård o omsorg

  • Vi politiker måste ta tag i frågan om huruvida man ska få leva ihop om man känner att man behöver det, även när en av paret behöver bo på särskilt boende. Jag tycker det är självklart, och tänker arbeta…
 • Genusglasögon på näsan. Fortsättning.

  • Genusglasögon på näsan. Fortsättning.

   I de foldrar om Marint centrum, som finns att få på Marint centrum eller på kommunkontoret, står det: Marint centrum verkar för att sprida kunskap och forskningsresultat på havsmiljöområdet och bidrar…
 • Genusglasögon på näsan

  • Marint centrum granskas av våra kommunala revisorer och helt säkert även av dem som ger bidrag till verksamheten där.Siv Bildtsén
 • SEA-U i Simrishamn

  • Du har fått ett bra och utförligt svar av socialdemokraterna.Siv Bildtsén
 • Hårt vatten

  • Du har fått utförliga svar från österlenpartiet och socialdemokraterna om avhärdning, och det behöver jag inte upprepa. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, och jag vill tillägga, även om det inte direkt…
 • Vadarstövlar, fortsättning

  • Vadarstövlar, fortsättning.

   Det skulle man säkert kunna, och det kanske kommer. Dock finns det begränsade resurser och man får välja vad man kan klara av.Siv Bildtsén
 • Röst-tävling

  • Det är bra att du är miljövän och uppmärksam på klimat- och miljöfrågorna. Det finns ingenting som är viktigare än detta. De frågor du ställer är stora och omfattande. Du får dels titta i vårt kommunala…
 • Vadarstövlar och vattenkikare

  • Du har ett intressant förslag, som jag hoppas någon nappar på.Siv Bildtsén
 • österlen museum

  • Vi i Miljöpartiet är glada för att museet har reparerats och är i gång. Detta motionerade vi om i början av denna mandatperiod. Vi har faktiskt inte diskuterat en strategi för den kommande mandatperioden…
 • Vill ni ha min röst ?

  • Ja, det vill vi gärna. Vi tror faktiskt också att vi förtjänar den. Vi har två stora hjärtefrågor i den här valrörelsen.Den ena handlar om att bevara vår vackra natur, särskilt kustzonen, som hotas av…
 • LOVA-bidrag för havsmilj��n

  • Kommunen kan säkert söka LOVA-bidrag, men man ska också ha bemanning för att genomföra de projekt man ansöker om bidrag till. Hur det förhåller sig med det känner jag inte till.Siv Bildtsén
 • LEADER-organisationen på Österlén

  • Jag känner inte till att där är några problem med LEADER- organisationen, sådan som den är och undrar varför du vill ändra på den.Siv Bildtsén
 • Arbete för ungdomar

  • Instämmer i svar från s och v.Siv Bildtsén
 • Simrishamns del av Östersjön

  • Ja, det är ett bra förslag. Kanske kan Marint centrum initiera ett projekt för arbetslösa ungdomar, så som du beskriver det. Det får då ske i samarbete med arbetsförmedlingen och ev. andra aktörer.Siv…
 • Vad har hänt på 2 år ?

  • Ja, informationen från kommunen kunde vara bättre. Nu är det YA som står för största delen av den information som når allmänheten.Siv Bildtsén
 • Tommarpsåns avrinnings-område

  • Ja, det är jordbruket som bidrar mest till Östersjöns övergödning. Det specialiserade jordbruket med ensidig växtodling och stor användning av handelsgödsel, kraftfoder, kemisk bekämpning och fossila…
 • Vård i livets slutskede,palleativ vård,sjukhus

  • Miljöpartiet stöder förslaget om ett hospice i Simrishamn och vi hoppas det snart blir verklighet. Så som du beskriver det på Pave i Ystad ska det inte få gå till. Siv Bildtsén
 • Vård i livets slutskede,palleativ vård,sjukhus

  • Se tidigare svar på samma fråga.Siv Bildtsén
 • Konstgräs

  • Ja, Miljöpartiet tillhör just nu inte makthavarna, men vi vill ändå säga att vi tycker att det är viktigt att barn, ungdomar och vuxna rör på sig. Fotboll är en sport som passar många. Kan konstgräs betyda…
 • Djurplågeri

  • Miljöpartiets riksdagskvinna Helena Leander har motionerat i denna fråga och du kan gå in på vår hemsida www.mp.se och läsa vad hon säger om saken. Siv Bildtsén
 • Allmän lokal

  • Du har fått svar på din praktiska fråga. Det är dock så att antalet allmänna lokaler för uthyrning minskar och det vill Miljöpartiet motverka. Vi anser att det ska finnas en allmän lokal att hyra för…
 • Upplysning

  • Svar önskas inteSiv Bildtsén
 • Gamla svar

  • Miljöpartiet deltog också i beslutet.Siv Bildtsén
 • Tvärvetenskaplig redaktion

  • Miljöpartiet deltog i beslutet.Siv Bildtsén
 • Kansli-språk

  • Det här exemplet på språkbruk förefaller vara högskolespråk, så som forskare uttrycker sig. Vilket språk man använder beror på vilka man vänder sig till. Är det till allmänheten, bör man nog försöka uttrycka…
 • Lösspringande hundar

  • I de lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamn är det kopplingstvång vid torghandel, på begravningsplatser m.m. under vissa tider. Ett generellt kopplingstvång för hela staden är inte lämpligt att…
 • Tydliga förslag

  • Den här frågan har vi redan svarat på. Se svar på "Vi politiker" den 30 juli.Siv Bildtsén
 • VALET 2010

  • Röstkorten skickas ut den 24-30 augusti, så dem hinner ni inte få med er. Men ni bör kunna förtidsrösta var som helst i Sverige, även om ni inte har röstkort med er. För säkerhets skull, kontakta valmyndigheten…
 • Ny i kommunen..

  • Du kan läsa Miljöpartiets handlingsprogram för Simrishamn på vår hemsida www.mp.se/simrishamn. Kring månadsskiftet kommer vår hushållsfolder med en hel del information. Och så är du välkommen att maila…
 • Övertro på konsulter

  • Din frågeställning är berättigad, när man ser hur många konsulter som ständigt är i farten i Simrishamn. Politikerna uppmanar förvaltningarna att vara restriktiva med användningen av konsulter, men det…
 • Konsult-upphandling

  • Vi politiker har beslutat att denna vindkraftsplan ska tas fram. Sen måste vi överlåta till tjänstemännen att genomföra arbetet. De har naturligtvis löpande kontakt med politkerna i sin nämnd, i detta…
 • Alternativ vindkraft

  • Jo, visst vill Miljöpartiet satsa på alternativ vindkraft. Vi vill göra det lönsamt att producera sin egen el. Man ska kunna leverera förnybar el in på elnätet. Vi vill införa ett system med fastpris…
 • Vindkraftsplan

  • Tack för upplysningarna, som säkert kan vara till nytta.Siv Bildtsén
 • Dinosaurie-vindkraftverk

  • Du har många fina tips om vindkraftverk i småskalig verksamhet. Arbetet med en vindkraftsplan pågår just nu i vår kommun och vi kommer alla att få möjlighet att diskutera förslaget.De stora vindkraftverken…
 • Vindkraftverk

  • Du får vända dig till samhällsbyggnadskontoret för svar på en sådan fråga.Siv Bildtsén
 • Fotogen-avgaser på Österléns himmel

  • Bra att du är miljövän! Miljöpartiet vill att den största delen av alla transporter, både av människor och gods, ska ske via klimatvänliga och effektiva färdmedel såsom gång, cykel, kollektivtrafik, tåg…
 • "Vi politiker ...."

  • Miljöpartiet har ett program som vi är ense om, och det är det som väljarna röstar på. Sen finns frågor, där vi just nu inte är eniga, till exempel om kommunsammanslagning, och då säger vi inte heller…
 • Lärlings-utbildningar för flickor

  • I Miljöpartiets valmanifest står det att vi vill satsa mer på yrkesutbildningar och lärlingsplatser. För Miljöpartiet är det självklart att alla utbildningsvägar är öppna för både pojkar och flickor.Siv…
 • jonebergsskolan

  • Hänvisar till de svar du fått från s, c och m.Siv Bildtsén
 • Program för Österlén

  • Dina synpunkter är mestadels helt i linje med Miljöpartiets politik, till exempel när det gäller gifter och konstgödning i jordbruket eller stöd till småföretagare på Österlen. Du kan läsa mer om vårt…
 • Cykelvägar o planteringar, trivsel

  • Ja, Sankt Olof är en hotad by, det inser vi i Miljöpartiet och vi tänker under den kommande mandatperioden särskilt driva att vi måste satsa på byarna så att de växer. Då blir det bättre underlag för…
 • Minska på koldioxiden

  • Du kommer med ett intressant förslag, men det kan knappast vara politikernas ansvar att ordna detta. Kanske är butikerna i byarna intresserade av att sälja ved? Du får föreslå dem det.Siv Bildtsén
 • "Göra-lista"

  • Hej!Visst har vi en göra-lista. Vårt handlingsprogram för kommande mandatperiod kan du läsa på vår hemsida www.mp.se/simrishamn.Siv Bildtsén
 • Meningsfull sysselsättning

  • Det är lite oklart om du menar arbeten i den kommunala verksamheten eller i näringslivet. I den kommunala verksamheten vill vi satsa på byskolorna. De ska vara kvar i byarna och de skall få tillagningskök…
 • Vända på utvecklingen

  • Miljöpartiet har som stor valfråga att kommunen måste satsa på byarna så att folk vill bo kvar och också att folk vill flytta in. Den kommunala servicen med skolor, daghem, äldreboenden, bibliotek m.m…
 • Var blev Simrishamn av

  • Vad jag vet har inte hela Ystad någonsin hört till Österlen. Somliga säger att gränsen till Österlen går vid Nybroån. Vi kallar det Ystad-Österlenregionen, när vi talar om Ystad, Tomelilla och Simrishamn.Siv…
 • Strandskydd

  • Karin, du frågar vilket parti du ska rösta på om du vill bevara vår vackra kustzon. Det är Miljöpartiet, som under hela nuvarande mandatperiod har kämpat mot exploatering i kustzonen, och det kommer vi…
 • Tack för snabbt svar :)

  • Vi kommer den 18 augusti till Strandvägen 4. Siv Bildtsén
 • Småskaligt socken-styre

  • I vårt parti diskuterar vi frågan om sammanslagning av kommunerna, men är inte färdiga med det. Det kan vara bra med samarbete mellan kommuner, men det medför också att det bara är de stora partierna…
 • Brandstationen i Sankt Olof

  • Jag har talat med socialdemokraterna, som är med i styrelsen för Sörf. Vi får hoppas att de tillsammans med övriga som bestämmer kan få igenom en ändring av beslutet. Att lägga ner brandstationen är förstås…
 • HUr ska simrishamn se ut?

  • Hur ska Simrishamn se ut?

   Hej!Vi vill gärna prata med er. Maila mig på siv@bildtsen.pp.se eller ring 0709 149 760och säg en tid och plats som passar er.Siv Bildtsén
 • Öppet hus på Strandvägen

  • Hej!Vi kommer den 18 augusti. Jag svarade dig på mail, men svarar nu här också, för att inte ha obesvarade frågor på politikerpanelen.Siv Bildtsén
 • Bedömning av offert

  • Det finns knappast anledning att betvivla att upphandlingen gått rätt till så här långt. Upphandlingar är sådant som revisionen granskar särskilt noga.Siv Bildtsén
 • Bok om Östersjön

  • Tack för ditt engagemang. Miljöpartiet har länge engagerat sig för Östersjön. Mycket måste göras på nationell nivå och på EU-nivå, eftersom vi delar Östersjön med åtta andra länder. Jordbrukets utsläpp…
 • Delen av kommunen som kallas Östersjön

  • Simrishamns kommun är duktig på Östersjöfrågor, genom både Marint Centrum och KIMO. Dessa organisationer berörs knappast av omorganisationen av nämnder, styrelser och förvaltningar.Siv Bildtsén
 • Kräv att tågen stannar i Järrestad och Tommarp

  • Jo, en snabb tågförbindelse till Malmö är viktig för Simrishamns kommun. Med den skulle fler kunna bosätta sig i Simrishamns kommun och arbeta i Malmöregionen. Vad beträffar stopp i Järrestad och Tommarp…
 • vård

  • Jag försöker svara på alla frågor, men den här frågan är inte ställd till Miljöpartiet.Siv Bildtsén
 • Modigt

  • Du har rätt i att man inte ska göra sverigedemokrater till offer.Siv Bildtsén
 • Demokrati

  • Vem utesluter partier? Om du menar att sd inte har representation i kommunfullmäktige, så beror ju det på att de har slutat. Vi vill gärna ta debatten med sd, men det finns ju ingen att debattera med…
 • vård

  • Din första fråga får socialnämnden svara på och din andra regionen. Tyvärr vet jag inte svaren, men jag förstår din frustration. Vi kämpade för att ha sjukhuset kvar, vilket skulle innebära akutmottagning…
 • Grön Flagg

  • Självklart ställer vi i Miljöpartiet gärna upp och gör ert projekt mera känt i kommunen, men det är kanske bättre om ni får hjälp med detta av kommunledningen.Siv Bildtsén
 • Hundar på stranden juni-aug

  • Mycket bra att du påpekat behovet av information. Av de svar du fått tror jag man kan dra slutsatsen att det blir bättre skyltat i år.Siv Bildtsén
 • Kommunikation - bredband

  • Du har fått svar som säger att vi har 100-procentig täckning, men det tycks inte stämma för dig. Har du prövat ADSL?Det är en viktig fråga du tar upp, och du har helt rätt i att vår kommun behöver att…
 • Cykelväg

  • Ja, det är viktigt med cykelvägar, och vi har det som en viktig punkt i vårt kommunala handlingsprogram. Du har helt rätt i att barn måste kunna cykla på egen hand och inte alltid bli skjutsade, men då…
 • 150 personer per politiker i Stan

  • Vi i Miljöpartiet är i alla fall oskyldiga till den snedfördelning du nämner. Vi har 16 namn på vår lista till valet i höst, och ingen från Simrishamns tätort. Det kan ju också vara fel, men tyvärr ville…
 • Upphandling. Fortsättning.

  • Din tankegång är i princip riktig, och i den bästa av världar skulle förstås ÖsterlenMagasinet skriva vederhäftiga och kritiska artiklar om företeelser i kommunerna. Men ÖsterlenMagasinet är i huvudsak…
 • Mandatperiodens sista skälvande månader

  • Jo, visst bör de nya politikerna besluta om sin organsiation, men det är också en fördel att ha organisationen klar så att den politiska verksamheten kommer igång snabbt. Vi får se om de politiska partierna…
 • Organisations-utredningen (forts)

  • Även på denna fråga har Karl-Erik lämnat ett bra svar som jag instämmer i. Siv Bildtsén
 • Upphandling

  • Du har fått ett utförligt svar av Karl-Erik. Vi fritidspolitiker får lita på kommunens revisorer, som granskar kommunens verksamhet. De har inte framfört några anmärkningar på upphandlingen.Siv Bildtsén
 • Organisations-utredningen

  • I Karl-Eriks svar ser du var du kan få tag på utredningen. Miljöpartiet har lämnat svar, som innebär att vi inte stöder det förslag som kommundirektören gett. Vi vill hellre ha många fritidspolitiker…
 • Segla till Palanga

  • Segla till Palanga

   Detta är ett bra förslag och du ser att det skickats till hamnchefen.Siv Bildtsén
 • Invånarekontakt mellan vänortskommuner

  • Det arbetas med de gemensamma problemen i Östersjön genom Kimo Baltic Sea och Marint centrum, som du kan läsa om på Simrishamns hemsida. (KIMO står för Kommunernas internationella miljöorganisation.)Men…
 • Webb-enkät från Norrekås och Örnahusens Byalag

  • Byalaget känner väl till miljöpartiets ståndpunkt i denna fråga. Vi har under hela mandatperioden kämpat för att naturvärden i kustzonen ska skyddas. Likaså har vi motionerat om att översiktsplanen ska…
 • Vänorten Palanga

  • Du har fått ett bra svar av Karl-Erik. Bra att du påminner oss om detta.Siv Bildtsén
 • Loppis

  • Du har redan fått svar på din fråga. Lycka till med försäljningen! Det är bra att gamla saker blir återanvända. Siv Bildtsén
 • Vem vill bo i närheten av en järnväg ?

  • Vem vill bo i närheten av en järnväg?

   Det är väldigt många som vill bo i närheten av en järnvägsstation. Se till exempel på vilket uppsving Smedstorp och Gärsnäs har fått. För framtiden måste vi få mer spårbunden trafik och mindre vägtrafik…
 • Alla skattebetalare involverade i förändringsarbetet

  • Den här organisationsförändringen är nu ute på remiss hos de politiska partierna, och jag håller med dig om att förslaget borde vara tillgängligt på hemsidan. Vi kommer inte att acceptera det lagda förslaget…
 • Organisationsöversyn

  • De politiska partierna arbetar just nu med remissvaret på tjänstemannaförslaget om omorganisation. Vi anser att det är fel ordning att låta en tjänsteman på en presskonferens få lägga fram sin vision…
 • Den demokratiska processen

  • Ja, demokratin måste ständigt värnas. Du säger att de politiska partierna är en dålig rekryteringsbas till kommunala förtroendeuppdrag. Hur skulle du vilja ha det i stället? Jag ser inte något annat sätt…
 • Dubbelarbete, glapp, handlingsförlamning

  • Du har som kommuninvånare många sätt att påverka. Det bästa är att vara aktiv i ett politiskt parti, men du kan ju också lämna medborgarförslag och komma till fullmäktige och argumentera för dem. Andra…
 • Vårstädning

  • Jag blir mycket ledsen över att höra om dessa missförhållanden. Kanske kan det förklaras med att vi haft en ovanligt lång vinter, och att snön smält undan först alldeles nyligen, så att man inte hunnit…
 • Tydligt, detaljerat organisations-schema

  • Det går att finna ut hur kommunen är organiserad i dag på kommunens hemsida. Det som är viktigt är hur organisationen tillåter att så många som möjligt får vara med och påverka och hur organisationen…
 • Aktuell östersjöavdelning på biblioteket

  • Bra förslag, som vi hoppas att biblioteket genomför.Siv Bildtsén
 • Cykelväg

  • Miljöpartiet har i sitt handlingsprogram att byarna ska knytas samman med cykelvägar, och i vårt nya program för kommande mandatperiod lägger vi till att vi vill fullt ut genomföra en cykelled längs kusten…
 • Inbjudan till lokal valdebatt i H-hög

  • Tack för inbjudan. Miljöpartiet kommer gärna. Siv Bildtsén
 • Tempratur i sporhallen i Hammenhög

  • Du har fått utförliga svar och jag vill bara tillägga att det är bra att du uppmärksammar oss på sådant som är fel.Siv Bildtsén
 • Branteviksbornas kamp (forts)

  • Se svaret på förra frågan.Siv Bildtsén
 • Branteviksbornas kamp

  • Miljöpartiet anser att det rent allmänt är bättre att bygga i byarna än i känsliga naturområden. Men det är förstås viktigt att bevara den byggnadskultur som är typisk för byn. När vi får en ny översiktsplan…
 • Sned-parkering på Storgatan

  • Min uppfattning är att det finns gott om bra parkeringsplatser i Simrishamn, och att man inte behöver gå särskilt långt. I stadens centrum bör gående och cyklister få mer utrymme, inte mindre.Siv Bildtsén
 • Hantering av medborgarförslag

  • Som tillägg till svaren ovan vill jag säga att det är en bra möjlighet för förslagsställaren att komma till kommunfullmäktige och företräda sitt förslag. Det uppskattar vi mycket.Siv Bildtsén
 • sverige ordförande land

  • Dina viktiga frågor fordrar uttömmande svar. Du har fått bra svar av Karl-Erik Olsson, och jag ska försöka inte upprepa vad han sagt. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern samarbetar inför valet…
 • Enastående arbete

  • Vi förstår att detta är något som engagerar dig djupt och föreslår att du försöker få någon förening intresserad. Det är inte något som ligger inom kommunens kompetensområde.Siv Bildtsén
 • Djurplågeri till sjöss

  • Den här frågan har faktiskt uppmärksammats av en av våra riksdagsledamöter, Helena Leander, i en motion häromåret. Det är allvarligt att man genom för små maskor i fångstredskapen tar upp små fiskar…
 • sverige 2009 ordförandeland

  • För oss i Miljöpartiet är klimatfrågan störst, av den anledningen att om vi inte klarar att hålla temperaturhöjningen under 2 grader, så kommer världen att hamna i stor kris. Det är bråttom att sänka…
 • Simrishamn – ingen plats för båtlivet

  • Det är bra att du uppmärksammar denna fråga, som har stor betydelse i en kommun som vår. Jag tänker, som ersättare i kommunstyrelsen, noga följa hur kommunstyrelsens olika ledamöter ställer sig.Siv Bildtsén
 • Sned-fördelat

  • Jag instämmer i de svar du redan fått, och behöver inte upprepa vad som redan sagts, men vill tillägga att det är tråkigt att du har en så negativ syn på turismen. Vår kommun har alla möjligheter att…
 • Euro-kommun!!!!!!!!

  • Miljöpartiet tycker det är rimligt att vår kommun kan hantera kontantbetalning i euro, eftersom vi har många turister från länder, där valutan är euro. Ett sådant beslut måste fattas formellt riktigt…
 • Simrishamn – en plats för livet?

  • Ansvaret för hamnverksamheten har nu flyttats över till kommunstyrelsen. Tyvärr har miljöpartiet för närvarande bara en ersättarplats i kommunstyrelsen, men i den mån vi får något att säga till om, vill…
 • Otydlig statistik

  • Vi har tidigare klargjort att turismen är en viktig näring i Simrishamns kommun. Att svartjobb och droger skulle vara vanligare i turistnäringen än för övrigt i kommunen finns det inga belägg för. Det…
 • Företagsbesök på trålare

  • Det verkar ju bra att ksub vill göra företagsbesök på trålare, men jag håller med om att det inte är dom som ska övervaka fisket.Det är oerhört viktigt att fiskarna runt Östersjön kommer överens om större…
 • Spara på turist-organisationen

  • Instämmer i Karl-Eriks svar. Turismen är viktig för vår kommun och genererar arbete och pengar.Att biblioteksfilialerna hålls öppna är viktigt för byarna och vi tänker kämpa för byarna i alla avseenden…
 • Onödigt dödande

  • Det engagemang, som Olle Månsson på Kustbevakningen visar i denna fråga är imponerande. Han har drivit frågan i flera år och han har alldeles rätt, det är jag övertygad om. Alla politiska partier bör…
 • vakfråga

  • Det här är en jättesvår fråga. Tjänstemännen måste kunna få besluta i många ärenden, eftersom politikerna omöjligt kan vara med och besluta om alla detaljer. Men politikerna ska ge riktlinjer och ramar…
 • båtkärran

  • Den här frågan har uppmärksammats av revisionen och kommer att behandlas av kommunstyrelsen. Siv Bildtsén
 • Lika behandlig inom kommunen

  • Självklart ska alla företag och alla medborgare behandlas lika, det säger lagen. Du får vända dig till till berörd tjänsteman igen och be om en förklaring. Skulle du inte bli nöjd med svaret, får du återkomma…
 • Hur tar vi oss upp ur vattnet?

  • Bra att du uppmärksammar denna fråga. Jag stödjer till fullo de tidigare svar du fått.Siv Bildtsén
 • Pågatågen uppföljning

  • Det är en mycket viktig fråga du tar upp. Tågen hit till Österlen är avgörande för Österlens framtid. Att jag dröjer med svaret beror på att trafiken är en fråga som handhas av regionpolitikerna, och…
 • Pågatågen

  • Det är längesen du ställde frågan, och jag ber om ursäkt att jag missat den tills nu. Hoppas det har blivit bättre. När Citytunneln är riktigt igång tror jag att även vi kommer att få pålitligare tågtrafik.Siv…
 • Sänkta kostnader räddar jobb

  • Den här finanskrisen har gjort att kommunen har ansträngt sig att få bort onödiga kostnader, och det är bra. Men som Karl-Erik säger, så finns hela tiden behoven inom skola och äldreomsorg kvar. Där kan…
 • Granskning av de politiska partierna

  • Erik, jag tycker att du ska gå med i ett politiskt parti och visa hur det ska vara. Din beskrivning gäller åtminstone inte oss i Miljöpartiet.Du säger att vi är en mycket passiv organisation. Vi sliter…
 • systembolaget

  • Denna fråga har vi inte diskuterat i Miljöpartiet. Min personliga åsikt är att det svenska systembolaget fungerar bra och har ett mycket stort och bra sortiment. Troligen kan också systembolaget bättre…
 • Ungdomsverksamhet (fortsättning)

  • Tyvärr har Miljöpartiet ingen avdelning av Grön ungdom i Simrishamn. Det är något vi önskar men inte har lyckats med ännu.Siv Bildtsén
 • Kommunalvalen 2010

  • Miljöpartiet de Gröna är liksom Fi duktiga på jämställdhetsfrågor. Därutöver är vi det parti, som tar klimat- och miljöfrågorna på störst allvar. Vårt sociala engagemang visar vi i flyktingfrågan och…
 • Har ni ingen ungdomsverksamhet i era partier ?

  • Jo, vi har Grön ungdom och även Gröna studenter, som är mycket aktiva. Jag tror att de hellre arbetar med politik än bygger båtar. Siv Bildtsén
 • Havsresan

  • Jag tror att samtliga partier i Simrishamn jobbar mycket med Östersjöfrågorna. Såväl ett Marint centrum, som håller på att växa fram, som Kimo visar på det.Miljöpartiet har under en längre tid drivit…
 • Jobba för fastboende skattebetalare

  • Du har fått två bra svar från s och m, vars synpunkter jag delar. Visst ska vi jobba för de fastboende, men vi ska också välkomna fritidsboende och turister. Längs den väg där jag bor finns 78 fastigheter…
 • Kan pågatågen börja stanna i Järrestad igen?

  • Tyvärr ser det mörkt ut för både Järrestad och Tommarp. Jag tycker att det borde gå att stanna på något av dessa ställen. Ett sådant stopp förlänger ju restiden bara för dem som ska till eller från Simrishamn…
 • Skolarbete om Destinationsutveckling: Kivik. Vi behöver Era synpunkter!

  • Skolarbete om Destinationsutveckling: Kivik.

   Ni har redan fått ganska uttömmande svar. Jag vill tillägga att Miljöpartiet ser positivt på ert arbete, därför att vi anser det viktigt att byarna utvecklas. Hela Simrishamns kommun ska leva, både i…
 • Fortsättn. "Levande byar"

  • Se tidigare svar på "Levande byar"Siv Bildtsén
  • Se tidigare svar på "Levande byar"Siv Bildtsén
 • pälsdjursgårdar

  • Miljöpartiet anser att djurens rätt att bete sig naturligt och slippa utsättas för lidande kräver förändring inom djurhållningen. Bland annat anser vi att pälsfarmer måste avvecklas. Detta är inget som…
 • Vem har makten över skolan

  • Ber dig, Lars, om ursäkt att jag missat din fråga. Vid det här laget har faktiskt politikerna lyckats ändra beslutet om flyttning av klasser, eller hur? Nu får vi se om det håller i kommunfullmäktige…
 • Delegering

  • Ursäkta, Torgny, att jag missat din fråga. Jag hade strul med datorn i början av maj.Delegation måste finnas, men den som ger delegation kan när som helst dra in den. Det glöms bort ibland. Sen är det…
 • Rallyvägen

  • Jag förstår till fullo din frustration över att folk kör för fort. Jag ser samma beteende varenda gång jag är ute och kör. Det verkar som om man tycker att det går fint att köra för fort på mindre, lågt…
 • Levande byar

  • Det är viktigt för en by att där finns en butik, Dock är det inte kommunens skyldighet att hålla butiker och med skattemedel subventionera varorna. Men kommunen ska hålla god kommunal service med barnomsorg…
 • Ännu har ni inte tagit ställning

  • Jo, ditt medborgarförslag har varit uppe i kf. Siv Bildtsén
 • Fler chatt tillfällen?

  • Det är en bra idé. Siv Bildtsén
 • Farligt på Tullgatan

  • Att sänka hastigheten är alltid bra för trafiksäkerheten, men det hjälper ju inte mot att man måste köra upp på trottoaren vid möte med buss. Det kan inte vara en rimlig ordning. Bra att du uppmärksammar…
 • Kortsiktigt tänkande

  • Se miljöpartiets svar på fråga 2009-05-06.Siv Bildtsén
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • Vi i Miljöpartiet förstår er upprördhet i Skillinge. I vårt program för denna mandatperiod har vi att byskolorna ska bibehållas, så att barnen går de första fem åren i en liten skola nära hemmet. Jag…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i skilllinge skola till borrby

  • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

   För Miljöpartiet är livskvalité ett viktigt begrepp och det ska gälla för alla, både barn och vuxna. Förusättningarna för god livskvalité på Österlen är stora, men det gäller att ta vara på dem.För övrigt…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • Se mitt svar på fråga i samma ämne 2009-05-06!Siv Bildtsén
 • Havsresan

  • Havsresan

   Miljöpartiet följer arbetet med Östersjöfrågorna med stort intresse, och har bland annat en studiecirkel, som pågått ett år nu.Vi kommer att delta den 14 maj. Lisa KVarnbäck är där och ev. flera.Siv…
 • Ang. beslut att flytta barnen i åk 4-6 i Skillinge skola till Borrby skola

  • Se svaret på fråga i detta ämne 2009-05-06!Siv Bildtsén
 • Hur många kommuner behövs igentligen

  • Den storskalighet du föreslår tror inte vi på. Decentralisering och småskalighet är viktiga begrepp för oss. Siv Bildtsén
 • Farlig korsning

  • Denna fråga kan jag inte svara på, utan den måste vidare till tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret. Jag uppskattar att du är uppmärksam och tar ansvar för din omgivning.Siv Bildtsén
 • Cyckelväg Brantevik-Skillinge

  • Du har fått förklarande svar på din fråga av s och m. Jag vill tillägga att vi i miljöpartiet uppskattar att du är entusiastisk för cykelvägar. Vi vill att det på sikt ska finnas cykelvägar mellan alla…
 • varför läggs allt ner?

  • Ja, vi i Miljöpartiet är lika besvikna som du över att sjukhuset har lagts ner. Vi kämpade för dess existens men har bara att inse att vi blev svikna av våra regionpolitiker. Nu får vi hoppas att den…
 • VA avgifterna igen

  • VA avgifterna igen

   Jag kan för tillfället inte säga mer än att hänvisa till mitt svar på VA avgiften orimligt.Siv Bildtsén
 • Livsmedels-affärer i byarna

  • Miljöpartiet vill att byarna ska leva och bli så stora att det lönar sig att ha en affär där. Att få det som vi hade det på 50-talet med många affärer av alla de slag i varje by är nog inte möjligt, men…
 • VA avgiften orimligt hög

  • De som har kommunalt vatten och avlopp får betala hela kostnaden. Det du efterlyser är att VA-verksamheten görs mera kostnadseffektiv, och det är kanske möjligt. Man kan diskutera fördelningen mellan…
 • Kulturhus/ungdomens hus

  • Kulturhus/ungdomens hus

   Miljöpartiet anser att en placering av Benka-di i Valfisken har många fördelar, framför allt närheten till tåg och bussar. Din lokal "fabriken 8" skulle säkert också vara användbar för ungdomsverksamhet…
 • Borrbyhemmet

  • Jag har inget att tillägga till de svar du redan fått. Det är bra att du är uppmärksam!Siv Bildtsén
 • Omflyttning

  • Nej, det är nog inte ekonomiskt försvarbart att hyra in en verksamhet i externa lokaler. Parkeringen vid Kulturhuset bör gå att lösa genom att göra de närliggande platserna till tvåtimmarsparkering. Siv…
 • Internet-café och medborgarkontor

  • Din idé om internet-café och medborgarkontor är intressant. Men det vore bra om också ungdomarna får plats i Valfisken. Vi vill att fler ungdomar ska vara med i Benka-di, och nuvarande placering är lite…
 • Mistluren

  • Mistluren tycks vara något mycket önskat i Simrishamn och jag tror inte att det med modern teknik behöver bli särskilt dyrt. Vi får önska dem som arbetar med detta lycka till.Siv Bildtsén
 • Utsläppen från flygplan över Österlén

  • Ja, du har rätt i dina farhågor om flygets klimatpåverkan. Den är i genomsnitt tregånger så stor som koldioxideffekten på marken, eftersom flyget också ger upphov till andra gaser än koldioxid och eftersom…
 • Gångfartsgatorna

  • Stenbocksgatan har varit en gata där folk gärna har kört fort, men de nya 30-skyltarna har väl hjälpt något. Behövs det mer måste gatan antagligen byggas om med ytterligare farthinder. Bra att du lyft…
 • Branteviks varv - varför 70.000 kr per år nu?

  • Frågan i rubriken kan jag inte svara på, och jag är som du nyfiken på vad samhällsbyggnadsnämnden har att säga om detta. Offentliga och snygga toaletter bör finnas i alla byar och särskilt viktigt är…
 • Jobbmodell

  • Jo, det tror jag säkert. Modellen ser mycket intressant ut. Det är dock en fråga för arbetsförmedlingen och för LEADER-ansvariga.Siv Bildtsén
 • Simrishamns kommuns kulturhus

  • Hänvisar till mina tidigare svar i denna fråga. Dock har du en poäng i detta med reserverade platser. Om det är så att platser reserveras för särskilda grupper, borde man kanske reservera platser för…
 • Aktiva medvetna politiker låter inte slumpen styra!

  • Så här står det i vårt handlingsprogram under rubriken Bostadspolitik; Kommunen ska verka för att skapa attraktivt boende för dem som vill bosätta sig i vår kommun. Det är viktigt att det finns service…
 • Parkering vid biblioteket (forts)

  • Det är inte rimligt att begära parkering inom 50 m. Hur skulle staden se ut om man kring alla verksamheter skulle ha stora parkeringsplatser inom 50 m? Siv Bildtsén
 • Parkerings-möjligheter för de som kommer från byarna och landsbygden

  • Det finns gott om parkeringsplatser runt biblioteket, och till exempel från parkeringsplatsen i hörnet Allgatan-Järnvägsgatan är det max 150 m att gå. Det är inget avstånd att klaga på. Siv Bildtsén
 • Förfrågan

  • Trevligt att ni tar initativ till något som ungdomar uppskattar. Ni fick ett bra svar av kommunalrådet, som säkert kommer att lotsa er vidare till dem som kan hjälpa er.Siv Bildtsén
 • Fler invånare

  • Det är en viktig synpunkt du för fram. Ditt önskemål med tidigare avgångar har jag hört då och då från sådana som pendlar till Malmö, så du är inte ensam. Det är ju regionen som styr Pågatågstrafiken…
  • Det är en viktig synpunkt du för fram. Ditt önskemål med tidigare avgångar har jag hört då och då från sådana som pendlar till Malmö, så du är inte ensam. Det är ju regionen som styr Pågatågstrafiken…
 • Utveckla byarna och landsbygden

  • Miljöpartiet vill att byarna ska leva och att det ska finnas skolor och service så att även barnfamiljer vill flytta in. Om Energi står det så här i vårt handlingsprogram:Solfångare och solceller ska…
 • Varför får inte mina barn möjlighet att gå musikskola?

  • Jag förstår din besvikelse över detta och delar moderaternas uppfattning att elever som fritt kan välja skola också ska kunna välja aktiviteter. I detta fall är där dessutom en vinst för Simrishamns kommun…
 • flygbuss

  • Flygbuss

   Det är tråkigt att Sturupspendeln inte fungerar, men om det är ordnat så att bussen inte går på alla avgångar, så litar folk inte inte på den och därmed tar de bilen. Självklart ska pendeln finnas där…
 • Stranden - en god affär

  • I vår kommun är turismen viktig, och för besökarna liksom för invånarna betyder förstås vår långa vackra strand mycket. Det är inte så viktigt att veta hur mycket pengar just stranden genererar, men det…
 • Mer kraft på Östersjö-frågorna

  • Det finns redan mycket av det som du efterfrågar. Den 29–30 oktober 2007 bildades KIMO Baltic Sea Forum – ett internationellt nätverk för Östersjöns miljö – i Simrishamn. Deltagare var kommunrepresentanter…
 • Att vara företagare på Österlen

  • Österlen har väldigt många småföretagare, varav en hel del är soloföretagare. Dessa klarar ofta större uppdrag genom att samarbeta med varandra. Miljöpartiet har inte uppfattat att småföretagare är missgynnade…
 • Hoj

  • Varför vill ni ha ett shopping center? Det finns ju massor av affärer längs Storgatan. Men det är kanske så att ni vill ha ett ställe där man kan träffas och fika, till exempel? Det hoppas jag att vi…
 • Ekobyn!, har vi råd att missa detta tillfälle?

  • Givetvis ser vi Ekobyn som något mycket positivt för vår kommun. Ärendet med markköpet är pågående, och vår ledamot i samhällsbyggnadsnämnden kommer att bevaka att det inte fördröjs i onödan.
 • Vindkraft - är ni villiga att arbeta för mer?

  • Ja, det är vi och du vet säkert redan att miljöpartiet arbetar för förnyelsebara energikällor, och har gjort så i mänga år. Vindkraft är ett mycket bra alternativ, som inte förstör någonting i miljön…
 • Kommunrevisionen måste vara fläckfri

  • Det är viktigt att de förtroendevalda revisorerna är rättrådiga och pålitliga personer med hög integritet. Det är också viktigt att dessa revisorer möts med respekt och aktning i sitt granskningsarbete…
 • skall det ta 2 1/2månad för att få en ny glödlampa till gatubelysningen?

  • Jag delar din upprördhet över detta, och hoppas att ansvariga snarast åtgärdar problemen. Din fråga har vidarebefordrats till samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
 • Juldekorationer

  • Ja, jag håller med dig om att det är en sned fördelning med mycket blommor och dekorativa krukor m.m. på sommaren, och nästan inget alls på vintern. Det är bra att du väckt frågan, som samhällsbyggnadsnämnden…
 • Geografisk jämställdhet

  • Jag är den första att hålla med dig om att landsbygdsfrågorna är viktiga, i hela Sverige och även i Simrishamns kommun. Dock upplever jag inte att de är särskilt åsidosatta i vår kommun. Av de miljöpartister…
 • Polisens organisation och effektivitet

  • Du har fått kloka svar från de partier som svarat hittills, så jag upprepar inte det de sagt. Delar helt din ilska över den fortkörning som är så vanlig här på Österlen. Gissar att det beror på att vi…
 • Landsbygds-utveckling

  • Ja, Falköping är Sveriges första Slow City-stad. Miljöpartiet har i år lagt en motion om att det skulle tillsättas en grupp, där politiker och tjänstemän ingår, som skulle få i uppdrag att utreda huruvida…
 • Expandera sin verksamhet får ofta nej

  • Det är konstigt att du inte får klart besked om avslaget. Ett skäl kan vara att det råder osäkerhet om markanvändningen. Det är inte bra. Miljöpartiet har begärt och nu förmått kommunstyrelsen att besluta…
 • Medborgarförslag Dnr 2008/228

  • Miljöpartiet tar ställning i denna fråga när den kommer upp i kommunfullmäktige, vilket bör bli ganska snart.
 • Idéer för Marint Center

  • Ja, för Miljöpartiets räkning kommer Lisa Kvarnbäck att delta.
 • Enkäter till kommuninvånarna

  • Enkäter

   Det är viktigt att ta reda på vad kommuninnevånarna tycker, och i vissa fall kan enkäter vara bra. Men det är inte alldeles enkelt att utforma enkäter så, att folk uppfattar frågorna rätt. Inte heller…
 • Spännande och omväxlande kust

  • För tillfället har vårt parti inte utrymme för att jobba med detta. Det förefaller inte vara något som ligger inom kommunens kompetensområde.
 • Benka-dí:s framtid

  • Benka-di:s framtid

   Miljöpartiet tycker att en flyttning till Valfisken skulle vara bra. Där är man nära tåg och buss för de ungdomar som reser. Det skulle också bli en naturlig mötesplats mellan ungdomar och övriga genom…
 • Alliansen!?

  • Miljöpartiet kan samarbeta med alla partier utom de främlingsfientliga. På riksnivå diskuteras ett samarbete med socialdemokraterna och på regionnivå har miljöpartiet just nu ett samarbete med de borgerliga…
 • LEADER-område Ystad-Österlen.

  • LEADER-område Ystad-ÖSterlen

   Förslagen om LEADER-aktiviteter bör komma från dem som deltar i LEADER-projekten. Om LEADER-verksamhet behöver kommunalt stöd eller någon form av kommunala beslut, får vi ta ställning till det när vi…