Österlenpartiet

Frågor

 • Kommunalt avlopp

  • Hej Mats!Vi vill naturligtvis att kommunen gräver fram kommunalt avlopp till sommarbyn snarast. Det är det enda vettiga alternativet. Det ville vi också i våras till Rönnebröd, Attusa och Tågarp men fick…
 • Samarbete/koalition

  • Samarbete

   Hej!Återigen får jag hänvisa till vårt valprogram som vi alla i partiet utarbetat gemensamt och ställt oss bakom.Där står på första sidan blaViktigt för oss-samarbeta med andra demokratiska partier med…
 • Osäker inför valet

  • Hej!Det som har hänt i ishallsfrågan är att samhällsbyggnadsnämnden nyligen beslöt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att kontakta kommunerna nära Simrishamn för att ta reda på om de är intresserade…
 • Bättre förbindelse med bussar

  • Bättre förbindelser med bussar

   Du har fått svar av många partier och vi är i stort sett överens kring detta. Om du läser i vår valbroschyr som du får på torsdag den 23 augusti så ser du att vi går till val på precis det du vill.Hälsningar…
 • Vill ni ha våra röster ?

  • Vill ni ha våra röster

   Ja det vill vi naturligtvis. Vi vill t.o.m. att ni kommer med oss i vårt parti. VI är ett lokalt parti som funnits i hela 45 år och vi kämpar bara för det som kan vara bra för Simrishamns kommun. Vi är…
 • Ny bebyggelse i sankt olof

  • Ny bebyggelse i Sankt Olof

   Vi har under lång tid försökt föra fram att det kommunala bostadsbolaget borde bygga lägenheter i Sankt Olof men hitintills inte fått gehör för detta av något annat parti. Vi kommer att fortsätta med…
 • Frågor innan valet

  • 1. I vårt valprogram står: Skolverksamheten bör bedrivas där elevantal, undervisningskvalitet, lärartäthet och lämpliga lokaler kan säkerställas. Bussning bör undvikas. Alla elever måste få tillgång till…
 • Opålitlig tågtrafik

  • Opålitlig tågtrafik

   Hej Lena!Jag tycker Karl-Eriks svar är en bra beskrivning av vad vi politiskt har gjort de senaste fyra åren. Men... tyvärr har vi en motparter som heter Trafikverket men även Region Skåne/Skånetrafiken…
 • Graffiti vägg

  • Hej!Österlenpartiet stöttar gärna att vi får en sådan vägg i Simrishamn.Hälsningar Christer Vigren
 • Sjöfartsstråket

  • Hej!Carl-Göran Svensson har gett dig ett svar som vi delar.Med vänlig hälsning Christer Vigren
 • Trygghet

  • Karl-Erik har gett dig bra svar tycker jag.Christer
 • Detaljplanen

  • Hej!Jag tycker som Gudrun. Vänd dig till samhällsbyggnadskontoret så får du sannolikt ett bra svar. Din fråga måste preciseras ytterligare om jag ska förstå vad du menar. Det är en detaljplan som styr…
 • Skånetrafiken - tåg mellan Ystad & Simrishamn

  • Skånetrafiken-tåg mellan Ystad & Simrishamn

   Karl-Eriks svar är det vi varit med och tyckt till om. Vårt parti är däremot inne på att tågen ska gå över Sjöbo till Malmö och då kommer man dit på en timme. En sådan utbyggnad vill vi ha omedelbart…
 • Rätt prioritering av trafiksituationen i Kivik?

  • Hej!För kanske 6-8 år sedan fördes samtal mellan Simrishamns kommun och Trafikverket. Kommunen ville då slå ett slag för en ny genomfart i Kivik. Men med de ny riktlinjer som Trafikverket då hade fått…
  • Hej!För kanske 6-8 år sedan fördes samtal mellan Simrishamns kommun och Trafikverket. Kommunen ville då slå ett slag för en ny genomfart i Kivik. Med de ny riktlinjer som Trafikverket då hade fått så…
 • Gamla coop

  • Gamla Coop

   Du har fått ett bra svar av Gudrun. Vi delar hennes uppfattning.Hälsningar Christer Vigren
 • Väntsal

  • Hej!Det är som Karl-Erik säger frågan kommer upp på mötet imorgon. Det finns i majoriteten en vilja att så fort som möjligt öppna upp stationen och några andra avsikter finns inte. Väntsalen kan inte…
 • Nedskräpning

  • Nedskräpning

   Hej Pia och tack för dina synpunkter.Ansvaret för nedskräpningen i Simrishamns kommun ligger på samhällsbyggnadskontoret på det man kallar allmänna platser dvs torg, grönområden. gång- och cykelvägar…
 • Konstgräsplan i Kivik

  • Hittills under mandatperioden har det inte samtalats om en utbyggnad av en konstgräsplan i Kivik. Tyvärr så tror jag inte heller att det är aktuellt de närmsta åren.Med vänlig hälsningChrister Vigren
 • Psykisk ohälsa i skolan

  • Det är ett mycket aktuellt problem som du lyfter. På TV har vi de senaste veckorna kunnat följa flera program som på ett bra sätt tagit upp problemen kring psykisk ohälsa. Delar din uppfattning att det…
 • McDonalds i simrishamn.

  • Mc Donalds i Simrishamn

   Hej!Om Mc Donalds vill etablera sig i Simrishamn så är det helt OK.Med vänlig hälsningChrister Vigren
 • Obehag

  • Det pågår just nu ett jätteprojekt i den anda som du efterlyser. I stort sett alla gatlampor i hela kommunen förses med ny armatur och energikrävande lampor bytts ut mot LED-lampor. LED-lampor ger mycket…
 • Kulturskolan

  • Socialdemokraterna har gett dig ett bra svar som vi delar.Med vänlig hälsningChrister Vigren
 • Teater scen

  • Österlenpartiet gick till val på ett kulturhus vid hamnen. Men...vi har hittills inte lyckats övertyga andra partier om denna idé. Tyvärr.Med vänlig hälsning Christer Vigren
 • Gamla Coop

  • Gamla Coop

   Det är i princip så att Coop avgör vad som ska hända.Med vänlig hälsningChrister Vigren
 • Köpcenter

  • Hej!Kommunen äger inte den tomten som du anger och om det ska bli ett köpcenter eller inte avgör det privata näringslivet och hittills har inget sådant intresse visats. Vi får heller inte glömma att ett…
  • Hej!Kommunen äger inte den tomten som du anger och om det ska bli ett köpcenter eller inte avgör det privata näringslivet och hittills har inget sådant intresse visats. Vi får heller inte glömma att ett…
 • Hund bajs

  • Hund bajs

   Hej!Det är som du fått svar av socialdemokraterna och feministiskt initiativ i denna fråga och vi har inget att tillägga.Med vänlig hälsning Christer Vigren
  • Hund bajs

   Hej!Det är som du fått svar av socialdemokraterna och feministiskt initiativ i denna fråga och vi har inget att tillägga.Med vänlig hälsning Christer Vigren
 • Julpynt i staden

  • Hej Emma!Du har redan fått bra svar av tre politiska partier och vi delar deras uppfattning.Med vänlig hälsning Christer Vigren
 • Gamla Coop Extra

  • Österlenpartiet är för att kommunen köper fastigheten och flyttar dit järnvägsstationen. Perfekt läge med massor av parkeringsplatser. Många mer än som syns idag för tomten är stor.Fördelen är fram för…
 • Husbilsparkering i Kivik?

  • Denna fråga har ännu inte varit föremål för någon diskussion politiskt. Antar att den kommer upp före sommaren. Vi vet sålunda inte vad dessa tankar är i nuläget och kan därför inte ge dig ett vettigt…
 • Ang. Nyanländas vardag

  • Nyanländas vardag

   Vårt parti har snart i ett år drivit på att någon form av arbete ska startas så att alla nyanlända svenskar ska få en ärlig chans att på ett naturligt sätt komma ut i arbetslivet. Detta har resulterat…
 • Gustavs Strand

  • Sjöfarsstråket

   Utbyggnaden av en trafiksäker gångväg mellan Hamnkiosken och Segelsällskapet har varit föremål för övervägande i Myndighetsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Inte en utan flera gånger…
 • Framtida handel

  • Hej Alf!Jag tycker det är en bra idé och utgår från att den tas till vara.Hälsningar Christer
 • Flyktingmottagande i kommunen

  • Du har fått bra tips av socialdemokraterna och folkpartiet och jag kan inte ge dig bättre svar.Med vänlig hälsning Christer
 • Cykelväg

  • Hej!Det är som Gudrun och Karl-Erik säger. Alla partier ligger på för att få till stånd en cykelväg. Men.... Trafikverket har hitintills prioriterat andra cykelbanor och det är de som har driften av kustvägen…
 • Ang Skånetrafiken

  • Hej Eva!Jag skickar dina synpunkter till våra personer som är med i socialnämnden nämligen Christer Persson och Mats Kaldvee. Hälsningar Christer Vigren
 • cykelväg

  • Cykelväg

   Den aktuella sträckan är med i samhällsbyggnadsnämndens planering men det hjälper inte för trafikverket har inte prioriterat den. Men vi jobbar på för att få den med eftersom den verkligen behövs.Christers
 • Bibliotek och toaletter i byarna i simrishamns kommun

  • Bibliotek och toaletter i byarna i Simrishamns kommun

   Hej!Jag delar i prncip Karl-Eriks synpunkter. Den satsning som berör gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning och parker/grönområden kommer att ske i alla orter i kommunen. Det handlar om verksamheter…
 • Allsång i Simrishamn

  • Allsång i Simrishamn

   Jag kommer att prata med Gunilla som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden om detta.Christer
  • Allsång i Simrishamn

   Jag kommer att prata med Gunilla som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden om detta.Christer
 • Representanter på elevrådsmöten.

  • Representanter på elevrådsmöten

   Bra att du väckte frågan för den har tydligen hamnat mellan stolarna. Men nu utgår jag från att det blir bra.Christer
 • Medborgarförslag

  • Hej Anna!Vad som gäller har andra redan berättat. Men om du vill så kan du ringa mig per telefon 0414-16226 så ska jag försöka hjälpa dig.Mvh Christer Vigren (ordf. Österlenpartiet)
 • Havs och Vattenmyndighetens filial

  • Tyvärr har jag,liksom Gudrun,ingen information om det din fråga gäller. Ytterligare en som förmodlingen kan ge dig ett bra svar är Jan Lundmark 0414-819 206.HälsningarChrister Vigren
 • VA-taxa

  • Svensk vatten som är en paraplyorganisation som rekommenderar sina medlemskommuner (jag tror att alla kommuner är med) att ha en taxa som motsvarar verkliga kostnader. Och i Simrishamns kommuns fall är…
 • Kommunikationer

  • Jag ska be kommunlednings- kontoret att titta på vad vi kan göra.Hälsningar Christer Vigren
 • Ny tidtabell för Pågatågen

  • Hej Ulf!Vi håller med Gudrun. Det är helt oacceptabelt. Kommer naturligtvis att göra allt för att försöka se till så att det blir ändring på redan genomförda indragningar.Kommunstyrelsens arbetsutskott…
 • Byskolor till varje pris?

  • Byskolor till varje pris.

   Det du tar upp har vi politiker diskuterat under lång tid. Allt för lång tid. Men jag tror att vi snart får ett förslag från barn-och utbildningsförvaltningen som just nu studerar vad vi ska göra. De…
 • Nytt grepp på gymnasiet

  • En mycket bra idé. Jag tar upp det med vår representant i barn- och utbildningsnämnden. HälsningarChrister Vigren
 • Skånetrafiken

  • Vi delar det Karl-Erik Olsson för fram. Tråkigt att det har blivit som det blivit. Men det är tyvärr ytterst Region Skåne som gör detta. Vi kommer att kämpa med näbbar och framförallt klor att vi får…
 • busskort gymnasieskolan

  • Busskort till gymnasieskolan

   Du har fått ett fylligt och bra svar av socialdemokraterna. Vi kommer att följa nästa drag i den här frågan mycket noga.MvhChrister Vigren
 • Cykelbana

  • Hej!Samhällsbyggnadsnämnden beslöt så sent som den 21 augusti (alltså för några dagar sedan) att prioritera en utbyggnad av en cykelbana mellan Hammar-Kåseberga-Skillinge år 2013-2015 i sitt svar till…
 • "Parkeringen" bakom Sparbanken Syd. En veritabel skamfläck & gungfly...

  • "Parkeringen" bakom ......

   Hej!Jag mailar dina synpunkter till samhällsbyggnadskontoret. Utgår från att de gör något åt det hela.Christer Vigren
 • Parkeringen bakom Swedbakn.

  • Parkeringen bakom ...

   Det är som Karl-Erik säger. Kommunen råder inte över marken.Mvh Christer Vigren
 • Bilarna på torget.....

  • Bilarna på torget

   Vi delar din uppfattning att torget måste förändras. Jag har därför tagit upp att de ritningar som finns på en torgombyggnad skall ses över. Det arbetet påbörjas nu.Men vänlig hälsningChrister
 • Gatumiljön

  • Precis som Karl-Erik skriver så finns det regler. Men tyvärr så finns det allt för många som struntar i dem. Jag ska ta upp det med tjänstemännen på samhällbyggnadskontoret.Med vänlig hälsningChrister…
 • Pågatågen

  • Vi delar Feministiskt initiativs och Socialdemokraternas åsikter i denna fråga. Hela idén med Region Skåne är att det skall vara BALANS i hela Skåne. Nu är det bara sydvästra delen som gäller och i viss…
 • MAT

  • Mat inte bara något att äta.

   Hej Jennie!Först av allt vill jag beklaga mitt sena svar.Men som du redan förstått av andra partiers svar så har det sedan februari månad funnits en arbetsgrupp med tjänstemän och en styrgrupp med en…
 • Rondellbehov

  • Hej Bo!Ombygnaden av Rondellen vid Marint Centrum var aktuell att byggas om efter sommaren 2011 eftersom det gjordes den bedömningen att det var olämpligt att starta före semestern och ha ett bygge under…
  • Hej Bo!Ombygnaden av Rondellen vid Marint Centrum var aktuell att byggas om efter sommaren 2011 eftersom det gjordes den bedömningen att det var olämpligt att starta före semestern och ha ett bygge under…
 • Avgifter

  • Ja, det fungerar som S, V och Fi anger.HälsningarChrister Vigren
 • Vision 2040

  • Hej Bo!Den grupp som nu jobbar med Visionen är jag med i som Österlenpartiets representant. Vi har haft två möten. Nummer två idag och vi träffas nästa gång torsdagen den 19 januari. Kort kan jag berätta…
 • Skolmat.

  • Skolmat

   Hej Jennie!Vi gick till val med att ledorden för skolmaten måste vara närproducerad, ekologisk, nylagad och välsmakande. Dessutom skall det finnas alternativa rätter. Kolla vår hemsida www.osterlenpartiet.comJag…
 • Vinkraft!

  • Vindkraft

   Vindkraftplan för Simrishamns kommun beslutades på senaste kommunstyrelsemötet i december och kommer upp för slutligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december. Det var en nästan enig kommunstyrelse…
 • Språkbruk

  • Du har fått ett bra svar av Gudrun Vi delar hennes uppfattning.HälsningarChrister Vigren
 • Fast bredband

  • Bredband

   Vi tycker att du fått bra svar av andra partier och vi kommer att stötta förslag till bättre lösningar när det drar ihop sig.MvhChrister Vigren
 • Framtids-verkstäderna

  • Framtidsverk-städerna

   Delar Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativs synpunkter. Ta nu chansen att komma in med synpunkter.Med vänlig hälsningChrister Vigren
 • Mat inte bara något att äta...

  • Mat inte bara något att äta.

   1. Ja självklart.2. Ja3. Nej4. Nej. 5. Vårt parti har under hand diskuterat med några andra majoritetspartier om att vi måste ta itu med denna fråga på ett genomgripande och långsiktigt sätt. För oss…
 • Bra med ByaMöte

  • Miljöpartiet och socialdemokraterna har gett dig ett svar som beskriver dagsläget av visionsarbetet. De politiska partierna har således ännu inte tyckt till om tjänstemännens sammanställning av vad som…
 • Källsorteringen vid Coop

  • MP, V och Fi har gett dig bra svar.Mvh Christer Vigren
  • MP, V och Fi har gett dig bra svar.Mvh Christer Vigren
  • MP, V och Fi har gett dig bra svar.Mvh Christer Vigren
 • Val på "Valfisken"

  • Val på Valfisken

   Österlenpartiet kommer mycket noga att studera förslagen och sätta oss in i dem. Men det är ingen brådska. De är bättre att vi kommer fram till något bra. Vårt parti var för övrigt ett av de partier som…
 • EUROPAN 11

  • Europan 11

   Hej!Ja, det är som Karl-Erik säger.Christer Vigren
 • Sena tåg på Österlen-Vi kräver fungerande tåg!

  • Sena tåg på Österlen

   Jag vet att Skånetrafiken jobbar just nu med frågan intensivt. De satsar på flera åtgärder som sammantaget ska lösa de här problemen som vi naturligtvis inte kan acceptera.Christer Vigren
 • Storregion Skåne - Kronoberg

  • Österlenpartiet är endast ett lokalt parti. Vi har inte diskuterat denna fråga i partiet. Men personligen tror jag inte detta är lyckat. Ser man på Europa i stort så finns det många länder som har små…
 • Borgerlig vigsel

  • Borgelig vigsel

   Kan bara säga: Lycka till!
 • Marint center/Övergödning Östersjön/Åar & vattendrag

  • Marint Center

   Hej Bertil!Har själv besökt Vattenriket i Kristianstad och blev liksom du inspirerad. Tack för tipsen. Jag ska prata med tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen så får vi se om vi kan starta upp…
 • Felaktig beslutsprocessen enl PBL

  • Felaktig beslutsprocess

   Karl-Eriks svar delar jag.Mvh Christer Vigren
 • Ungdomar och droger i Simrishamn

  • Ungdommar och droger

   De partier som redan svarat dig har gett dig bra svar. Har inga andra tankar.Christer Vigren
 • Likaprincipen vid kommunens försäljningar?

  • Likaprincipen vid kommunens försäljning

   Campingentreprenören har tillskrivit kommunen och hans framställan bereds just nu på samhällsbyggnads-förvaltningen.Därefter blir det politisk behandling av frågan. Hur den slutar kan vi inte svara på.Mvh…
 • Byskolorna

  • Hej Jacob!Alla byskolor skall vara kvar. Den uppfattningen kvarstår i vårt parti.Frågan om byskolornas vara eller inte vara kommer om vi förstått saken rätt att behandlas i barn- och utbildningsnämnden…
 • Simrishamn – en plats för livet

  • Simrishamn- en plats för livet

   Hej!Karl- Erik har gett dig ett svar som beskriver den situation kommunen befinner sig i. Jag kommer också träffa Skånetrafiken (det görs regelbundet minst två gånger om året) och kommer då att ta upp…
 • Slarvig information

  • Ikväll (måndag) kl. 18 - 20 blir det en bred första information om förslaget till Vindkraftplan i kommunhuset vid Stortorget i Simrishamn. Den som kommer dit då kan få ett bra ex. av planen och en bra…
 • Samhällsbyggnads-organisationen

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen

   Som nybliven ordförande i samhälls- byggnadsnämnden kan jag försäkra att det inte finns något som inte skulle tåla en granskning av samhällsbyggnads- förvaltningen. Men uppstarten har kostat tid, möda…
 • Förslag till medborgarförslag ?

  • Medborgarförslag

   Bertil och Gudrun har gett dig ett bra förslag. Vi delar deras upp fattning.Mvh Christer Vigren
 • Vindkraftverk

  • Hej wic!Vår inställning hittar du om du går in på www.osterlenpartiet.com Vi är i stort överens med socialdemokraterna, feministiskt initiativ och folkpartiet som redan svarat dig. Vår inställning gick…
 • Offentliga handlingar

  • Det här är inte OK. Vi kommer att ta upp det.Christer
 • Lokalt företagsklimat

  • Ja, även vi tackar för tipset.Christer
 • Biblioteksfilialer

  • Biblioteksfilialer mm

   Hej Kerstin!Den här frågan får vi diskutera ingående först och främst inom majoritetsgruppen och därefter i Kultur- och fritidsnämnden. Eftersom många politiker är nya och oerfarna för den här mandatperioden…
 • By-modell

  • Hej!Jag utgår från att du menar planerna på att anlägga ett torg i Sankt Olof. Den information jag har fått om det projektet är att det förslag som nu tagits fram har utarbetats i samråd med byborna och…
 • Mötesplats / Profilering av kommunen

  • Vi gick till val på att kommunens akuta behov av fritidslokaler avhjälps genom att det byggs en idrottshall. Inget skrytbygge utan en praktisk fullformatarena ca 20x40 meter som skulle kunna användas…
 • "Spelet om Simrishamn"

  • Spelet om Simrishamn

   Tack för tipset. Vi har kanske något att lära av det spelet? Hälsningar Christer
 • Logistiska glasögon

  • Hej!Du har fått ett mycket bra svar av Centerpartiet. Vi delar deras uppfattning till fullo. Vill gärna tillägga att redan i år kommer det att ske mycket i byarna i samförstånd med byborna. Arbetet startar…
 • Bättre information tack!

  • Det du beskriver är inte OK. Eftersom jag från årsskiftet är ordförande i samhälls- byggnadsnämnden så kommer jag att ta upp frågan med ansvariga för utbyggnaderna på landsbygden. Till de som jobbbar…
 • Öppna landskap

  • Hej Lennart.Vi har svarat mycket utförligt på liknande fråga (Fördjupad översiktsplan Norrekås/Örnahusen) före valet. Du hittar svaret om du letar på tidigare svar från Österlenpartiet och vi har inte…
 • Logistisk planering av byarna

  • Logistisk plaering av byarna.

   Vi tycker att feministiskt initiativ har gett dig ett bra svar. Som sagts så kommer arbetet med Översiktsplan/ Vision för Simrishamns kommun att inledas nu under våren och då är det viktigt att vi får…
 • Politiker-tjabb

  • Tack för tipset!
 • Äldre befolkning

  • Hej!Jag tycker du fått mycket bra svar av FP, FI och MP. Deras beskrivningar delar vi.Christer Vigren
 • Järrestad och Tommarp

  • Järrestad-Tommarp

   Vi gick till val på just den frågan du ställt. Vårt vallöfte kan du läsa på www.osterlenpartiet.com och vi kommer att göra allt för att ett tågstopp ska ske.Men för att det ska ske måste vi övertyga inte…
 • Östersjön

  • De svar du fått från miljöpartiet och feministiskt initiativ är bra. Vi delar deras uppfattning.Mvh Christer Vigren
 • Hundbajs

  • Du fick ett bra svar av socialdemokraterna och deras uppfattning delar vi.Mvh Christer Vigren
 • Dialog i Hammenhög- Välkommen!

  • det är OK den 23.3. Vilken tid?Christer Vigren
  • Dialog i Hammenhög. Välkommen!

   Självklart så vill vi träffa er. Av praktiska skäl måste vi hitta en tidpunkt som alla kan inom majoriteten. Vi återkommer.Hälsningar Christer Vigren
 • Vattenkvalitet

  • Eftersom jag lärt mig att vattnet i södra delarna av kommunen har något mer än 20 tyska hårdhetsgrader så blev jag intresserad av vad som står på hemsidan. Där står följande: "Hårdheten, kalkhalten på…
 • Tågtrafiken

  • Jag delar din uppfattning att det här inte är godtagbart. Eftersom vårt parti under kommande mandatperiod har fått större möjligheter att påverka politiken så kan jag lova dig att vårt parti ska göra…
 • Jonebergsskolan

  • Vi måste få hit en utbildning först (och det är inte lätt) innan vi diskuterar lokaler. Så är det.Christer
 • Om-organisationen

  • Om organisation

   Vi tror inte att det är en bra idé.
 • Europeisk deklaration

  • Ja, det vore väl bra!
 • Andra sidan Östersjön

  • Tack för en bra idé!Christer Vigren
 • Informationsblad

  • Jag håller med Siv och kommer att väcka frågan på kommande möten.Mvh Christer Vigren
 • Vård o omsorg

  • Jag överlämnar din begäran till socialchefen och vår representant Christer Persson i socialnämnden. Utgår från att socialförvaltningen ser till att dina bekymmer ordnar sig.Mvh Christer Vigren
 • Genusglasögon på näsan

  • Hej!Vi är det enda partiet som varit tveksam till Marint Centrum i den utformning det nu fått och att ägandet bollats över till ett kommunalt bolag. Men utan att nå framgång. Förutom revisorerna kommer…
 • SEA-U i Simrishamn

  • Hej undrande!Socialdemokraternas svar är utförligt. Men vi påpeka att vi var det enda partiet som var tveksamma till Marint Centrum i dess nuvarande utformning och med ett ägande via ett kommunalt bolag…
 • Hårt vatten

  • Så här skrev Österlenpartiet i sitt valprogram för perioden 2011-2014: "Vi vill att kommunen avhärdar vattnet för de som bor i södra delarna av kommunen och har hårt vatten. Det är helt förkastligt att…
 • Vindkraft

  • I vårt valprogram för nästa mandatperiod som du hittar på www.osterlenpartiet.com kan du se var vi står i denna fråga. Vi är i princip ense med dig. Det är bara en liten del av planerade/förväntade vindkraftverk…
 • österlen museum

  • Österlens museum

   Österlenpartiet har under lång tid slagits för att få till den ombyggnad som nu genomförts. Självfallet måste vi nu gå vidare och se till så att huset fylls med attraktioner och spänning. Gärna gratis…
 • LOVA-bidrag för havsmiljön

  • LOVA-bidrag för havsmiljön.

   Hej!Du har redan fått bra svar av andra partier och projektkoordinatorn blir inkopplad.Hälsningar Christer Vigren
 • Österlenfråga

  • Du har fått svar av Österlenpartiet. Men det verkar vara en känslig fråga för andra partier.Mvh Christer Vigren
 • Arbete för ungdomar

  • Delar S, V och M:s uppfattningar.Mvh Christer Vigren
 • Simrishamns del av Östersjön

  • Hej!Det vore intressant om Simrishamns kommun också kunde delta i ett sådant projekt.Hälsningar Christer Vigren
 • Vad har hänt på 2 år ?

  • Vad har hänt på 2 år?

   Hej!Du har rätt informationen är absolut inte bra och tenderar att vara så trist att den inte läses. Här finns mycket att göra. En del handlar dessutom om ren propagranda för hur bra kommunen sköts och…
 • Tommarpsåns avrinningsområde

  • Hej!Österlenpartiet är ett parti som bara finns lokalt och vi har inte de resurser som ettablerade rikspartier har och som erfordras för att resa runt. Vi driver frågor som berör Österlen och en av de…
 • Tommarpsåns avrinnings-område

  • Tommarpsåns avrinningsområde

   Hej! Du har av de andra partierna fått en bra beskrivning av hur kommunens lokala partier jobbar med frågan och Österlenpartiet deltar i detta arbete. Vi är i stort sett alla överens om hur detta arbete…
 • Varumärket Österlen

  • Vi har diskuterat denna fråga ingående och kommit fram till att på sikt är det för oss möjligt att slå ihop Tomelilla och Simrishamns kommun. Men det måste ske efter ingående och fördjupad planering och…
 • Vård i livets slutskede,palleativ vård,sjukhus

  • Vård i livets slutskede

   det är Region Skåne som ansvarar för den palliativa vården. Kommunens politiker kan dock trycka på sin politiska kolleger i regionen men det har de inte lyckats med oavsett de är moderater eller socialdemokrater…
 • Konstgräs

  • Av de andra partierna har du fått bra svar och vi har ingen avvikande mening i denna fråga. Just hemkommen från resa har jag erfarit att konsgräsanläggningen på Korsavad är i fara. Vi tycker man skall…
 • Allmän lokal

  • Christer A. har gett dig ett bra svar hoppas jag.Mvh Crister Vigren
  • Christer A. har gett dig ett bra svar hoppas jag.Mvh Crister Vigren
 • Gamla svar

  • Ja, vi deltog också i beslutet.Mvh Christer Vigren
 • Tvärvetenskaplig redaktion

  • Vi deltog i beslutet.Mvh Christer Vigren
 • Kansli-språk

  • Kanslispåk

   Hej!Det är ju självklart att en text som vänder sig till allmänheten skall vara begriplig. De här utgår jag från kommer att rättas till.Rent sakligt så är Simrishamn Österlens enda stad.Hälsningar Christer…
 • Lösspringande hundar

  • Jag hänvisar till Siv B:s svar som redovisar vad som gäller. Vi är inte för ett generellt koppeltvång.Mvh Christer Vigren
 • Tydliga förslag

  • Vi diskuterar i princip alla frågor som har någon betydelse. Då är det väl också rimligt att vi uppträder som vi gör. Inom kort får du vårt valprogram med posten för nästa mandatperiod. Om du studerar…
 • Ny i kommunen..

  • Ny i kommunen

   Vi kommer att skicka vårt valprogram till alla hushåll de 26 augusti. Vi är det enda lokala partiet och vi har funnits sedan år 1973. Vi går som vanligt till val bara i kommunen och det gör att vi inte…
 • Övertro på konsulter

  • Även om många kommuner jobbar tillsammans så kan trots detta inte alltid finnas tillräckligt bra kompetens om allt. Vi tycker det viktigaste är att vi får en riktigt bra utredning i denna viktiga fråga.Mvh…
  • Även om många kommuner jobbar tillsammans så kan trots detta inte alltid finnas tillräckligt bra kompetens om allt. Vi tycker det viktigaste är att vi får en riktigt bra utredning i denna viktiga fråga.Mvh…
 • Konsult-upphandling

  • Konsultupphandling

   Jo självfallet har vi det. Samhällsbyggnadskontoret jobbar med planen och därefter tas beslut i dess nämnd. Därefter är det kommunstyrelsen som hanterar förslaget innan det slutligen tas ett beslut i…
 • Vindkraftsplan

  • Tack för tipset! Vi utgår från att de som jobbar med vindkraftplanen - som skall omfatta alla kommuner på Österlen - tar med de tankegångar du redovisar.Christer Vigren
 • Dinosaurie-vindkraftverk

  • Vi tror som du att man måste fundera mer än en gång på hur vi skall ha det med vindkraftverk på Österlen. Storskaliga kraftverk 150 meter höga känns rejält främmande för Österlen. Riksdagen har satt upp…
 • Vindkraftverk

  • Vi tycker det är bra att frågan blir sakligt utredd av personer som har kunskaper. Det kostar naturligtvis men frågan är så viktig att vi måste ha råd med det. Samhällsbyggnadsförvaltningen har svar på…
  • Vi tycker det är bra att frågan blir sakligt utredd av personer som har kunskaper. Det kostar naturligtvis men frågan är så viktig att vi måste ha råd med det. Samhällsbyggnadsförvaltningen har svar på…
 • Fotogen-avgaser på Österléns himmel

  • Fotogen-avgaser på Österlens himmel

   Självfallet kan vi protestera men det är trots allt en nationell fråga. Jag tror att alla partier är helt ense kring detta. Hälsningar Christer Vigren
 • "Vi politiker ...."

  • Vi politiker

   Moderaterna och miljöpartiers svar ger en bra bild av vad vårt parti tycker kring dina funderingar.Hälsningar Christer Vigren
 • Lärlings-utbildningar för flickor

  • Vi hänvisar till Carl-Görans svar där han beskriver vad som finns och hur du kan gå vidare. Hälsningar Christer Vigren
 • jonebergsskolan

  • Vi är helt överens med övriga partier i denna fråga. Hänvisar därför till deras svar som är rätt uttömmande för att du skall få hjälp.Hälsningar Christer Vigren
 • Program för Österlén

  • Program för Österlen

   Tack för många intressanta frågeställningar. Vi sitter just nu och filar på det slutliga valprogrammet för nästa mandatperiod och på tisdag (3 augusti) blir vi klara. Vi är det enda politiska partiet…
 • Cykelvägar o planteringar, trivsel

  • Du har i stort sett rätt Birger. Kommunens regeringsallians gick efter senaste valet ut med en programförklaring som också innehöll satsningar på byarna. Men av det bidde de en tumme. Tyvärr har vi inte…
 • Vända på utvecklingen

  • Vänd på utvecklingen

   För oss är det viktigast att byarna / fiskelägen blir så attraktiva att många vill flytta dit permanent. Det innebär att vi måste satsa på all service tex skolor, och inte som nu utarma landsbygden
 • Var blev Simrishamn av

  • Jag har inte sett anslagstavlan och jag förstår inte din fråga var Simrishamn blev av ....Som miljöpartiet och folkpartiet påpekat så tillhör inte Ystad i Österlen.Mvh Christer Vigren
 • Strandskydd

  • Stranskydd

   Tillsammans med miljöpartiet har vi i samhällsbyggnadsnämnden slagits för att begränsa exploateringen. Men tyvärr har vi i stort sett alltid blivit överkörda. Vi tänker fortsätta att slåss för en begränsning…
 • Tack för snabbt svar :)

  • Tack för snabbt svar.

   Vi kommer den 4 augusti. Ringer dig innan. Du kan nå mig på tel. 0414-16226Hälsningar Christer Vigren
 • Småskaligt socken-styre

  • Hej Erik.Av ekonomiska skäl tror vi det trots allt finns en undre gräns för hur liten en kommun kan vara för att överleva. Även om det skulle vara lättare att nå beslutsfattarna i en mindre kommun. Vårt…
 • HUr ska simrishamn se ut?

  • Hur skall Simrishamn se ut

   Vi ställer gärna upp och träffar er. Ring mig så blir vi överens om en tid.Tel. 16226. Hälsningar Christer Vigren
 • Öppet hus på Strandvägen

  • Öppet hus på Strandvägen (Österlenpartiet)

   Hej EvaVi kan delta vid alla tidpunkter. Välj dag och återkom.Hälsningar Christer Vigren
 • Vård

  • Vård (Österlenpartiet)

   Hej Benny.Tack för informationen. Känns som en styvmoderlig behandling av Österlen. Har inget bra svar på hur vi skall aggera.Mvh Christer
 • Bok om Östersjön

  • Bok om Östersjön.(Österlenpartiet)

   Hej Erik.Tack för tipset!Vi tycker att kommunen engagerar sig mycket i Östersjöfrågorna men det kan naturligtvis bara bli mera.Mvh Christer
 • Delen av kommunen som kallas Östersjön

  • I en framtida kommunal organisation skall alla frågor som berör Östersjön också placeras in. Men vårt parti tycker att en framtida organisation skall spegla väljarnas val av partier och personer och inte…
 • Kräv att tågen stannar i Järrestad och Tommarp

  • Kräv att tågen stannar i Järrestad och Tommarp.(Österlenpartiet)

   Det är nu klart att vi går till val med att kräva att tågen stannar i Tommarp. Något som vi slagits för hela tiden.Mvh Christer
 • Kommunikation - bredband

  • Kommunikation- bredband (österlenpartiet)

   De andra partiernas svar till Dig redovisar dagsläget. Vi kommer självfallet att medverka till att förbättringar görs så att alla kan nyttja ett fullvärdigt bredband. Det är ju lite av en ödesfråga för…
 • Cykelväg

  • Hej Helena.Vi har redan i vårt valprogram sedan minst 10 år slagits för en kraftig utbyggnad av cykelvägnätet. Personligen har jag medverkat till en ordentlig utbyggnad av cykelvägnätet i tre kommuner…
 • 150 personer per politiker i Stan

  • 150....

   Nu är det klart att Österlenpartiet kommer att gå till val med tre listor för att nå fram till alla i HELA kommunen med lokala kandidater.En lista i norr (Kivik,Vitaby mfl), en i söder (Skillinge, Borrby…
 • Mandatperiodens sista skälvande månader

  • Omorganisation.

   Vi delar din uppfattning helt och därför kommer Österlenpartiet inte att medverka till en omorganisation av kommunen som görs av det gamla gänget och inte av de som blivit valda och har väljarnas förtroende.Mvh…
 • Alla skattebetalare involverade i förändringsarbetet

  • Involvera alla i förändringsarbetet (Österlenpartiet)

   Kan se vad Folkpartiet, Centerpartiet och Vänstern har svarat och deras tankegångar kring denna fråga delas av oss. Vi kommer dock inte att medverka till att den förändring som föreslås i tjänstemannaförslaget…
 • Den demokratiska processen

  • Den demokratiska processen (Österlenpartiet)

   Hej John!Du tar upp en mycket viktig fråga.Vi måste värna om demokratin i alla sammanhang. Tyvärr ligger det nu ett förslag i vår kommun som skall behandlas i maj där demokratin verkligen kommer på efterkälken…
 • Dubbelarbete, glapp, handlingsförlamning

  • Hej John!Den översyn du efterlyser pågår just nu och beräknas komma upp till beslut före valet.Med vänliga hälsningarChrister Vigren
  • Hej John!Den översyn du efterlyser pågår just nu och beräknas komma upp till beslut före valet.Med vänliga hälsningarChrister Vigren
 • Fördjupad översiktsplan Norrekås/Örnahusen

  • Hej Johan EdwardsDet dröjde med svaret eftersom jag gärna ville ha synpunkter på dina frågor från vår representant Beat Senn (bor i närheten av området) i Samhällsbyggnadsnämnden. Österlenpartiet har…
 • Aktuell östersjöavdelning på biblioteket

  • Aktuell östersjöavdelning på biblioteket.

   Hej Erik!Bra idé! Vi får hoppas att biblioteket nappar på kroken...Hälsningar Christer Vigren/Österlenpartiet/
 • Cykelväg

  • Hej Kerstin L.Österlenpartiet har i många år (minst 10 år) arbetat för bla en cykelväg längs kusten runt hela Skåne. Inom Simrishamns kommun har därav nu lite mer än halva sträckan byggts ut. Det är nu…
 • Inbjudan till lokal valdebatt i H-hög

  • Inbjudan till lokal valdebatt i H-hög.

   Hej Göran!Österlenpartiet kommer. Tiden passar.HälsningarChrister Vigren 0414-16226)
 • Tempratur i sporhallen i Hammenhög

  • Temperatur i sporthallen i Hammenh��g

   Jag utgår från att denna sak nu fixar sig efter Christers och Sabinas löfte. Om inte får du höra av dig igen.Hälsningar Christer Vigren
 • Branteviksbornas kamp (forts)

  • Branteviksbornas kamp

   Hej Erik.De båda byggena har fått bygglov och det kan man ha synpunkter på. Men i efterhand går det inte att göra något.
 • Branteviksbornas kamp

  • Jag delar Folkpartiets syn på saken. Jag tycker dessutom att det är onödigt att kalla folk för ondsinta eftersom alla faktiskt har rätt att söka bygglov.
 • Djurplågeri till sjöss

  • Hej Erik.Ansvaret för den fråga du ställer ligger på "staten" genom Fiskeriverket / Kustbevakningen / Länsstyrelsen. Det tror jag är bra eftersom en kommun inte kan ha ansvar för mer än en begränsat område…
 • Simrishamn – ingen plats för båtlivet

  • Simrishamn-ingen plats för båtlivet

   Hej Pelle!Hamnverksamheten har nyligen övergått till kommunstyrelsen. Jag är ledamot där och kommer inför nästa diskussion om hamntaxor sätta mig in i det du beskriver om tex jämförelser med andra hamnverksamheter…