Socialdemokraterna

Frågor

 • Skolan

  • Hej Lina!Tack för din fråga!De nationella proven förekommer bl.a. i åk. tre (3) och tjänar just som en avstämning för att alla elever som inte uppnår målen ska kunna få de extra insatser de har RÄTT till…
 • First time voter

  • Hi Mike!As for the infrastructure that you write to Malmö and beyond Malmö, it is divided as follows.Region Skåne via Skånetrafiken is responsible for communications such as buses and trains. When it…
 • Kommunalt avlopp

  • Hej Mats!Kommunfullmäktige hanterade frågan 27 juni 2016 och beslutet ser du här."Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utifrån målsättningen inom 5 år bygga ut VA i områdena Rönnebröd, Attusa m fl.…
 • Samarbete/koalition

  • Hej Thomas! Först eget mandat och därefter förhandlingar med andra partier. Men med SD kommer vi inte att samarbeta med.Med vänlig hälsning,Karl-Erik Olsson (S)Kommunstyrelsens ordförande
 • Bygga i Södra planteringen?

  • Hej Conny och tack för din fråga!Byggandet i södra planteringen är ingen aktuell fråga de närmaste åren. Först ska vi bygga en ny stadsdel på Skansenområdet som ligger mitt emot södra planteringen. Därefter…
 • Grön Flagg

  • Hej Sandra!Bra att fler förskolor anmält sig till Grön Flagg något som vi Socialdemokrater har med i vårt handlingsprogram för nästa mandatperiod.Vår kontaktperson är Agneta Åhlin (S)Kontakta undertecknad…
 • Osäker inför valet

  • Hej!Frågan om ishall dyker upp då och då. Och just nu behandlar vi ett medborgarförslag som handlar om att bygga en ishall i SÖSK är Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Vet inte hur stort…
 • Bättre förbindelse med bussar

  • Bättre förbindelser

   Hej Birger!Vill bara med detta svar visa på att Sankt Olof är inte bortglömd.För vi har gjort följande under mandatperioden i Sankt Olof:- Ny belysning- Förnyelse av lekplats- Trafiksäkerhetsåtgärder-…
  • Hej Birger!Sankt Olof är inte bortglömd av kommunen.Kollektivtrafiken är inte en kommunal fråga utan en region fråga och därmed Skånetrafiken som handhar kollektivtrafiken. Men vi tittade på att ha matartrafik…
 • Vill ni ha våra röster ?

  • Hej Anna o Richard!Svarar på era frågor en och en!Miljön i Östersjön!Svar: Jag börjar med att svara angående säl problematiken. Detta är en fråga som jag vill säga vi jobbar hårt med tillsammans med fiskarna…
 • Ny bebyggelse i sankt olof

  • Ny bebyggelse i Sankt Olof!

   Hej Birger och tack för din fråga!Just nu finns det inget aktuellt projekt med radhus. Men Simrishamnsbostäder har redan 100 radhus i Simrishamn och ytterligare 250 st i de fem största basorterna i kommunen…
 • Frågor innan valet

  • Hej Thomas!1, Här kommer ett långt svar eftersom du hade inte bara en fråga utan många frågor.S:t Olofs skola har vid ett flertal tillfällen varit på bl.a. Moderaternas skolnedläggningslista och vi varje…
 • Opålitlig tågtrafik

  • Opålitlig tågtrafik

   Hej Lena!Roligt att du och din familj valt att flytta till vår vackra kommun.När det gäller tågtrafiken så är det en återkommande fråga. Därför har jag vid flera tillfällen tagit intiativ till att lösa…
 • Trafik och miljöplan

  • Hej Björn!Tack för din fråga.När det gäller den dåliga efterlevnaden av hastighetsbestämmelserna så har vi gemensamt med polisen skrivit på en överenskommelse det så kallade medborgarlöftet. Där polisen…
 • Graffiti vägg

  • Hej Richard och tack för ditt förslag.Frågan var uppe för ett ex antal år sedan när polisen då avrådde oss för att sätta upp en laglig graffitivägg. Polisens förklaring då var att det var svårt för polisen…
 • Sjöfartsstråket

  • Hej Jan!Nej det finns inget beslut om att bygga två fasta bryggor vid Tobiviksområdet. Utan man har enbart projekterat och kostnadsberäknat vad det skulle kosta.Med vänlig hälsning!Karl-Erik Olsson (S)Kommunstyrelsens…
 • Trygghet

  • Hej Setreus! Polisen gör ju så kallade Trygghetsmätningar i kommunerna och där då kommuninvånarna får svara på en del frågor i en enkät. Där framkommer det att en del områden i Simrishamns kommun känner…
 • 40 resp, 30 km i tättbebyggt område.

  • Hej Eva!Tack för din fråga.Att inte bilisterna håller hastigheten är ju egentligen en polis fråga och polisen ska ha hastighetsövervakning där det behövs. Finns ett löfte från polisen att ha fler kontroller.Att…
 • Snart val

  • Hej Jessica!Bostadsbolaget är ett aktiebolag och de har en egen styrelse. Styrelsen beslutar om olika frågor som berör bolaget. När det gäller hyressättningen så är detta något mellan bostadsbolaget och…
 • Detaljplanen

  • Detaljplan

   Hej!Allmän platsmark ska vara tillgänglig oavsett kommunal eller privat fastighetsägare enligt detaljplanebestämmelse Dvs det är ingen laglig skillnad. Graden av tillgänglighet kan se olika ut beroende…
 • Seniorernas Hus

  • Hej Ronny!Du skriver att Simrishamns kommun har fler äldre än vad Ystad har och att de har två seniorernas hus. Deras seniorernas hus ligger i fastigheter som redan bedrivs arv Ystads socialnämnd. Vi…
 • Skånetrafiken - tåg mellan Ystad & Simrishamn

  • Skånetrafiken - tåg mellan Ystad & Simrishamn

   Hej Felicia!Tack för din fråga!Anledningen att Skånetrafiken ville att tåget skulle gå mellan Simrishamn till Ystad och sedan skulle man byta tåg i ystad var ju att banan mellan Tomelilla - Köpingebro…
 • Vill ditt parti göra något för att locka barnfamiljer till kommunen?

  • Vill ditt parti göra något för att locka barnfamiljer till kommunen?

   Hej och tack för Dina frågor och synpunkter.Det är alltid värdefullt att få information utifrån så att alla infallsvinklar kommer fram och kan beaktas. Detta inte minst som underlag inför kommande beslut…
 • Smällare Fyrverkeri

  • Hej Per!Tack för din fråga. Denna fråga som du ställer är en viktig fråga för våra älskade husdjur. Jag vet själv hur det är på nyårsafton och ibland dagarna innan nyårsafton eftersom jag själv har en…
 • Ishall - Läs dagens krönika i YA (fredagen 8 dec)

  • Hej Johan!Tack för din fråga om ishall i Simrishamn. Byggandet och behovet av en ishall måste analyseras mot allt annat som man vill ha i Simrishamns kommun. Jag kommer att ta med mig frågan och räkna…
 • Demokratins gränser

  • Hej Lisbeth!Ser väldigt intressant ut.Själv kan jag inte komma.Men jag kommer att skicka detta vidare.Med vänlig hälsning,Karl-Erik Olsson (S)
 • Gamla coop

  • Gamla coop

   Hej Panis o tack för din fråga!Vi får många frågor och förslag om vad gamla COOP ska användas till.Nu är det så att kommunen äger inte gamla COOP fastigheten utan det gör KF fastigheter. Nu vet jag att…
 • vi vill ha saker att göra.

  • vi vill ha saker att göra.

   Hej Emma o tack för din fråga!När det gäller de olika klädesaffärerna/kedjorna så kan vi som kommun bara planera för var dessa ska kunna ligga någonstans i vår kommun. För vi äger inte frågan om tex H&M…
 • Ombyggnad av stationen i Simrishamn

  • Hej Hedda och tack för din fråga!Vi bygger just nu om stationen till att bli ett kafé. Så det kommer att vara öppet för alla oavsett om man vill ta en fika eller bara sitta o vänta på buss eller tåg eller…
 • Vellinge har beslutat om tiggeriförbud

  • Hej Johan!Nej det är inte aktuellt för tillfället att ta efter Vellinges koncept.Sedan är det inte säkert att Vellinge får igenom sitt beslut för länsstyrelsen.Med vänlig hälsning,Karl-Erik Olsson (S)Kommunstyrelsens…
 • Cykelbana mellan Stora Coop och Cikle K

  • Hej Julia och tack för din fråga!Att man ska känna sig säker i trafiken är mycket viktigt oavsett ålder så det här med cykel och gångvägar är något som vi prioriterar i kommunen. Men tyvärr så är det…
 • Ungdommar

  • Ungdomar

   Hej Lejla tack för din fråga!Detta är en fråga som ständigt kommer upp till politiken. De äldre tycker att vi gör för lite för dem och ungdomarna att vi gör för lite för dem. Vi håller på och planerar…
 • Förbättra simhallen i Simrishamn

  • Förbättra simhallen i Simrishamn

   Hej Gloria!Tack för din fråga.Tack för dina förslag och synpunkter om att rusta upp simhallen. Jag skickar över detta till kultur och fritidsnämnden/förvaltningen som får titta på dina förslag och ha…
 • Förflytta biblioteket

  • Hej Nerma!Tack för din fråga!Vi kommer nu i slutet av september flytta kaféet från Valfisken till stationen vilket gör att det kommer att frigöras ytor för Nova gymnasiet och man får då mer plats.Att…
 • Byggförslag

  • Hej Livia!Tack för din fråga!Vi har tagit ett beslut i augusti att inte bygga på Östra planteringen så det finns nu inga planer på att bygga höghus eller några andra bostäder på Östra planteringen eller…
 • Mer busstrafik bland byar

  • Hej Tilde o Tack för din fråga!Region Skåne via Skånetrafiken sköter kollektivtrafiken i Skåne och då också i Simrishamns kommun.Men vi tittar just nu tillsammans med Skånetrafiken på fler/nya sträckor…
 • Ungdomspåverkan

  • Ungdomspåverkan

   Hej Ella tack för dina frågor!Vi bjuder in SSU till våra möten och diskuterar framtidspolitikenSimrishamns kommun gör den 12 oktober en nystart för gemensamma diskussioner hur samarbetet mellan ungdomar…
 • Tennisplanen Brantevik

  • Hej Martin Tack för din fråga!Denna tennisbana ligger inte på kommunal mark och har aldrig skötts av kommunen. Tidigare var det, och är säkert fortfarande, Branteviks Samhällsförening som äger/sköter…
 • gratis veterinärvård!

  • gratis veterinärvård!

   Hej Nathalie tack för din fråga!För att vi människor ska kunna få en bra och billig vård så innebär det att vi måste betala in skatt på våra inkomster. Vilket i sin tur betyder att de som behöver vården…
 • Matkedja

  • Hej Sebastian tack för din fråga!När det gäller att få matkedjor som tex McDonalds, Max så är det inte kommunen som bestämmer var de vill etablera sig. Jag vet att vi har varit i kontakt med en del av…
 • Ungdomar i Simrishamn

  • Ungdomar i Simrishamn

   Hej Nelly tack för din fråga!Vi håller just nu på och planerar för att utveckla stadens centrum. Hade varit roligt om ni ungdomar hade kommit in med plats var detta ungdomsstället skulle ligga samt vem…
 • Kollektiv trafik. Linje 5 Från Lund

  • Hej Jonathan tack för din fråga!Skånetrafiken driver kollektivtrafiken i Skåne och då även buss 5.Men jag skickar denna fråga vidare till vår infrastruktur strateg, som tar upp ditt förslag med Skåne…
 • Få ungdomar att stanna

  • Hej Caesar tack för din fråga.När det gäller att få matkedjor som tex McDonalds, Max eller någon annan matkedja så är det inte kommunen som bestämmer var de vill etablera sig. Jag vet att vi har varit…
 • Butikskedjor och fik

  • Hej Lina tack för din fråga.Först vill jag nämna att jag tar alla frågor som jag får på allvar så även då din.När det gäller de olika klädesaffärerna/kedjorna så kan vi som kommun bara planera för var…
 • Klädaffärer

  • Hej Sannie tack för din fråga.Först vill jag nämna att jag tar alla frågor som jag får på allvar så även då din.När det gäller de olika klädesaffärerna/kedjorna så kan vi som kommun bara planera för var…
 • Böstader

  • Bostäder

   Hej Reda!Tack för din fråga!Vi tog måndagen den 28 augusti första spadtaget för 65 nya hyreslägenheter bakom bruket i Simrishamn.Där kommer också att byggas ca 30 nya bostadsrätter.Det kommer också att…
 • Gamla Coop extra

  • Hej Edvin tack för din fråga!Simrishamns kommun äger inte gamla COOP lokalen utan det gör KF fastigheter. Nu vet jag att den fastigheten är ute till försäljning så vi får se vem som köper den och vad…
 • Ang kollektivtrafiken och fler övergångsställen

  • Hej Alva!Tack för din fråga!Skånetrafiken driver kollektivtrafiken i Skåne.Men jag skickar den första frågan vidare till vår infrastruktur strateg. Så kan hon ta upp detta när hon träffar Skånetrafiken…
 • Skaterampen vid ankdammen i Simrishamn

  • Skaterampen vid ankdammen i Simrishamn

   Hej Lukas och tack för ditt mejl! Samhällsbyggnadsförvaltningen är medvetna om att rampen inte är lämplig ur vare sig placering eller säkerhetssynpunkt. Vår ambition har varit att den ska få stå kvar…
 • cykel vägar på vägarna

  • Hej Asta o tack för din fråga!Simrishamns kommun eftersträvar att buga fler cykelvägar i kommunen. Men när det gäller riksvägarna så är det Trafikverket som äger dessa vägar och där kan bara kommunen…
 • Skånetrafiken (Länstrafik)

  • Hej Hanna och tack för din fråga!Det är Region Skåne via Skånetrafiken som driver den reguljära kollektivtrafiken i Skåne med buss o tåg. Därför skickar jag denna fråga vidare till vår infrastruktur strateg…
 • Fler platser åt ungdomar

  • Hej Tilda och tack för din fråga!Detta med lokaler till både unga o seniorer är en ständigt återkommande fråga. Kommunen har ordnat många lokaler i Simrishamns kommun för föreningar att vistas i. Vi har…
 • Sommarjobb

  • Hej Euklid tack för din fråga!Alla som ansökte om sommarjobb erbjöds plats. Utannonserade feriepraktikant tjänsterna tillsattes. Vi tog också in ungdomar som inte hade uppehållstillstånd.Med vänlig hälsning,Karl-Erik…
 • Angående parkeringsvakter

  • Hej Max o tack för din fråga!Det här med parkeringsproblematiken i Simrishamns tätort är något som vi tittar på och försöker ordna på ett bra sätt. Vi tittar på möjligheten att ordna fler parkeringsplatser…
 • Mötesplatser i Kivik

  • Hej Adam och tack för din fråga!Vi håller på och tittar över uteplatser som vi då kallar för multiarenor och var dessa ska byggas. Tar dina synpunkter med mig i det fortsatta arbetet.När det gäller inomhus…
 • Gamla Coop extra

  • Hej Arvid tack för din fråga!Simrishamns kommun äger inte gamla COOP lokalen utan det gör KF fastigheter. Nu vet jag att den fastigheten är ute till försäljning så vi får se vem som köper den och vad…
 • Klassresor?

  • Hej Oliver och tack för din fråga!Detta är en fråga som man får behandla i sedvanlig ordning i barn och utbildningsnämnden. För visst går det att ordna skolresor för sista årskursen.Skickar dina synpunkter…
 • Bygge av utegym i Simrishamn

  • Hej Liam och tack för din fråga!Vi håller på och planerar för nya uteplatser som vi kallar för multiarenor runt om i vår kommun så det kommer under 2018 på ett antal platser.När det gäller mobbing som…
 • Involvera ungdomar politiskt i Simrishamns kommun.

  • Hej Mikael o tack för din fråga!Absolut finns det möjlighet att ha politiska debatter i skolan. Men det är rektorn på skolan som måste bjuda in till sådana debatter.Den 12 oktober kommer vi ha ett nystarts…
 • Ingen åldersgräns för Energidricka

  • Hej Millie o tack för din fråga!Det här med åldersgräns för tex att köpa alkohol, cigaretter, Energidricka mm är ingen kommunal fråga utan en fråga för Sveriges riksdag. Så jag skickar din fråga vidare…
 • Gör Simrishamn mer intressant för ungdomar

  • Hej Oliver och tack för din fråga!När det gäller olika köpcentra i kommunen med de butikerna du nämner så kan en kommun bara planlägga mark för detta. Butiksägarna bestämmer sedan själva var de ska etablera…
 • Skolresor

  • Hej Elias och tack för din fråga!Detta är en fråga som jag skickar till Barn-och Utbildningsnämndens (BUN) ordförande. För det är skolan som själva bestämmer om man ska åka på skolresor inom sin budget.Med…
 • rubrik

  • Gratis kaffe

   Hej!Om man ska ha gratis kaffe eller te mm. Får varje skola själva få bestämma utifrån den budgeten man har fått sig tilldelad. Med vänlig hälsning,Karl-Erik Olsson (S)Kommunstyrelsens ordförande
 • Medeltiden

  • Hej Albert och tack för din fråga!Du får som Thomas skriver söka upp eller bilda en förening som då har som inriktning medeltiden. Varje år ute på Glimmingehus så har man medeltidsspel så kontakta Glimmingehus…
 • Cross bana

  • Hej Jesper och tack för din fråga!Jag skickar din fråga till kultur och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden så får vi se om det går att anlägga en sådan bana.Med vänlig hälsning,Karl-Erik Olsson…
 • Livsmiljö och trafiksäkerhet i Kivik

  • Hej Ingemar!Tack för din fråga.Jodå vi politiker är mycket medvetna om trafikmiljön genom Kivik och ut till mysteriet. Vi har haft och har överläggningar ständigt med Trafikverket i denna fråga och det…
 • Omöjligt att få bygglov för verksamhet utanför detaljplan?

  • Hej Åsa!Thomas Hansson ordförande i Byggnadsnämnden har gett ett tydligt svar på dina frågor. Med vänlig hälsning,Karl-Erik Olsson
 • Invandring

  • Hej Sabine!Att känna sig otrygg i samhället är något som ingen person ska känna oavsett vem personen är. Alla har samma rätt i vårt samhälle att klä sig som man vill utan att få skällsord för detta.När…
 • Jojo senior

  • Hej Marianne!Tack för din fråga.Vår infrastrukturstrateg Carina Knutsson har denna fråga just nu på sitt bord. Carina håller på med en övergripande utredning om kollektivtrafiken i Simrishamns kommun…
  • Hej Marianne!Tack för din fråga.Vår infrastrukturstrateg Carina Knutsson har denna fråga just nu på sitt bord. Carina håller på med en övergripande utredning om kollektivtrafiken i Simrishamns kommun…
 • Väntsal

  • Hej Marianne!Transdev var det företag som hade ett avtal med Skånetrafiken som man sa upp under våren och därmed stängdes väntsalen den 2 maj 2017. Nu håller Simrishamns kommun och tittar på vilken verksamhet…
 • sotningstaxa

  • Hej Christer!i Sotningstaxan liksom andra taxor som kommunfullmäktige beslutar om ingår en hel del andra kostnader mer än själva sotningen på plats. Hanteringen av tidbeställning, fakturan som skrivs…
 • IVL

  • Hej Bengt!Tack för din fråga. Det är bra att du frågar om vår anläggning.För det första så är det ingen forskningsanläggning utan vi bygger den för att vi ska få en bra rening som är långsiktig för att…
 • Fair trade

  • Hej Kari!Ursäkta det sena svaret. Men jag håller just nu på att få fram uppgifter på hur kaffeinköpet ser ut i kommunen. När jag fått all information om hur det ser ut med kaffe o te inköpen så återkommer…
 • Nedskräpning

  • Nedskräpning

   Hej Pia!Tack för din fråga.De områden som oftast skapar en massa skräp är som påpekat främst busshållplatser, järnvägsstationer etc där folk rör sig ofta. Dessa områden tillhör ofta inte kommunen utan…
 • Hej

  • HEJ!

   Hej Ludvig och tack för dina synpunkter! Ska försöka svara på så många av dina frågor så möjligt. När det gäller skogen vid Kristianstadsvägen så förmodar jag att du syftar på naturvårdsområdet som vi…
 • Skolbuss

  • Hej Anna!Tack för dina synpunkter. Att nyttja kollektivtrafiken till skolskjuts är en viljeinriktning från politikerna i både i barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt kommunstyrelsen. Sedan när det gäller…
 • Tomte

  • Hej Heléne!Tack för din fråga.Visst det låter intressant. Men det är bättre att du ringer mig eller mailar mig direkt så vi kan prata/skriva om när var hur och vem som ni tänker er ska "tomta".Med vänlig…
 • Larm om buss 570 & missförhållanden under för skolbarnen som åker!

  • Hej Mikael!Tack för din fråga.Jag kommer självklart att skicka detta mail till dig direkt.Både till Skånetrafiken och till vår infrastrukturstrateg Carina Knutsson samt till vår barn och utbildningsförvaltning…
 • Hemlösa

  • Hej Rita!Hur många hemlösa vi har i dagsläget är inget jag vet. Hemlösa personer dvs de som inte har någonstans att bo varierar. Får vi kännedom om att det finns någon som sover ute gör vi vad vi kan…
 • För lite socialisering och aktivering i Simrishamn

  • Hej Julia!Det finns säkert som ni säger många ungdomar som önskar sig flera mer ”vuxna” ställen att samlas på, d.v.s. shoppingställen, caféer, dansställen, m.m. Dessa behöver oftast drivas kommersiellt…
 • Ungdomsrådsmöte

  • Hej Max!När vi valde att lägga ner ungdomsrådsmötet där då även politiker ingick. Så försökte vi hitta en bättre form för er ungdomar att kunna ta kontakt med politiken. Vi ville hitta en annan form där…
 • Fråga angående säkerhet i kommunen

  • Hej Sara!Här kommer ett relativt långt svar på din fråga!Plan- och bygglovsenheten arbetar generellt med att skapa trygga allmänna platser genom att se till att det i så stor utsträckning som möjligt…
 • Kolektivtrafik mellan Gärsnäs/Simrishamn/Tommarp

  • Hej Felicia!Först till din först fråga!Eftersom vägen är statlig är det Trafikverket som beslutar om det ska byggas en GC-väg längs denna sträcka. I Region Skånes cykelvägsplan ligger sträckan som förslag…
 • Ungdomsaktiviteter

  • Hej Moa!Vad gäller konserter för ungdomar - Bénka-dí, som ju jobbar med ungdomsfrågor, har tidigare haft en del konserter riktade till ungdomar, bl a ordnade man under flera år i samband med skolavslutningen…
 • Sjukvård

  • Hej Lina!Sjukvården är en mycket viktig fråga och den ligger inte under kommunens ansvar utan under Region Skåne. Sjukvården i Region Skåne alltså hela Skåne kostar idag ca 34 miljarder. Alltså en mycket…
 • satsning i kommunen

  • Hej Alice!Vi inom majoriteten balanserar vår budget utifrån de förutsättningar som finns. Vi har under denna mandatperiod (snart två år) satsat mer pengar på barn och ungdomar än någonsin. Det visar också…
  • Hej Alice!Vi inom majoriteten balanserar vår budget utifrån de förutsättningar som finns. Vi har under denna mandatperiod (snart två år) satsat mer pengar på barn och ungdomar än någonsin. Det visar också…
 • Buss 574 Vitaby - Simrishamn (9:50-10:34) - Gör så att den går tidigare

  • Buss 574 Vitaby - Simrishamn (9:50-10:34) - Gör så att den går tidigare

   Hej Benjamin!Vi har anställt en infrastrukturstrateg i Simrishamns kommun. Hon heter Carina Knutsson och började jobba i januari i år. Sedan Carina började så har det blivit en hel del förändringar på…
 • Sankt Olof Busstider

  • Arvoden

   Hej Fridolf!Som kommunfullmäktigeledamot får du arvode och faktisk förlorad arbetsförtjänst för ett sammanträde.Vilket innebär att arvode utgår ALLTID om du är närvarande på sammanträdet. men däremot…
 • Buss 574 Vitaby - Simrishamn (9:50-10:34) skulle gått 15 min tidigare.

  • Hej Max!Blir samma svar som med Benjamin!Vi har anställt en infrastrukturstrateg i Simrishamns kommun. Hon heter Carina Knutsson och började jobba i januari i år. Sedan Carina började så har det blivit…
 • Biblioteksfilialer och bokbuss?

  • Hej Tindra!Tack för din fråga!Biblioteksfilialerna lades ju som bekant ner förra mandatperioden efter ett politiskt beslut från den dåvarande majoriteten. Efter att filialerna lades ner i Simrishamn har…
 • sjukvården

  • Sjukvården

   Hej Tilde!Sjukvården är en mycket viktig fråga och den ligger inte under kommunens ansvar utan under Region Skåne. Sjukvården i Region Skåne alltså hela Skåne kostar idag ca 34 miljarder. Alltså en mycket…
 • Psykisk ohälsa i skolan

  • Hej Lisa!Ett bra förslag som du här lyfter upp.Kommer att ta detta med de ansvariga inom utbildningsdelen i Simrishamns kommun alltså Barn- Och Utbildningsnämnden.Med vänlig hälsning,Karl-Erik Olsson…
 • Satsa på ungdomarna!

  • Hej Eleanor!Vill inte hålla med dig om att ungdomarna glöms bort. Får ofta höra att vi bara tänker på ungdomarna och gör inget för oss som är lite äldre.Vi gjorde ju en nysatsning på vår Gymnasieskola…
 • McDonalds i simrishamn.

  • Hej Johannes!Det är inte kommunen som bestämmer vilka som vill etablera sig i vår kommun. Men däremot kan vi ta kontakt med tex McDonalds eller någon annan snabbmatsrestaurang.Ska ta upp frågan med vår…
 • Utescen

  • Idag finns en fin scen i Brunnsparken som gärna kan användas mer och som bokas via kultur- och fritidskontoret. I dagsläget används scenen (av naturliga skäl) främst sommartid t ex vid nationaldagsfirande…
 • Cyklar

  • Hej Lukas,Tack för ditt förslag. Det låter som en väldigt bra idé. Just denna frågan har vi haft uppe för diskussion i våras där vi började titta på hur andra platser arbetar med just detta du efterfrågar.Detta…
 • kiosk i Simrislund!

  • Hej Elias!Det är inte kommunen som bestämmer eller driver kiosker, utan det är marknaden som själva styr det. Finns det någon privat person som vill starta en kiosk i just Simrislund så ska vi göra vad…
 • Konstgräsplan i Kivik

  • Hej Staffan!Det finns redan två konstgräsanläggningar i kommunen, en i Korsavad och en i Skillinge. Det är ovanligt många för en kommun av Simrishamns storlek. Det, plus att det kostar ett antal miljoner…
 • Bussar

  • Hej Stina!Simrishamns kommun har möjlighet att föra vidare information från medborgare till Skånetrafiken, vi har också möjlighet att inkomma med förslag på ändringar. Beslutsfattaren är dock Skånetrafiken…
 • Liten affär/kiosk i Simrislund!

  • Hej Erik!Simrishamns kommun driver inte affärer eller kiosker utan det gör privata personer eller företag.Skulle det vara så att någon vill öppna en liten butik/kiosk så ska kommunen göra allt för att…
 • Obehag

  • Hej Isabelle!Vi ser löpande över buskage för att förbättra tryggheten. Belysningen på stora parkeringar med mera ur utformade för ändamålet och inte för gångtrafik. För att känna sig säker bör man använda…
 • Kulturskolan

  • Hej Piotr!Roligt att du vill spela ett instrument eller ägna dig åt någon annan kulturaktivitet.Vi gör allt vi kan för att korta köerna. Vi har också sänkt avgifterna för att underlätta för alla att kunna…
 • Fler butiker tack!

  • Hej Elsa!Jag tar GÄRNA emot förslag från ungdomar om vad som behövs för att ni inte ska uppleva Simrishamn som väldigt dött o tråkigt. Vi har ju som du säkert vet gjort ett nytt handelsområde där Stora…
 • Gamla coop

  • Hej Amanda!Det har kommit in många frågor om gamla COOP,s lokaler.När det gäller dessa lokaler så ägs dessa av COOP inte av kommunen.Jag har i veckan pratat med Petra Wahlström som är Chef för Struktur…
 • Föredetta coop extra i simrishamn

  • Föredetta coop extra i Simrishamn

   Hej Minna!Det har kommit in många frågor om gamla COOP,s lokaler. Så svaret blir samma som på övriga COOP frågor.När det gäller dessa lokaler så ägs dessa av COOP inte av kommunen.Jag har i veckan pratat…
 • Coopextra simrishamn

  • COOP extra i Simrishamn

   Hej Mathilda!Det har kommit in många frågor om gamla COOP,s lokaler. Så svaret blir samma som på övriga COOP frågor.När det gäller dessa lokaler så ägs dessa av COOP inte av kommunen.Jag har i veckan…
 • Cykelväg

  • Cykelväg!

   Hej Andrea!Det kommer att byggas en cykelväg mellan Kivik och Ravkunda 2019. Denna stäcka är en del av den nationella cykelleden Sydostleden.Med vänlig hälsning,Karl-Erik Olsson (S)Kommunstyrelsens ordförande
  • Cykelväg!

   Det kommer att byggas en cykelväg mellan Kivik och Ravkunda 2019. Denna stäcka är en del avden nationella cykelleden Sydostleden.
 • Gym i Kivik

  • Hej Calle!De flesta gym drivs av kommersiella aktörer eller av föreningar i anslutning till någon av deras träningsanläggningar. Det är normalt inte en verksamhet som kommunen bedriver. Men det kanske…
 • Gamla Coop

  • Gamla COOP

   Hej Lukas!Det har kommit in många frågor om gamla COOP,s lokaler. Så svaret blir samma som på övriga COOP frågor.När det gäller dessa lokaler så ägs dessa av COOP inte av kommunen.Jag har i veckan pratat…
 • Hej!

  • Novas lokaler!

   Hej Gry!Rektor på Nova Academy har uppmärksammat förvaltningen på aktuell lokalbrist. Under innevarande läsår har rektor ordnat med en temporär lösning. Ärendet har nu hamnat hos politiken och vi kommer…
 • ungdomsplats!

  • Ungdomsplats

   Hej Johan!Vi håller på att titta på just det du nämner ett ställe för ungdomar. Men när det gäller gamla COOP,s lokaler så ägs dessa av COOP inte av kommunen.Jag har i veckan pratat med Petra Wahlström…
 • Köpcenter

  • Köpcenter!

   Hej Alexandra!När det gäller att bygga ett köpcenter så måste marknaden vilja att det byggs. Finns i dag inget större intresse för någon att bygga ett köpcenter. Sedan vet jag inte om det är framtiden…
 • Hund bajs

  • Hund bajs

   Hej Agnes!Det finns lagar och regler kring nedskräpning och numera också straff för att skräpa ned på allmän plats. Vi har på flera ställen gratis hundbajspåsar i Simrishamn, men egentligen är detta något…
 • Julpynt i staden

  • Hej Emma!Så roligt att du uppskattar vårt arbete med att julpynta staden. Vi kommer med all sannolikhet att fortsätta med samma utsmyckning även i år. Vi har inga nya julpyntarplaner för vintern ännu…
 • Köpcenter

  • Hej Sadeta!Det är inte kommunen som bygger eller driver köpcentra.Utan det sköter marknaden själv om.Om sedan H.o. M eller någon annan butik vill etablera sig i Simrishamn så kommer vi att göra allt…
 • Gamla coop i Simrishamn

  • Hej Nilla!När det gäller gamla COOP,s lokaler så ägs dessa av COOP inte av kommunen.Jag har i veckan pratat med Petra Wahlström som är Chef för Struktur & Etablering på COOP. Hon berättade för mig att…
 • Gamla coop

  • Gamla coop i Simrishamn

   Hej Emma!När det gäller gamla COOP,s lokaler så ägs dessa av COOP inte av kommunen.Jag har i veckan pratat med Petra Wahlström som är Chef för Struktur & Etablering på COOP. Hon berättade för mig att…
 • Likabehandling

  • Hej Ann-Helen!Tack för din fråga.När det gäller att ge "gåvor" till de barn som har föräldrar som uppbär försörjningsstöd så anser jag att det är ett bra förslag.Det är så här att de barnen som har föräldrar…
 • cykelbana

  • Hej Kenth!Trafikverket håller nu på att planera för en cykelväg mellan Skillinge och Hammar.När den exakt blir klar kan jag inte i dagsläget säga.Får mer info efter möte med Trafikverket den 11 maj.Samtidigt…
 • Val av bank?

  • Val av bank

   Hej Carina och tack för din fråga.När vi upphandlar bank så ställer vi krav på att banken ska klara av att tillhandahålla alla de tjänster som kommunen som organisation har behov av. I det ingår bland…
 • Husbilsparkering i Kivik?

  • Hej!Det har kommit många frågor angående husbilsparkeringen i Kivik. Därför väljer jag att enbart svara på denna eftersom frågorna har samma karaktär.Mot bakgrund av den trafiksituation som under de senaste…
 • Vattenkvalité

  • Vattenkvalité

   Hej!Vi har ett ganska hårt vatten annars har vi inga större problem med vår vattenkvalité. När det gäller vårt hårda vatten så försöker vi blanda till lite mjukare vatten. Men däremot har vi problem med…
 • TÅGUPPRORET på Österlen kräver stoppa förslaget kring marginalering av vår landsända!!

  • Hej!Tack för ditt mail Agneta!Simrishamns kommun kommer att göra vad vi kan för att man från Skånetrafiken sida ska förstå att detta förslaget kan man stoppa direkt i papperskorgen. Men det är ingen kommunal…
 • Försämrade tågförbindelser

  • Hej Anita!Tack för din fråga!Jag kan bara svara att kommunen verkligen agerat kraftigt mot Skånetrafikens förslag.Vi har fått till ett möte med Skånetrafiken tillsammans med Tomelilla onsdagen den 9 mars…
  • Hej Anita!Tack för din fråga!Jag kan bara svara att kommunen verkligen agerat kraftigt mot Skånetrafikens förslag.Vi har fått till ett möte med Skånetrafiken tillsammans med Tomelilla onsdagen den 9 mars…
 • Ang. Nyanländas vardag

  • Nyanländas vardag

   Hej Monica!Tack för dina frågor.Vi kommer på kommunfullmäktige på måndag besluta att 5 miljoner av de 45,6 miljonerna vi fick av staten innan jul ska gå till arbetsintegration. Detta jobb startas direkt…
 • Nyårsfyrverkerier miljöförstöring och djurplågeri

  • Hej Eva och en god fortsättning!Tack för din fråga.När det gäller din fråga om hur våra lokala ordningsföreskrifter ser ut så är de samma som i Malmö! Det är ingen lag inte ens i Malmö men det är lokala…
 • Kollektivtrafik

  • Hej Micael!Simrishamns kommun betalar inte något för att tågen ska trafikera Simrishamn.Utan detta ligger på Region Skåne och de som åker med tågen via sina biljetter!Men det är en annan sak att kollektivtrafiken…
 • Framtida handel

  • Hej Alf!Tanken som du lyfter fram är ok för mig. Handlar bara om vilka man ska gå ut till. Det kanske ska vara något öppet möte där fler får tycka till. Därför skickar jag frågan vidare till Sofie Bredahl…
 • Barnomsorg

  • Barnomsorg

   Hej Lisbeth!Barn i förskolan kan behöva särskilt stöd. Detta regleras i skollagen 8 kap 9 §:"Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som…
 • Flyktingmottagande i kommunen

  • Hej!Jag ber dig ta kontakt med Sofia Osburn på Världens hus i Simrishamn.Så kommer hon att hjälpa dig med vart du ska vända dig.Här kommer Sofias mail adress. sofia.osburn@simrishamn.seJag kommer att…
 • Cykelväg

  • Hej!Vi skyller inte på att vi ska samordna cykelvägen med Ystad!För när det gäller cykelvägar så ska detta samordnas med Trafikverket där dom då tar halva kostnaden för utbyggnaden. Simrishamns kommun…
 • Flygbuss

  • Hej!Från (S) sida är vi intresserade av att få igång en sådan linje.Vi håller just nu på och diskuterar budgeten för 2016 och där finns då med att vi ska anställa en infrastrukturstrateg som kommunstyrelsen…
 • Ang Skånetrafiken

  • Hej Eva! Vi i socialnämnden kan enbart beklaga den upplevelse du haft med Färdtjänsten och Skånetrafiken. Socialnämnden har till många av våra brukare kontakt med färdtjänst och vid minsta fel eller annat…
 • Omstridd gångbro ändras igen!

  • Hej Kjell!Vi förstör inte det som är den ursprungliga hamnen med att bygga en gångbro som ger fler möjligheter att kunna vistas på denna fina plats. Utan det vi gör är att lägga gångbron uppe på den asfalterade…
 • cykelväg

  • Hej!Det finns många vägar runt om i vår kommun som inte alls är bra att cykla på. Så vi prioriterar verkligen att bygga ut fler cykelvägar i kommunen. Vi vill bygga ihop Simrishamn med Ystad och till…
 • hemlösa kontra invandrare

  • Hej Thomas!Jag ser inte någon fråga från dig i detta inlägg utan bara en massa påståenden från dig!Du nämner imigranter och flyktingar i ditt inlägg här. Vet inte riktigt vilka du menar? Men förmodar…
 • Vårt kalkrika vatten

  • Hej!Att avkalka vattnet ligger med i planerna.Men det kostar en hel del. Jag tar Lunnamöllan som ett exempel. Det kostar ca 18 miljoner att avhärda vattnet i Lunnamöllan.Samtidigt så har vi stora problem…
 • Bibliotek och toaletter i byarna i simrishamns kommun

  • Bibliotek och toaletter i byarna i simrishamns kommun

   Hej Karl!Det finns inte mer pengar till någon gräddhylla i Simrishamn än vad det finns till landsbygden. Vi kommer nu att låna 119 miljoner för att fräscha upp våra vägar, gator, cykelvägar, parker mm…
 • Nämndemän...

  • Hej Kim!Trevligt att du vill engagera dig som nämndeman/kvinna!Jag får be dig att ta kontakt med vårt kansli på Socialdemokraterna i Simrishamn soc.simrishamn@okraft.nu eller telefon 041412640. Eftersom…
 • KIMO

  • Hej Egon!Redovisningen som du frågar efter kan du få ta del av från vår ekonomiavdelning!Men jag ska be dom sammanställa en lista på kostnaderna.MvhKarl-Erik Olsson (S)KSO
 • Allsång i Simrishamn

  • Allsång i Simrishamn

   Hej!Det är ju tråkigt att det blivit så här.Men Gunilla har inte sökt något bidrag från kommunen och därför har vi inte heller kunnat behandla något ärende.Vad Gunilla vill är att Simrishamns kommun tar…
 • Representanter på elevrådsmöten.

  • Hej igen Embla!Läste nog inte din fråga så tydligt förra gången.Detta är något som Seth Selleck från kultur och fritidsnämnden håller i. Han har lagt om sättet att jobba för med ungdomsrådet. För deltog…
  • Hej!Detta är något jag inte har sett tidigare. Men förmodar att det gått till BUN,s ledamöter att närvara.Men jag kommer gärna om jag får en inbjudan.Jag skickar ditt mail vidare till nämndens ordförande…
 • Medborgarförslag

  • Hej Anna!Att medborgarna ska kunna lägga medborgarförslag är något som är inskrivet i kommunallagen. Sedan är det upp till kommunerna själva att avgöra om man ska införa medborgarförslag i just sin kommun…
 • Kolla historiken på "Fråga din politiker"

  • Hej J.N!Efter en tids problem med systemet så är det förhoppningsvis ok nu.Så jag kommer att gå igenom de obesvarade frågorna och svara på dessa vid lämpliga tillfällen.Karl-Erik Olsson (S)Kommunstyrelsens…
 • Konsthall 2

  • Hej Anna!Tack för din fråga!Det är helt riktigt att det diskuteras en konsthall i kommunen och var den nu kommer att hamna vet vi inte i skrivande stund.Men det är intressanta tankar som du har och jag…
 • Fler bussar på buss nummer 570 (mellan Sinmrishamn & Ystad)?

  • Hej!Ursäkta det sena svaret.Har varit lite strul med inloggningen på denna sida. Hoppas att det är klart nu.Vi kommer att anställa en infrastrukturstrateg som kommer att ha till uppgift att samordna kommunikationerna…
 • handelsområdet

  • Hej Alf!Vi har i kommunfullmäktige beslutat om att bygga ett handelscentrum mitt emot Järn o Fritid. COOP ligger redan i startgroparna och beräknar att vara klara någon gång vintern 2015-2016. Så Simrishamns…
 • Vårdnadsbidrag

  • Hej!Vårdnadsbidragets införande i Simrishamns kommun har inte varit någon stor politisk fråga.Nu verkar det som att det finns en majoritet bland de politiska partierna om att ta bort vårdnadsbidraget.MvhKarl-Erik…
 • Vad har KIMO kostat Simrishamns kommun

  • Hej!Vet inte riktigt vad du menar med "vad ert parti gjort"? För vårt parti har verkligen inte gjort något fel i KIMO affären och vi tänker inte dölja något om detta. Vill du ha reda på hur kostanderna…
 • Konsthall

  • Hej!Vi kommer under denna mandatperiod att jobba fram ett förslag på var vi kan lägag en konsthall. För jag tror liksom du att det är viktigt att det finns en konsthall i Simrishamns kommun/stad. Vi har…
 • Tiggare vs Kivik art

  • Hej Rowen!Min uppfattning i denna fråga är att INGEN ska behöva tigga i ett land som Sverige!Men nu är verkligheten så att det finns människor som kommer från andra länder och sätter sig utanför butiker…
 • Avveckling av Simrishamn?

  • Hej Bitte!Simrishamns kommun vill visst ha nya affärer eller företag till kommunen.Men just i detta fallet som du hänvisar till så kan man bara beklaga att det blivit som det nu blev. Vi har under en…
 • Visionen

  • Hej Kjell!Jag har försökt att få reda på vad det är som saknas utifrån visionen.Vi kommer nu att under våren anta en kommunikationsplan som gör att vi ska bli ännu bättre på att kommunicera med våra kommuninvånare.Men…
 • Invandringen

  • Invandringen

   Hej!Först vill jag börja med att VI Socialdemokrater har INTE lagt ner någon skola eller bibliotek i Hammenhög!Det moderaterna ta ansvar för. För de har försvunnit som kommunala verksamheter under deras…
 • Är skolgård en offentlig plats?

  • Är skolgård en offentlig plats?

   Hej AK!Tack för din fråga!Nu är detta min personliga åsikt. Jag anser att en skolgård är ingen offentlig plats under skoltid. Men däremot har jag inget emot att man vistas på skolgården under icke skoltid…
 • Framtid Skillinge

  • Hej Bitte!Ditt förslag är intressant att diskutera vidare, vi behöver få in kreativa förslag om hur vi ska göra Simrishamn ännu mer attraktiv för alla såväl som turister, boende och de som är verksamma…
 • Biblioteksfilialerna

  • Hej Laila o Bent!Biblioteksfilialerna kommer med nu i budgeten för 2015.Men det blir en utveckling av dessa i form av bokcafeèr.När det gäller bokbussen så blir det ett utredningsuppdrag i kultur o fritidsnämnden.MvhKarl-Erik…
 • Hammenhögs skola

  • Hej!Självklart är även de barn som går i Hammenhögs skola invånare i kommunen. Jag kan inte svara på din fråga vad som hänt i detta ärende.Därför skickar jag denna fråga vidare till barn och utbildningschefen…
 • försäkringskassan

  • Hej Hans-Inge!Förstår att du har haft det tufft både med arbetslöshet, sjukdom och nu kanske med ekonomin. Svårt att svara på varför du får avslag från försäkringskassan, men det beslutet går ju att överklaga…
 • Nyårsfyrverkeri i Simrishamn

  • Hej!Kom in med en skrivelse till Simrishamns kommun så får vi behandla den politiskt.Vet att vi socialdemokrater skrev för några år sedan en motion i frågan om jag minns rätt så blev den positivt behandlad.MvhKarl-Erik…
 • Politiker

  • Hej Besviken!Jag vet att jag svarar på nästan alla frågor som kommer in. Ibland kan svaren ta lite längre tid på grund av att man måste ta fram fakta från våra tjänstemän eller från andra håll det beror…
 • Ebola

  • Hej Sverigevän!Jag förmodar att din fråga handlar om flyktingförläggningen på sjukhuset?Jag delar först Anders Arenhags svar.När det gäller flyktingförläggningen på Sjukhuset så är inte Simrishamns kommun…
 • Cykelväg

  • Hej Wilma!Jag förstår din frustartion över den uteblivna cykelvägen.Cykelvägen har varit uppe flera gånger och diskuterats i kommunen. Men tyvärr är vi inte ensamma om beslutet utan det ligger även på…
 • information

  • Hej Mohe!Liksom Vänsterpartiet och Feministiskt Intiativ skriver så visar vallresultatet på att väljarna inte vill ha en blått alternativ utan föredrar ett rött alternativ. Att alla partier som kommer…
 • Tillgänglighet

  • Hej!Vi socialdemokrater vill även att servicen och tillgängligheten ute i byarna ska vara tillfredsställande. Det är därför vi har just i dagarna även skrivit om tillgängligheten både i Simrishamns stad…
 • Hej

  • Tiggare/uteliggare

   Hej!Sverige har varit ett varmt land där fattigdomen under socialdemokratiskt styre under större delen av 1900 talet nästan varit utrotad. Nu har fattigdomen åter börjat att ta fäste i Sverige. Nu när…
 • Hej

  • Lägre skatter!

   Hej Kanchana!Vi socialdemokrater tror inte i dagsläget på att det går att sänka några skatter. Och vi har inga sådana planer, vi har eller inga planer på att höja skatten i kommunen. Vi tror att det är…
 • Hej

  • Skolgång

   Hej Kanchana!Självklart ska alla gå i skolan och få en bra utbildning. I Sverige finns det en lag på att ALLA ska gå ha rätt att gå i skola och få en bra utbildning. Varför är ju rätt så naturligt. Det…
 • Majoritetsbildning efter valet

  • Hej EC!Detta är en fråga som medlemmarna i partiet beslutar om på vårt medlemsmöte den 30 september.Men vi kommer att söka stöd från i första hand V, FI o MP.Karl-Erik
 • dollarstore

  • Hej Echi!När det gäller vilka företag som ska etablera sig i Simrishamns kommun så är det som så att VI som parti INTE kan säga att just ert företag får inte komma till Simrishamns kommun. Men när det…
 • Svarsfrekvens

  • Hej Pamela!Vi socialdemokrater försöker svara på ALLA webfrågor.Men visst kan man missa någon. Ta som ett exempel idag när det har kommit in 14 frågor.Lätt att man då missar någon.MvhKarl-Erik Olsson…
 • Hastighetsbegränsning Kustvägen Örnahusen-Norrekås

  • Hej Pamela!Vi socialdemokrater vill att man ska se över alla hastighetsbegränsningar i kommunen inte bara sänka utan även på tex 70 vägar höja till 80 eller 90 km.Så vi kommer att vara mycket tydliga…
 • Museimagasin

  • Hej Ulrika!Tack för din fråga!Vi socialdemokrater har under många år jobbat hårt med frågan för att den ska få en lösning. Det är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv se till att detta nu får en snabb…
 • Överexploatering i kommunen?

  • Hej Gunte!Vi socialdemokrater är EMOT all överexploatering i vår kommun oavsett var det är. Vi driver linjen i Översiktsplanen att vi ska förtätta redan de befintliga större orterna. Såsom Borrby, Hammenhög…
 • Fem frågor inför valet

  • Hej Eliza!Tack för dina frågor. Här kommer mina svar på dina frågor Eliza.1, Frågor (Gällande kommunalpolitik):
Hur är tanken kring ungdomars tillvaro i kommunen?
 Svar!Vi värderar ungdomar och ungdomars…
 • Fastighets försäljning

  • Hej Tommy!Denna fråga har besvarats tidigare.Du har även skickat mail till samtliga ledamöter och fått svar från VD,n i bostadsbolaget.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Skattehöjning

  • Hej!Vi socialdemokrater tänker inte höja skatten i kommunen.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Aleris Hammenhög

  • Hej Jan!Eftersom du bor i Nordvästra Skåne så är du kanske inte helt uppdaterad i vad som hänt i frågan?Privatiseringen utav äldreboenden är inte för att det ska bli bättre och kommunen ska spara pengar…
 • Strandstädning

  • Hej Pamela!Ja den frågan är något som vi socialdemokrater också har ställt till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vad jag vet är det inget prioriterat område att städa stränderna. Anledningen till detta…
 • Hemsidan ang turism

  • Hej Alf!Simrishamns kommun har ju samarbete med Ystad o Tomelilla i många frågor så även när det gäller turismen.Detta är ju inget ny hemsida utan har varit så under några år.Men däremot får vi fundera…
 • Kivik Art

  • Hej Maria!Tack för din fråga!Vi har ju alla olika uppfattningar vad som tillför och är bra för kommunen. Du har din uppfattning och jag har min. Där är dom som undrar hur vi kan lägga 900 tusen på KIMO?…
 • Cykelbanor

  • Hej Gun!Tack för din fråga!Du har helt rätt i att cykla på vissa vägar på Österlen medför en stor fara för livet.Vi socialdemokrater har utbyggnaden av våra cykelvägar som ett av vår prioriterade områden…
 • Lovad cykelbana Gärsnäs-Tommarp!

  • Hej Helène!Tack för din fråga!Du minns helt rätt Helène! När man la ner stationen i Tommarp så blev det helt riktigt som du skriver att vi lovade att det skulle byggas en cykelbana mellan Gärsnäs-Tommarp…
 • "Flyktingar"

  • Flyktingar

   Hej!Från socialdemokraternas sida så kommer vi inte att dra ner på något. Vi kommer istället att göra satsningar på skola, barnomsorg, vården mm. Vi kommer att ligga på att staten tar sitt ansvar för…
 • Nova academy

  • Hej!Vi stod inför en fråga om gymnasieskolans framtid. Antingen satsade vi på en ny skola och en ny placering och med detta en ny möjlighet för en ny gymnasieskola. Eller bli kvar i den gamla gymnasieskolan…
 • Medborgardialog

  • Hej!Förslaget på en policy om medborgardialog kommer efter remissrundan nu att fattas beslut om förhoppningsvis i senast under Juni.Vi socialdemokrater är mycket positiva till att öka medborgardialogen…
 • Bygga inomstrandskyddsområde

  • Hej!Vi socialdemokrater vill inte minska på strandskyddet.Vi vill däremot att det byggs och förtätas i de redan befintliga byarna.Vi vill värna om vårt vackra landskap och vår vackra natur. Österlen är…
 • Fartnedsättning

  • Hej!Nämnden har behandlat ditt medborgarförslag.Och har beslutat om följande: Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2014 att införskaffa varningsblinkande övergångsskyltar till övergångsstället i…
 • Privat äldreomsorg

  • Hej!Tack för din fråga.Kommunen har verksamhetsuppföljning en gång per år både till de privata och våra egna verksamheter.Här får vi ta del av kontroller och tjänstemän är på plats och kollar så att allt…
 • Kommunpolicy gällande trådlösa nätverk

  • Hej Hasse!Tack för din fråga.Socialdemokraterna är positiva till att det finns trådlösa nätverk (wifi) i skolor och i offentliga miljöer.MvhKarl-Erik Olsson (S)Oppositionsråd
 • Turismverksamheter och destinationsutveckling

  • Hej Anders!Efter den misslyckade upphandlingen så har vi från Socialdemokraterna beslutat att vi ska fortsätta att driva turismverksamheten i kommunal regi.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Stadsarkitekt

  • Hej!Kommunen valde att omorganisera sig när vår gamle stadsarkitekt slutade.Man slog då ihop Tekniska nämnden och byggnadsnämnden till en nämnd två nämnder som fick namnen Samhällsbyggnadsnämnden och…
 • Biblioteken

  • Hej boknörd!Denna fråga får den borgerliga majoriteten svara på.För vi Socialdemokrater vill satsa på biblioteken och dess filialer. Vi kan även tänka oss en bokbuss som går runt i de mindre orterna.Men…
 • Konkurrensutsättning varor och tjänster.

  • Hej EC!Helt riktigt som du skriver att syftet med att konkurrensutsätta verksamheterna är att det ska bli både billigare och bättre. Finns ett beslut i kommunstyrelsen som säger att om det inte blir billigare…
 • BUN

  • Hej Peter!Det är totalt och i sin helhet en tjänstemannafråga. Något som aldrig omtalat i vare sig BUN,s au eller nämnden och inte heller har det skett något återrapportering. Hur mycket ord.f i bun känner…
 • Företagshotell

  • Hej Leif!Tack för din fråga!Jag tycker at det är bra att det kommer in förslag från alla håll på hur vi ska göra för att fylla de kommunal ägda lokaler som idag står tomma. När det gäller ÖG så har vi…
 • Fria skolvalet

  • Hej Sigge! Tack för din fråga!Socialdemokraterna vill ha kvar det fria skolvalet, men att man ska se till att segregationen mellan olika skolor inte fortsätter. Detta bl.a. utifrån ett fördelningssystem…
 • Ansvar

  • Hej Maria!Tack för din fråga!Vi förstår den oro som man nu känner inför framtiden både för brukarna, de personliga assistenterna och anhöriga.Det är mycket tråkigt för både brukarna och personalen att…
 • Tågen

  • Hej J.N!Att man fördärvar Tommarp o Järrstad för att tågen inte stannar på dessa två platser är ett mycket hårt ord. Ingen av de båda orterna riskerar att fördärvas. Både Tommarp o Järrestad har förustättningar…
 • Mitt tredje mail!!!

  • Hej Wilma!God fortsättning på det nya året!Och tack för dina frågor!Först vill jag börja med att detta mail är det första som jag har fått från dig.De övriga två har tydligen försvunnit någonstans på…
 • Julgran

  • Hej Johan och tack för din fråga!Detta med att sätta dit en annorlunda "julgran" än vad vi är vana vid är inte ett politiskt beslut. Utan köpmännen i Simrishamn ville ha något annorlunda och vad då kommunen…
 • AV-Media??

  • Hej och varmt tack för Er viktiga, högaktuella och angelägna fråga!Låt oss redan ifrån början slå fast att vi socialdemokrater delar Era synpunkter, synsätt och värderingar i sin helhet.Socialdemokraterna…
 • Nova Academy

  • Hej Socialdemokrat!Tack för din fråga!När det gäller marknadsföringen utav den nya gymnasieskolan så använder man sig bland annat av elever från bland annat korsavadsskolan som ambassadörer. Dessa ambassadörer…
 • Nytt köpcentrum

  • Hej Socialdemokrat!Får revidera mitt svar.Kommunfullmäktige antog planen den 28/10-2013.Alla partier ställde sig då bakom planen!MvhKarl-Erik Olsson (S)
  • Hej Socialdemokrat!När det gäller planen på ett nytt köpcentrum så har ju planen gått igenom kommunstyrelsen utan att några partier haft några negativa synpunkter!Men efter detta så har bland annat köpmannaföreningen…
 • Vad vill ni göra? Vilket ställningstagande har ni?

  • Hej Jeanette!Svaret är att det är de borgerliga partierna i Simrishamns kommun som har tagit beslutet om att lägga ner bland annat komvux. Det hela beror på att den borgerliga majoriteten la i kommunfullmäktige…
 • Kommunikationer Skånetrafiken

  • Hej Ulf!Tack för din fråga.Tidtabellen görs upp av Skånetrafiken och dessa frågor behandlas senare utav samhällsbyggnadsnämnden eftersom trafikfrågor ligger under deras ansvar. Mitt svar är att jag tycker…
 • Hur mycket utnyttjas detta forum?

  • Hej!Rutinerna är så att varje parti har utsett en person att svara på de webbfrågor som kommer in. Sedan är det en webbredaktör som är en av våra tjänstemän på IT sidan som godkänner frågorna och därmed…
 • Vilken äger frågan och vem för de funktionshindrades talan?

  • Hej!Ursäkta att mitt svar dröjt ett tag.Det är ju mycket tråkigt att du skickas från den ena myndigheten till den andra och att alla skyller ifrån sig. Så skall det definitivt inte få vara.Det är vi som…
 • Kö till äldreboende

  • Hej Nilsson!Ansöker man om särskilt boende och blir beviljad denna insats så skall beslutet verkställas inom tre månader. Det går alltså inte att låta brukaren vänta utan platsen ska fram innan de tre…
 • Plan för tillgång till fiber nätet i Simrishamns kommun

  • Hej Michael!Tack för din fråga.Den fråga som du ställer är en mycket bra och viktig fråga för utvecklingen i kommunen. Vi socialdemokrater motionerade om just detta 2011 att vi skulle ta fram en bredbandsstrategi…
 • Maten & kostpolicyn... vad händer??

  • Hej Göran!Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013 att anta en kostpolicy. Kostpolicyn börjar gälla omedelbart efter att protokollet har blivit justerat. Nu har det ju precis gått 2 månader sedan…
 • Dagis/förskola

  • Hej Sigge och tack för ditt förslag!Vi socialdemokrater delar din uppfattning. Vi har detta med i vårt handlingsprogram för mandatperioden 2011-2014. Vi vill liksom du göra Simrishamns kommun till den…
 • Farlig sotning?

  • Hej Marie!Tack för dina synpunkter och dina frågor.Sotningen och brandskyddskontrollen har blivit ämnen som diskuteras flitigt just. Enligt mitt sätt att se det så har det utskicket blivit fel. För den…
 • Skolpolitik

  • Hej Benny!Tack för din fråga!Skolfrågan är för oss socialdemokrater en viktig fråga, den tillhör en av våra kärnfrågor. Därför driver vi den frågan mycket hårt och vi har ju gått till val på hur vi vill…
 • Österlengymnasiet 2013

  • Hej Hampus och tusen tack för Ditt kloka och engagerande brev!Det glädjer oss mycket att Du tar tag i för Dig och oss alla andra viktiga frågor och säger Din hjärtans mening. Det ska Du ha all heder för…
 • Det här med stödröster

  • Hej Juha!Det här med stödröster i ett val bestäms inte centralt i det socialdemokratiska partiet i varje fall. Tror inte att det bestäms centralt i något parti. Utan det är helt enkelt så att visa personer…
 • Fast bredband - en självklarhet för alla

  • Hej Benny!Roligt att du vill flytta ditt företag till Simrishamns kommun, och vi är mycket intresserad av nya arbetstillfällen i Simrishamns kommun.Men jag blir väldigt förvånad över de svaren som du…
 • Koncessionsupphandling av sotning

  • Hej Gun!En tjänstekoncession är ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt,med den skillnaden att ersättningen som den ekonomiskaaktören erhåller för tjänsternas utförande består av rätten att…
 • Nyårslöften

  • Hej Matilda!Om du tittar på de senaste åren så ser du att vi Socialdemokrater har drivit just frågan om barnens villkor i vår kommun hårt. Vi har efter förhandlingar med de borgerliga partierna fått till…
 • Valet 2014

  • Hej Urban!Roligt att du redan nu vill ha lite svar på politiken till valet 2014.Men just nu är det fortfarande vårt handlingsprogram mandatperioden 2010-2014 som vi jobbar efter. Vårt handlingsprogram…
 • Skola och förskola i Sankt Olof

  • Skola och förskola i Sankt Olof

   Hej JM!Vi socialdemokrater har och slåss hårt för våra byskolor. När det för något år sedan var på tal att göra större förändringar och som kanske hade fått till följd att någon skola hade lagts ner så…
 • Hammenhögs bibliotek

  • Hej!Hej Helena!Ja det är en bra fråga som du ställer. Enligt de politiska besluten som är tagna så skall biblioteket flyttas till Hammenhögs skola. Men tydligen kommer man inte överens mellan personalen…
 • Prognosen är att Simrishamns kommun ska minska- vad har politikerna för strategi mot dettta?

  • Hej Helena!För det första så tror vårt parti att man måste våga satsa, satsa på våra barn o ungdomar. Se till att när vi planerar för bostadsbebyggelse också se till att vi planerar för aktiviteter för…
 • Hammenhnögs skola i framtiden?? - utveckling eller??

  • Hej Helena!Vi socialdemokrater har under hela mandatperioden drivit frågan om att det måste finnas en skola de sex större orter som vi har idag alltså Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, Skillinge o S:t…
 • Kommunikationer

  • Hej Ulf!Detta är en fråga som vi får skicka över till Skånetrafiken så får vi se vad som kan göras. Det är ju tyvärr inte bara här som det bryts det är så oavsett om du kör bil åker buss eller tåg så…
 • Ny tidtabell för Pågatågen

  • Hej Ulf!Tyvärr så har jag inte sett den nya tidtabellen ännu. Men är det som du säger så är detta definitivt inte alls aceptabelt. Nu vet inte jag om man har kommunicerat detta med samhällsbyggnadsförvaltningens…
 • VA-taxa

  • Hej Christer!Simrishamns kommun valde för några år sedan att ca halva va kostnaden för en vanlig villa skulle den fasta kostanden utgöra ungefär hälften av den totala kostnaden om man då som vi räknade…
 • Byskolor till varje pris?

  • Hej!Nej vi har inte glömt bort barnens behov när vi tittar på hur skolorna skall vara organiserade. Denna debatt om skolorna som skall vara kvar, om skolor skall stängas har nu pågått under en längre…
 • Nytt grepp på gymnasiet

  • Hej Bosse!Idag har vi ett avtal med Malmö FF om ett fotbollsakademi i grundskolan i Simrishamns kommun. Vi har nu två klasser igång i 7:an o 8:an och kommer då nästa höst att ha tre klasser igång alltså…
 • Skånetrafiken

  • Hej Carina!Detta svar handlar inte om några ursäkter från min sida utan detta är en förklaring av hur det har gått till. Jag förstår din irritation o ilska över beslutet att lägga ner vissa bussturer…
 • busskort gymnasieskolan

  • Hej Solveig!Tack för Din fråga. Vi värdesätter alltid synpunkter från allmänheten och dem som berörs då vi som sagt just är FÖRTROENDEvalda ska företräda Er.Det är därför också viktigt att som svar på…
 • Cykelbana

  • Hej!Denna fråga som du ställer är en fråga som vi driver hårt, vi har tillsammans med socialdemokraterna i Ystad skrivit motioner om just detta som du tar upp. Det är viktigt att sammanbinda våra två…
 • Parkeringen bakom Swedbakn.

  • Hej!Jag förmodar att du menar grusparkeringen längs med järnvägsgatan?Denna mark ägs inte av Simrishamns kommun utan av företaget av Skanskan och vi har länge försökt att bebygga området. Vi kommer därför…
 • Telia ljuger om mobilt bredband för politiker & allmänhet!

  • Hej!Jag håller med dig om att både mobila nätet och bredbandsuppkopplingarna skall vara bättre även på Österlen. Därför lämnade jag in en motion i detta ärende september 2011 där jag vill att Simrishamns…
 • Bilarna på torget.....

  • Bilarna på torget...

   Hej!Det är ju tänkt att torget skall byggas om inom det närmaste.Då får vi se hur det kommer att se ut med parkeringar i närheten av torget.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Snurringebussen är ju så bra

  • Hej!När det gäller snurringen så är det numera Skånetrafiken som står helt för den själva. Om vi som kommun vill att den även skall gå om lördagar så får vi göra en tilläggsbeställning och då får kommunen…
 • Gatumiljön

  • Hej!Ja det är tillåtet med gatupratare. Men det finns däremot regler för hur dessa får stå på trottoarerna. Man får inte hindra de gående. Problemet med gatupratare är att de ställs lite olika på trottoarerna…
 • Åretruntboende på Tobisviks Camping

  • Hej!Trevligt att ni har valt att bosätta er i vår kommun och därmed att ni också skriver er här.För att kunna få svar på er fråga så får ni vända er till samhällsbyggnadsförvaltningen för att få råd om…
 • Cykelväg

  • Hej Kerstin!Jag har nu efter att varit i kontakt med Ingvar Bengtsson samhällsbyggnadschef fått reda på att denna cykelväg är ett projekt mellan Simrishamn-Ystad o trafikvärket. Ett av problemmen med…
 • Pågatågen

  • Hej Mats!Region Skåne säger att man arbetar för att gör Skåne rundare. Men man kan ju nu tydligt se att det är bara tomma ord i från den styrande majoriteten i Regionen.Vi socialdemokrater la en annan…
 • Näringslivs-nyheter

  • Hej J.N!Detta är ju inte bar om inte hänvisningen på vår hemsida fungerar.Skall ta detta med de ansvariga på it avdelningen.MvhKarl-Erik (S)
 • Finns det en framtid i Simrishamn

  • Hej Magnus!Ja självklart finns det en framtid för Simrishamns kommun.Men det beror helt och hållet på vem som styr denna kommun, just nu så finns det tydligen ett enda spår man kör från den borgerliga…
 • Skolan

  • Hej Alexandra!När det gäller att man inte tillskjuter de medel som behövs till skolan/barnomsorgen utan att man bara ser ekonomi förre barnen så har du helt rätt och jag håller helt med dig. BARNEN ÄR…
 • MAT

  • HejJennie!Jag förstår din frustration och ilska över hur maten på våra skolor är och om vad du har läst om i YA i förra veckan. När det gäller maten så skall snart kostutredningsgruppen vara klara med…
 • Ang,behandlingshem i Hammenhög.

  • Hej!När det gäller den här frågan om behandlingshem så är det inte vad jag känner till något politiskt parti som har sagt ja eller nej till detta.MvhKarl-Erik (S)
 • Avgifter

  • Hej!Man läser endast av vattenmätaren en gång om året därför måste den övriga tiden vara beräknad.Så svaret är att man får inte någon ränta på den beräknade summan om du har betalt in för mycket.MvhKarl-Erik
 • Pendlarbidrag!

  • Hej!Din tanke är bra.Men vi provade att införa för några år sedan att införa subventionerade resor för ungdomar som då visade sig vara olagligt. För enligt kommunallagen så får man inte särbehandla medborgarna…
 • Utbildning

  • Hej!Mycket möjligt att det går att göra som du föreslår. Får ta detta med Barn- Och utbildningsnämnden.MvhKarl-Erik
 • Friskolor?

  • Hej!Vi socialdemokrater kommer inte att gå ifrån vårt vallöfte. Utan vi kommer att fortsätta att driva linjen med att ALLA byskolor skall vara kvar.Det finns ett fullmäktige beslut på att alla skolor…
 • Friskolor

  • Hej Carina!Förra vårens beslut var ju precis det att rektorn skulle samordna 4-6 eleverna utifrån rektorns kunskap och kompetens. Att det inte blir bra som du skriver vet jag inte ännu om jag kan hålla…
 • Varför svarar ni inte på mail?

  • Hej!Tyvärr så har denna sida inte fungerat, tydligen på grund av att man bytt server.Så att jag inte har svarat beror helt enkelt på att mailen inte kommit fram till mig.Nu jobbar man hårt med att få…
 • Återigen SÖRF - offentlighetsprincipen

  • Hej!Kommer att kontakta Tom Zettervall som är räddningschef om varför det är så som du beskriver. Detta är inte bra, utan alal medborgare skall kunna ta del av vad som händer även i ett förbund som då…
 • Vilken forskning visar att det är bättre med större skolnenheter?

  • Kvalitén kan inte upprätthållas

   Hej!Vi socialdemokrater har en annan uppfattning än vad majoriteten har i denna fråga, vi vet att kvalitén är mycket hög på våra byskolor.Vi socialdemokrater vill behålla ALLA byskolor och tänker absolut…
 • Att strunta i beslut i fullmäktige?

  • Kan man "strunta" i ett demokratiskt beslut?

   Hej!Vad Anders Johnsson sagt eller inte sagt får Anders själv reda ut.Men vi har ett kommunfullmäktige beslut från den 30 maj 2011 som säger att ALLA skolor skall vara kvar och att det skall vara F-3…
 • Att kommunicera med sina väljare!

  • Att kommunicera med sina väljare

   Hej!Nej det är absolut inte i sin ordning att denna funktion inte har fungerat. En sådan här viktig del av hemsidan skall absolut ALLTID fungera.Men jag tror inte att det har något att göra med skolfrågan…
 • pendlarparkering på malmövägen 15 gärsnäs

  • Hej,Jag har nu kollat detta med vår Anders Persson som är Tf driftschef för gata. Hans svar följer härnedunder. "I samband med att vi utförde denna asfaltering så uppmärksammade vi dessa fordon som enligt…
  • Hej!Tack för dina synpunkter. Hela ombyggnaden av Malmövägen igenom Gärsnäs är ett lyft för Gärsnäs. När det gäller din andra fråga så skall jag ta upp den med förvaltningen. För de här bilarna, husvagnarna…
 • Nedskräpning

  • Hej!Det är de privata fastighetsägarna som har ansvaret för hur det ser ut på sina egna tomter. Men skulle det däremot bli en sanitär olägenhet så får du anmäla detta till Ystad-Österlens miljöförbund…
 • Tukta busken

  • Hej J.N!Skall skicka över ditt förslag till vår kommundirektör och informationsansvarige så får de se om det går att göra enligt ditt förslag.MvhKarl-Erik
 • Vision 2040

  • Hej Bo!Det utkast som tjänstemännen har jobbat fram och som vi har fått ta del av samt som har presenterats på by/statsmöten ställer vi socialdemokrater oss inte bakom. Vi skrev ett remissvar däår vi…
 • Skolmat.

  • Hej!Maten är en ju viktig för en människas välmående. Därför är den ju extra viktig just under uppväxten. Så jag förstår din förtvivlan när du ser hur det ser ut med maten i vår kommun. Vi socialdemokrater…
 • Offentliga handlingar i kommunalförbunden

  • Hej!När det gäller det här med låsta dörrar så lever vi i ett samhälle där man måste öka säkerheten för personalen. Ett sätt är just tyvärr att ha låsta dörrar. Men ringer man på dörrklockan så kommer…
 • Förskoleverksamheten i kommunen

  • Hej Maria!Vi socialdemokrater har under många år slagits hårt för vår att vi skall tillföra mer resurser på förskolan. Där vi har som mål att öka personaltätheten. Vi vill göra satsningar på kvalitet…
 • Språkbruk

  • Hej!Jag har tagit emot din fråga och framför den.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Äldreombud

  • Hej!Vad jag vet idag så finns detta inga planer just nu att införa ett äldreombud eller lots.Men tanken och idèn är något som vi måste arbeta vidare med. Skall kontakta de kommuner som har denna funktion…
 • Visionen

  • Hej!Jag håller med dig om att det är inte lätt att förstå vad som är vad i detta dokument.Visionen är bara de första 8 raderna, sedan handlar det mer om ett handlingsprogram för mandatperioden.MvhKarl-Erik
 • KPR reglemente.

  • Hej!Kommunfullmäktige beslutade helt enligt kommunstyrelsens beslutsförslag till ett nytt reglemente på kf mötet den 28/11-2012.MvhKarl-Erik
 • Fast bredband

  • Hej Mikael!Att inte bredbandet fungerar tillfredsställande på landsbygden är för mig ett stort bekymmer. Därför tog jag tag i frågan och har nu motionerat om att kommunen skall ta en plan för bredbandsstrategi…
 • Framtids-verkstäderna

  • Hej.Detta dokument som nu är framtaget från våra tjänstemän är INGEN vision för 2040. Finns bara sju rader under rubriken "VISION" som handlar om vision. Resten är bara en handlingsprogram under mandatperioden…
 • Mat inte bara något att äta...

  • Hej Göran!Vi följer denna fråga med spänning. Vi la ju en motion för några år sedan i denna fråga där vi skulle nå ett första mål med 25 % ekologiskt producerat mat. Så vi kommer att ta upp detta nu igen…
 • Bra med ByaMöte

  • Hej!Detta som visas på byamöten runt om i vår kommun är vad jag vet vad som kommit fram under framtidsverkstäderna och som våra tjänstemän nu satt ihop till ett dokument som skall ut till partigrupperna…
 • Visions-arbetet

  • Hej!Nej då visionsarbetet har inte tappat någon fart utan tvärtom. Man har nu jobbat med olika fokusgrupper och framtidsverkstäder. Nu kommer politiken in. Vi kommer att behandla detta i partigrupperna…
 • Vad gör ni åt detta?

  • Hej!Jag förstår din och din familjs irritation över att det delas ut sådana flygblad. Kommunen kan inte göra något åt att människor delar ut flygblad med denna propaganda på för det är ju en allmän plats…
 • Val på "Valfisken"

  • Hej!Det är upp till var och en att själv rösta på vilket förslag som man själv tycker och om man helt enkelt vill rösta på förslagen. Vi kommer ju så klart att ta hänsyn till de förslagen som har kommit…
 • EUROPAN 11

  • Hej!När det gäller denna tävling så handlar det inte om vad vi som parti tycker oss är det bästa förslag. Det finns alltså 48 olika förslag och det är en internationell tävling för arkitekter under 40…
 • Sena tåg på Österlen-Vi kräver fungerande tåg!

  • Hej!Vi vet att för tillfället så fungerar det inte tillfredsställande med tågtiderna. Vi har däremot fått reda på att det skall bli bättre och bättre så vi får kanske ha lite tålamod nu i inkörsfasen…
 • Storregion Skåne - Kronoberg

  • Hej Kerstin!Socialdemokraterna på sin Skåne kongress sa ja till att fortsätta diskussionen om att bilda en storregion.MvhKarl-Erik
 • Korrektur-läst förslag

  • Hej J.N!Alla som bor i Simrishamns kommun kan lämna in ett eget medborgarförslag till kommunfullmäktige.Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, dock med…
 • Sjöfartens dag

  • Hej J.N!Frågan du ställer är intressant.Lämna du in dett som ett medborgarförslag.MvhKarl-Erik
 • Medborgar-förslag ???

  • Medborgar-förslag

   Hej J.N!Se tidigare svar i samma fråga.MvhKarl-Erik
 • Östersjöns botten

  • Hej!Du har helt rätt J.N. att man skall inte sticka under stolen med faktumet att trålning, främst tråldörrar, kan faktiskt lämna efter sig t o m ganska djupa spår på mjuka bottnar. Å andra sidan idag…
 • "TyckTill"-möjlighet

  • Hej J.N.!Jag håller inte med dig.Jag försöker att svara på alla frågor som kommer till mig om det nu är någon fråga som är ställd. Ibland händer det att det enbart kommer in en fråga som egentligen inte…
 • Biogas i kommunen

  • Hej!Det är så att vi ingår i ett projekt i mellan Simrishamn-Tomelilla o Ystads kommuner. Där vi har anställt en projektledare. Det har skickats in en ansökan till leader om att starta igång ett tankställe…
 • Mobilt bredband i Rörumsstrand

  • Hej!Detta är en fråga som berör oss alla.Vi förbereder för fiber på landsbygden genom att lägga ner så kallade tomrör när vi ändå gräver för vatten o avlopp. Vi kan endast påverka Telia genom att skriva…
 • Borgerlig vigsel

  • Hej!Ja det finns ett speciellt vigselrum i Rådhuset (statshuset). Vi bistår även med vittnen om man själv inte kan ordna det.MvhKarl-Erik
 • Vårdnadsbidrag

  • Hej!För några år sedan var detta uppe till beslut och fullmäktige sa då vid denna tidpunkt nej till vårdnadsbidrag. Den andra frågan du ställer är inte en kommunal fråga utan en statlig fråga. Vad jag…
 • Marint center/Övergödning Östersjön/Åar & vattendrag

  • Hej!Vattenriket är ett mycket bra projekt som man har lyckats väl med i Kristianstad.När det gäller vårt egna miljöarbete kring våra vattendrag så jobbade vår kommunekolog Bengt Bengtsson med detta för…
 • Återvinningsstationen och återvinningscentralen.

  • Hej!Förpacknings- och Tidnings-insamlingen (Fti) har ansvaret över återvinningsstationerna och på deras hemsida, www.ftiab.se finns information om var stationerna finns, hur man sorterar mm.Har du frågor/synpunkter…
  • Hej Eva!Jag skickar denna fråga vidare till ÖKRAB. Det är dom som är ansvariga för öppettiderna på återvinningscentralerna. När det gäller återvinningsstationerna så är detta ett problem som är störst…
 • Felaktig beslutsprocessen enl PBL

  • Hej!KSAU är en remissinstans till kommunstyrelsen. Planärende går först upp i KSAU där vi då ofta tycker till i ett tidigt skedde. Sedan när utställningstiden är utgången så går planärendet åter upp i…
 • Ungdomar och droger i Simrishamn

  • Hej Carina!Frågan du tar upp är en mycket viktig fråga. Rent för många ungdomar faller för trycket att prova på olika slags droger och en del klarar av att komma ifrån drogbegäret men inte alla. Många…
 • Kostnaden för de nya bryggorna i småbåtshamnen

  • Kostnaden för de nya bryggorna i småbåtshamnen

   Hej!Svarade så här på förra frågan så det var inte bara centerpartiet som svarade vad det kostade!"Den första bryggan kostade ca 2,3 miljoner kronor inklusive bommar. Sedan ytterliggare ca 800 000 per…
 • Lokalen vid hamnområdet där det för närvarande ligger en Cykelaffär

  • Hej Igen Genet!Det är samhällsbyggnadsnämnden som "äger" kommunens lokaler. Sedan är det så att viss uthyrning sker på delegation och vissa uthyrningsavtal går ända upp i kommunfullmäktige. Allt handlar…
 • Marginaliserad eller icke informerad!?

  • Hej Genet!Du är folkvald utav folket till din ersättarplats i kommunfullmäktige, det finns det ju ingen som kan ta ifrån dig.Så du har samma rätt att yttra dig som alla andra som sitter i fullmäktige…
 • Lokalpolitiker i Östra Skåne måste lobba i Region Skåne för bättre kommunikationer i och från Simrishamn.

  • Hej GG!Vi som verkar i Sydöstra Skåne jobbar och lobbar ständigt emot Region Skåne när det gäller kollektivtrafiken i vår hörna av Skåne. Vi införde för några år dedan Skåneexpressen från Simrishamn till…
 • Angående nya de bryggorna vid småbåtshamnen.

  • Hej GG!Simrishamns kommun äger småbåtshamnen och då också bryggorna. Det är vårt ansvar att se till att dessa är funktionsdugliga för de som ligger där permanent och då även för sommargäster som kommer…
 • PENGAR

  • Hej Tommy!Barn- och utbildningsnämnden behöver just nu stöd och hjälp. Från början var det sagt att det skulle vara hjälpresurs till ekonomisidan på förvaltningen. Det här med mentor har sedan efter hand…
 • Cykelaffären på hamnområdet i Simrishamn

  • Hej Genet!Kommunstyrelsen har i detta ärende politiskt varit mycket tydliga med avtalet med den dåvarande cykelhandlaren Mats! Kommunstyrelsen gjorde ett bra avtal med Mats i hyra angående godsmagasinet…
 • Ekologiskt och närodlat till barnen i kommunen.

  • Hej Cecilia!Vi socialdemokrater tycker liksom du att detta är en mycket viktgig fråga. Allt som kan bidra till ett bättre samhälle måste vara bra både för människan och naturen. Därför motionerde vi om…
 • Hur stor (eller liten) är skolpengen i Simrishamn?

  • Hej Thomas!För tio år sedan hade Simrishamns kommun inte ett skolpengssystem.Hur stor barnomsorgs- och skolpengen blir för nästa år avgörs dels av den resurstilldelning fullmäktige ger bun och dels hur…
 • Cykelaffären nere viid hamnen

  • Hej!Orsaken till att man nu inte får stanna kvar i hamnen är följande: När då den dåvarande cykelaffären vid stationen brann ner så pågick det en diskussion med Mats som drev cykelaffären om att bygga…
 • Datum, transparens och sociala nätverk

  • Hej!När det gäller webbfrågor så kommer vi under sommar/höst att diskutera fortsättningen på hur vi skall hantera dessa. Så här kommer dina synpunkter in i hanteringen. Det är inte politikerna som bestämmer…
 • Skolpengen

  • Hej!Vi socialdemokrater har år efter år i budgetförslagen varit dom som kämpat för att få mer pengar till skolan. I budgeten för 2012 kommer vi att göra samma sak. Vi kommer inte att gå med på att minska…
 • Undersökning

  • Hej Peter!Ja du har helt rätt. Vi har ungefär samma placering här som i företagsrankingen och detta är inte bra. Men de borgerliga partierna i vår kommun vill inte satsa offensivt utan man tycker istället…
 • Läs och lär om skolan som katalysator för växt

  • Hej Jacob!Jag är övertygad om att vi socialdemokrater har valt rätt beslut i byskolefrågan. MvhKarl-Erik
 • Hyra av skollokaler

  • Hej Anders!Det största problemet är ju att det finns så stora "överblivna" ytor på våra byskolor för tillfället. Detta innebär att det finns för få elever på skolorna och dessa elever skall ju då bära…
 • Skolpengen

  • Hej Jacob!Anledningen är ju den att man från den borgerliga majoriteten inte tillsköt de miljonerna som behövdes till Barn- Och utbildningsnämnden. Vi från (S) yrkade på mer pengar till BUN.MvhKarl-Erik
 • Byskolorna

  • Hej Jacob!Vi kan säkert hålla på att debattera detta i det oändliga här på nätet. Jag föredrar ju att prata med varandra om sådana här frågor och vad jag har fått reda på så skall tydligen representanter…
 • Framtidsverkstad

  • Hej JN!Jag har fullt förtroende för våra tjänstemän när det gäller att jobba med fokusgrupper som det är i detta fallet. Kommunen har erfarenhet av detta tidigare bland annat på socialförvaltningen där…
 • Åldershomogena klasser 2

  • Hej Jacob!Jag anser att jag har svarat på dina frågor om åldershomogena klasser. Eftersom vi har lagt vårt yrkande om att införa f-3 i alla skolor och att rektorerna själva får hantera 4-6 så har du ju…
 • "TyckaTill"-möjlighet

  • Hej J.N!Skall skicka frågan vidare till de ansvariga för hemsidan och för visions arbetet.MvhKarl-Erik
 • Österlengymnasiet

  • Hej!Vi socialdemokrater har ALDRIG viljat lägga ner Österlengymnasiet. Så denna fråga får de borgerliga partierna som la förslaget om att avveckla gymnasiet svara på. Vi ser en utvecklingsmöjlighet med…
 • Byskolorna

  • Hej Ree!Med vårt förslag så blir Skillinge inte utan någon skola, utan tvärtom så stärker vi möjligheten att Skillinge skola "överlever" som skola under många år. Vi socialdemokrater har hela tiden verkat…
 • Samverkan mellan sokola och arbetsliv

  • Hej Fredrik!Vi samarbetar på olika sätt i vår kommun, bland annat så har vi ett näringslivsråd som består utav företagare, kommunpolitiker och kommuntjänstemän. Där tittar vi då på olika frågor för att…
 • Åldershomogena klasser

  • Som Du förhoppningsvis känner till har vi socialdemokrater i våra budgetalternativ mera pengar till bun och vi håller helt med Dig om att sänka skolpengen är förödande.Låt oss tillsammans jobba för att…
 • F-6 skolor OCH samverkan

  • Hej Charlotte!Det är ju så att vårt största problem är ju det minskande barnantalet i kommunen. Vi måste få ökad inflyttning av barnfamiljer i vår kommun. Det är ju därför vi socialdemokrater vill se…
 • Varför handlar ni mot bättre vetande?

  • Hej Jacob!Det beslut som nu fattats innebär att samtliga byskolor är räddade!ALLA skolor har kvar förskola, förskoleklass och samtliga årskurser upp till åk 3. Vi har haft de små barnen i centrum!Samarbetet…
 • skillnaden mellan (S) och majoritetens nya byskoleförlag

  • Hej Charlotte!Vårt ställningstagande grundar sig ytterst på att det inte finns tillräckligt med barn för att fullt ut kunna ha samtliga klasser i samtliga skolor.Äldre barn behöver också träffa lite äldre…
 • Tävling om vindfångare

  • Hej J.N!Får ta frågan med mig. För idén är ju ok. MvhKarl-Erik
 • Vem rekryterar dessa usla Barn- och ungdomsförvaltningschefer?

  • Hej Janne!Det är inte förvaltningscheferna/tjänstemännen som nedmonterar kommunen. Förvaltningscheferna/tjänstemännen jobbar på uppdrag av politikerna, så det är i detta fall de borgerliga politikerna…
 • Strategisk plan?

  • Hej Camilla!Som jag ser det och hela tiden sagt så är detta första steget till att lägga ner en byskola. Så du har säkert helt rätt. Jag vet inte hur man har tänkt från den styrande borgerliga majoriteten…
 • Varför svarar inte majoriteten?

  • Hej Janne!Ja vill också veta varför man väljer att tiga!För detta är inte bra för demokratin att de som då styr kommunen alltså de borgerliga partierna väljer att vara så tysta.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Österlengymnasiet

  • Hej Eric!Lägger man ner gymnasieskolan så kommer troligen fler att välja att flytta ifrån Simrishamns kommun. Detta innebär att vi kommer att få mindre skatteintäkter och detta medför ju då att vi måste…
 • Piratenskolan

  • Hej Sarah!Denna fråga måste ju de styrande svara på. Vi socialdemokrater delar inte majoritetens syn i denna så viktiga fråga för våra byskolor och byar.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Österlengymnasiet

  • Hej Hilda!Vi socialdemokrater kommer att verka för att Österlengymnasiet kommer att vara kvar i vår kommun.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Hallå!!! Kan någon ge mig ett svar?

  • Hej Maria!Jag håller med dig! Byskolorna är viktiga för en by,s överlevnad. Det visar sig ofta att små skolor är att föredra framför stora skolor. Alla barn blir ju sedda i de små skolorna. Men skolan…
 • Skolor och handel

  • Hej RaMona!Det är ju en socialdemokratisk motion om att kontakta IKEA om en eventuell etablering i Simrishamns kommun. Vi vill ju givetvis att de som är barn och ungdomar idag skall kunna handla på IKEA…
 • Hur har ni tänkt egentligen?

  • Hej Jennie!Förstår fullständigt din oro! Detta alternativ som man nu beslutade om kom ju fram i sista stund innan beslut skulle tas. Finns inga konsekvensbeskrivningar gjorde på detta förslag. Så därför…
 • Grov manipulation i byskola-argumentation

  • Hej Jacob!Jag kan inte annat än att hålla med dig i din skrivning! Det finns ju en anledning till att man går ut med olika förslag på en bred remissrunda, och det är ju att få in många olika synpunkter…
 • Österlengymnasiet och byskolorna

  • Hej Anna!Vårt förslag bygger på att alla byskolorna skall vara kvar. Vårt förslag är att alla byskolor bevaras, alla skolor har förskola, alla skolor har förskoleklass och alla skolor har åk. 1-3, medan…
 • Kommunens skolor och politikers omoral

  • Hej Göran!Denna fråga får de berörda partierna själva svara på.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Höjd skatt, för Österlengymnasiet

  • Hej Mikael!En svår fråga att svara på. Vi vet att för budgetåret 2012 som det ser ut i dagsläget behöver vi tillskjuta ca 6 miljoner kronor. Om majoriteten då beslutar att lägga ner gymnasieskolan så…
 • Gymnasieskolan

  • Hej Lars!Vi socialdemokrater kommer att jobba för att Österlens gymnasieskola skall vara kvar i Simrishamn. Därmed kommer jag och socialdemokraterna att rösta nej till förslaget om att lägga ner gymnasieskolan.MvhKarl-Erik…
 • Finns det någon anledning att stanna kvar?

  • Hej Jenny!Jag förstår din oro och din fråga. Innan valet 2002 så lovade alla partier att man skulle inte lägga ner någon byskola. Men våren 2003 så la man ändå ner två byskolor, byskolorna i Östar Vemmerlöv…
 • Byskolor bort - en katastrof för framtiden!

  • Hej Agneta!Kan inte mer än att hålla med dig. Låt oss backa tillbaka ett tag innan beslut fattas i frågan. Låt oss som du skriver sätta oss ner och diskutera detta en gång till och tillsammans försöka…
 • Långsiktighet i skolan?

  • Hej Johan!Majoriteten i Simrishamn kör sitt eget race när det gäller hanteringen av både byskolorna och gymnasiet. Man kör fram egna förslag som ingen ens har fått en chans att titta på, vilka konsekvenser…
 • Nedläggning av gymnasiet

  • Hej Ingvar!Avvakta ett tag med ditt beslut om att inte flytta till Simrishamn. Vi socialdemokrater kommer göra ALLT i vår makt för att låta Österlen gymnasiet fortsätta. Ungdomarna i Simrishamn är fantastiska…
 • Ang byskolorna

  • Hej Maria!Ja du Maria! Det är ALLAS VÅRA BARN! Det är därför som det är så viktigt för oss att tänka på JUST deras framtid. För utan barn/ungdomar så dör ju kommunen ut och det vill verkligen inte vi…
 • Skolnedläggningarna

  • Hej!Självklart finns det en vilja att Simrishamn ska leva vidare. Även om den kanske inte finns inom de borgerliga partierna så finns den inom Socialdemokraterna i Simrishamn.Vi är rätt tydliga med att…
 • Byskolorna

  • Hej Johan!Vi förstår till fullo din åsikt och tycker dessutom att det är extra fult av majoriteten att fatta sitt beslut på ett eget framtaget alternativ "fem i tolv" som aldrig ens har varit ute för…
 • Amen herreGUUUD inte nu igen! Hammenhögsbarn/7-12 år

  • Hej Åsa!Socialdemokraternas politik är som bekant att satsa just på barnomsorg, skola och ungdomar för att försöka vända trenden och öka antalet barnfamiljer.Vi måste skapa en barn- och skolvänlig kommun…
 • Österlengymnasiet

  • Hej Gabriella!Vi kan givetvis inget annat än till fullo dela både din oro och besvikelse! Som du vet har vi socialdemokrater yrkat på att gymnasieskolan skall vara kvar och dessutom i vår alternativa…
 • Byskolorna

  • Hej!Det beslutet som man ifrån de styrande i Simrishamn har beslutat är enligt socialdemokraternas syn förhastad.Man glömmer tyvärr bort att lyssna just på er föräldrar och på våra barn och ungdomar.Men…
 • Skolan i Simrishamn

  • Hej Jeanette!Detta svaret blir liknade som de andra svaren som jag har gett angående socialdemokraternas tanke med byskolorna!Utan barn och ungdomar finns det ingen framtid och kommunen överlever helt…
 • Konsulter

  • Hej undrande!Det är så att inför politiska beslut så måste det fram ett tjänstemannayttrande. Vi som politiker måste ju ha ett underlag som vi då kan gå till beslut på. Därefter så får politiken skapa…
 • När ska ni lyssna på barn och föräldrar??

  • Hej Johanna!Jag och Christer Grankvist är ute minst en gång per år och besöker både förskolor, grundskolor och gymnasiet just för att prata med personal och elever. Detta gör vi för att skapa oss en uppfattning…
 • Byskolorna

  • Hej Carina!Jag förstår ditt problem som småbarnsförälder. Man vill ju sitt bästa just för sina barns skull. Finns ju inget viktigare än att just mina barn skall må bra och få en bra skolgång, just uppväxt…
 • Hur ska jag nå fram till er?

  • Hej Maria!Enligt vår uppfattning är Simrishamns kommuns största bekymmer det låga födelsetalet och att våra ungdomar inte stannar i kommunen. Kommunen brukar ligga på runt 145 föda barn per år, och…
 • Skolorna i kommunen!

  • Hej Sarah!Jag förstår din frustration över det beslutet som den borgerliga majoriteten beslutade om i onsdags.Vi socialdemokrater lade ett motyrkande som avslogs där vi vill att alla skolorna skall vara…
 • Byaskolorna

  • Hej Linda o Rickard!Ert initiativ i Hammenhög visar ju bara på hur viktigt ni tycker att skolan är för orten.Skolan har ju en mycket viktig roll i ortens fortsatta utveckling och inflyttning för framför…
 • Byskolor !?

  • Hej Sten!Vi socialdemokrater tänker att fortsätta att kämpa för byskolornas framtid. Vi kämpade hårt för några år sedan när Gladsax skola och Östar vemmerlövs skola lades ner. Vi drev detta mycket hårt…
 • SKA POLITIKERNA HÅLLA SITT VALLÖFTE FRÅN I HÖSTAS ATT BEHÅLLA BYSKOLORNA OCH SATSA PÅ ATT DOM UTVECKLAS?

  • SKA POLITIKERNA HÅLLA SITT VALLÖFTE FRÅN I HÖSTAS ATT BEHÅLLA BYSKOLORNA OCH SATSA PÅ ATT DOM UTVECKLAS?

   Hej!Vi socialdemokrater KOMMER INTE att bryta VÅRT VALLÖFTE.Vi kommer att verka för att alla byskolorna skall finnas kvar.MvhKarl-Erikm Olsson (S)
 • Korsavadsskolan

  • Hej Susanne!Problemet på Korsavadsskolan är inte bra.Här får vi se till att sätta in de resurser som vi förfogar över för att se till att få ordning för alla eleverna som går på skolan. Den beskrivning…
 • Bevara byskolorna

  • Hej Jacob!Tack för Dina synpunkter och svar på våra frågor. Som Du nu märker har vi samma utgångspunkter, mål och visioner.Vi delar helt Din uppfattning om att man måste tillföra resurser till skolorna…
 • Bevara byskolorna

  • HejJacob!Svara så här.Den forskning som vi refererar till baseras på pedagogisk forskning och som Skolverket sammanställt.Skolverket är högsta skolmyndighet och har att både initiera, påverka och följa…
 • Byskolorna

  • Hej Jacob!För att inledningsvis fräscha upp minnet tog socialdemokraterna för några år sedan en mycket hård kamp för bevarandet av byskolorna i Gladsax och Östra Vemmerlöv mot de borgerliga partierna…
 • Vindkraftverk som ägs av oss själva...

  • Hej Tommy!Ja detta är en fråga som just nu diskuteras flitigt så även hos oss socialdemokrater. Självklart så vill ju alla få tillgång till "billigare" el. Men hur det kommer att bli med den frågan är…
 • Simrishamn – en plats för livet

  • Hej Christer!Jag förstår din frustration över att behöva stå utomhus och vänta på när nästa buss skall avgå i synnerhet på vinterhalvåret. Men tyvärr är det så att det kostar stora summor att ha stationen…
 • Slarvig information

  • Hej J.N!Skall undersöka hur "slarvigt" det är uppkopierat! Men visst kan man säkert få ta hem ett ex och läsa, det finns också att hämta hem på Simrishamns kommuns hemsida.MvhKarl-Erik (S)
 • Biblioteksfilialer

  • Hej!Det ena motsäger inte det andra. Vi socialdemokrater vill att biblioteksfilialerna är kvar ute i byarna, men vi vill också titta mer på en lösning med bokbuss då tillsammans med våra grannkommuner…
 • Dator-användning

  • Hej!Kan inte se någon direkt fråga i din webbfråga.Men rent allmänt så tror jag att vi måste gå mot ny teknik även som politiker. Det kommer även vår miljö att få nytta av.MvhKarl-Erik
 • Vindkraftverk

  • Hej!Vi är positiva till utbyggnad utav förnyelsebara energikällor, och vindkraften är en sådan energikälla.Men vi är mycket försiktiga med var någonstans i vår kommun som vi kommer att acceptera att man…
 • Resonera med politikerna

  • esonera med politikerna

   Hej J.N!Vi jobbar hela tiden med att just öka medborgarinflytandet och att bli ännu bättre på att öka demokratin. Simrishamns kommun är med i ett projekt som Sveriges Kommuner och Landsting som innebär…
 • Offentliga handlingar

  • Hej!Kan faktiskt inte svara på varför det tar så lång tid att få ut icke sekretessbelagda handlingar.Kommer att ta upp detta med kommundirektören och i kommunstyrelsens arbetsutskott onsdagen den 23 februari.MvhKarl-Erik…
 • Lokalt företagsklimat

  • Hej J.N!Får tipsa vår näringslivsutvecklare om denna handbok. Kan hända att han redan har den.MvhKarl-Erik (S)
 • Biblioteksfilialer

  • Hej Kerstin!När det gäller biblioteksfilialerna så tror vi i vårt parti att det är viktigt att dessa finns kvar. Det är inte alla som kan ta sig till Simrishamns stad och gå in på huvudbiblioteket. Men…
  • Hej Kerstin!När det gäller biblioteksfilialerna så tror vi i vårt parti att det är viktigt att dessa finns kvar. Det är inte alla som kan ta sig till Simrishamns stad och gå in på huvudbiblioteket. Men…
 • By-modell

  • Hej J.NSocialdemokraterna i Simrishamns kommun har länge förstått hur värdefulla och unika våra byar är. Det är bland annat därför vi har slagits hårt mot besluten att inte lägga ner några byskolor som…
 • Mötesplats / Profilering av kommunen

  • Hej Sigge!Tankarna du har är helt riktiga, för några år sedan motionerade vi om att skapa en ishall i Simrishamns kommun men tyvärr avslog kommunfullmäktige denna motion.Men nu är det ju så att vi satsar…
 • "Spelet om Simrishamn"

  • Hej!Det är upp till var och en att införskaffa "spelet om Vadköping". MvhKarl-Erik
 • Logistiska glasögon

  • Hej!Detta är ju något som våra tjänstemän tillsammans med byalaget i S:t Olof säkert tittar på när man nu gör ombyggnaden utav bland annat torget.MvhKarl-Erik
 • Bättre information tack!

  • Hej Ingmarie!Självklart skall varje invånare få information om förändringar som berör en i god tid.Nu vet jag ju inte i detta fallet hur informationen har sett ut eller om där har gått ut någon information…
 • Öppna landskap

  • Hej Lennart! Vi delar din synpunkt på att Österlens unika landskap skall vi vara rädda om. Vi är och kommer att så förbli mycket restriktiva till nya planer längs kusten. Därför har vi också sagt nej…
 • Logistisk planering av byarna

  • Hej!Det är viktigt att våra byar får de förutsättningar som behövs för att "överleva". Där inte bara handeln utan även kanske än viktigare att våra byskolor och kommunikationer som utgör navet i en by…
 • Politiker-tjabb

  • Hej Bybo!Demokrati handlar om att vi har rätt att ha olika åsikter som politiker men även som medborgare har man då rätt att tycka till precis som du gör nu. De åsikter som vi för fram som politiker…
 • Äldre befolkning

  • Hej Emma!Vill inte sätta gamla mot unga för alla har en viktig roll i en kommuns utveckling. Problemet som vi brottas med i vår kommun är att det föds för få barn, idag föds det ungefär 150 barn per år…
 • Järrestad och Tommarp

  • Hej J.NDetta med att tågen åter skall stanna i Järrestad o Tommarp är en fråga som ständigt dyker upp. Finns fördelar med att tåget skall stanna på många platser men det finns också nackdelar. Här är…
 • Östersjön

  • Hej J.N!Att bygga upp en ny förvaltning är ju inte i dags läget tänkbart, men det är kanske möjligt om några år. De som nu jobbar på Marint centrum och med de frågorna kring Östersjön gör det mycket bra…
 • Hundbajs

  • Hej Yveth!Jag förstår ditt problem och tycker att det är tråkigt att hundägarna inte respekterar de förordningar som finns och plockar upp efter sina hundar. Simrishamns kommun har antagit lokala ordningsföreskrifter…
 • Dialog i Hammenhög- Välkommen!

  • Hej!Helt rätt så kommer vi gärna ut till våra byar och träffar medborgarna i en dialog. Så vi socialdemokrater kommer denna dag.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Jonebergsskolan

  • Hej Alfred!Tack för din fråga och dina synpunkter.Men det är så här att en högskola kan man inte bara starta hur som helst. Det är regeringen som ger tillstånd till sådana och även utser rektor. Vad man…
 • Om-organisationen

  • Hej!Man kan organisera en kommun på många olika sätt. Men vi tycker i detta läget att vi skall ha en ny kommundiretör i Simrishamns kommun. Att alternera mellan de olika förvaltningscheferna tror inte…
 • Europeisk deklaration

  • Hej!Ja visst borde den kunna ligga både på biblioteket och kommunens hemsida.Skickar över frågan till kultur- och fritidschefen.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Hej från tonårsmamma!

  • Hej! Freja!Kommunstyrelsen har avsatt 300 tusen kronor efter en motion från socialdemokraterna för att användas till fritidsgårdarna ute i byarna just för att kunna hålla dom mer öppna.MvhKarl-Erik (S)
 • Vård o omsorg

  • Hej Kent!Jag förstår till fullo din o din fars oro i detta. Man vill ju känna en trygghet både som anhörig och den som är drabbad. Att leva ensam och med den oron som din far upplever är inte bra. Nu…
 • Genusglasögon på näsan. Fortsättning.

  • Genusglasögon på näsan. Fortsättning

   Hej Pensionär!Marint centrum är i allra högsta grad något som syftar till att ha en betydelse för bofasta i Simrishamn/på Österlen. Ett konkret exempel finns inom fisket, där det finns stora möjligheter…
 • Genusglasögon på näsan

  • Hej!All kommunal verksamhet granskas noga av våra revisorer. Så verksamheten med Marint centrum kommer att granskas lika noga. Marint centrum kommer att ge inte bara bra image och ett bra arbete för Östersjön…
 • SEA-U i Simrishamn

  • Hej!Samarbetet med Sea-U planeras just nu. Exakt hur Sea-U kommer vara organiserat vid Marint centrum är inte fastställt ännu, men klart är att verksamheten ska starta 2011 och att förskoleklasserna är…
 • Hårt vatten

  • Hej Victor!Vi har hårt vatten i hela kommunen. Hårdast är det i södra delarna där vi tar vatten från Borrby och Lunnamölla/Vallby täkterna. Mjukast är det i Kivik. Hårdheten i tex Simrishamn ligger på…
 • österlen museum

  • Hej Line!Vi socialdemokrater vill att Österlens museum och dess värdefulla objekt värnas och visas. Vi tycker att en kommunal satsning kunde vara en ökad användning av informationsteknik och digitalisering…
 • Vill ni ha min röst ?

  • Vill ni ha min röst?

   Hej Rickard!Ja vi vill ha din röst.Att vända den negativa trenden är ett långsiktigt arbete. Ett arbete som handlar om att våga tro på kommunens framtid. Där vi måste våga satsa på utvecklingen. Därför…
 • LOVA-bidrag för havsmiljön

  • Hej!Vi storsatsar ju som bekant på vårt Marint centrum. Där vi har anställda personer som jobbar mycket hårt med att undersöka vilka möjligheter vi har att söka pengar till olika projekt. Skall skicka…
 • Arbete för ungdomar

  • Hej!Just detta som man har gjort i Norrköping kanske inte går att göra i Simrishamns kommun. Vi har ju bara Gyllebosjön i vår kommun men klart är att den går att kartlägga på samma sätt som i Norrköping…
 • Simrishamns del av Östersjön

  • Hej Pensionär!Marint centrum i Simrishamn skall ju syssla med dessa frågor. Här en beskrivning av ett projekt som man skall utföra på Marint Centrum. "I Simrishamn pågår ett treårigt forskningsprojekt…
 • Vad har hänt på 2 år ?

  • Hej!Det har ju som bekant hänt en hel del när det gäller information och kommunikationssätt. Men visst kan allt bli bättre, även på detta område. Det har bl.a. hänt detta att sidorna i Österlenmagasinet…
 • Tommarpsåns avrinningsområde

  • Hej miljövän!Vi har ju olika sätt att jobba inför en valrörelse. Vi Socialdemokrater har öppna möten i de olika orterna i Simrishamns kommun där man är välkommen och besöka oss för at ställa frågor.Nästa…
 • Tommarpsåns avrinnings-område

  • Hej Miljövän!Östesjön med sin unika havsmiljö måste på alla sätt räddas. Vi ingår ju i ett nätverk som heter KIMO Baltic sea(Kommunernas internationella miljöorganisation) och detta ingår i deras arbete…
 • Varumärket Österlen

  • Hej Conny!Vi Socialdemokrater har inga planer på att gå tillsammans med Tomelilla eller Ystads kommuner. Men däremot vill vi utöka samarbetet över kommungränserna mellan alla fem kommunerna i sydöstar…
 • Vård i livets slutskede,palleativ vård,sjukhus

  • Hej!Den pallativa vården är mycket viktig och det är därför viktigt att den fungerar bra och tillfredsställande, liksom all annan vård och omsorg skall fungera bra och tillfredsställande. Det är därför…
 • Konstgräs

  • Hej Joakim!Simrishamns kommun satsar ca 450 000 kr på en konstgräsplan i Skillinge. Gislövsdal idrottsförening håller också på och underrsöker möjligheten att anlägga en konstgräsplan. Det är därför vi…
 • Gamla svar

  • Hej!För snart två år sedan ställde sig ett enigt kommunfullmäktige bakom denna skrivelse som följer här nedunder."Medborgarförslag beträffande tvär-vetenskaplig redaktion för infor-mationsblad etc.John…
 • Tvärvetenskaplig redaktion

  • Hej!Detta förslag behandlade kommunfullmäktige den 22 december 2008. Alla partier ställde sig då bakom kommunledningens skrivelse till svar. Ett svar som du kan läsa på förra frågan. Vi i vårt parti har…
 • Kansli-språk

  • Hej!Håller helt med dig att i ett informationsbrev till allmänheten så är det viktigt att man använder ett språk som är lättförståligt. Skall ta upp denna fråga med vår kommundirektör. MvhKarl-Erik (S)
 • Lösspringande hundar

  • Hej!I de nya lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns kommun ligger förslaget från samhällsbyggnadsnämnden att hundar skall hållas kopplade inom tättbebyggt område. Vidare skall man ha hundar kopplade…
 • Tydliga förslag

  • Hej!Vi politiker inom vårt eget parti är nästan alltid eniga när vi går fram med våra förslag. Vi försöker alltid att redovisa våra förslag så tydligt som möjligt utan att som du påstår "flumma" till…
 • Övertro på konsulter

  • Hej!Jag har ingen övertro på konsulter! Vi har ett beslut i kommunstyrelsen där vi skall vara restriktiva med just konsulter och vi följer d��rmed upp hur många konsulter vi har haft under en period och…
 • Konsult-upphandling

  • Hej!Vi politiker har beslutat att en vindkraftsplan skall tas fram. Sedan själva arbetet är ju det tjänstemännen som utför, och ibland måste man ta hjälp av en utomstående för att man skall få fram planen…
 • Vindkraftsplan

  • Hej!Vindkraftsplanen skall ju slutligen tas i kommunfullmäktige. Men innan dess så kommer säkert många att få tillfälle att yttra sig över denna plan.MvhKarl-Erik
 • Dinosaurie-vindkraftverk

  • Hej!Helt klart kan man visst göra som du förslår.Vi håller ju nu på med en vindkraftsplan inom kommunen. Där får vi en möjlighet att titta lite på olika förslag. Den kommer ju ut på utställning senare…
 • Vindkraftverk

  • Hej!Den totala kostnaden får du kontakta Henrik Olsson på samhällsbyggnadsförvaltningen. Han kan svara på din fråga. Vi fick ca 50 % i bidrag från boverket för att göra denna vindkraftsplan.MvhKarl-Erik…
 • Fotogen-avgaser på Österléns himmel

  • Hej Miljövän!Det gäller att fler tänker som du och blir miljövänner! Klart att Simrishamns kommun kan protestera mot alla de avgaser som släpps ut dagligen inte bara över Österlen utan över hela världen…
 • "Vi politiker ...."

  • "Vi politiker ...."

   Hej!Varje parti jobbar ju utifrån sin ideologi och värdegrund. Vi gör egna handlingsprogram inför varje val och då måste vi som parti jobba utifrån vad våra medlemmar har beslutat. När jag då som gruppledare…
 • Lärlings-utbildningar för flickor

  • Hej Undrande!Lärlingsutbildningar har funnits i olika former både för tjejer o killar, men givetvis tagit olika form beroende på kultur och sociala mönster. Idag har vi lärlingsutbildningar på Österlengymnasiet…
 • jonebergsskolan

  • Jonebergskolan

   Hej Kerstin!Finns idag inget beslut tagit om när vi skall riva Jonebergsskolan. Finns ett beslut om att dela upp området i tre delar, så att arrendera Jonebersskolan idag är kanske inte riktigt ärligt…
 • Program för Österlén

  • Program för Österlen

   Hej!Jo vi socialdemokrater har ett handlingsprogram inför valet 2010 som tar upp dina frågor. Vi kommer i god tid före valet att skicka ut en valbroschyr som beskriver kortfattat vad vi vill under nästa…
 • Cykelvägar o planteringar, trivsel

  • Hej Birger!S.t Olof är ingen glömd plats för åtminstone oss Socialdemokrater. Vi kämpar för att bl.a. skolan skall finnas kvar. Vi gick inte med på att stänga brandstationen. Vi vill inte sälja medborgarhuset…
 • Minska på koldioxiden

  • Hej skön värme!Absolut är det en av våra uppgifter att arbeta för att koldioxidutsläppen minskar i vår kommun. Detta gör vi dels genom att kommunens anställda skall köra bensinsnålt och vi skall gå över…
 • "Göra-lista"

  • Göra-lista

   Hej!Vi socialdemokrater har antagit vår "egen göra lista" på vårt medlemsmöte som vi då kallar handlingsprogram mandatperioden 2011-2014. Vi skickar ut delar av den innan valet så medborgarna får ta ställning…
 • Meningsfull sysselsättning

  • Meningsfull sysselsättning

   Hej John!Vi socialdemokrater vill göra följandesatsningar på jobben!Vi vill förbättra möjligheterna för de kreativa näringarna, IT, design och kultur att växa. Vi vill investera i grön omställning och…
 • Vända på utvecklingen

  • Hej Erik!Vi måste våga satsa på en utveckling av våra byar. Vi tycker det därför är extra viktigt att våra skolor får vara kvar, och inte läggas ner. Vi vill göra Simrishamns kommun till en attraktiv…
 • Svassa för "de fine"

  • Hej!Kronprinsessans bröllop är en stor händelse i Sverige och i vår omvärld. Att då plantera ett träd som gåva från Simrishamns kommuns skattebetalare ser inte jag som att "svassa" för de fine. Detta…
 • Strandskydd

  • Hej Karin!Vi socialdemokrater har hela mandatperioden värnat extra om inte bara strandskyddet utan även om Östarlens vackra natur. Vi anser att vi måste ta tillvara vår natur som vi bara har till låns…
 • Tack för snabbt svar :)

  • Hej Eva!Vi kommer den 11 augusti. Vi hörs av innan det är dags.Du får gärna kontakta mig direkt antingen på mail eller mobil,min mail adress är:karl-erik.olsson@simrishamn.semin mobil: 0709819111MvhKarl-Erik…
 • Småskaligt socken-styre

  • Hej Erik!Håller inte med dig att Simrishamn alltid förlorar på att söka samarbete med andra kommuner. Vi har idag ett relativt bra klimat mellan våra kommuner i Sydöstar Skåne. Är väl egentligen bara…
 • Brandstationen i Sankt Olof

  • Hej!Förstår att du är orolig över beslutet som politikerna tog i räddningstjänstförbundet (SÖRF). Sörf består ju av följande kommuner: Simrishamn-Sjöbo-Skurup-Tomelilla o Ystad. Vi var ju som bekant inte…
 • HUr ska simrishamn se ut?

  • Hej!Jag ställer gärna upp och svarar på frågorna. Kontakta mig så kommer vi överens om tid o plats.Antingen på min mailadress som är: karl-erik.olsson@simrishamn.se eller på min mobil 0709819111.MvhKarl-Erik…
 • Öppet hus på Strandvägen

  • Hej Eva!Vi socialdemokrater är intresserad av att deltaga på ett sådant möte. Av de föreslagan onsdagskvällarna så är det endast den 11/8-2010 som är ledig.Vi ses den 11/8-2010 kl 18,30.MvhKarl-Erik (S)
 • Angående skolbarnen

  • Hej!STORT TACK för Era synpunkter och frågorSom Ni säkert redan vet uppskattar vi socialdemokrater kontakten med just Er unga oerhört mycket.Det är NI som bäst känner till Er vardag och Ni som är vår…
 • Angående skolbarnen

  • Hej!Stort tack för Era frågor. Vi tycker det är utmärkt att Ni engagerar Er i skolarbetet, dess miljö och annat som styr och är av betydelse för Er skolgång. Skolan finns ju faktiskt till för just ER…
 • Grundläggande värderingar

  • Hej!Nästan hela tidnings Sverige är idag borgerligt ägda utav olika företag som tex Bonnierkoncernen. Vi kan ju inte som parti påverka vilken marknadsföring som tidningarna ägnar sig åt. Därför har vi…
 • Bedömning av offert

  • Hej Erik!Vad jag har fått ta del av så har den här upphandling gått rätt till väga. Men vill du ha mer information om den här offerten så får du kontakta Jan-Erik Zandersson på kommunkontoret. Det är…
 • Bok om Östersjön

  • Hej Erik!Roligt när kommuninvånarna engagerar sig i en så här viktig fråga som Östersjön är. Östersjön är ju som bekant en av världens mest nedsmutsade hav och det är därför viktigt att inta bara kommunpolitiker…
 • Delen av kommunen som kallas Östersjön

  • Hej Erik!Vi har ju som bekant redan anställda personer i den kommunala organisationen som sysslar med just frågor kring Marint Centrum. Så vi får ständig information om vad som händer i de frågorna. Det…
 • Kräv att tågen stannar i Järrestad och Tommarp

  • Hej Erik!När vi för några år sedan fick tågförbindelsen till Malmö elektrificierad så var detta ett stort steg för Simrishamns kommun. Meningen var ju att man skulle snabbare ta sig från Simrishamn till…
 • Grön Flagg

  • Hej Ninni!Visst ställer vi upp på detta, du får ta kontakt med undertecknad så får vi diskutera frågan vidare!MvhKarl-Erik (S)0709819111karl-erik.olsson@simrishamn.se
 • Hundar på stranden juni-aug

  • Hej Helena!Självklart så skall informationsskyltarna på våra stränder vara uppdaterade och läsbara. Kan inte i dagsläget svara på hur många skyltar som finns vid de olika nedgångarna till stränderna…
 • Kommunikation - bredband

  • Hej Helena!Simrishamns Kommun har tillsammans med 31 kommuner i Skåne och Region Skåne deltagit i ett BAS-projekt..BAS står för bredband för alla i Skåne och samordnats av Skånet (www.skanet.se) ett…
 • Cykelväg

  • Hej!Vad jag vet idag så finns det inget avtal om en cykelväg mellan Ystad - Simrishamn. Men däremot så håller man på med en utredning på Sträckan Skillinge idrottsplats-Mälarhusen, det finns en del enskilda…
 • 150 personer per politiker i Stan

  • Hej!Vi socialdemokrater jobbar ständigt med att ha en så bred politisk fördelning som det är möjligt. Vi tar hänsyn till många faktorer när vi tillsätter våra politiker i fullmäktige, nämnder och styrelser…
 • Upphandling. Fortsättning.

  • Upphandling. Fortsättning

   Hej Pensionär!Du har säkert rätt i en hel del av det du skriver. men denna sak får du nog ta upp med Bonnierkoncernen, YA och ÖM!För jag kan inte urläsa vad frågan är till oss politiker i Simrishamns…
 • Mandatperiodens sista skälvande månader

  • Hej!Jag tror att det är en styrka med att ta den politiska organisationen innan valet om alla partier kommer överens.Men om man inte kommer överens inan valet så kan detta bli en valfråga och dom partier…
 • Organisations-utredningen (forts)

  • Hej!Skall i morgon ta reda på om när vi kan lägga ut organisationsutredningen på Simrishamns kommun hemsida. För som jag ser det så skall vi inte göra det svårt för de kommuninvånare som är intresserade…
 • Upphandling

  • Hej!Ja den upphandlingen har gått rätt till och har skötts av vår informationsansvarige Jan-Erik Zandersson. När upphandlingen gick ut så valde tre tidningar att lämna bud: Det var Österlenmagasinet…
 • Organisations-utredningen

  • Hej!Organisationsutredningen är en offentlig handling så alla kommuninvånare får ta del av denna utredning.Vi socialdemokrater har lämnat ett eget förslag och har därmed uttalat oss offentligt i frågan…
 • Segla till Palanga

  • Hej Erik!Skickar mailet vidare till Jan Lundmark. För visst går detta säkert att göra som du Erik förslår. MvhKarl-Erik
 • Invånarekontakt mellan vänortskommuner

  • Hej!Vad jag vet så är kontakterna redan rätt så intensiva via bland annat nätverket KIMO som sysslar med just dom frågorna som du efterlyser. Vi har ocksårätt så bra kontakt mellan våra vänortsföreningar…
 • Webb-enkät från Norrekås och Örnahusens Byalag

  • Hej Richard.den frågan har vi redan besvarat precis som du påpekar i din webbfråga.MvhKarl-Erik (S)
 • Vänorten Palanga

  • Hej Erik!Kontakterna med Palanga fungerar fortfarande bra. Det finns en vänortsförening i Simrishamn och palanga är med i nätverket KIMO. Representanter från Palanga besöker Simrishamns kommun den 3 o…
 • Loppis

  • Hej AP!Förmodar att du menar loppis på suckarnas gång?Kontakta Annette Knuttsson på samhällsbyggnadsförvaltningen så får du all information du behöver av henne.på telenr 0414-819200 MvhKarl-Erik
 • Vem vill bo i närheten av en järnväg ?

  • Hej Erik!Vi socialdemokrater anser att det är viktigt ur miljösynpunkt att ha en bra kollektivtrafik och en bra utbyggd infrastruktur även i sydöstra Skåne. En bra fungerande kollektivtrafik och ett bra…
 • Organisationsöversyn

  • Hej John!Ja det finns en politisk organisationsöversyn inför nästa mandatperiod igång just nu. Det går till så att de politiska partierna får tycka till och komma med egna förslag fram till den 3 maj…
 • Den demokratiska processen

  • Hej John!Vi politiker jobbar ständigt med att förbättra demokratin. Detta med att fråga din politiker är ett sätt, sedan har vi chattfrågor, bymöten mm. Men därför inte sagt att vi inte kan bli ännu bättre…
 • Dubbelarbete, glapp, handlingsförlamning

  • Hej John!Alla partier får en chans att yttra sig i den kommunala organisationsförslaget. Och därmed får medborgarna en möjlighet att vara med och påverka inriktningen på en slimmad organisation via partierna…
 • Vårstädning

  • Den beskrivning du ger är ju inte bra, för det är viktigt att våra besökare och även vi som bor här året runt skall ha en fin och välstädad kommun. Det är viktigt att man som besökare får ett positivt…
 • Tydligt, detaljerat organisations-schema

  • Hej John!Du har rätt i att det är viktigt att medborgarna lätt kan se hur den kommunala organistaionen är uppbyggd. Men att då låta kommuninvånarna vara med och rita på ett sådant flödesschema vet jag…
 • Fördjupad översiktsplan Norrekås/Örnahusen

  • Hej Johan!Tack för din fråga!När detta ärende återremitterades av kommunstyrelsen i maj månad var det från socialdemokraternas sida INTE tal om att det låg något mygel bakom återremissen. Vi sysslar inte…
 • Aktuell östersjöavdelning på biblioteket

  • Hej Erik!Tack för din fråga! Visst skall man kunna ha en avdelning på biblioteket angående Östersjön. I framtiden kanske just din idè skall vara på Marint Centrum - skeppet när detta står färdigt och…
 • Cykelväg

  • Hej Kerstin!Vi socialdemokrater i Simrishamn o Ystad har skrivit var sin motion om att vi skall arbeta för att binda ihop hela sydkusten med en cylkelväg. Men när exakt en cykelväg kommer att vara färdigt…
 • Inbjudan till lokal valdebatt i H-hög

  • Hej Göran!Socialdemokraterna i Simrishamn är mycket intresserade av en valdebatt och vi kommer gärna för att medverka. Den 4:e september passar alldelles utmärkt för vår del.MvhKarl-Erik Olsson (S)
 • Tempratur i sporhallen i Hammenhög

  • Hej!Det är inte acceptabelt med en temperatur på mellan 12-15 grader. Därför kollade jag upp vad som har hänt med berörda tjänstemän. Svaret från vår enehetschef Ronny Wallin finns med här under.Svaret…
 • Branteviksbornas kamp (forts)

  • Hej Erik!Kommer att ta upp frågan som du ställer med de brörda tjänstemännen och politikerna i samhällsbyggnadsförvaltningen och myndighetsnämnden. för att få klarhet i detta ärende.MvhKarl-Erik
 • Branteviksbornas kamp

  • Hej Erik!Jag vet inte riktigt vad du syftar på när du talar om att vi politiker skall ta tag i de permanent-boendes kamp mot ondsinta grannar i Brantevik? Jag förmodar att våra tjänstemän och politiker…
 • Snedparkering - fickparkering

  • Hej John!Frågan lämnas vidare till berörda tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen.MvhKarl-Erik (S)
 • Sned-parkering på Storgatan

  • Hej John!Vet inte om det är möjligt att genomföra en snedparkering på storgatan. Denna fråga får man kolla med tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är såmycket som skall fungera när man…
 • Hantering av medborgarförslag

  • Hej Erik!I Simrishamns kommun behandlar man inkomna medborgarförslag på följande sätt. När ett medborgarförslag lämnas in till kommunen så får förslagställaren ett brev om att förslaget har kommit in…
 • sverige ordförande land

  • Sverige ordförande land

   Hej Anna!Det här är en oerhört viktig fråga som du ställer. För vi måste ju verkligen jobba med att dels skapa arbete åt alla, detta genom att bland annat med gröna lösningar. För det är ju så att vi…
 • Slogan?

  • Hej Martin!Vet inte var du har sett denna slogan. Jag har kollat bland kommunens tjänstemän och detta är ingen slogan som någon känner igen att Simrishamns kommun har. Så därför har vi ju då inte heller…
 • Enastående arbete

  • Hej!Att detta projekt har kommit så långt som det nu har gjort skall våra tjäntsmän ha mycket beröm för.När det gäller din fråga så är det viktigt att invånarna engagerar sig i detta. Dina förslag får…
 • Djurplågeri till sjöss

  • Hej Erik!När det gäller ansvaret till sjöss så sträcker sig kommunens gräns bara en liten bit ut till havs. Därför är det inte rimligt att kommunen kan ha ansvaret för hela havets område. Det är ju därför…
 • sverige 2009 ordförandeland

  • Sverige 2009 ordförandeland

   Hej Anna!För mig så är en av de viktigaste frågorna att driva är just att få in kollektivavtalet i upphandlingar inom EU. Detta är en viktig fråga som jag ser det. För om man kommer som en utlänska arbetsgivare…
 • Sned-fördelat

  • Hej!Socialdemokraternas uppattning i frågan är turismen är oerhört viktigt för Simrishamns kommun. Man måste ha med sig i sina tankar att turismen sysselsätter ca 635 personer på helårsbasis, och är en…
 • Euro-kommun!!!!!!!!

  • Euro-kommun!

   Hej!Att Simrishamns kommun gjort en utredning om att bli en Euro-kommun beror på att Folkpartiet lämnade in en motion i ämnet. Då måste den behandlas utifrån kommunallagen alltså beredas av en tjänsteman…
 • Simrishamn – en plats för livet?

  • en plats för livet?

   Hej!När det gäller att ta ut samma taxa för de två hamnarna i Simrishamn o Skillinge!Beslutade kommunfullmäktige november 2008 att man skulle likställa dessa två hamnar med varandra. Man skulle göra detta…
 • Otydlig statistik

  • Hej Erik!Den statistik som jag använder, det är den officiella statisken. Om det sedan är så att det finns flest svartjobb inom turistnäringen kan jag inte uttala om. Men svartjobb oavsett vad manb sysslar…
 • Företagsbesök på trålare

  • Hej Erik!Risk för att det upprepas och låter tjatigt så skall ksub besöka även fiskarna. Att då åka ut en runda på en trålare är ju ett sätt att sätta sig in i de problemen med hur mycket torsk som slängs…
 • Spara på turist-organisationen

  • Hej biblioteksbesökare!Jag tror inte på att lägga ner turismen i Simrishamns kommun. Turistbyrån kostar i budgeten ca 2,8 miljoner. men turismverksamheten omsätter i Simrishamns kommun ca 800 miljoner…
 • Fråga ang. ert yrke

  • Hej!Roligt att du vill satsa på att bli politiker. Många politiker går via sina ungdomsförbund. Men jag har aldrig varit med i SSU. Utan min politiska bana började via att jag blev fackligt intresserad…
 • Onödigt dödande

  • Hej J.NNär det gäller din första fråga så kontakta Madeleine Lundin på kommunledningskontoret0414-81 91 24 madeleine.lundin@simrishamn.seAllt onödigt dödande oavsett vad det gäller är fel. När det gäller…
 • vakfråga

  • Hej!Det är de förtroendevalda som beslutar och tjänstemännen skall verkställa de beslut som politiken beslutar om. Nu är det så att vissa beslut har tjänstemännen på delegation, en delegation som de skall…
 • båtkärran

  • Hej!Idag finns det inga beslut för någon speciell företagare i Simrishamns kommun. Revisionen har ju som bekant uppmärksammat detta och kommunstyrelsen skall nu svara på en fråga angående denna båtvagga…
 • Lika behandlig inom kommunen

  • Hej skattebetalare!Vad jag känner till så finns det inga politiska beslut som gör att man inte behandlar alla kommunens företag lika! Utan alla skall behandlas på samma sätt så som det står i kommunallagen…
 • Hur tar vi oss upp ur vattnet?

  • Hur tar vi oss upp ur vattnet?

   Hej Ulf!Detta är självklart en fråga som vi inom kommunen måste ta ett ansvar för. Kommer att skicka frågan vidare till både samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Vi har…
 • Pågatågen uppföljning

  • Hej Ulf!Vet inte om jag blev tagen på sängen av din fråga! Jag åker någon gång tåget till Malmö, och de gångerna har det fungerat bra som jag ser det. Du har rätt i att det är viktigt att tågen mellan…
 • Pågatågen

  • Hej Ulf!Nej jag visste inte om detta. Men tack för dina synpunkter. Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar. Men ibland kan vissa störningar uppstå och då är det oerhört viktigt att Skånetrafiken…
 • Sänkta kostnader räddar jobb

  • Hej Klas!En kommun är inte i samma situation som industrin. Där handlar det om en minskad efterfrågan av just deras produkt. En kommun har samma efterfrågan på sina tjänster oavsett om det är en lågkonjunktur…
 • Granskning av de politiska partierna

  • Hej Erik!JFör det första så är det ingen fråga du ställer utan det är ett påstående! Jag delar inte din uppfattning! När det gäller ungdomsverkasamheten i kommunen så har vi som parti ett SSU ett väl…
 • Ungdomsverksamhet (fortsättning)

  • Ungdomsverksamhet

   Hej John!Vi socialdemokrater har en eget lokalt SSU i Simrihamns kommun. Vårt SSU sitter med i olika styrelser i vår organisation. Mycket av vår ungdomsverksamhet går givetvis genom dom.MvhKarl-Erik
 • Kommunalvalen 2010

  • Hej Erik!Vi socialdemokrater är ett parti med en bred politik. En politik som innebär att vi tar ett ansvar för Simrishamns kommuns utveckling och dess ekonomi. Vi är inte ett parti som enbart går till…
 • Har ni ingen ungdomsverksamhet i era partier ?

  • Hej!Jo då vi har ett väl fungerande SSU i vårt parti.MvhKarl-Erik
 • Havsresan

  • Hej!Vi socialdemokrater motionerad för ett par år sedan om att i Simrishamns kommun vara intiativ tagare till att starta ett KIMO (kommunernas internationella miljöorganisation). Den motionen blev väl…
 • Ansökan om föräldrakooperativ/personalkooperativ

  • Hej Ronny!Om du menar att du vill hitta information om detta på kommunens hemsida så får du vända dig till kommunens informationsansvarige som är Jan-Erik Zandersson, 0709-81 91 06, jan-erik.zandersson@simrishamn.se…
 • Jobba för fastboende skattebetalare

  • Hej Erik!Du har helt rätt att vi skall jobba för att Simrishamns kommun skall fungera. Många av våra fastboende skattebetalare i vår kommun har sin utkomst och är därmed beroende av att turisterna kommer…
 • Kan pågatågen börja stanna i Järrestad igen?

  • Hej Maria!När man elektrificerade banan mellan Simrishamn o Ystad så tog Skånetrafiken och banverket bort två stationer i vår kommun. Dessa två var den i Järrestad och så Tommarps station. Anledningen…
 • Skolarbete om Destinationsutveckling: Kivik. Vi behöver Era synpunkter!

  • Hej Maria, Karin o Charlotte!Tack för Ert intresse för Kivik och vår kommun. Det är just framtidstro och ungdomar vi behöver. Vi uppskattar Era positiva funderingar och Er vilja att försöka sätta Era…
 • Fortsättn. "Levande byar"

  • Hej Erik!När det gäller att öppna affärer eller banker på landsbygden så är det ingen kommúnal fråga. Att subventionera affärer på landsbygden är en regeringsfråga. Men däremot så kan och skall vi när…
 • pälsdjursgårdar

  • Hej Annika!Jag tycker att det är viktigt att pälsdjur liksom övriga djur som hålls i fångenskap skall ges ett så naturligt sätt som möjligt att leva. Djur har ju också känslor. Djur som far illa skall…
 • Vem har makten över skolan

  • Hej Lars!Vi socialdemokrater är mycket glada över att Du ställer den fråga Du gör och samtidigt ställer den på sin spets. Vi kan bara säga att vi till fullo håller med Dig i Ditt synsätt och Din argumentation…
 • Delegering

  • Hej Torgny!Rektor har i dag den befogenheten att organisera och flytta klasser INOM sitt rektorsområde. Men däremot är det vi politiker som är ytterst ansvariga inför våra väljare. Vi socialdemokrater…
 • Rallyvägen

  • Hej Ronny!Jag förstår din oro. Detta ser jag som en polis fråga i första hand. Att sänka hastigheten ytterliggare på en 70 väg tror inte jag löser problemmet. Visst kan man uppföra farthinder som gör…
 • Levande byar

  • Hej Erik!Man kan inte lägga ansvaret på kommunfullmäktige eller kommunens tjänstemän för att det skall finnas butiker i varje ort på landsbygden, och att dessa priser skall vara lägre än i de stora butikerna…
 • Ännu har ni inte tagit ställning

  • Hej John!Har samma svar som moderaterna.Vi har haft det uppe i kf.MvhKarl-Erik
 • Fler chatt tillfällen?

  • Hej förälder!Du har helt rätt i vad du skriver. Vi måste nu titta på den möjligheten också. Det är kanske likadant med övriga nämnder i kommunen. Detta förslag får vi ta med oss när vi tittar på hur vi…
 • Farligt på Tullgatan

  • Hej Victoria!Denna fråga är som bekant diskuterat tidigare. Vi har i kommunen enats om att vi skall ha hållplatsen på Anders Pers torg. Att göra något åt Tullgatan ytterliggare är kanske möjligt ur trafiksäkerhetsaspekten…
 • Kortsiktigt tänkande

  • Hej Victory!Vi socialdemokrater ser en framtid även för Skillinge. Därför tycker inte jag att det är konstigt att vi planerar för att bygga i Skillinge. Jag vet att många barnfamiljer väljer att flytta…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • Hej!Jag förstår din frustration över situationen i Skllinge. Samma sak är det i S:t olof. Jag tycker att det är roligt att ni tänker er att kanske nyanställa i ert företag det är positivt för Simrishamns…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i skilllinge skola till borrby

  • Ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i skilllinge skola till borrby

   Hej Maria!Socialdemokraterna har med emfas understukit vikten av att vi har kvar våra byskolor. Vi anser att skall landsbygden överleva så är just en skola ett av de instrument som gör att barnfamiljer…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • Hej Lars!Socialdemokraterna har med emfas understukit vikten av att vi har kvar våra byskolor.Detta har vi som bekant gjort i både tanke, ord och HANDLING! Vi gjorde allt som stod i vår makt som oppositionsparti…
 • Havsresan

  • Hej John!Självklart kommer vi från s att bevaka Havsresan. Jag kommer själv att närvara den 14:e maj.MvhKarl-Erik
 • Ang. beslut att flytta barnen i åk 4-6 i Skillinge skola till Borrby skola

  • Hej Maria!Man har möjlighet till att fritt välja skola i Simrishamns kommun. Men väljer man annan skola än den som kommunen anvisar har man inte rätt till skolskjuts. Någon specialinriktad profilutbildning…
 • Bymöte

  • Hej Branteviksbo!Nej det är inget by möte inplanerat i Brantevik. Vi brukar ha två träffar per mandatperiod i de sex större orterna. Alltså Borrby-Gärsnäs-Hammenhög-Kivik-Skillinge o S:t Olof. Då behandlar…
 • Hur många kommuner behövs igentligen

  • Hur många kommuner behövs egentligen?

   Hej Göran!Tror att ditt förslag nog inte är genomför-bart. Man håller på att diskutera en stor region i södra Sverige och den vet vi ännu så länge inte hur det kommer att bli. Att ha en kommun som hanterar…
 • Heej

  • Heej!

   Hej Daniel!En bra fråga du ställer. I Gärsnäs finns det ingen direkt idrottshall. Vi fick för några år sedan ett hus som kallas för allaktivitetshuset. Detta var tänkt att alla, oavsett ålder skall använda…
 • Farlig korsning

  • Hej Tommy!Denna fråga skickar jag vidare till Ingrid Järnefeldt på samhällsbyggnadsförvaltningen. När jag har fått ett svar därifrån så återkommer jag.MvhKarl-Erik
 • Cyckelväg Brantevik-Skillinge

  • Hej Staffan!Det är ju som bekant som du säkert redan vet att det är vägverket som bygger och kommunen är med som finansiär. Planerna är fortfarande att cykelvägen skall vara klar till sommaren. För enligt…
 • varför läggs allt ner?

  • Hej Leonardo!Sjukhuset har inte lagts ner, vi har ett bra fungerande sjukhus i Simrishamn. Sjukhuset i Simrishamn har i princip allt utom planerade operationer och akutöppet dygnet runt. Sjukhuset har…
 • Cykelväg Skillinge Brantevik

  • Hej Klas!Målsättningen är fortfarande att cykelvägen skall bli klar till sommaren. När det gäller samordningen så har man samutnyttjat planering och projektering mm. När det gäller grävningen så är det…
  • Hej Klas!Målsättningen är fortfarande att cykelvägen skall bli klar till sommaren. När det gäller samordningen så har man samutnyttjat planering och projektering mm. När det gäller grävningen så är det…
 • VA avgifterna igen

  • Hej Arg innvånare.Se mitt tidigare svar på VA fråganmvhKarl-Erik
 • Livsmedels-affärer i byarna

  • Hej Erik!Vi vill ha en levande landsbygd. Men det är så att det är inte kommunen som startar livsmedels butiker utan det är marnknaden och efterfrågan som styr det hela. Däremot är detta en fråga för…
 • VA avgiften orimligt hög

  • Hej Thomas!Det är så att VA är en egen enhet och får därför inte belasta skattekollektivet, utan det är de konsumenter som använder vatten o avlopp som får betala VA verksamheten. VA verksamheten får…
 • Kulturhus/ungdomens hus

  • Hej Stefan!Kommunstyrelsen beslutade på januaris ks möte att man skall flytta Benca di till valfisken. Sedan när ärendet var uppe i kommunfullmäktige i januari blev ärendet återremitterat.En av anledningarna…
 • Borrbyhemmet

  • Hej Borrbybo!Under 2007 sjönk efterfrågan på särskilt boende och kommunen hade tomma platser påvåra boende i kommunen.Socialnämnden beslöt därför att stänga avdelningen Tuvan på Borrbyhemmet.Tuvan är…
 • Omflyttning

  • Hej Pensionär!Vi kan inte dra på oss fler kostnader än de vi redan har. Att flytta hemtjänsten till en extern lokal innebär att vi får högre hyreskostnader. Med minskade skatteintäkter kan man därför…
 • Internet-café och medborgarkontor

  • Hej Tjatig pensionär!Att skapa ett internet-café i valfisken är visst möjligt. Men just nu håller man på att skapa ett internet-café på torget. Tanken är att vi skall öppna ett café på valfisken för ALLA…
 • Mistluren

  • Hej Annelie!Säkert går det att återställa mistluren i befintligt skick. Jag har idag inga kostnader för detta. Skickar över frågan till vår hamnchef så får han titta på det hela.MvhKarl-Erik
 • Utsläppen från flygplan över Österlén

  • Hej Erik!När det gäller utsläppen från flygplan är det en fråga för regeringen och politiker i EU. Det är dom som måste agera över landsgränserna. För det är inte bara svenska plan som flyger över Östersjön…
 • Gångfartsgatorna

  • Hej Jeanette!När det gäller hastighetsbegränsningarna oavsett var någonstans så är detta ett problem. Allra helst inom tätbäbyggda områden eller förbi tex skolor, man försöker med olika åtgärder för att…
 • Branteviks varv - varför 70.000 kr per år nu?

  • Hej Isabella!Att höja hyran från några hundralappar per år till 70000 kr, är en kraftig höjning. Vad jag vet beslutade den gamla tekniska nämnden om denna höjning. När det gäller toaletten i Brantevik…
 • Jobbmodell

  • Hej Erik!Absolut är detta en modell som mycket väl skulle kunna passa även i Simrishamns kommun. Skall kontakta vår näringslivsutvecklare och kolla med honom. För här måste även arbetsförmedlingen vara…
 • Simrishamns kommuns kulturhus

  • Hej John!Visst har du rätt i att det är svårt att hitta en ledig parkeringsplats precis upp till Valfiskens kulturhus. Men vilka det är som parkerar där vet inte jag. Men det är ändå så att vi har gott…
 • Aktiva medvetna politiker låter inte slumpen styra!

  • Hej Kajsa!En viktig fråga som du ställer. Politiken måste vara aktiv oavsett vad det gäller för områden som skall utvecklas. Utan utveckling stannar samhället av. Vi socialdemokrater har hela tiden hävdat…
 • Parkering vid biblioteket (forts)

  • Parkering vid biblioteket

   Hej Erik!Nej det tror jag inte att någon har kollat hur många lediga parkeringsplatser dety finns under bibliotekets öppettider. Det varierar säkert dag från dag. Men vi har gott om parkeringsplatser…
 • Parkerings-möjligheter för de som kommer från byarna och landsbygden

  • Hej Erik!Det är gott om parkeringsplatser runt valfisken, närmare bestämt ca 400-450 parkeringsmöjligheter på ett gångavstånd på max 200 meter. Det finns ca 300 parkeringsmöjligheter på ett gångavstånd…
 • Förfrågan

  • Hej Magnus!Detta är ingen fråga man kan svara ja eller nej på. Men visst är vi intresserade att anordna sådant som ungdomarna tycker är intressant och ser positivt på. För vi socialdemokrater är positiva…
 • Fler invånare

  • Hej Roland!Detta med att tåget borde gå en timme tidigare på morgonen är en fråga som har varit uppe på Skånetrafikens bord. Man ansåg för tillfället att det inte finns tillräkligt stort antal som vill…
 • Utveckla byarna och landsbygden

  • Hej John!Vi socialdemokrater anser att byarna är oerhört viktiga för Simrishamns kommun fortlevnad. Vi slogs ju kraftfullt för både Östra Wemmerlöv o Gladsax när man från den sittande majoritetn la ner…
 • Varför får inte mina barn möjlighet att gå musikskola?

  • Hej!Musikskolan är en helt frivillig verksamhetsgren. Vi har som bekant satsat hårt på att bygga ut vår kulturskola och då inte minst vi inom (s) med sänka avgifter och nu alltså lägre kostnader för syskon…
 • Sjukvården

  • Hej BA!När det gäller sjukhusets öppettider så är det ingen kommunal fråga utan detta är en fråga för Region Skåne. Men jag vet att den information som har gått ut i samband med sjukhusets öppettider…
 • flygbuss

  • Hej Senja!Tyvärr är det inte Simrishamns kommun som planerar avgångstiderna för flygbussarna till Svedala. Utan detta görs utav Skånetrafiken. Skånetrafiken skall ta hänsyn i sin planering när tåget stannar…
 • Stranden - en god affär

  • Hej John!Idagsläget har vi inga uppgifter på vilka kostnader eller intäkter stränderna ger Simrishamns kommun. Det är eller inte lätt att räkna inkomster på våra fina stränder. Man måste i dessa beräkningar…
 • Mer kraft på Östersjö-frågorna

  • Hej John!Angående din fråga om att vi skall lägga mer kraft på Östersjö-frågorna i Simrishamns kommun. Det är så att Simrishamns kommun redan idag lägger ner oerhört mycket kraft i Östersjö-frågorna…
 • Att vara företagare på Österlen

  • Hej Anders!Vi har ett eget näringslivsprogram i vårt parti som du hittar på vår hemsida som är följande: www.s-info.se/simrishamnSedan har vi lämnat in motioner i just det berörda ämnet. Undertecknad…
 • Hoj

  • Hej!Frågan om varför det inte finns ett shoppingcentra i Simrishamn beror nog helt enkelt på att marknaden inte tror att underlaget för Simrishamns kommun är tillräkligt stort. Samtidigt tror jag att…
 • Vad gör kommunen åt ungdomar?

  • Hej Frida!Din fråga gällande ungdomar och vad kommunen kan göra för att stärka ungdomsverksamheten är något som vi från (s) tar på absolut största allvar. Vi har och kämpar just för att stärka ungdomarnas…
 • Ekobyn!, har vi råd att missa detta tillfälle?

  • Hej Alex!Vi måste som politiker behandla alla kommuninvånare på samma sätt. V får inte enligt kommunallagen särbehndla vissa medborgare i vårt samhälle genom att subventionera som i denna fråga markpriset…
 • Vindkraft - är ni villiga att arbeta för mer?

  • Hej Isabella!Vi socialdemokrater kan visst tänka oss att informera om vindkraftverkens och grön energi. Något måste göras för att få ner oljeberoendet i vårt samhälle och få ett miljövänligare alternativ…
 • Kommunrevisionen måste vara fläckfri

  • SvaretHej Andrea!Socialdemokraterna i Simrishamn kommuns tidigare valda revisorer har valt att lämna sina uppdrag inom revisionen av olika anledningar innan mandatperiodens utgång. Därför har vi valt…
 • skall det ta 2 1/2månad för att få en ny glödlampa till gatubelysningen?

  • skall det ta 2 1/2månad för att få en ny glödlampa till gatubelysningen

   Hej Lilian!Detta är ju egentligen en verksamhetsfråga för samhällsbyggandsförvaltningen. Det finns många sådana områden i vår kommun som behöver bättre belysning och bättre underhåll.
 • Juldekorationer

  • Hej Margareta!När det gäller dekorationer över huvudtaget är det olika från person till person hur man ser på det hela. Att det kan bli bättre är jag övertygad om oavsett om det är i Simrishamns centrum…
 • Geografisk jämställdhet

  • Georgafisk Jämställdhet

   Hej John!Du har säkert rätt när det gäller fördelningen politiker-invånare. Men däremot håller jag inte med dig angående att staboarna bestämmer över landsbygden. Tittar vi hur fördelningen ser ut för…
 • Polisens organisation och effektivitet

  • Polisens organisation o effektivitet

   Hej Klas!Det är staten som är ytterst ansvarig för att polisen skall fungera efter uppsatta mål. Och inom polisen så är det länspolismästaren i Skåne. Vi har träffat polisen ett otaligt antal gånger både…
 • Landsbygds-utveckling

  • Landsbygdsutveckling

   Hej john!När det gäller Leaderprogrammet har vi politiker ställt oss bakom detta. Kommunens näringslivsutvecklare jobbar med detta tillsammans med de andra näringslivsansvariga i Ystad-Österlenregionen.
 • Vägbulor på småvägars raksträckor

  • Vägbulor

   Hej Curt!Vi vet att det är ett problem på vissa vägsträckor med för hög hastighet. På många platser i vår kommun vill man sänka hastigheten från 50 till 30 detta för att få ner farten igenom våra samhälle…
 • Expandera sin verksamhet får ofta nej

  • Expandera ditt företag

   Hej Isabella!Först vill jag beklaga att du får nej utan någon direkt orsak när du vill expandera på ytterliggare mark. Självklart skall någon kunna svara på dina frågor. Den direkta oraken till detta…
 • Medborgarförslag Dnr 2008/228

  • Medborgarförslag

   Hej John!Ditt medborgarförslag kommer att behandlas den 12:e november i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (ksub). Sedan kommer den upp i kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige…
 • Idéer för Marint Center

  • Havsportalen

   Hej John!Jag skickar frågan vidare till socialdemokratiska ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden om där är någon som kan åka på denna invigning. Själv kan jag inte.
 • Be om förslag

  • Hej John!Din förra fråga handlade om vi hade en Göra lista. Och det var den jag besvarade. Inte om vi ville fråga våra kommuninvånare. Visst kan man fråga kommuninvånarna. Men jag tror nog inte det är…
 • Enkäter till kommuninvånarna

  • Enkäter

   Hej Andrea!Vi har inte diskuterat denna fråga inom socialdemokraterna i Simrishamn. Men jag tycker att man skall vara återhållsam med enkäter. Frivilliga sådana pånätet är ok men då blir kanske underlaget…
 • Spännande och omväxlande kust

  • Spännande kust.

   Hej John!Denna fåga får vi nog ta med näringslivet, kanske också arbetsförmedlingen eftersom du nämner skulle ge jobb till arbetslösa. Arbetsförmedlingen har ju ekonomiska resurser att starta utbildningar…
 • Benka-dí:s framtid

  • Benca Di

   Att flytta Benca Di till Valfisken är ett alternativ. Vi anser att innan vi flyttar Benca Di är det viktigt att ungdomarna själva är med och avgör var Benca Di skall vara, vilken verksamhet som skall…
 • "Göra-lista" för fler jobb

  • Göra lista

   Hej John!Denna fråga har vi ställt oss många gånger. Därför har jag skrivit en motion om att inrätta ett utvecklingsbolag i Simrishamns kommun. Ett sätt att agera och vända den negativa befolkningsspiralen…
 • Alliansen!?

  • Allians

   Detta är en fråga som vi inom partiet inte har diskuterat ännu. Frågan brukar inte på lokal plan komma upp förrän när valet har varit. Vi har helt klart dörren öppen för att samverka över partigränserna…