Översiktsplan för Simrishamns kommun

Framtiden - Översiktsplan för Simrishamns kommun antogs av Kommunfullmäktige 2015-11-30. Diarienummer 2010/74. 

Laga kraft 2017-03-15. 

Planhandlingar

Du kan antingen välja att läsa översiktsplanen i sin helhet som ett blädderbart dokument:

Översiktsplan för Simrishamns kommun

eller öppna och ladde ned de olika kapitlen i pdf-format

Kap 1  Innehållsförteckning och Introduktion (pdf 22 Mb)

Kap 2 A  Människorna och samhället (pdf 2 Mb)

Kap 2 B  Natur- och kulturmiljövärden (pdf 4 Mb)

Kap 2 C och 2 D  Teknisk försörjning samt Miljö- och riskfaktorer (pdf 5 Mb)

Kap 3 A  Bebyggelsestrategi (pdf 8 Mb)

Kap 3 B1 del 1 Kustzonen Kyhl Mälarhusen - Vik (pdf 6 Mb)

Kap 3 B1 del 2 Kustzonen Rörum - Haväng (pdf 5 Mb)

Kap 3 B2 del 1 Inlandsorterna Gärsnäs, Borrby (pdf 1 Mb)

Kap 3 B2 del 2 Inlandsorterna Hammenhög, Sankt Olof (pdf 2 Mb)

Kap 3 B3 Simrishamn (pdf 11 Mb)

Kap 3 C  Markanvändning och summering (pdf 1 Mb)

Kap 4 Konsekvenser (pdf 0,5 Mb)

Bilaga till översiktsplan  Beslut och yttrande (pdf 21 Mb)