Nyhetsarkiv

Sök bidrag från Montans donationsstiftelse

Bidrag ur Montans donationsstiftelse kan ges till behövande personer inom Sankt Olofs, Rörums, Vitabys, Ravlunda och Brösarps tidigare kommuner.

Gågatan blir gångfartsområde 15 oktober

Bild: kartbild som med en blå markering visar Storgatan i Simrishamn och delar av tvärgator som är gångfartsområde från och med den 15 oktober. Startpunkten för enkelriktningen på Järnvägsgatan är även markerad med gult. I takt med den vackra höstens ankomst blir gågåtan i Simrishamn gångfartsområde. Övergången innebär att hela Storgatan och delar av tvärgator […]

Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-10-14 kl.14. Region Skåne informerar: Drop-in-vaccination mot covid-19 för dig född 2005 eller tidigare – på alla Skånes vårdcentraler lördag 16 oktober kl. 9–16) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på […]

Kommunstyrelsen den 11 oktober – ett axplock beslut

– Tilläggsavtal och utökad kostnadskalkyl avseende gång-och cykelväg Skillinge–Hammar Trafikverket har översänt tilläggsavtal och en utökad kostnadskalkyl avseende projektet gång-och cykelväg Skillinge–Hammar. Tillägget till det undertecknade medfinansierinsgavtalet är föranlett av bedömda ökade kostnader i projektet. För att säkerställa projektets fortsatta finansiering måste avtalet förnyas. Enligt undertecknat medfinansieringsavtal finansieras projektet till 75 % av Region Skåne […]

Välkommen på dialog – parkeringar i Kivik

Med anledning av de parkeringsregleringar som gjordes i Kivik inför sommaren 2021 bjuder vi in boende i Kivik till en dialog på plats om förslag på parkeringsregleringar vid hamnområdet och Kungagraven. För oss är det viktigt att möta alla behov på ett så bra sätt som möjligt. Vi värnar om att regleringarna ska underlätta trafiksituationen […]

Hjälp oss att hitta invasiva främmande arter, har du sett någon?

Bilder ovan på invasiva främmande arter: 1. Blomsterlupin, 2. Jättebalsamin, 3. Jätteloka, 4. Jätteslide, 5. Parkslide och 6. Vresros.  I hela Sverige pågår just nu en nationell satsning för att bekämpa och kartlägga invasiva främmande arter. Om du ser en sådan art är vi väldigt tacksamma om du rapporterar in det till oss och den […]

Stort byggintresse och 600 nya bostäder

Bild: Visionsbild av Kivikhusen, skapad av STADSTUDIO. Det händer mycket på bostadsfronten i vår kommun. Intresset för att bygga här pekar fortsatt uppåt och så även prognosen för nya bostäder, 600 nya beräknas byggas under kommande fyra år i hela vår kommun. Om man vill ta pulsen på det ökade byggintresset är de fyra byggklara […]

SCB:s medborgarundersökning på väg till utvalda personer

Vår kommun är med i SCB:s medborgarundersökning i höst igen efter några års uppehåll. Det är en enkätundersökning företaget genomfört två gånger årligen sedan 2005 och som de flesta av landets kommuner deltagit i en eller flera gånger.

Återhämtningcafé – hösten 2021

Berörs du på något sätt av psykisk ohälsa? Då är du välkommen att ta del av alla möjligheter till psykisk hälsa och glädje på vårt återhämtningscafé. Här träffas vi för att prata om vad återhämtning innebär och tipsar om verktyg för att må bra.

Upptäck Simrishamns offentliga konstverk med nya konstkartan

Nu har vi tagit fram en konstkarta över de offentliga konstverk som finns i Simrishamns stad. Passa på att gå en konstrunda utomhus på egen hand när det passar dig.