Nyhetsarkiv

Projekt Vägval – när börjar de nya adresserna att gälla?

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om 321 nya vägnamn i kommunen och just nu pågår arbetet med att skicka brev till samtliga berörda och informera om ny adress och när den börjar gälla.  Vi har skickat ut brev till ett antal distrikt, nyligen Vitaby, och nu är det dags för Stiby och Östra Herrestad.  Vi fortsätter sedan […]

Har du hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende?

Du som får hjälp av kommunen med hemtjänst, hemsjukvård eller bor på ett särskilt boende betalar varje månad en avgift. Avgiften baseras bl.a. på hur stor din pension är, så i dagarna får du blanketten “Uppgifter för beräkning av vård och omsorgsavgift” i postlådan. Den vill vi att du fyller i, så underlaget för den […]

Vill du gå på fotbollsakademin? Kom på informationskväll!

Välkommen på informationskväll den 22 januari mellan 18-19.30. Vi berättar mer om fotbollsakademin på Korsavadsskolan, för blivande sjuor och vårdnadshavare. Sedan hösten 2011 har vi en fotbollsakademi på Korsavadsskolan i samarbete med Malmö FF. Eleverna har träning varje morgon i ur och skur under sakkunnig ledning. Under vintern sker träningen på Korsavads konstgräsplan. Eleverna tar förutom ansvar för sin […]

Kommunstyrelsen 16 januari – ett axplock beslut

– Skåneexpressen. En arbetsgrupp med tjänstemän från Simrishamns, Ystads, Tomelilla och Sjöbo kommuner har tillsammans med representanter för Skånetrafiken gjort en översyn och tagit fram två trafikeringsförslag för fortsatt arbete och genomförande av busstrafik för Skåneexpress-linjerna på Österlen. Syftet med den genomförda översynen och trafikeringsförslagen är att ta fram förslag på attraktiva resmöjligheter, men även […]

Hjärtligt välkommen till Öppet hus, på Korsavadsskolan för årskurs 7-9

Du som ska börja på högstadiet till hösten har ju en spännande högstadietid framför dig med många nya, roliga utmaningar. Lördagen den 9 februari håller högstadiet öppet från kl. 9.00. Under förmiddagen pågår många olika lektioner i alla möjliga ämnen. Du får möjlighet att stifta närmare bekantskap med skolan, de olika hemvisterna, samt möta personal och […]

Färsk fisk – från hav till bord

Vill du vara med att diskutera frågan kring hur vi får färsk fisk på bordet?

Kulturguide Simrishamn för våren 2019 är här

Kulturguide Simrishamn är här. Hämta ditt exemplar på Simrishamns bibliotek, Simrishamns turistcenter eller på Österlens museum. Varmt välkommen att ta del av vårt stora och spännande program för våren 2019! I kulturguiden får du information om alla de arrangemang som kultur- och fritidsförvaltningen ordnar under våren. Informationen i kulturguiden sträcker sig från januari fram till […]

Nya regler för bygglovshantering

Från och med 1 januari 2019 har plan- och bygglagen, PBL, ett nytt tillägg som bland annat innebär att ärenden kring lov, förhandsbesked och anmälan ska hanteras snabbare. Det ska bli tydligare för dig som söker vad som gäller kring tidsgränserna för besked och beslut och om beslutet dröjer för länge får du en minskad […]

Informationsmöte om invasiva arter – välkommen

Jätteloka, parkslide och nilgås är exempel på invasiva främmande arter som utgör ett stort hot mot bland annat den biologiska mångfalden. Men vad kan vi göra åt dem? Och hur arbetar kommunerna i sydstra skåne för att hantera denna utmaning?

Öppet hus och fotoutställning på Nova Academy

Ta chansen att ställa dina frågor till oss! Torsdagen den 17 januari klockan 18.30 bjuder vi in till Öppet hus på Nova Academy, i skolans lokaler på Valfisken och Marint Centrum. Varmt välkommen! Du får möjlighet att träffa såväl lärare och elever som skolledning, elevhälsoteam och övrig personal. Kvällens inleds klockan 18.30 i Galleriet på […]

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close