Nyhetsarkiv

Lediga bostadstomter – mer än hälften är reserverade

I vår vackra och naturnära kommun hade vi i augusti 51 lediga kommunala bostadstomter. Nu finns endast 18 lediga kvar – men på 7 olika orter och ingen tomtkö.

Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2020-11-25 kl. 13: Region Skåne informerar: Långa väntetider för svar på självtester) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här finns även länkar till Vårdguiden 1177 och till Folkhälsomyndighetens webbplats där du kan hitta mer information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning. […]

Lärare i Simrishamn prisad på Lärargalan

På söndagskvällen sände Sveriges Television den femte upplagan av Lärargalan. Priset som ”Årets eldsjäl” gick till Emma-Lea Almén, lärare på Nova Academy.

Region Skåne har startat mobil provtagning för covid-19 även i Simrishamn

Det har nu inrättats en mobil provtagningsplats för covid-19-test även i Simrishamn, vid Korsavadshallen. Du bokar ditt självtest på Region Skåne/1177:s hemsida

Kommunstyrelsen 18 november – ett axplock beslut

– Organisationsöversyn näringslivs- och destinationsutvecklingsarbetet Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. För att kunna möta de behov och de krav som ställs på den kommunala organisationen avseende näringslivets förutsättningar […]

Förändringar i regionbusstrafiken – start 13 december

Från och med december i år blir Skånetrafikens nya pilotlinje verklighet, linje 571.  Den nya linjen kommer köra mellan Ystad-Simrishamn och är ett snabbt alternativ till dagens linje 570. I samband med att den nya linjen börjar köra kommer det att bli en del förändringar på linje 573 Simrishamn-Kivik och Skåneexpressens linje 3 Simrishamn-Kristianstad.

Årets utmärkelser till näringslivet

Årets företagare Johnny Blank har med sitt företag Skillinge Svets och Mekaniska utsetts till Årets företagare 2020 i Simrishamns kommun. Juryns motivering lyder ”Med en ständig utveckling av det egna företaget, och med ett brett kunnande och service, är Skillinge Svets och Mekaniska en viktig kugge för andra företag och näringslivet på Österlen.” Årets unga […]

Vad tycker du om bostadsförsörjningsprogrammet?

Just nu är bostadsförsörjningsprogrammet ute på samråd, vilket innebär att du kan du tycka till om innehållet. I programmet behandlas de viktigaste frågorna för vad gäller utvecklingen av bostadsförsörjningen i Simrishamns kommun. En viktig fråga för alla olika målgrupper, alla behöver vi någonstans att bo.

Trygghetslarmen i hemtjänsten fungerar fullt ut igen

Vår leverantör av trygghetslarm i hemtjänsten har vissa problem med tjänsten, men de arbetar aktivt med att de ska fungera.

Vinnaren är korad – markanvisningstävling Joneberg 3

Till våren 2021 planeras byggstart för vinnaren. ”Ett lapptäcke av stugor” kommer att bidra med variation till det nya Jonebergsområdet, såväl i utformning, skala som materialval.