Nyhetsarkiv

Nominera till kommunens priser senast 8 mars

Du kan fortfarande nominera kandidater till kommunens kulturpris, idrottspris och föreningsledarstipendium 2021. Sista dag för nominering är måndag 8 mars.

Kommunfullmäktige den 1 mars – ett axplock beslut

– Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden I samband med behandlande och beslut av inkommen motion avseende digitalt voteringssystem i kommunfullmäktige den 26 oktober 2020, § 211, beslutade bland annat uppdra åt kommundirektören att se på en permanent lokal för kommunfullmäktiges sammanträde framöver. Bakgrund/utredning Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 26 oktober 2020, § 211, beslutades också […]

Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-02-26 kl. 16. Region Skåne informerar: Dags för vaccination av 65 år eller äldre.) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här finns även länkar till Vårdguiden 1177 och till Folkhälsomyndighetens webbplats där du kan hitta mer information om hur du kan skydda dig själv och andra […]

SMHI varnar: risk för gräsbrand

SMHI varnar för att risken för gräsbrand är stor i hela södra Sverige.

Skräpplockardagarna 2021 – vill er förskola, skola eller ungdomsförening vara med?

Den 1 mars öppnar anmälan för skräpplockardagarna 2021 för förskolor, skolor och ungdomsföreningar. Skräpplockardagarna är barns och ungas stora kampanj mot skräpet. Förra året deltog 600 000 barn och unga. Kampanjen drivs av Håll Sverige Rent och ingår i inititativet #hållbarhetpåschemat.

Hur ska jag orka? – digital föresläsning 16 mars

Hur ska jag orka? Om att stötta andra och bevara sig själv.

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun

I december i fjol antog kommunfullmäktige ett hållbarhetsprogram, en hållbarhetspolicy för vår kommun för perioden 2021–2030 som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar och som innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. Policyn ersatte det tidigare miljömålsprogrammet som sträckte sig fram till och med […]

I huvudet på en nybliven stadsarkitekt

Sedan den 1 januari har vår kommun återigen en stadsarkitekt, senast vi hade en sådan var 2006. På fotot ovan ser vi den nya stadsarkitekten Anna Eliasson som också är chef för den nya planeringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kulturguide Simrishamn för våren 2021 är här

I vårens ”Kulturguide Simrishamn” presenterar kultur- och fritidsförvaltningen det utbud som vi hoppas kunna genomföra trots de restriktioner som finns, samtidigt som vi berättar om de aktuella satsningar som nu görs av Simrishamns bibliotek och Österlens museum.

Vad tycker du? – Bedömningsgrunder gatubelysning

Nu ställs förslaget på Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som inte är kommunägda ut. Det innebär att du har möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. Utställningstiden pågår från 18/1-15/3.