Nyhetsarkiv

Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-05-06 kl. 8. Kommunala hallar och salar öppnas igen 17 maj. Uppdaterad 2021-05-06 kl. 15, Region Skåne informerar: Här kan skåningarna börja vaccinera sig.) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på […]

Var med och påverka sydöstra Skånes framtid

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny strategi för 2023-2027 som ska ge nya pengar till fler projekt och idéer! Vi behöver din hjälp – hur vill du att sydöstra Skånes orter och landsbygder ska utvecklas?

Kommunfullmäktige den 26 april – ett axplock beslut

– Årsredovisning 2020 Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2020. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 80,3 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 67 mnkr. Resultatet motsvarar 6,9 % av skatter och statsbidrag. Statliga bidrag och andra ersättningar som betalats ut med anledning av coronapandemin är den största faktorn till den positiva budgetavvikelsen. Generella statsbidrag uppgick […]

Kommunens kulturpris, idrottspris och föreningsledarstipendium 2021

Simrishamns kommuns kulturpristagare, idrottspristagare och föreningsledarstipendiat 2021 är nu utsedda.

Tång på land – naturen får ha sin gång

För en kommun med så lång kuststräcka som vår blir frågan om hantering av tång aktuell, vad gör vi med tång som driver upp med vattnet på stränder och övrig mark?

Solstolar på sta’n

Mitt Simrishamn har satt upp solstolar på Kyrkoplan i Simrishamn – en påminnelse om att vi bor, lever och verkar i en attraktiv och uppfinningsrik stad, Österlens huvudstad.

Stor ökning av antalet bygglovsärenden

Antalet ärenden som inkommer till bygglovsenheten har ökat med mer än 60 % i jämförelse med för ett år sedan. Det är såklart väldigt roligt men enheten saknar för tillfället personal att hantera den stora mängden.

Uppsättning av gatunamnsskyltar

I Projekt Vägval namngavs cirka 300 gator och vägar i kommunen. Under 2021 kommer skyltar med de nya gatunamnen att sättas upp.

Arkitekturpris 2021 – vilket objekt vill du nominera?

Nu är det dags att nominera det objekt som du tycker ska vinna Arkitekturpris 2021. Priset är en plakett och ett diplom med prismotivering. Senast den 30 juni 2021 behöver din nominering vara oss tillhanda.

Ansök till årets feriearbete för ungdomar senast 23 april

I sommar erbjuder vi feriearbete för ungdomar födda 2004 och 2005.