Nyhetsarkiv

Kommunfullmäktige den 27 november – ett axplock beslut

– Plan för krisberedskap och civilt försvar Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar (civil beredskap) för mandatperioden 2023–2026 och beslutas av kommunfullmäktige. Innehållet syftar till att uppfylla krav enligt Lag (2006:554) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap […]

Vinterväghållning i Simrishamns kommun

Just nu pågår halkbekämpningen runt om i kommunen.

Hur blir man årets miljöbästa landsbygdskommun?

En orsak är vår kommuns mångåriga arbete för Östersjöns miljö. Utvecklingsansvarig på Marint centrum, Madeleine Lundin, berättar: Östersjöns miljö är en hjärtefråga för många, men en livsnerv i vår kommun. Ett välmående hav är helt enkelt en förutsättning för ett levande Österlen. Vår kommun trappade upp engagemanget för Östersjön 2010 genom skapandet av Marint centrum […]

”Skapandets kraft – Outsider art” i Malmö

Utställningen ”Skapandets kraft – Outsider art” av människor med olika funktionsvariationer från föreningen Grunden pågår i Sankt Petri kyrka, Göran Olsgatan 4 i Malmö. Välkommen att ta del av en unik samlingsutställning. Konstnärerna är människor som lever med olika funktionsvariationer och kommer från Malmö, Simrishamn och Skurup. Utställningen pågår 10-30 november, öppet alla dagar kl. […]

Skydda dig mot brott!

Just nu sker en hel del bedrägerier i samhället riktade mot äldre. Var själv uppmärksam och informera gärna dina närstående om att vara extra försiktiga. Det finns flera saker du kan göra för att minska risken att utsättas för brott. Exempelvis ska du inte lämna ut dina inloggningsuppgifter eller lösenord, särskilt inte via internet eller […]

Barnkonventionens dag 20 november. Vi presenterar ”Barnrättsteamet”

20 november är det Barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. Bilden visar Barnkonventionens fyra grundprinciper. I Simrishamn vill vi passa på att presentera Barnrättsteamet. Ett kommungemensamt team med representanter från samtliga förvaltningar. Barnrättsteamet har i uppdrag att följa, bevaka och stödja förvaltningarnas barnrättsarbete. Bland annat arbetar teamet för att öka barn […]

”Årets företagare” och övriga utmärkelser vid årets företagarkväll

Höjdpunkterna på den årliga företagarkvällen är alltid prisutdelningen. I år premierades följande vid festligheterna på Nordic Sea Winerys showroom i Simrishamn:   Årets företagare Karin Johansson-Mex, Skillinge teater, blev Årets företagare 2023 i Simrishamns kommun. Juryns motivering: ”Skillinge teater har ett starkt renommé inom sin bransch. En lysande verksamhet har under åren utvecklats, breddats och […]

Nu fälls flertalet askar i Åbackarna

I stormen föll ett flertal askar i Åbackarna. I och med det upptäcktes det att många av askarna i området lider av askskottssjuka.

Enkät parkeringsutredning

Till och med den 17 december har du möjligheten att svara på den enkät som ligger till grund för parkeringsutredningen som nu är under framtagande.

Sök bidrag från Montans donationsstiftelse

Bidrag kan ges till behövande personer inom Sankt Olofs, Rörums, Vitabys, Ravlunda och Brösarps tidigare kommuner.