Nyhetsarkiv

Kommunfullmäktige 25 mars – ett axplock beslut

– Nytt medborgarförslag: Angående val av ordföranden i revisionen fr.o.m. nästa mandatperiod. Medborgarförslaget gick till kommunfullmäktiges presidium för beredning. Beslut fattas i kommunfullmäktige. – Nytt medborgarförslag: När kommunen/nämnd/förvaltning erhållit ett brev ska meddelande omedelbart lämnas till avsändaren, så att denne vet att brevet mottagits. Medborgarförslaget gick till kommunstyrelsen för beredning och beslut. – Begäran om […]

Om poesi och vänskap i Nova-elevers teaterföreställning

Äntligen har det blivit dags för Nova Academys årliga examensproduktion, framförd av våra avgångselever! Den 8 april öppnas portarna till Ystads Teater och vi hälsar alla varmt välkomna att se våra elevers tolkning av Döda poeters sällskap.

Bra år för biblioteket i Simrishamn – flera ökningar under 2018

Besöken ökade, inköpen ökade, antalet meröppetanvändare ökade, aktiva låntagarna ökade och antal evenemang ökade på Simrishamns bibliotek under 2018.

Projekt Vägval – när börjar de nya adresserna att gälla?

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om 321 nya vägnamn i kommunen och just nu pågår arbetet med att skicka brev till samtliga berörda och informera om ny adress och när den börjar gälla. 

Vårt förslag till cykelplan – nu vill vi veta vad du tycker

Vi har tagit fram ett förslag till cykelplan med bilaga om lånecykelsystem, ett viktigt underlag inför kommande planering och investeringar. Vi är tacksamma för synpunkter på cykelplanen till det fortsatta arbetet.

Kommunen lanserar ny e-tjänst för bygglov: ”Helt rätt i tiden”

Simrishamns kommun lanserar en ny e-tjänst för digitala bygglov. E-tjänster är ett led i ett större arbete som pågått under det senaste året med bland annat byte av verksamhetssystem för att förbättra arbetet med bygglov.

Svara på vår enkät – vad tycker du om Simrishamn?

Vill du bidra till kommande stadsplanering genom att tycka till om Simrishamn? Vi vill gärna få dina synpunkter – allt med syftet att göra vår stad ännu bättre och mer attraktiv. Det tar bara fem minuter att svara på vår enkät.

Dags att söka föreningsstöd inom det sociala området

Socialnämnden ger årligen stöd till både lokala och andra föreningar som har verksamhet i vår kommun.

Häll inte ut matfett och olja i vasken – gör så här istället

Har du tänkt på vad som händer med matfett och olja från stekpannor och kastruller när du lagat middag? Brukar du spola ner det i vasken? Gör inte det – det finns bättre sätt.

Ny och skräddarsydd lärarutbildning med jobb plus lön

Elva skånska och blekingska kommuner har tillsammans med Högskolan Kristianstad tagit fram en skräddarsydd utbildning för den som vill utbilda sig till lärare och samtidigt tillägna sig arbetslivserfarenhet under utbildningsåren.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close