Nyhetsarkiv

Vill du bada med hunden?

Under sommartid, är det härligt att kunna ha med sig hela familjen till stranden. Den badplats som även tillåter hund- och hästbad här är Vårhallarna, strax norr om Simrishamn.

Planerar du att tälta här i sommar?

Visst lockar det att komma så nära vår vackra natur som det bara går så här års? Att ta dig ut, själv eller med vänner, för att tälta på en fin plats och göra upp en lägereld.

Utökad parkeringsövervakning i sommar – för ökad trafiksäkerhet

Då Simrishamns kommun är ett populärt resmål under sommartid med många bilburna sommarboende, besökare och turister är behovet av parkeringsövervakning större sommartid. De senaste åren har även antalet besökare under högsäsongen ökat och de trafikrelaterade problem som varit tydliga i enstaka orter i kommunen ser vi nu sprider sig till flera platser. Behovet blir därmed […]

Bevattningsförbud i delar av vår kommun

Österlen VA har utfärdat bevattningsförbud i delar av vår kommun. Vilka delar som är aktuella kan du läsa om här på Österlen VA:s hemsida. Även om du inte omfattas av förbudet, ber vi dig vara sparsamt med vårt kommunala dricksvatten.

Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från 1 augusti 2022

Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen att: bostadstillägget till pensionärer ska höjas och, att minimibeloppet när avgifter enligt socialtjänstlagen bestäms också ska höjas. Detta innebär att bostadstillägget till pensionärer höjs med 300 kronor för ogifta och 150 kronor för gifta, per månad. Även minimibeloppen höjs med motsvarande summor som används vid beräkning av vård- och […]

Parkera rätt i sommar

Visa hänsyn och parkera rätt på Österlen i sommar.

Inventering av Jätteloka vid Tommarpsån i sommar

Bild: Jätteloka. Sedan förra året pågår en inventering av Jätteloka vid vattendrag i Sydöstra Skåne. Jättelokan är en invasiv art som snabbt sprider sig och konkurrerar ut annan växtlighet. Den trivs i fuktig mark och sprider gärna sina fröer via vattendrag. För att få en överblick över jättelokans utbredning har det en inventering längs Verkeån […]

Vill din verksamhet delta på Mobilitetsdagen 22 september?

I slutet av september anordnar Simrishamns kommun Mobilitetsdagen 2022. Temat är Bättre resande och nu undrar vi vilka inom näringslivet som vill komma och visa upp sin verksamhet eller göra en aktivitet på temat.

Betaltjänsten Tallywebb – på plats i alla kommunens hamnar

Bild: Till vänster Olle Viberg, båtägare och till höger Fredrik von Segebaden, hamnchef, i Simrishamns hamn. Nu är en ny digital betalningstjänst för avgifter och servicetjänster installerad i alla kommunens hamnar. Genom några klick på mobilen kan båtägare både köpa el, se när båten laddas, betala för gästbåtplats, rampavgift och andra servicetjänster som dusch, toalett […]

Sankt Olofs torg är invigt

Bild: Till vänster Carl- Göran Svensson (C), ordförande i samhällsplaneringsnämnden och till höger Kristina Åberg (M), som är med i samhällsplaneringsnämnden och nämndens presidium. Den 22 juni kom både barn och vuxna för att delta i invigningen av Sankt Olofs torg. Torget har rustats upp under våren och är nu en grönskande plats full med […]