Nyhetsarkiv

Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2022-01-24 kl. 17. Dagverksamheten inom LSS öppnar 31 januari men Café Stinsen och Kullagret håller fortsatt stängt för kunder.)  Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på sidan Nedan de viktigaste länkarna […]

Lokalbussen i Simrishamn – här hittar du tidtabell och information

I december övertog vi ansvaret för lokalbussen i Simrishamn, den som tidigare hette Snurringen. Numera är alla resor med lokalbussen kostnadsfria.

Medborgarundersökningen i Simrishamn klar

Medborgarna har tyckt till om hur det är att bo och leva i Simrishamns kommun.

Bokbussen får ny hållplats

Nu kan även boende i Östra Nöbbelöv sälla sig till den skara som kan utföra biblioteksärenden i sin egen by. Simrishamns bibliotek besöker sedan tidigare 20 byar, 17 förskolor och 3 särskilda boenden med sin bokbuss. – Eller mobila bibliotek som vi gärna säger eftersom man kan utföra fler ärenden än att lämna och låna […]

Kulturguide Simrishamn för våren 2022 är här

I vårens ”Kulturguide Simrishamn” presenterar kultur- och fritidsförvaltningen det kulturutbud som vi arrangerar. Evenemangen i kulturguiden sträcker sig från januari till början av juni 2022.

Ny skatepark och utveckling av Södra planteringen

Bild: Från vänster ser vi Don, Billy, Kim och Malin som deltog på dialogen i Södra planteringen i september. Just nu pågår ett projekt som ska göra Södra planteringen i Simrishamn till ett ännu mer levande område genom bland annat nya träd, anläggning av planteringar och en ny skatepark. För att inhämta synpunkter från medborgare […]

Kommunfullmäktige den 20 december – ett axplock beslut

– Taxor 2022: Ystad-Österlenregionens miljöförbund Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med förslag att behålla alla taxor och timavgifter oförändrade 2022 jämfört med 2021. Kommunfullmäktige beslutade att direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund för verksamhetsåret 2022 ska behålla alla taxor och timavgifter oförändrade jämfört med 2021.– Simrishamns kommuns deltagande i gemensamt handläggarkontor och överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige i Simrishamn fattade den […]

Tvärpilen i Kivik vinner årets arkitekturpris

Bilder: 1. Prisutdelningen, från vänster: Lotta Hildebrand (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Christer Akej (M), ordförande i kommunfullmäktige, Sven Erik Borglund, VD för Tvärpilen AB, Anders Johnsson (M), ordförande i byggnadsnämnden, Jan Persson, förste vice ordförande i byggnadsnämnden och Ann-Christin Råberg, andre vice ordförande i byggnadsnämnden. 2. Entrén till bostadsområdet Tvärpilen .3-7. Bilder från […]

Digital föräldraskapsbekräftelse från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Byggintresset fortsatt stort – bygglov har lyckats möta vågen

Bild: till vänster ser vi Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef och till höger Paul Ekblad Eriksson, bygglovschef. Under årets gång har bygglovsenheten i Simrishamns kommun stått inför utmaningen att hantera en dramatisk ökning av antalet bygglovsärenden. Nu är de ikapp, har fått ny bygglovschef, fler anställda och är mer tillgängliga för medborgarna än tidigare. 2022 växlar de […]