Nyhetsarkiv

Fortsatt arbete i Åbackarna

Det kontinuerliga arbetet i Åbackarna fortsätter under 2023. Under vintern kommer skogstallar och skogsekar planteras in i området för att på sikt skapa ett krontak och kompensera för de tysklönnar som gallrats bort. Enligt vår skötselplan gallras tysklönnen bort då de uppträder invasivt genom snabb spridning av plantor och anses vara ett hot mot naturliga […]

Kulturguide Simrishamn våren 2023

Nu har Simrishamns 900-årsfirande startat – välkommen att ta del av vårens arrangemang som finns i Kulturguide Simrishamn!

Tidtabellsskifte för Snurringen 9 januari – och nytt bussbolag kör!

Den 9 januari är det tidtabellsskifte för Snurringen, Simrishamns egen lokalbuss. Då börjar också vår nya bussentreprenör Telepass/Sydbuss köra. Vi tackar Bergkvarabuss för att de vikarierade. Från den 9 januari hittar du också all information (tidtabell, eventuella trafikstörningar, telefonnummer om du glömt något ombord och så vidare) samlat på bussbolagets hemsida. Välkommen ombord – och […]

Havängs sommarby ansluts till det kommunala avloppsnätet

Havängs sommarby ska anslutas till det kommunala avloppsnätet och samtidigt få nya vattenledningar. Målet är att säkerställa att föroreningar från spillvattnet inte hamnar i naturen och att hushållen får en framtidssäkrad avloppshantering.

Ny överförmyndarverksamhet tillsammans med grannkommunerna 1/1 2023

Från och med den 1 januari 2023 bildar Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner en gemensam överförmyndarnämnd med namnet Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Överförmyndarkansliet kommer att finnas i Tomelilla: i kommunhuset på Gustafs torg 16. Postadressen är Överförmyndarenheten, 273 80 Tomelilla. Handlingar kan lämnas i brevinkastet på kommunhuset i Tomelilla eller direkt till receptionen i Tomelilla. […]

Kriget i Ukraina

Ryssland genomför ett väpnat angrepp på Ukraina. Våra tankar och vårt helhjärtade stöd går till det ukrainska folket. Vi fördömer Rysslands invasion och de övergrepp som de utsätter Ukraina för och i slutändan de demokratiska grundvärdena som även vi i Sverige och Simrishamns kommun har. Nedan har vi samlat länkar till information som kan vara […]

Du behöver inte vara ensam när du blir äldre

Ett pågående projekt, ensamhetsprojektet, ska minska den ofrivilliga ensamheten i kommunen. Äldre boende i kommunen har tyckt till Projektet är initierat av avdelningschef Annika Forsgren och Bertil Jönsson, socionom och projektledare på socialförvaltningen Simrishamns kommun. Inspiration och fakta kommer från intervjuer med äldre boende i kommunen, forskning samt internationella och nationella samarbeten. Vad önskar man främst?  Bertil […]

Alla vinnarna på årets företagarfest i Simrishamn

Vid årets företagarfest på Nordic Sea Winery i Simrishamn bjöds det inte bara på mingel, god mat, dryck och underhållning, utan även på prisutdelning där det premierades i kategorierna:

Ny gång- och cykelväg i Kivik

Den vitstreckade linjen på kartan ovan visar var den nya gång- och cykelvägen nu kommer att anläggas; den svartstreckade var skötselvägen kommer att vara. En ny gång- och cykelväg kommer nu att anläggas i Kivik. Den sammanlänkar befintlig gång- och cykelväg utmed väg 9 (Kiviks stora väg som ansluter söderifrån) med Horsåkravägen i nordöst. Genom […]