Nyhetsarkiv

Har du upptäckt den nya cykelvägen mellan Ravlunda och Kivik?

Nu har det blivit lättare och säkrare för dig att ta cykeln. Skåne storsatsar på cykelvägar och en av de nya ligger här i Simrishamns kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 juni – ett axplock beslut

– Helårsprognos 2 2020 – kommunstyrelsens verksamheter En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter maj månads utgång. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 700 tkr. Detta främst beroende på att kostnaderna för färdtjänst och seniorkort bedöms bli lägre än budgeterat. Överskotten för färdtjänst och seniorkort används för att finansiera […]

Utveckling av vattenförsörjning

Under helgen så upplevde medborgare i några delar av Simrishamns kommun att vattentrycket i kranarna sakta började att minska, för och till slut upphöra helt. De berörda delarna av kommunen var Simris, Gislöv, Nöbbelöv, Brantevik och Skillinge.

Kulturguide Simrishamn för sommaren 2020 är här

I Kulturguide Simrishamn sommar 2020 hittar du alla arrangemang som ordnas i regi av kultur- och fritidsförvaltningen.

Muddring för båttvätten i hamnen

Vecka 23 påbörjade Simrishamns kommun ett muddringsarbete i Simrishamns hamn för att kunna placera den inköpta båttvätten på en bra plats.

Nytt VA-bolag har fått vd: ”Glad och stolt”

Nu är rekryteringen till chef för Österlens VA AB klar. Den nya vd:n heter Johan Persson och arbetar i dag som avdelningschef för VA i vår kommun. Österlens VA AB är det nya gemensamma bolaget som vi startat tillsammans med Tomelilla kommun för att hantera drift och utveckling av VA-arbetet i våra kommuner.

Inventering av kulturmiljöer i Simrishamns kommun

En vilja att främja nybygge och samtidigt värna om den kulturmiljö som redan finns, det är bakgrunden till den inventering av kulturmiljöer som pågår just nu. Den förra inventeringen av detta slag genomfördes förra året och nu fortsätter den i en andra tappning. Denna omgång är det 18 nya byar och Simrishamns stad som omfattas.

En ny park står klar i Simrishamn

Ett sista spadtag togs vid Bergstrands väg i Simrishamn och slutbesiktning ägde rum. En andra park står nu klar att använda för både invånare och besökare i kommunen. Ett steg till är avslutat i processen mot att skapa ett allaktivitetsstråk i Simrishamn.

”Årets inköpare” i Sverige finns i Simrishamns kommun

Organisationen Sveriges Offentliga Inköpare har utsett vår upphandlingsstrateg Marcus Bäckström till ”Årets inköpare”.

2020 års kulturpristagare, idrottspristagare och föreningsledarstipendiater

Simrishamns kommun delar årligen ut ett kulturpris, ett idrottspris och ett föreningsledarstipendium. Samtliga priser är på 10 000 kronor vardera. På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-04-14 utsågs 2020 års kulturpristagare, idrottspristagare och föreningsledarstipendiater. Simrishamns kommun gratulerar alla pristagare!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close