Nyhetsarkiv

Trafikverket informerar: Inga tåg Svarte–Ystad–Simrishamn 30 oktober–12 december

Under hösten fortsätter Trafikverket ombyggnaden av Ystads bangård. Man bygger en mötesstation och ett nytt mötesspår i Gärsnäs. Man bygger också en ny plattform och rustar upp spåret i Simrishamn.

SMHI lanserar nya vädervarningar

Den 26 oktober infördes SMHI:s förnyade vädervarningar i Sverige.

Restaurangerna öppnar för våra pensionärer 25 oktober

Äldreomsorgens restauranger i Simrishamns kommun har till följd av pandemin varit stängda sedan mars 2020. Det glädjande beskedet kommer nu att de upp igen.

Nya Måns Nils torg

Bild: Måns Nils torg i Borrby efter etapp 1. Allt startade med att byalaget i Borrby skickade in ett förslag på upprustning av Måns Nils torg. För att skapa en plats som de boende verkligen trivs på inledes en givande medborgardialog under sensommaren 2020. Under 2021 har etapp 1 ägt rum som inneburit att torget […]

Simrishamns station – nytt stationstorg med levande atmosfär

Simrishamns station ska få ett mer levande stationsområde med grönska och en ny torgplats som länkas samman med vår nya stadsdel Skansen. Det kommer även att byggas ett cykelgarage och en ny cykelparkering.

Nya gatunamnsskyltar sätts upp i kommunen

Under Projekt Vägval namngavs cirka 300 gator och vägar i kommunen. För att skapa väl förankrade gatunamn som värnar om den österlenska kulturhistorien hade kommunen ett nära samarbete med vägföreningar, byalag, skolor och boende under projektet.

Vår nya stadsdel Skansen

Bildtext: 1. Svävaren uppifrån, skapad av We Construction. 2. Residens Simrishamn, skapad av Liljewall arkitekter. 3. En illustrationsbild av Fiskmagasinet, skapad av Sundprojekt. 4. Visualisering av padelhall och padelbanor, skapad av Padel Simrishamn. I vår vackra hamnstad Simrishamn växer det fram en ny och grön stadsdel, Skansen som du hittar söder om Simrishamns station. Här […]

Sök bidrag från Montans donationsstiftelse

Bidrag ur Montans donationsstiftelse kan ges till behövande personer inom Sankt Olofs, Rörums, Vitabys, Ravlunda och Brösarps tidigare kommuner.

Brukardialog om parkeringar i Kivik mynnade ut i en ny väg framåt

Med anledning av de parkeringsregleringar som gjordes i Kivik inför sommaren 2021 bjöd kommunen in boende i Kivik till en dialog den 11 november om förslag på framtida parkeringsregleringar vid hamnområdet och Kungagraven. Tillsammans med deltagarna på dialogen utformades en ny väg för det fortsatta arbetet med frågan.

Hjälp oss att hitta invasiva främmande arter, har du sett någon?

Bilder ovan på invasiva främmande arter: 1. Blomsterlupin, 2. Jättebalsamin, 3. Jätteloka, 4. Jätteslide, 5. Parkslide och 6. Vresros.  I hela Sverige pågår just nu en nationell satsning för att bekämpa och kartlägga invasiva främmande arter. Om du ser en sådan art är vi väldigt tacksamma om du rapporterar in det till oss och den […]