Nyhetsarkiv

Arbetet på Tobisviksbadet pågår för fullt

Stora schaktmassor ligger uppradade längs ena långsidan av bassängen. Just nu pågår rivning, bortforsling av massor och takbjälkar, tidigare reningssystem grävs upp och plockas bort.

Hur blir man årets miljöbästa landsbygdskommun i Sverige?

Hur blir man årets miljöbästa landsbygdskommun i Sverige? Vi börjar med Simrishamns framgångssaga när det gäller solceller. Vår klimat- och energirådgivare Benny Andersson berättar: – Simrishamns kommun är en plats där utbyggnaden av solceller för elproduktion var historiskt tidig. Som energirådgivare sedan 2010 och tidigare även energistrateg, har jag följt utvecklingen under lång tid. Jag […]

Samråd för grundvattenuttag i Rörum

Simrishamns kommun ska ansöka om ett nytt tillstånd för vattenverksamhet, så kallad ”vattendom”, för en grundvattenanläggning i Rörum.

Boka rådgivning med vår bygglovsenhet via ny självservicetjänst

Bygglovsenheten har nu lanserat en självservicetjänst för bokning av rådgivning via telefon, Teams eller ett fysiskt möte på bygglovsenhetens kontor.

Marint centrum: Projekt lägger ny fisk på tallriken

Marint centrum har tilldelats 42 miljoner kronor från EU-programmet Interreg Baltic Sea Region för att tillsammans med 15 partners i sju länder driva ett projekt för att introducera en ny fiskart för konsumenter i Östersjöregionen.

Behovet av tung transport på vägnätet ses över

Vi ser nu över behovet av tunga transporter på våra vägar. För att tyngre fordon ska kunna färdas på vårt kommunala vägnät behöver vägarna klassas om. Är du företagare och har behov av tunga transporter till din verksamhet? Vi vill veta dina behov, idag och inför framtiden. Klicka här för att läsa mer och för […]

Vad kan du göra för att inte förlora din bostad?

Kronofogden fokuserar denna vecka på det vräkningsförebyggande arbetet. Därför kommer lite tips till dig för att undvika att  bli vräkt.

Simrishamn utsedd till Sveriges miljöbästa landsbygdskommun

Ett medvetet, strukturerat arbete med samsyn på hållbarhetsfrågorna har gett framgång även på prispallen för Simrishamns kommun på Österlen. När tidningen Aktuell Hållbarhet under tisdagen delade ut pris till ”Sveriges miljöbästa kommun 2023” på konferensen ”Hållbar kommun” i Stockholm, vann Simrishamns kommun på Österlen i klassen ”landsbygdskommun”. Kommunrankningen ”Sveriges miljöbästa kommun” genomförs varje år och […]

Jubileumssillen: tävlingen avgjord!

Med anledning av Sillens dags 25-årsfirande, genomfördes under Sillens dag 2023 en tävling för att utse en jubileumssill. Utmaningen var att skapa en ny sillinläggning med ambitionen att utmana våra traditionella sillinläggningar och kanske bli en ny klassiker.1:a pris Rökt inlagd sill under ett täcke av gräslök Anita Palmgren, Simrishamn ”Förstapris tilldelas Anita Palmgren för […]

Ny besöksingång för socialförvaltningen

Socialförvaltningen har ny besöksingång på Försörjningsvägen 10 i Simrishamn. Där hittar du reception och  väntrum för bokade besök. Du kan läsa mer under stöd och omsorg om vilken typ av stöd, hjälp och omsorg kommunen kan hjälpa dig med. Du kan också höra av dig till Kontakt Simrishamn om du har frågor. Här finns följande […]