Nyhetsarkiv

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg på ny adress från 2 maj

Då finns individ- och familjeomsorgen (barn och unga, stödenheten, vuxenekonomi och handläggarenheten) på sjukhusområdet i Simrishamn: Försörjningsvägen 14 (på samma väg som personalparkeringen för sjukhuset).

Vilken är din bästa friluftsplats?

Baskemölla, grönområdet nedanför Tjörnedala gården.  I vår kommun finns en uppsjö av vackra naturplatser och friluftsområden. Nu vill vi veta vilken som är din favorit. Naturen kan ha olika värden för oss och vi kan uppleva samma plats på skilda sätt. I arbetet med att utveckla och bevara Simrishamns kommuns friluftsområden är det värdefullt för […]