Campus Österlen

Campus Österlen erbjuder utbildningar efter den gymnasiala nivån och skapar möjlighet till högre utbildning på nära håll.

Vi tror på det livslånga lärandet och erbjuder både yrkeshögskoleutbildningar som matchar arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt samt högskole- och universitetsutbildningar i samarbete med lärosäten i hela landet.

Alla utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor. Med modern teknik sker undervisning i salar och grupprum som möjliggör distansutbildningar, föreläsningar och handledarmöten online. Campus Österlen erbjuder också service som ger möjlighet att tentera poängkurser vid högskolor och universitet på plats i Simrishamn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close