Om Campus Österlen

Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor

Nära samverkan med yrkeshögskolor, universitet och högskolor i hela landet ger dig möjligheter att genomföra program och fristående kurser på Campus Österlen. Med modern teknik sker undervisning i salar och grupprum som möjliggör föreläsningar och handledarmöten online.

Campus Österlen erbjuder också service som ger dig som distansstuderande vid högskolor och universitet möjlighet att tentera poängkurser på plats i Simrishamn. Läs mer om distansstudier här.

Är du inskriven som studerande vid någon av landets yrkeshögskolor, universitet eller högskolor kan du registrera dig på Lärcentrum och använda Campus Österlens studiemiljöer och teknik under veckans alla dagar. Läs mer om Lärcentrum här. 

Campus Österlen på Facebook
Campus Österlen på Instagram

Besöksadress
Storgatan 25, Simrishamn (Länk till kommunkarta)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close