Om Campus Österlen

Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor.

Med modern teknik sker undervisning i salar och grupprum som möjliggör distansutbildningar, föreläsningar och handledarmöten online. Campus Österlen erbjuder också service som ger möjlighet att tentera poängkurser vid högskolor och universitet på plats i Simrishamn.

Nära samverkan med universitet och högskolor i hela landet ger dig möjligheter att genomföra distansutbildningar, program eller fristående kurser på Campus Österlen.

Campus Österlen på Facebook
Campus Österlen på Instagram

Besöksadress
Storgatan 25, Simrishamn (Länk till kommunkarta)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close