Om Campus Österlen

Campus Österlen erbjuder utbildningar och fortbildningar
på högskole- och yrkeshögskolenivå samt kompetensutveckling på olika nivåer.

Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor. Med modern teknik sker undervisning i salar och grupprum som möjliggör distansutbildningar, föreläsningar och handledarmöten online. Campus Österlen erbjuder också service som ger möjlighet att tentera poängkurser vid högskolor och universitet på plats i Simrishamn.

Nyckelområden
Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor.

Följande områden har ringats in som viktiga för Campus Österlen – kulturen, maten & drycken, havet, det digitala Österlen samt kompetensförsörjning.

Syftet är att stärka kompetensförsörjningen, ge möjlighet för fler att fortsätta vara bofasta på Österlen och öka inflyttningen till kommunen. I första steget samlar Campus Österlen redan befintlig utbildning, men därefter utvecklas nya utbildningar. Campus Österlens verksamhet finns i nya lokaler i centrala Simrishamn gemensamt med Lärcentrum och Vuxenutbildning i Simrishamn. Tillsammans syftar verksamheterna till att erbjuda infrastrukturer för vuxnas lärande utifrån såväl individens som arbetsmarknadens behov.

Nära samverkan med universitet och högskolor i hela landet ger dig möjligheter att genomföra distansutbildningar, program eller fristående kurser på Campus Österlen.

Campus Österlen på Facebook
Campus Österlen på Instagram

Besöksadress
Storgatan 25, Simrishamn (Länk till kommunkarta)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close