Om Campus Österlen

Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på en nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor

Från augusti 2021 kommer Campus Österlen att flytta till lokaler på Fredsdalsgatan 7 i Simrishamn.

Nära samverkan med yrkeshögskolor, universitet och högskolor i hela landet ger dig möjligheter att genomföra program och fristående kurser på Campus Österlen. Med modern teknik sker undervisning i salar och grupprum som möjliggör föreläsningar och handledarmöten online.

Campus Österlen på Facebook
Campus Österlen på Instagram
Campus Österlen på LinkedIn

Besöksadress
Fredsdalsgatan 7, Simrishamn