Yrkeshögskola (YH) Skåne Sydost

Campus Österlen arbetar med utbildningar främst i sydöstra Skåne

Som utbildningsanordnare är vi i ständig dialog med såväl offentlig som privat sektor. Den lokala arbetsmarknadens kompetensbehov ligger till grund för vårt utbud av eftergymnasiala program och kurser. Alla utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor.

Med modern teknik sker undervisning på Campus Österlen i salar och grupprum som möjliggör distansutbildningar, föreläsningar och handledarmöten online eller på plats. Möjligheten till distansutbildningar sparar både tid och pengar.