Campus Österlen för arbetsgivare

Campus Österlen arbetar med utbildningar främst i sydöstra Skåne

Som utbildningsanordnare är vi i ständig dialog med såväl offentlig som privat sektor. Som arbetsgivare kan du på flera sätt dra nytta av vår kunskap i att bygga utbildningar anpassade efter behov.

Den lokala arbetsmarknadens kompetensbehov ligger till grund för vårt utbud av eftergymnasiala program och kurser. Alla utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor. Med modern teknik sker undervisning på Campus Österlen i salar och grupprum som möjliggör distansutbildningar, föreläsningar och handledarmöten online eller på plats. Möjligheten till distansutbildningar sparar både tid och pengar.

På Campus Österlen utbildar sig inte bara dina framtida medarbetare, vi erbjuder också kurser och seminarier så att nuvarande medarbetare kan vidareutbilda sig. Flera av våra studerande kan du möta på arbetsplatsen redan innan de är färdigutbildade. Genom praktik och verksamhetsförlagd utbildning får ni ett ovärderligt tillfälle att tidigt skapa kontakt med varandra.

Vi kan hjälpa dig att skräddarsy utbildningar efter just dina behov.

Vi besöker dig gärna för att berätta mer.

Vill du veta mer?

Kontakt:
Marie Liljenberg
Verksamhetschef Campus Österlen
Telefon: 0414-81 98 81
marie.liljenberg@simrishamn.se