Lärcentrum och tentamensservice på Campus Österlen

Lärcentrum är till för dig som studerar som vuxen

På Lärcentrum finns studiemiljöer där du kan möta andra studerande, få stöd i dina studier, bedriva självstudier, få tillgång till teknisk utrustning och tillgång till tentamensservice. Genom Lärcentrums tekniska utrustning kan du möta dina studiekamrater som finns på andra orter eller ta del av distansundervisning online.

Mötesplatsen
Lärcentrum i Simrishamn är en resurs och drivkraft i det lokala och regionala utvecklingsarbetet kring lärcentrum samt en mötesplats för dig som studerar som vuxen i Simrishamns kommun.

Lärcentrum har grupprum och studieplatser tillgängliga för dig som är vuxenstuderande. Du kan boka rum tillsammans med dina studiekamrater för att arbeta tillsammans. Du kan koppla upp dig mot ditt lärosäte, din föreläsare eller dina studiekamrater online. Du pausar i våra sociala ytor där du möter andra studerande. Som studerande hemmahörande i Simrishamns kommun använder du Lärcentrum gratis.

Välkommen att kontakta Campus Österlen för att bli Lärcentrumanvändare! Maila till larcentrum@simrishamn.se eller ring 0414-81 98 80

Information kring öppettider
Från och med 18/6 är det sommaruppehåll för Lärcentrum. Vi återkommer med information om öppettider för Lärcentrum på Fredsdalsgatan 7.

Tentamensservice

Som distansstudent vid något av landets lärosäten, som t ex Karlstads Universitet eller Mittuniversitetet, har du möjlighet att skriva din tentamen hos oss på Campus Österlen: Lärcentrum. Är du distansstuderande vid en yrkeshögskola kan du också tentera hos oss om din yrkeshögskola godkänner det. 

Ju tidigare du hör av dig innan tentamenstillfället, desto större möjlighet har vi att tillgodose dina önskemål.

Tentamensservice för studerande vid landets lärosäten eller yrkeshögskolor är kostnadsfritt för folkbokförda i Simrishamns kommun. För övriga är avgiften per tentamen 500 kr. Betalningen sker till Swish: 1232564870, ange ”tentamen + ditt namn”. Betalningen ska vara Campus Österlen tillhanda senast fem bankdagar före tentamensdatum.

Vår tentamensservice har öppet vardagar kl 8-17 fram till och med den 9/6, därefter är det sommaruppehåll. Vi återkommer med information om tentamensservice på Fredsdalsgatan 7.

Vi är kvalitetscertifierade av NITUS