Våra utbildningsformer

Yrkeshögskola
Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på arbetsplatser. Utbildningarna inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft och syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid.

Högskola och universitet
Utbildningar vid universitet och högskolor vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden. På högskolor och universitet kan du studera fristående kurser eller hela utbildningsprogram.

Uppdragsutbildningar
Uppdragsutbildningar kan till exempel efterfrågas av en eller flera arbetsgivare som fortbildning. Uppdragsutbildningarna kan vara t ex poänggivande högskolekurser, vilka genomförs av högskolor och som betalas av beställaren.