Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar kan till exempel efterfrågas av en eller flera arbetsgivare som fortbildning. Uppdragsutbildningarna kan vara till exempel poänggivande högskolekurser, vilka genomförs av högskolor och som betalas av beställaren.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close