Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som yrkeshögskola, högskola eller universitet genomför på uppdrag av en arbetsgivare för dennes personal.

Uppdragsgivaren betalar kurs-avgiften och bestämmer vilka som ska gå kursen eller utbildningen.

En uppdragsutbildning kan specialutformas och efterfrågas av en eller flera arbetsgivare tillsammans.