Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att alla elever och barn i kommunen ska ges förutsättningar att utvecklas, må bra och nå målen i utbildningen.

I vår kommun finns lokala elevhälsoteam på alla skolor och en central elevhälsa med kompetens som alla skolor har tillgång till. Elevhälsan omfattar specialpedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska insatser.

Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan att lyckas i skolan och att må bra. Att må bra ger barn och elever goda förutsättningar för klara skolan. Att klara skolan leder i sin tur till god hälsa. Därför är elevhälsans uppgift både att arbeta för god hälsa och att skapa förutsättningar för att lyckas i skolan.