Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan arbetar för att alla barn och elever i kommunen ska ges förutsättningar att utvecklas, må bra och nå målen i utbildningen.

Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan att må bra och att lyckas i skolan. Att må bra ger barn och elever goda förutsättningar för klara skolan. Att klara skolan leder i sin tur till god hälsa. Därför arbetar vi både för god hälsa och för att skapa förutsättningar för att lyckas i skolan. Barn- och elevhälsa omfattar specialpedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska insatser.

I vår kommun finns en central barn- och elevhälsa med kompetenser som alla förskolor och skolor har tillgång till. Centrala barn- och elevhälsan arbetar tillsammans med förskolor och skolor för att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande, att uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningssvårigheter och ohälsa samt undanröja hinder för barns och elevers lärande och utveckling.