Kulturgarantin

Alla elever från förskoleklass till och med årskurs 9 tar varje läsår del av en upplevelse – till exempel en föreställning, utställning, film eller konsert – och arbetar i klassrumsmiljö kring upplevelsen med kulturpedagog och ordinarie lärare.