Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Uppdraget syftar till att bevara och förbättra barn och ungdomars hälsa och att verka för sunda levnadsvanor för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Vi arbetar utifrån rekommendationer från Socialstyrelsen och Skolverket (vägledning för elevhälsan 2014). Barn och ungdomar i grundskola och gymnasiet erbjuds återkommande hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram.

Förutom planerade besök hos skolsköterskan finns möjlighet för barn och ungdomar att söka spontant för råd, bedömning och enkla medicinska insatser. Kontakt med skolläkaren sker via skolsköterskan.

Vi arbetar i nära samverkan med skolan och ingår i det lokala elevhälsoteamet tillsammans med rektor, kurator och pedagoger. Vi har också flera samverkanspartners utanför skolan, till exempel socialförvaltningen och specialistmottagningar inom Region Skåne.

Liksom övrig hälso-och sjukvårdspersonal omfattas EMI av sekretess. Samverkan med föräldrar är viktig för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close