Öppna förskolan

På öppna förskolan arbetar en förskollärare och här erbjuds olika aktiviteter som till exempel babycafé, sångstund, skapande verksamhet och uteverksamhet. Här träffas vuxna och barn 0–6 år och hit kommer man utan att boka. Öppna förskolan kommer att erbjuda utbildning i föräldraskap, samverka med biblioteket och kulturskolan, naturskolan med flera.