Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Verksamheten Pedagogisk omsorg (familjedaghem) tar emot barn i det egna hemmet och låter barnen delta i förekommande dagliga aktiviteter.

Vår verksamhetsidé

Dagbarnvårdarna hjälper varandra med barngrupperna och planerar och organiserar verksamheten för att på bästa sätt möta föräldrars behov av omsorg och god verksamhet för barnen.

En rolig och trygg verksamhet stimulerar till utveckling genom barns nyfikenhet och lust att lära. Genom lek och skapande får barn möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omsorg till andra. Vi arbetar aktivt med spårkutveckling och allas lika värde.

Om pedagogisk omsorg

I denna verksamhet erbjuder vi omsorg för barn i åldrarna 1-12 år, som bedrivs som familjedaghem. Två dagar i veckan finns verksamheten i gemensam lokal på Korsavadsskolan i centrala Simrishamn, då lämnas och hämtas barnen där.

Vill du ha mer information?
Vänd dig till Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig vidare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close