Fredsdalsskolans fritidshem

På fritids erbjuder vi en verksamhet som är trygg och stimulerande. Planerad utifrån, barnens ålder, behov, intressen och erfarenheter.

Fritidshemmet regleras i skollagen. Läroplanen är det viktigaste styrdokumentet.

På våra fritidshem tränar vi barnen på att ingå i olika sociala sammanhang och att utveckla sin identitet.

Vi förenar god omsorg med väl planerad pedagogisk verksamhet.

Det informella lärandet dominerar pedagogiken. Välkomna till oss!

Adress
Fredsdalsgatan 7, 272 35 Simrishamn

Vill du ha mer information?
Vänd dig till Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig vidare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close