Vanligt ställda frågor om fritidshem

Nedan hittar du som vårdnadshavare information om barnomsorg och barnomsorgsplacering gällande fritidshem.

Barnomsorg i fritidshem vänder sig till barn i åldrarna 6-13 år.

Barnomsorg i förskola vänder sig till barn i åldrarna 1- 5 år.
Läs mer om förskola här