Korsavadsskolan

Korsavadsskolan finns i Simrishamn och är en högstadieskola.

Vår verksamhetsidè

Läsåret 2018/2019 har vi utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete prioriterat följande utvecklingsområden: normer och värden samt kunskap, utveckling och lärande. Vi vill att vårt dagliga arbete ska präglas av kollegialt lärande, formativ bedömning, elevinflytande, digitalisering, studiero och ett språkutvecklande och ämnesövergripande arbetssätt.

Arbetet som genomförs i elevgrupperna har sin tydliga utgångspunkt i läroplanen: Lgr11, nämndmål och skolans egna utvecklingsmål.

Om skolan

Elever och personal är fördelade på fyra arbetslag: Norr, Mitten, Söder och Tryggheten. Skolan är organiserad i åldershomogena hemvister.

Vi ser samarbete med hemmen, gott bemötande, tillit och möjlighet till inflytande och delaktighet som några av de viktigaste förutsättningarna för goda resultat.

Adress

Backgatan 48, 272 35 simrishamn

Sjukanmälan

Vill du ha mer information?
Vänd dig till Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig vidare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close