Simrislundsskolan

Simrislundsskolan är en F-3 skola med fritidshem och ligger i Simrishamn.

Vår verksamhetsidé

Vårt mål är att gemensamt skapa en organisation som ger förutsättningar, är stimulerande, entusiasmerande och syftar till att främja lärande för elever och personal. Alla ges möjlighet att ta ansvar och ha inflytande över lärande och arbetsmiljö, i lek och undervisning. På fritidshemmet övar barnen på att ingå i olika sociala sammanhang och att utveckla sin identitet. Vi förenar god omsorg med planerad pedagogisk verksamhet. Det informella lärandet dominerar pedagogiken.

Om skolan

Skolan ligger i ett bostadsområde strax söder om Simrishamn. På skolan går cirka 230 elever och här arbetar såväl pedagogisk, fritids och elevhälsoteams personal. Vi har ett flexteam på skolan som samarbetar med övrig personal kring elever med särskilda behov.

Adress

Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn

Sjukanmälan

Vill du ha mer information?
Vänd dig till Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig vidare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close