Gymnasiesärskola i Simrishamns kommun

I särskolan arbetar vi för att erbjuda undervisning i ändamålsenliga lokaler i en pedagogisk och social miljö som präglas av hög tillgänglighet.

Program på gymnasiesärskolan 

  • Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat nationellt program inom gymnasiesärskolan. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för att arbeta till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

  • Administration, handel och varuhantering
Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat nationellt program inom gymnasiesärskolan. Du får kunskaper för att kunna arbeta med administration, handel och varuhantering.
  • Individuellt program
Du kan gå ett individuellt program om du inte kan följa undervisningen på ett nationellt program i gymnasiesärskolan. Innehållet på ett individuellt program utformas utifrån just dina behov och förutsättningar.
Vill du veta mer om programmen eller gymnasiesärskolan i Simrishamn kan du vända dig till SYV eller ta kontakt via kommunens kommunväxel: 0414-81 90 00