Gymnasieskolor i Simrishamns kommun

I Simrishamns tätort finns kommunens gymnasieskolor.

FAQ om gymnasieskolor

Information om var Simrishamns kommuns gymnasium finns hittar du på Simrishamns kommunkarta.

  • Nova Academy är en kommunal gymnasieskola som erbjuder de studieförberedande programmen Behavorial (SA), Business (EK), Digital Design (SA), Performing Arts (ES) och Science (NA).
  • Österlengymnasiet är ett kommunalt yrkesgymnasium som erbjuder grundläggande högskoleprofil på alla yrkesprogram. Österlengymnasiet har även introduktionsprogram.
  • Gymnasiesärskolan erbjuder nationella och individuella program där studier bedrivs i mindre grupper.

Österlengymnasiet och Komvux är numera ett certifierat Vård och omsorgscollege.