Österlengymnasiets program

Läs om våra program under flikarna längre ned på sidan!

Yrkesgymnasiet i Simrishamn
Vår specialitet är yrkesprogram som lärlingsutbildning. Vi erbjuder grundläggande högskoleprofil på alla program. Det vill säga: Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6.

Lärlingarna har mellan 50-70 procent av sin undervisning på sin arbetsplats (APL).

Vi har även ett förmånligt Elprogram i samarbete med ETG (Elteknikbranschens gymnasium). Programmet är till skillnad från lärlingsutbildningarna utformat som ett yrkesprogram.

För att kunna ta sig till praktikplatserna får våra elever busskort. Praktikplatsen kan ligga i vår kommun men det finns också möjlighet att praktisera på andra platser i Skåne, Sverige och i Europa.

Högskoleprofil
Visste du att vi erbjuder högskolebehörighet på alla våra yrkesutbildningar?

Du kan alltså både utbilda dig inom den bransch du är intresserad av och samtidigt få möjlighet till att läsa vidare på högskolan efter studenten.

Majoriteten av lärlingarna får jobb efter examen
En majoritet av de som fullföljer en lärlingsutbildning i Sverige har anställning 1,5 år efter sin examen. Skolverket har undersökt saken och 86 procent av tillfrågade lärlingar svarade att de har ett arbete ett och ett halvt år efter sin utbildning. Många menar även att lärlingsutbildningen varit avgörande för att få jobb.

Introduktionsprogram (IM)
För att komma in på ett yrkesförberedande program krävs minst godkända betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare fem ämnen. Motsvarande krav för högskoleförberedande program är minst godkända betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare nio ämnen.

Om du saknar rätt behörighet kan du läsa upp dina grundskoleämnen på något introduktionsprogram. Du kan också kombinera dessa studier med vissa gymnasiekurser. Alla studier läggs upp individuellt utifrån dina mål och behov.

Beroende på vilket mål du sätter för din utbildning, finns följande introduktionsprogram (se nedan).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close