Nova Academys program

Läs om våra program under flikarna längre ned på sidan!

21st Century Skills

Att ha en gymnasieexamen är viktigt och vi coachar alltid våra elever att nå sina mål. Men minst lika viktigt som ditt betyg är det som kallas 21st Century Skills. Med detta menas bland annat

  • kommunikation
  • initiativförmåga
  • kritiskt tänkande
  • samarbete
  • kreativitet.

Att vara en social person med gott självförtroende kan ge dig ett viktigt försprång i jakten på drömjobbet. Vi lägger stort fokus på din personliga utveckling; hos oss får du chansen att träna dig i de viktiga förmågor som nämns ovan. En del kursområden handlar nästan uteslutande om 21st Century Skills då dessa kunskaper hjälper dig både i ditt framtida arbetsliv och i ditt privatliv.

Motivation och lärande

När du känner motivation går lärandet lättare, och på Nova Academy har vi passionerade lärare som inspirerar och motiverar dig. Vi erbjuder varierande och utmanande studier och du arbetar till stor del i olika integrerade kursområden istället för varje ämne för sig. På så vis får du fokusera på ett fåtal områden i taget under några veckor för att sedan börja på nästa.

Då kommer du till högskolan och universitet bättre förberedd, eftersom man arbetar så både där och på de flesta håll i arbetslivet. Varje kursområde har en tydlig start, med tydliga mål och en tydlig avslutning.

Kan jag påverka min utbildning?

Absolut! Nova har en stark elevkår som jobbar engagerat för elevdemokrati på skolan och är involverad i frågor som skolmat, skolresor och föreläsare. Vill du påverka på skolan kan du vända dig till någon i elevkåren som i sin tur för din talan och fråga vidare.

Bra schema och lunch på stan

Vi förespråkar att våra elever ska få vara så delaktiga som möjligt under sin skoltid. Ett bra schema är viktigt, precis som att många elever önskar att alla har lunch samtidigt. Vi har därför fasta schematider; ordinarie undervisning ligger mellan 09:00 och 15:20 och endast i undantagsfall förekommer andra tider eller håltimmar. Som elev på Nova Academy äter du lunch på restauranger på stan, under en hel lunchtimme.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close