Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Funderar du på att börja studera igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Vill du ha stöd och coaching i att söka jobb? Känner du någon som behöver hitta sin väg tillbaka till skolan eller börja söka arbete? Du kanske ingår i det kommunala aktivitetsansvaret där hjälp och stöd för detta finns!

Du ingår i det kommunala aktivitetsansvaret om du:

  • Är mellan 16-20 år
  • Gått ut grundskolan
  • Saknar gymnasieexamen

Vad innebär Kommunens aktivitetsansvar? (KAA)

Kommunen är enligt skollag skyldig att ha kontakt med alla som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (Skollagen 29 kap. 9§). Kommunen är också skyldig att erbjuda individuellt anpassat stöd som till exempel vägledning, information om utbildningar och arbetsmarknaden eller också praktik.

Tillhör du målgruppen kommer vi försöka nå dig, i första hand med ett vykort. Du är självklart välkommen till att ta kontakt med oss även om du är över 20 år.

Tillsammans kan vi hjälpas åt för att ta dig vidare i livet!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close