Nova Academys program

21st Century Skills

Alla program på Nova Academy är högskoleförberedande. Att ha bra betyg när man tar studenten eller examen från universitet eller högskola är viktigt. Men minst lika viktigt är det som kallas 21st Century skills – vilket är bland annat kommunikation, kritiskt tänkande, samarbete, initiativförmåga och kreativitet. Kort och gott krävs det att du som person är social och utåtriktad, med gott självförtroende, för att få det jobb du önskar efter utbildningen!

Vi lägger därför stort fokus på din personliga utveckling och ditt självförtroende, och värderar därför att du tränar dessa förmågor. Du kommer utmanas och lära dig nya färdigheter, exempelvis vikten av att kunna mingla eller konsten att prata och påverka en okänd person.

En del anser att detta inte har med dina studier att göra, men vi vet att dessa förmågor kan vara avgörande för ditt framtida arbetsliv och ibland även ditt privatliv.

Motivation och lärande

För att lära sig någonting måste man vara motiverad. Att ha passionerade lärare som inspirerar och motiverar dig är helt avgörande. Vi erbjuder varierande och utmanande studier och du arbetar till stor del i olika integrerade kursområden istället för varje ämne för sig. På så vis får du fokusera på ett fåtal områden i taget under några veckor för att sedan börja på nästa.
Då kommer du till högskolan och universitet bättre förberedd, eftersom man arbetar så både där och på de flesta håll i arbetslivet. Varje kursområde har en tydlig start, med tydliga mål och en tydlig avslutning.
Vi har vad vi kallar “Elevparlament” där hela skolan deltar och pratar om skolrelaterade frågor. Då får du möjlighet att lära dig lagarbete på riktigt. Kort och gott, motivation är viktigt för ditt lärande, men lärandet är avgörande för motivationen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close