Österlengymnasiet

Vi är ett yrkesgymnasium med stor närhet mellan elever och personal. Vi erbjuder grundläggande högskoleprofil på alla yrkesprogram och ett stort utbud av attraktiva praktikplatser. Vår skola har även olika introduktionsprogram.

Vår verksamhetsidé

Vi ska vara det naturliga valet för ungdomar på Österlen som vill studera en yrkesutbildning. Efter studenten får du som elev ett brett kontaktnät bland regionens arbetsgivare och är väl förberedd för såväl en framgångsrik yrkeskarriär som vidare studier på högskola eller universitet.

Vi eftersträvar ett nära samarbete med lokala och regionala yrkesföreträdare som en garant för att våra utbildningars kvalité och relevans.

Vårt nära samarbete med arbetslivet ska möjliggöra för dig att utveckla förmågor som företagande och innovationstänkande.

Om skolan

På skolan går idag cirka 150 elever och vi har ett aktivt Elevråd. Vi har skickliga och engagerade yrkes- och ämneslärare och på skolan finns även många andra yrkesgrupper som arbetar för att göra din skolgång bra. Det finns: skolassistent, studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska, vaktmästare, elevassistenter och studiehandledare.

Vi har ett stort bibliotek där vår skolbibliotekarie arbetar och en ljus och fin matsal med personal.

Skolan leds av rektor som tillsammans med vår verksamhetsplanerare / lärlingssamordnare utgör skolledningen.

Vårt huvudsakliga utbildningsutbud är yrkesutbildningar som lärlingsprogram eller som skolförlagda program, men vi erbjuder även utbildningar på introduktionsprogrammen samt inom kommunal vuxenutbildning.

Våra lokaler är rymliga och ändamålsenliga. Vi har flera verkstäder för el och svetskurser, ett  undervisningskök för matlagning, laborationssal för naturvetenskapliga ämnen samt metodrum för vård- och omsorgsämnen.

Vi driver en egen bistro, och under vår- och sommarsäsongen öppnar vi upp vår fina atriumgård där vi fikar och äter lunch under bar himmel.

Adress

Fredsdalsgatan 7, 272 35 Simrishamn

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs företrädelsevis via Dexter och annars på telefonnummer 0414-819522

Vill du ha mer information?

Vänd dig till Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig vidare.

Mer om Österlengymnasiet

Vill du veta mer om hur skoldagen kan se ut på Österlengymnasiet så följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close