Verksamhetsinformation

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi under devisen ”Kvalitet är i fokus”.

Ett sammanhållet utbildningssystem, från förskolan och uppåt, är viktigt för att barn och elever ska få ut mesta möjliga av sina skolår, vi har alla del i studentmössan.