Gemensam information för alla skolor i Simrishamns kommun

Inom barn-och utbildningsförvaltningen arbetar vi under devisen ”barn och unga hörs och syns i Simrishamn”.

Vi erbjuder utbildning från förskola till vuxenutbildning. Vår strävan är verksamheter som genomsyras av kunskap och lärande, utveckling och trygghet. Individens delaktighet och engagemang i sin egen utbildning är en viktig nyckel till framgång.