Gemensam information för alla skolor i Simrishamns kommun

Inom barn-och utbildningsförvaltningen arbetar vi under devisen ”barn och unga hörs och syns i Simrishamn”.

Vi erbjuder utbildning från förskola till vuxenutbildning. Vår strävan är verksamheter som genomsyras av kunskap och lärande, utveckling och trygghet. Individens delaktighet och engagemang i sin egen utbildning är en viktig nyckel till framgång.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close