Information från Barn- och utbildning

Här hittar du information om skolnärvaro och skolplikt, tilläggsbelopp och information om ansökan om att  starta fristående verksamhet.