Information om skolskjutsar och elevresor

Skolskjuts är transport av en elev från en busshållplats som ligger nära bostaden till den skola som eleven går på. Elevresor är gymnasieelevers resor mellan bostad och skola.

Snövädersrutin

Nedan hittar ni mer information gällande skolskjuts och elevresor.