Lokal barnombudsman

Mitt uppdrag som lokal barnombudsman utgår ifrån FN:s barnkonvention och jag arbetar för att stärka barnens rättigheter i vår kommun och vara en företrädare för barn upp till 18 år. Jag finns till hands för att lyssna, hjälpa och slussa vidare till redan befintliga funktioner som skolledare, ungdomsråd, socialtjänst, elevhälsovård med flera och stödja barn och unga så att de får sina rättigheter tillgodosedda i kommunen.

En viktig del av mitt arbete är att förmedla kunskapen om barnens rättigheter genom att samarbeta och utbilda medarbetare och förtroendevalda i kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close