Gymnasiestudier på annan ort

Om du har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ansvarar den kommun som du är folkbokförd, din hemkommun, för dina kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan.

Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. I Simrishamns kommun delar vi ut ett skolkort (Jojo Skola) för resor med Skånetrafiken. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Simrishamns kommun behöver du kontakta din hemkommun för skolkort.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close