Synpunkter och klagomål

Vi har som mål att elever, vårdnadshavare och andra intressenter är nöjda med vår skolverksamhet. Det kan hända att du upptäcker någon felaktighet eller något som verkar konstigt.

För att kunna få en förändring till stånd och/eller en förklaring behöver vi uppmärksammas på det som upplevs som mindre bra. I vår förvaltning har vi tydliga rutiner för att ta hand om klagomål.

Synpunkter, tips och idéer på hur verksamheten kan utvecklas tar vi också gärna emot.

Vi hoppas att på detta sätt ytterligare kunna förbättra vårt samarbete med både elev och vårdnadshavare.

Dina synpunkter och/eller klagomål kan du skicka via e-post, brev eller lämna direkt på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close