Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning, kallas även för Komvux.

Simrishamns vuxenutbildning har ett brett utbildningsutbud. Från SFI, grundläggande och gymnasial utbildning till Campus Österlens yrkeshögskola och universitetskurser. Genom vårt samarbete med olika utbildningsanordnare och övriga kommuner i Skåne, erbjuds vuxenstuderande en mångfald kurser och utbildningar. Vi har även ett väglednings- och lärcentrum där man kan träffa studie- och yrkesvägledare och specialpedagog samt har tillgång till datorer och tentamensservice. I samverkan med kommunens olika arbetsgivare anordnas även olika uppdragsutbildningar.

Komvux är till för dig över 20 år som har behov av utbildning och kompetensutveckling.