Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning, kallas även för Komvux.

Komvux är till för dig över 20 år som har behov av utbildning och kompetensutveckling.