Beställning av betyg eller gymnasieexamen

Betyg i kurser inom sfi, grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning samt yrkesutbildning beställs hos Komvux Simrishamns vägledningscentrum.

Utbildningsanordnare utfärdar betyg det innebär att har du t ex läst på Hermods vänder du dig direkt dit. För beställning av slutbetyg eller gymnasieexamen skall studie och yrkesvägledare kontaktas. Du behöver minst 2 350 poäng för att ta ut ett slutbetyg och du kan endast begära ut ditt slutbetyg fram till 1 juli 2020. Läs mer på Skolverkets hemsida. Det behövs minst 2 400 poäng för en gymnasieexamen. Handläggning av beställning är 3 veckor.

Beställning görs via Kontakt Simrishamn
kontakt@simrishamn.se