Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans åk 7- 9 och riktar sig till dig som helt eller delvis saknar betyg från grundskolan.

Du har möjlighet att anpassa studierna efter dina önskemål och bakgrund för att förbereda dig för gymnasiala studier. Du kan läsa grundläggande kurser i kombination med SFI och gymnasiala kurser.

Kursernas innehåll är utformade för vuxna. Vi har ett kontinuerligt intag under året, för mer information kring ansökningstider kontakta Studievägledare.

I våra lokaler i Simrishamn kan du läsa:
Svenska/Svenska som andraspråk
Samhällskunskap
Engelska
Matematik