Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som är klar med svenska för invandrare (sfi) eller behöver grundskolebetyg.

Utbildningen är på grundläggande nivå. Det betyder att den motsvarar svensk grundskola (årskurs 1-9).